Germanicus: İmparator Caligula'nın Babası

Germanicus popüler bir Romalı general, politikacı ve şüpheli ölümünden önce tahtın varisiydi. Sonunda oğlu Caligula Roma imparatoru oldu.

Germanicus'un Ölümü
Nicolas Poussin, Germanicus'un Ölümü (1627), yağlı boya tablo. Koleksiyon Minneapolis Sanat Enstitüsü

Germanicus, erken Roma İmparatorluğu'nun en etkileyici figürlerinden biriydi. İlk Roma imparatoru Augustus tarafından kurulan prestijli Julio-Claudian hanedanının bir üyesiydi. Genç, karizmatik ve popülerdi, mor rengin tüm gerekliliklerini yerine getiriyordu. Başarılı bir askeri komutan olarak İlirya isyanıyla savaştı ve Ren Nehri boyunca Almanlara karşı çeşitli seferler düzenledi. Germanicus, Germania ormanlarında Teutoburg felaketinin intikamını aldı ve lejyoner kartallarını yeniden topladı.

İmparator Tiberius'un evlatlık oğlu ve potansiyel varisi olarak, Germanicus hızlandırılmış bir siyasi kariyerin tadını çıkarmış, questor, konsül ve çeşitli eyaletlerin valisi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Büyük İskender'in hayranıydı ve idolünü onurlandırmak için Mısır'ı ziyaret etti. Germanicus'un sonu Doğu'da, Suriye'de geldi. MS 19 yılında Antakya'da şüpheli bir şekilde öldü. Bu nedenle tahta çıkamadı, ancak mirası en küçük oğlu, geleceğin İmparatoru Caligula'da hayat buldu.

İmparator Caligula'nın Babası

Germanicus'un büstü
Germanicus'un büstü; MS 20-40; 2021.66; Telif Hakkı Yok. Görsel: Getty

Geleceğin İmparatoru Caligula'nın babası Germanicus Julius Caesar, ilk Roma imparatorluk ailesi olan Julio Claudian hanedanının altın çocuğuydu. MÖ 15 yılında Nero Claudius Drusus ve İmparator Augustus'un yeğeni Antonia Minor'un çocuğu olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla, genç Germanicus'un kaderinde daha doğduğu andan itibaren büyüklük vardı.

Görünüşe göre Augustus da aynı fikirdeydi, çünkü halefi olarak seçtiği Gaius Caesar'ın ölümünün ardından imparator kısa bir süre Germanicus'u varisi olarak düşündü. Ancak karısı Livia, Augustus'u onun yerine üvey oğlu Tiberius'u seçmeye ikna etti.

Yine de bu Germanicus'un imparatorluk beklentileri için bir son değildi; Roma İmparatorluğu'nun erken dönem veraset sürecinin bir parçası olarak Augustus, Tiberius'un Germanicus'u evlat edinmesini şart koştu. Böylece, genç çocuk veraset sıralamasında ikinci oldu.

Başarılı Bir Generaldi

MS 7'de questor olduktan kısa bir süre sonra, yasal yaş olan 25'ten beş yıl önce, Germanicus üvey babası Tiberius'a Pannonialıların ve Dalmaçyalıların isyanını bastırmada yardım etmek için Illyricum'a gitti. İlirya isyanının bastırılması Germanicus'un yetenekli bir komutan olduğunun açık bir işaretiydi. MS 13 yılında, Germania Inferior, Germania Superior ve tüm Galya'nın prokonsülü yapıldı.

Bu Germanicus'a tüm Roma ordusunun üçte biri olan sekiz lejyonun komutasını veriyordu. MS 9'da Teutoburg ormanındaki Roma yenilgisinin intikamını almak için harekete geçen Germanicus, lejyonlarını Ren Nehri'nden geçirdi. Roma askeri onurunun ve prestijinin sembolü olan kayıp iki lejyon kartalından üçünü geri aldılar.

Germanicus'un lejyonlar arasındaki popülaritesinin otoritesini tehdit edebileceğinden korkan imparator Tiberius, evlatlık oğlunu MS 17 yılında Roma'ya geri çağırdı ve ona en büyük onur olan zafer nişanını verdi.

Germanicus Roma'ya Prestijini Geri Kazandırdı

Germanicus onun asıl adı değil, MÖ 9 yılında tam adına eklenen onursal bir unvan olan agnomeniydi. Agnomen aslında Germanicus'un babasına, Ren Nehri'nin karşısındaki Germania bölgesinde kazandığı zaferler nedeniyle ölümünden sonra verilmişti. Germanicus agnomen'i "Cermen olan" ya da "Cermenlerin fatihi" anlamına gelmektedir.

Germanicus, Cermen kabilelerine karşı üç sefer düzenleyerek bu onuru hak etmiştir. En görkemli zaferlerini MS 16 yılında Idistaviso ve Elbe nehri yakınlarındaki Angrivarian Duvarı Muharebeleri'nde kazanmıştır. Germanicus lejyonlarını daha da ileri götürerek Kuzey Denizi kıyısı boyunca bir deniz seferi düzenledi ve burada yerel kabileleri keşfedip itaat altına aldı.

Bu zaferlere rağmen, Germania Magna'yı fethetme çabası, yeni topraklardan elde edilen düşük kazançlarla karşılaştırıldığında çok büyük olarak değerlendirildi. Yine de seferleri Varian felaketinin travmasını iyileştirdi ve Roma'nın prestijini yeniden kazandırdı.

Germanicus Yeni Büyük İskender Olarak Görülüyordu

Agrippina Germanicus
Agrippina Germanicus'un Külleriyle Brundisium'a İnerken, Benjamin West, 1776. Kaynak: Yale Üniversitesi Sanat Galerisi.

Germanicus bir askerden daha fazlasıydı. Aynı zamanda bir tarih meraklısıydı. Yüksek komutayı üstleneceği Suriye'ye giderken ailesiyle birlikte Yunanistan'a gitmiş ve burada büyük amcası Octavian'ı Roma dünyasının en güçlü adamı yapan zaferin kazanıldığı Aktium bölgesini ziyaret etmişti. Ayrıca Romulus ve Remus'un atası ve dolayısıyla Roma halkının atası olan Aeneas'ın efsanevi evi olan efsanevi Troya şehrini de ziyaret etti.

Genç general Doğu'ya seyahat ederek idolü Büyük İskender'in izinden gitti. MS 19'da Mısır'ı ziyaret ettiğinde Germanicus'un İskenderiye'deki efsanevi fatihin mezarına hac ziyaretinde bulunmasına şaşmamak gerekir. Bu topraklara ve tarihine özellikle düşkündü, Nil boyunca seyahat etme ve firavun dönemi Mısır'ının antik yerlerini görme fırsatını kullandı.

Ancak Germanicus'un Mısır gezisi Tiberius'u kızdırdı çünkü Augustus'un hiçbir senatörün imparatorun izni olmadan eyalete giremeyeceği yönündeki emrini ihlal etmişti.

Şüpheli Koşullarda Öldü

MS 17 yılında Germanicus'a imperium maius, yani Asya'daki tüm yerel valileri ve komutanları emri altına alan yüksek bir komutanlık verildi. Görevi çalkantılı bölgede düzeni sağlamak ve Roma'nın rakibi Parthia ile barışı korumaktı. Roma'nın müşteri devleti olan Ermenistan'a giderek burada yeni bir krala taç giydirdi. Ayrıca Kapadokya ve Kommagene krallıklarını imparatorluk eyaletleri haline getirdi.

Ancak Suriye valisi Gnaeus Calpurnius Piso, Germanicus'a itaatsizlik etmiş ve altını oymuş, aktif olarak amirine karşı çalışmıştı. Kan davası o kadar ciddileşti ki Germanicus Piso'nun Roma'ya geri çağrılmasını emretti. Birkaç gün sonra, Antakya'daki ziyafete katıldıktan sonra, MS 10 Ekim 19'da Germanicus hastalandı ve öldü. Henüz 34 yaşındaydı.

Germanicus ölüm döşeğindeyken Piso'yu kendisini zehirlemekle suçladı. Tacitus, Suetonius ve Cassius Dio'ya göre Piso, Germanicus'u kıskanan İmparator Tiberius'un rızasıyla hareket etmiştir. Ancak, Tiberius'un bu işe karışmamış olması ve Germanicus'un İmparatorluğu sadece sözde yöneten güçlü bir muhafız birliği lideri olan Sejanus'a kurban gitmiş olması da mümkündür.

Her ne olduysa, bunu Germanicus'un ailesinin çoğunun ölümüne yol açan bir tasfiye izledi. Ancak en küçük oğlu Caligula katliamdan kurtuldu ve Tiberius'un ölümünden sonra MS 37 yılında Germanicus'un mirasını devam ettirerek bir sonraki Roma imparatoru oldu.