Alzheimer İçin Işık ve Ses Terapisi 'Kemo Beyni' de Önleyebilir

Sesler ve titreyen ışıklar içeren deneysel bir Alzheimer tedavisi de kemoterapi gören farelerde zihinsel keskinliğin azalmasını önledi.

Alzheimer

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, Alzheimer hastalığı için titreyen ışıklar ve düşük perdeli ses içeren deneysel bir tedavinin, bazen kemo beyin olarak adlandırılan kanser tedavisinden sonra bilişsel sorunları önlemeye de yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Alzheimer hastalığı için, ışık ve ses uyarımının insanlarda yapılan küçük denemelerde hafıza ve konsantrasyon sorunlarını hafiflettiği gösterilmiştir, ancak daha büyük çalışmalarda hala araştırılmaktadır.

Işıklar saniyede 40 kez ya da 40 hertz titreşiyor, ses de 40 Hz frekansında. Bu frekansın seçilmesinin nedeni Alzheimer hastalarının hafıza işlemleriyle bağlantılı olan 40 Hz beyin dalgalarının yoğunluğunun daha düşük olmasıdır. Buradaki fikir, tedavinin bu beyin dalgalarını uyarmasıydı.

Daha sonraki araştırmalar, bu tür beyin dalgalarının, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırmak ve son olarak beta-amiloid adı verilen toksik bir proteinin temizlenmesine yardımcı olabilecek drenaj sistemini güçlendirmek de dahil olmak üzere beyin için daha geniş faydalar sağlayabileceğini öne sürüyor.

Bu yaklaşımı geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Li-Huei Tsai, kemoterapi ve diğer kanser tedavilerinden sonra hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşayan kanserli insanlara yardımcı olup olamayacağını merak etti. Bu sorunlara beyin hücrelerindeki hasarın neden olabileceği düşünülmektedir, ancak kesin mekanizma belirsizdir ve herhangi bir tedavisi yoktur.

Son araştırmada Tsai'nin ekibi, sisplatin adı verilen yaygın bir kemoterapi ilacı verilirken günde 1 saat ışık ve sese maruz kalan farelerin zihinsel keskinliklerinde, sadece kemoterapi alanlara göre daha az düşüş olduğunu tespit etti.

Tedavinin beyin iltihabını azaltma, DNA hasarını azaltma ve sinir hücresi liflerinin etrafındaki yalıtım olan miyelin kaybını azaltma gibi çeşitli etkileri oldu.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden Nazanin Derakhshan, bu fikrin genel bir fayda sağlayıp sağlamadığını görmek için insanlarda test edilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer tedavi kemoterapi ile aynı anda verilirse ve beyindeki hücre ölümünü azaltırsa, bunun kanser hücrelerinin hayatta kalmasını teşvik edebileceğini söylüyor.