Romulus ve Remus

Romulus ve Remus, Roma mitolojisinde yer alan ve Roma şehrini kurdukları söylenen iki kardeştir. Bu mit, Roma'nın kökenlerini anlatmak için kullanılmıştır.

Yazar Burcu Kara
Romulus and romus

Romulus ve Remus Miti

Romulus ve Remus'un öyküsü, MÖ 4. yüzyılda Roma'da iyi bilinirdi ve folklorik kökeni muhtemelen çok daha eskiydi. Romulus ve Remus, Hint-Avrupa mitolojisindeki kutsal ikizlerin Roma versiyonlarıydı. Mars ile ölümlü Rhea Silvia'nın (Yeryüzü) birleşmesinin ürünleriydiler. Rhea Silvia'nin, babası Numitor'un tahtını ele geçirmiş olan Kral Amulius, çocukları olmasını engellemek için genç kızı Vesta bakiresi olmaya zorlamıştı, böylece genç kız, intikam peşine düşecek bir çocuk doğuramayacaktı.

Fakat mitolojideki kralların, tanrıların iradesine karşı çıkmaya kalkıştıklarında daima olduğu gibi onun da planları boşa çıktı. Rhea Silvia, Mars'tan ikiz çocuklara hamile kaldı, doğduklarında, Perseus'un büyükbabası ve Oedipus'un ebeveyni gibi Amulius da, kaçınılmazı gidermek için ikizleri çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı. Onları içine koyduğu mavna karaya oturunca bir dişi kurt bebekleri bulup, emzirdi.

Sonra onları bir çoban evlat edindi (yine, birçok terk edilmiş kahraman, örneğin Oedipus gibi) ve olağanüstü güçleriyle ün kazandılar. Günün birinde Remus, eski kralın yandaşları tarafından yakalandı. Romulus kardeşini kurtarmaya gidince kimlikleri ortaya çıktı ve Numitor'un torunları oldukları anlaşıldı. Yeniden bir araya gelen kardeşler tahtı gasp eden Amulius ile savaşıp onu yendi.

Daha sonra Remus ve Romulus, Tiber Nehri kıyısında kurt tarafından emzirildikleri yere gidip, orada Roma şehrini kurdular. Burada şehrin ismi konusunda kavga ederken Romulus kardeşini öldürdü. Böylece şehrin ismi, Romulus'a atfen Roma oldu. Yeni kurulan şehirde çok az kadın vardı ve erkekler fena halde kadına ihtiyaç duyuyordu. Romulus, bu sorunu çözmek için komşu Sabin kabilesini ziyafete davet etti. Ziyafet esnasında Romalılar Sabin kadınlarına tecavüz ettiler.

Romalılarla Sabinler arasında uzun süren bir savaştan sonra kadınlar (artık Romalıların karıları ve anneleriydiler) taraflar arasında bir ateşkes ayarladılar. Birçok kahraman gibi Romulus da, sonunda gökyüzüne alınıp, tanrı yapıldı. Bu yüzden sonradan Roma imparatorları sözde tanrısallıklarının öncesi olduğunu iddia edebilmişlerdir.

Hint-Avrupa kültürüyle paralelliği ve anlamı açısından Remus'un Romulus tarafından öldürülmesi, yaratılışın doğduğu kutsal kurbanı ifade eder. Antik Hint Vedaları, Manu'nun ikiz kardeşi Yama'nın cesedinden doğduğunu söyler. Burada Roma, Remus'un cesedinden doğmuştur. Bu, Romulus'un kutsal kral, Roma'nın ilk adamı, Iuppiter'in egemenliğinin aracı, gücün yani Mars'ın oğlu, refahın yani Quirinus'un kişileşmiş hali olmasını sağlamıştır. Romulus ve Remus, geminos quirinos, ikiz quirini olarak bilinirler.

Kaynaklar: