Fionn ve Fenian Döngüsü

Fionn ve Fenian Döngüsü, İrlanda mitolojisindeki önemli bir dizi efsane ve hikayeyi içeren bir mitoloji döngüsüdür.

Yazar Burcu Kara
fenian cycle

Fionn'un Öyküsü Nedir?


Fionn mac Cumhail (Finn Mac Cool), bazen Fionn'un oğlu Oisin'in adına Ossian Döngüsü de denen Fenian Döngüsü'nün ana karakteriydi. Fionn, MÖ 320'den itibaren yüce İrlanda krallarının korumaları oldukları söylenen Fiannaların ya da Fenianların lideriydi. Bazıları, Fenianların geleneklerinin Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri mitlerini etkilediğini öne sürmüşlerdir Fenian öykülerinin kaynak materyali, rahip halk ozanlarının anlatımına dayalı olarak üçüncü yüzyıla tarihlenebilir. Fakat bu öyküler, bildiğimiz şekliyle on ikinci yüzyılda Hristiyan keşişler tarafından dinlerinin etkisini açıkça gösterecek şekilde Eskilerin Konuşmaları (Acallamh na Senorach) adlı eserde yazılı hale getirilmiştir. Bu eserde Cailte veya bazen Oisin (dolayısıyla Ossian Döngüsü), öykücü olarak Fenianların maceralarını Aziz Patrick'e anlatır.

Aziz Patrick'in Öyküsü Nedir?

Bir kilise vitrayında Aziz Patrick'in görüntüsü
Bir kilise vitrayında Aziz Patrick'in görüntüsü

Aziz Patrick'in İrlanda'ya 432'de geldiği söylenir. Patrick ile ilişkili birçok mit vardır. En ünlüsü, İrlanda'yı yılanlardan temizlediği mittir. Mitin birinde, bebek Patrick, vaftiz edilmek üzere kör Gornias'a götürülmüştür ama vaftizi yapacak su yoktur. Yaşlı adam, yere haç işareti çizmek için bebeğin elini kullandığında oradan su fışkırmıştır. Ve aynı zamanda Gorgias'ın da gözleri açılmıştır. Bir başka mit, Patrick'in İrlanda'yı tanrısına istemek için Beltane Bayramı'nda vardığını ve eski zamanlarda aynı bayram kutlanırken Amairgen ile Milesialıların Kelt İrlanda'nın kuruluşunu ilan ettiklerinde yaptıklarının benzerini yaptığını anlatır. Beltane, ateşin arınmasının kutlandığı druid bayramıydı.

Patrick, Tara'ya vardığında büyük bir şenlik ateşi yakmış, böylece druid geleneğini kendi dininin yanında küçük görmüştür. Tuatha güçleri Firbolgları ve Femorları yendiği için ve Amairgen'in güçleri Tuatha'nınkilerin yerini aldığı için Hristiyan "Kutsal Ruhun" ruhani ateşi, yani Patrick'in "nehrinin kaynağı, İrlanda'nın ruhunu ele geçirecekti.

Druid inancındaki ebeveynleri tarafından Demna ismi verilen çocuk kahraman, o kadar adildi ki, ismi Fionn olarak değiştirildi. Druid Finegalar, Fionn'a pişirmesi için Bilgi Somonu'nu verdiler. Çocuk bu işi yaparken bir parmağını yaktı ve acıyı gidermek için doğal olarak parmağını emdi. Böyle yapınca da Somon'un bilgisini kazandı. İskandinav kahramanı Sigurd da, bir ejderhanın kalbini kızartırken yaktığı parmağını emerek aynı şekilde belli güçler kazanmıştı.

Bir dizi maceranın akabinde, Fionn, yüce kral Cormac Mac Art'ı kurtardı ve Fianna'nın lideri oldu. Fionn Kıyısı Savaşı olarak bilinen bir savaşta gizemli "Dünya Kralı"nı yendi. Tanrıça Sadb'dan oğlu Oisin doğdu. Anlaşılan o ki, Fionn avlanırken bir yavru geyik görmüş ve o gece yavru geyik, kısa bir süre için, bir kadın haline gelip, Fionn'un sevgilisi olmuştu. Sadb'ı yavru geyiğe çeviren de "Karanlık Druid" idi. Sonradan Fionn, Ben Bulben yakınında Sadb'ı ararken çıplak bir erkek yavru geyik görmüştü; bu, oğlu Oisin idi.

Oisin de, Yeraltı Dünyası'na bile inip, orada üç yüz yıl kalan büyük bir kahraman olmuştur. Dönüşünden sonra Aziz Patrick'e Fenian öykülerini anlatmıştır.

Fionn'un bir gün Kral Arthur gibi "ilk ve son kral" olarak İrlanda'yı kurtarmak için geri döneceğine inanılır.