Hayvanların Savaşta Silah Olarak Kullanıldığı Olaylar

Perslerin kutsal kedi silahı

Maymun bombaları, alevli domuzlar ve garip hayvan silahları. Hayvanlar uzun zamandır ekipman taşımak, mayın bulmak ve süvari olarak görev yapmak için kullanılıyor. Ancak insanların hayvanları silah olarak kullanması antik zamanlardan ve daha ötesinden gelir. Silah olarak hayvanlar günümüz dünyası için barbarca ve talihsizdir ancak savaşlar her zaman bir ölüm-kalım konusudur.

Perslerin kutsal kedi silahı

Pelisyum Savaşı'nda Pers askerleri tarafından kedilerin kullanılması. Paul-Marie Lenoir'in çizimi, 1872.
Pelisyum Savaşı'nda Pers askerleri tarafından kedilerin kullanılması. Paul-Marie Lenoir'in çizimi, 1872.

Pelisyum Savaşı (MÖ 525), Pers Ahameniş İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasındaki ilk büyük çatışmaydı.

II. Kambises liderliğindeki Persler, savaşı büyük zaferle kazandı. Mısır, Pers İmparatorluğu tarafından ilhak edildi ve onun parçası oldu. İki antik dünya süper gücü arasındaki ilk karşılaşma olmasına rağmen Persler iyi hazırlanmıştı.

Bastet adında bir kedi tanrıçası olan Mısırlılar için kediler saygı gören hayvanlardı. Savaş Taktikleri adlı kitabıyla tanınan Makedon yazar Polyaenus'un belirttiği gibi Persler Mısırlıların planlarını bozmak için onlara karşı kedileri kullandılar.

Polyaenus'a göre Persler Mısır ordusunun önüne yürüdü ve onlara kedi fırlattı. Mısırlılar, ilerleyen Pers kuvvetlerine ok veya mızrak atamıyor çünkü kedileri incitmekten korkuyorlardı.

Bu olay psikolojik savaşın ilk belgelenmiş örneklerinden biridir. Pers stratejisi başarılı oldu ve Mısırlılar yenildi. Firavunların 26. hanedanı sona erdi ve Mısır'da Pers egemenliği başladı. Kambises, Mısır Firavunu ilan edildi.

Çin'in alev maymunları

Çin'i MS 960'dan 1279'a kadar yöneten Song hanedanı barut teknolojisini ilk kullanan kişi kabul edilir. Havai fişek ve barut konusunda kuşkusuz çok yaratıcıydılar. Zalim ancak yaratıcı oldukları bir diğer konu Song hanedanının maymunları isyancılara karşı silah olarak kullanmasıydı.

General Zhao Yu, Song ve Yanzhou eyaletinin isyancıları arasındaki savaşta adamlarına yanan maymunları kullanmalarını emretti. Hayvanları bir hasır ceketle bağlayıp yağa batırdıktan sonra ateşe verdiler. Maymunlar daha sonra düşman kampına serbest bırakıldı ve çadırlarını ateşe verdi.

İntihar maymunlarına hazırlıklı olmayan düşmanın safları kargaşaya girdi ve kaos çıktı. Song, isyancıları ağır bir yenilgiye uğrattı.

Moğolların 10.000 kırlangıcı

Cengiz Han liderliğindeki Moğollar MS 1205'ten başlayarak Batı Şia'ya (Tangut İmparatorluğu olarak da bilinir) karşı seferleri sırasında önemli bir engelle karşılaştılar. Volohai'nin surlarına tırmanmaya çalışan Moğol askerleri şehri ele geçirmeye çalışırken ağır kayıplara uğruyordu.

Cengiz 10.000 kırlangıç ​​ve 1.000 kedi karşılığında şehrin kuşatmasını kaldırmayı teklif etti. Moğolların klasik çekilme numarası taktiğiydi. Şehrin sakinleri şaşırdı ancak bunun makul olduğunu düşündüler ve Han'a istediğini verdiler.

Ancak kararlarından pişman olacaklardı. Moğollar kuşları ve kedileri yüne sardıktan sonra ateşe verirler. Talihsiz hayvanlar kente geri döner ve her şeyi ateşe verir. Kenti savunanlar surları terk ederek alevleri söndürmeye çalışır.

Moğol birlikleri bu fırsatı değerlendirdi ve kentin surlarına tırmandılar, kenti yakıp herkesi katlettiler.

Savaşçı Mısır aslanları

Firavun II. Ramses Kadeş Savaşı'nda aslanlarıyla birlikte.
Firavun II. Ramses Kadeş Savaşı'nda aslanlarıyla birlikte. Wikimedia.

II. Ramses, Mısır tarihinin en tanınmış firavunudur. Seferlerinin ve başarılarının çoğu abartılı olsa da zamanının en güçlü hükümdarı olduğunu söylemek doğru olur.

Mısırlılar, daha önce de söylendiği gibi kedilere büyük saygı duyuyorlardı. Ramses'in ise aslanlara zaafı vardı.

Ramses, evcil hayvan olarak çok sayıda aslana sahip olmasıyla ünlüdür. Savaşta onun yanında savaştılar. Ramses'in evcil aslanları Hititlere karşı verilen ünlü Kadeş Savaşı'nda (MÖ 1274) ona eşlik etti. Mısırlılar Hititler tarafından pusuya düşürüldüğünde bile aslanlar paniğe kapılmadan düşmana karşı yiğitçe savaştılar.

Ramses görevlerinden ayrılan generallerini öldürdü. Savaş betimlemeleri ve tasvirlerinde aslanlarını yüceltmiştir. Bununla birlikte Ramses aslan kullanan ilk Mısırlı değildi. Yine de onları bir ortaçağ şövalyesine eşdeğer yüksek bir statüye çıkardı. Mısırlılar düşmanın piyade ve süvarilerini dağıtmak için aç aslanları üzerlerine salma konusunda uzmandı.

Mısır'da aslan mumyalarının keşfi Mısır krallığında aslanların sahip olduğu yüce statüyü gösterir.

Sürüngen ve böcekler

Tarihin en büyük askeri komutanlarından kabul edilen ünlü Kartacalı Hannibal Barca (MÖ 247-181) bir zamanlar mürettebatına düşman gemilerine yılan dolu kaplar attırdı. Yakın çarpışmalar olmasına rağmen bu beklenmedik yöntem hem şaşırtma unsuru hem de öldürücü ısırıklarla oldukça etkili oldu.

Benzer bir taktik 198'de günümüz Irak'ında antik bir kale şehri olan Hatra'nın Roma imparatoru Septimius Severus tarafından kuşatılması sırasında kullanıldı. Hatra sakinleri surlara tırmanarak saldıran Roma ordusunun üzerine zehirli böcekler yağdırdı.

Böcekler, bölgede yaygın olan ve acılı ısırıklar üreten çöl akrepleri ve suikastçı böcekleri içeriyordu. Severus, 20 gün sonra Hatra kuşatmasını kaldırdı.

Roma'nın alev domuzları

Pirıus ve filleri.
Pirıus ve filleri. Wikimedia.

Romalıların askeri başarısı değişime uyarlanabilir olmalarında gizliydi. Düşman zayıflıklarını hızlı öğrenen ve onlardan yararlanan bir orduydu. Hint savaş fili Büyük İskender'in Pers ve Kuzey Batı Hindistan'ı fethinden sonra antik savaşların sık görülen bir özelliği haline geldi.

İskender'in halefi I. Seleukos Hindistan'dan Chandragupta Maurya ile yaptığı barış anlaşmasının parçası olarak savaş filleri aldı. Chandragupta, Seleukos'u yendi ve kızının evlilik ve toprak imtiyazları karşılığında ona savaş filleri hediye etti.

Yunan kralı Epirus'lu Pirus'a karşı yaptıkları savaşta Romalılar savaş fillerine rastladılar. Yaşlı Pliny'ye göre domuzların cıyaklaması savaş fillerini korkutmuştu. Savaş fillerinden yoksun olan Romalılar filleri korkutmak için alevli domuzlar ve boynuzlu koçlar kullandı. Domuzların ciyaklamasını artırmak için hayvanları ateşe verip filleri işe yaramaz hale getirdiler.

Filler, antik dünyanın savaş tanklarıydı. Ancak korktuklarında kendi ordularına saldırır, askerleri ezer ve öldürürlerdi.

Polyaenus'a göre Yunan kenti Megarus da yanan savaş domuzlarını kullandı. İstilacı Makedon kralı II. Antigonus Gonatas'ın savaş fillerini korkutmak için askerler zift yağı ve petrol dökerek domuzları ateşe verdiler. Filler ciyaklayan domuzlardan korktu ve kendi Makedon birliklerini ezdi.

Önceki örneklerden farklı olarak Megarus bundan galip çıkmadı. Antigonus'a teslim oldular. Makedon kralı dersini aldı ve fillerine domuzların yanında savaşmayı öğretmeye başladı. Filler domuzların ciyaklamasına alıştı ve bu savaş taktiğini etkisiz hale getirdi.

Benzer örneklerden Timur Hindistan'ı işgali sırasında Delhi Sultanlığı'nın savaş fillerini korkutmak için yanan develeri kullanmıştır.