Almanya'nın Tarihi, Etnik Yapısı, Dini, İklimi ve Yönetim Biçimi

1980’de siyasi reform ve Alman birliği düşünceleri büyüdü. Bunun sonucu olarak 1989’da Berlin Duvarı yıkıldı. 1990’da dört büyük devletin Almanya üzerindeki kontrolü sona ermişti.

almanya

Almanya, Batı ve Orta Avrupa'da bulunuyor. Başkenti ve en büyük şehri Berlin'dir ve diğer büyük şehirleri Hamburg, Münih, Köln ve Frankfurt olarak sıralanır. Almanya, Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkelerinden biri ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak biliniyor. Tarihi, yüksek yaşam standardı ve kültürel mirası ile ön planda. İnsani Gelişme Endeksi'nde altıncı sıradadır.

  • Nüfus: 82,79 milyon (2017)
  • Başkent: Berlin
  • Yüz ölçümü: 357.022 km2
  • Yönetimi şekli: Federal parlamenter cumhuriyet
  • Kıyı şeridi: 3.621 km2
  • En yüksek noktası: Zugspitze Dağı, 2,963 m
  • En alçak noktası: Neuendorf bei Wilster, -3,5 m

Almanya'nın Tarihi: Weimar Cumhuriyeti'nden Günümüze

almanya
Almanya bayrağının renkleri Kutsal Roma İmparatorluğu'nun arma renklerinden esinlenir. Bu arma kırmızı gagalı ve altın pençeli siyah bir kartaldır.

Weimar Cumhuriyeti 1919'da demokratik bir devlet olarak kuruldu, ancak yavaş yavaş ekonomik ve sosyal problemler yaşamaya başladı. 1929'a gelindiğinde dünya bir depresyonun içerisinde girdi ve hükümetin gücü zayıfladı. Hükümetteki düzinelerce siyasi parti yeni bir birleşik sistem yaratma yeteneğinden yoksundu. 1932'de Adolf Hitler başkanlığındaki Ulusal Sosyalist Parti (Nazi Partisi) gitgide büyüyordu ve 1933'e gelindiğinde Weimar Cumhuriyeti büyük oranda çökmüştü. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg 1934'te ölmeden önce Hitler, 1933'te Reich Şansölyesi olarak atanarak Almanya'nın lideri olmuştu.

Nazi Partisi Almanya'da iktidara geldiğinde, neredeyse ülkedeki bütün demokratik kurumlar kaldırıldı. Ayrıca Almanya'daki Yahudi halkları ve muhalif parti üyeleri olduğu gibi hapse atıldı. Naziler kısa süre sonra ülkenin Yahudi nüfusuna karşı soykırım politikalarını başlattı. Bu daha sonra Holokost olarak isimlendirildi ve hem Almanya'da hem de diğer Nazilerin işgal ettiği bölgelerde yaklaşık altı milyon Yahudi insan öldürüldü.

Holokost'a ek olarak, Nazi hükümetinin politikaları ve işgalci uygulamaları sonunda II. Dünya Savaşı'na yol açmıştı. Bu durum daha sonra Almanya'nın politik yapısının, ekonomisinin ve birçok şehrinin tahribatıyla sonuçlanacaktı.

berlin duvarı
Berlin Duvarı

8 Mayıs 1945'te Almanya teslim oldu ve ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa ülkeyi kontrol altına aldı. Ülke başlangıçta tek birim halinde kontrol edildi ancak doğu Almanya kısa süre içinde kendini Sovyet politikalarının egemenliğine kaptırdı. 1948'de SSCB Berlin'i bloke etti ve 1949'da Doğu ve Batı Almanya kuruldu. Batı Almanya veya Federal Almanya Cumhuriyeti, ABD ve İngiltere'nin belirlediği ilkeleri takip ederken, Doğu Almanya, Sovyetler Birliği'nin komünist politikaları ile yönetildi. Sonuç olarak 1900'lerin ortalarında ülkede şiddetli siyasi ve sosyal huzursuzluk başladı ve 1950'lerde milyonlarca Doğu Alman batıya kaçtı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi ve ülke resmi olarak ikiye bölündü.

1980'de siyasi reform ve Alman birliği düşünceleri büyüdü. Bunun sonucu olarak 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. 1990'da dört büyük devletin Almanya üzerindeki kontrolü sona ermişti. Almanya kendisini yeniden birleştirmeye başladı ve 2 Aralık 1990'da, 1933'ten bu yana ilk Alman seçimleri yapıldı. 1990'dan bugüne Almanya siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını kazanmaya devam ediyor. Ülke bugün yüksek yaşam standardı ve güçlü ekonomisi ile bilinmekte.

Almanya'nın Yönetim Biçimi

Bugün Almanya hükümeti federal bir cumhuriyet olarak kabul ediliyor. Ülkenin yürütme organı devlet şefi olan bir cumhurbaşkanı ve hükümet başkanı olan şansölyeden (başbakan) oluşur. Almanya ayrıca Federal Konsey ve Federal Meclis'ten oluşan iki meclisli bir yasama organına sahip. Almanya'nın yargı organı Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Adalet Divanı ve Federal İdari Mahkeme'den oluşuyor. Ülke yerel yönetim için 16 eyalete ayrılmış durumda.

Almanya'nın Etnik Yapısı

Sık sık sınırları değişen Almanya kaçınılmaz olarak diğer milletlerle iç içe geçti. Batıda Kelt halkları ile tanışmaları oradaki nehirlerinin ve tepelerinin Ren, Tuna ve Neckar gibi Kelt kökenli isimler almasını sağladı. Benzer şekilde, doğuda Slav topraklarını işgal ettiklerinde, kırsal ve kentsel Slav yapılarının temellerini attılar. Birçoğu fiziksel özellikleriyle birlikte hala Slav kökenli isimler taşımaktadırlar.

Aynısı aile isimleri için de geçerli. Bu karışıma çok sayıda göçmen de eklenmiştir: 16. yüzyılın sonlarında Fransız Huguenot'lar, 19. yüzyılın sonlarında Polonyalı maden işçileri, 19. yüzyılın sonlarında Ruhr'daki Polonyalı madenciler, 1917'nin komünist devriminin ardından Berlin'deki Beyaz Ruslar ve II. Dünya Savaşı'ndan geride kalan "vatansız" insanlar ülkenin etnik yapısını oluşturuyor.

Almanya'nın Tarihinin Bugün Kimliği ve Siyaseti Üzerindeki Etkisi

Almanya'nın II. Dünya Savaşı ve Holokost'taki rolü de dahil olmak üzere tarihi, bugün kimliğini ve siyasetini şekillendirmeye devam ediyor. Ülke bu geçmişle yüzleşmek için eğitim, anma ve tazminatlar da dahil olmak üzere önemli çabalar sarf etmiştir. Bununla birlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi ve antisemitizm ve yabancı düşmanlığı olayları da dâhil olmak üzere Almanya'da milliyetçiliğin ve aşırıcılığın yükselişine ilişkin endişeler bulunmaktadır.

Almanya'da Dini Yapı

Almanya'da din
Lütercilik ve Roma Katolikliği ülkenin iki büyük dini mezhebini oluşturuyor

Almanya'da Lütercilik ve Roma Katolik mezhepleri oran olarak aynı sayıdadır. Almanların küçük kısmı, Evangelist Metodistler, Kalvinistler, Eski Katolikler, Yehova Şahitleri ve Doğu Ortodoksları (en büyüğü) gibi serbest kiliselere üyedir. Dine inanmayan (Konfessionslose) Alman sayısı keskin bir şekilde artmıştır ve şimdi tüm Almanların beşte birini temsil etmektedir.

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen büyük ölçekli göçler nedeniyle, Müslümanlar şimdi toplam Alman nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor. Yahudi Soykırımı'ndan sadece birkaç bin Alman Yahudisi kurtuldu. Bununla birlikte, 1990'larda Almanya'nın Yahudi nüfusu Doğu Avrupa'dan (özellikle Rusya'dan) yapılan önemli göçle dört kat arttı. Şu anda ülkede 100.000 Yahudi var ve Almanya'nın en büyük Yahudi topluluğu Berlin'de yaşıyor. Bir zamanlar büyük olan eski Yahudi cemaatinin mütevazı bir doğuşunu simgeliyorlar.

Almanya'da Konuşulan Diller

Almanya'da toplumun daha iyi eğitimli, genç kesimi "aksansız" Almanca konuşur. Şehirli Almanlar arasında lehçe farklılığı yoktur. Lehçe sadece kırsal kesime özgü kalmıştır. Almanca'nın diyalektiği ülkenin topografyası gibi üç bölüme ayrılıyor: Kuzey Alman Ovası (Aşağı Almanya), Orta Alman Yaylaları (Orta Alman) ve güney Jura, Tuna havzası ve Alp bölgeleri (Yukarı Alman).

Almanya'nın üç büyük diyalektal bölümü, neredeyse başlıca topografik bölgelerle aynı şekilde çakışıyor: Kuzey Alman Ovası (Aşağı Almanca), Orta Alman Yaylaları (Orta Almanca) ve güney Jura, Tuna havzası ve Alp bölgeleri (Yukarı Almanca). Yukarı Alman lehçelerinden güneybatıdaki Alemannik, Svabya, Aşağı Alemannik ve Yüksek Alemannik olarak bölünmüştür. Hala popülerliği artan en yaygın Svabya, Stuttgart'ın batısında ve güneyinde ve Augsburg kadar doğuda konuşulmaktadır. Aşağı Alemannik, Baden-Württemberg ve Alsace'de konuşulur ve Yukarı Alemannic, Almanca konuşan İsviçre'nin lehçesidir. Birçok yerel varyasyonu olan Bavyera lehçesi, Tuna Nehri'nin güneyindeki ve Lech Nehri'nin doğusundaki bölgelerde ve Svabya kökenli olan Vorarlberg eyaleti hariç, tüm Avusturya'da konuşuluyor.

Almanya'da Ekonomi ve Toprak Kullanımı

Almanya, çok güçlü ve modern bir ekonomiye sahip ve bu anlamda dünyada beşinci sırada. Ayrıca dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş demir, çelik, kömür çimento ve kimyasal madde üreticilerinden biri. Ülkedeki diğer endüstriler makine üretimi, motorlu taşıt imalatı, elektronik, gemi yapımı ve tekstildir. Tarım, Almanya ekonomisinde önemli rol oynuyor ve başlıca ürünleri patates, buğday, arpa, şeker pancarı, lahana, meyve, sığır domuzları ve süt ürünleri olarak sıralanıyor.

II. Dünya Savaşı'ndan Sonra Almanya Ekonomisi Nasıl Gelişti?

Almanya, imalat ve ihracata güçlü bir şekilde odaklanan dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Ülke, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana sosyal piyasa ekonomisine geçiş ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu Almanya'nın entegrasyonu da dahil olmak üzere önemli ekonomik dönüşümler geçirmiştir. Bugün Almanya, yaşlanan nüfus, değişen küresel ekonomik manzara ve düşük karbon ekonomisine geçiş gibi faktörlerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyadır.

Almanya'nın İklimi ve Coğrafyası

Almanya, Baltık ve Kuzey Denizleri boyunca Orta Avrupa'da yer alır. Ayrıca bazıları Fransa, Hollanda, İsviçre ve Belçika olmak üzere dokuz farklı ülkeyle sınır komşusudur. Güneyde Bavyera Alpleri ile kuzey ve orta kesimdeki yaylaları ile zengin bir topografyaya sahiptir. Almanya'daki en yüksek nokta 2,963 metre ile Zugspitze Dağı, en alçak nokta ise -3,5 metre ile Neuendorf bei Wilster'dir.

Almanya, topraklarının büyük bölümünün Kuzey Atlantik Akıntısı'nın ısıtıcı etkisinden mahrumiyeti ve kuzey enlemleri göz önüne alındığında ılıman iklime sahiptir. Yaz aylarında aşırı yüksek sıcaklıklar ve kışın da uzun süreli donlar nadirdir. Bu koşullar, bol miktarda ve iyi dağılmış yağışlar getirir. Ülke toprakları mahsul yetiştirmek için idealdir. Bununla birlikte, genel olarak tüm Batı Avrupa'da olduğu gibi, Almanya'nın iklimi de Atlas Okyanusu'ndan gelen ılımlı batı rüzgarları ile kuzeydoğu Avrupa'dan gelen soğuk hava kütlelerinin çarpışması sonucu yaşanan ani değişimlerden muzdarip. Kuzey ve Baltık denizlerine yakın olan kıyılarda denizcilik hakimken, karasal unsurlar doğuya ve güneydoğuya gidildikçe önem kazanıyor.

Almanya Hakkında Sık Sorulanlar

Almanya nedir?

Almanya, Orta Avrupa'da yer alan, kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde Avusturya ve İsviçre, batıda ise Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ile komşu olan bir ülkedir. Almanya'nın başkenti Berlin'dir.

Almanya'nın nüfusu ne kadardır?

2021 yılı itibariyle Almanya'nın nüfusu yaklaşık 83 milyon kişidir.

Almanya'daki popüler turistik yerler nelerdir?

Almanya'daki bazı popüler turistik yerler arasında Brandenburg Kapısı, Neuschwanstein Şatosu, Berlin Duvarı ve Köln Katedrali bulunmaktadır.

Geleneksel Alman yemekleri nelerdir?

Bazı geleneksel Alman yiyecekleri arasında sosis, lahana turşusu, şnitzel ve pretzel sayılabilir.

Almanya'da eğitim sistemi nasıldır?

Almanya, akademik başarıya güçlü bir vurgu yapan oldukça gelişmiş bir eğitim sistemine sahiptir. Eğitim 16 yaşına kadar tüm öğrenciler için zorunludur ve öğrenciler ortaöğretimi tamamladıktan sonra üniversiteye veya meslek okullarına gitmeyi seçebilirler.

Almanya'nın ekonomisi nasıldır?

Almanya, güçlü imalat ve otomotiv endüstrileriyle bilinen oldukça gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisine sahiptir.

Almanya'nın siyasi sistemi nasıldır?

Almanya federal parlamenter bir cumhuriyettir ve devlet başkanı Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı ise Şansölyedir. Alman Federal Meclisi, Bundestag (alt meclis) ve Bundesrat'tan (üst meclis) oluşan federal yasama organıdır.