Hürrem Sultan: Kaçırılan Bir Cariyeden Osmanlı İmparatorluğu Sultanlığına

Kendi ülkesinde kaçırılan Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun köle pazarlarında satıldı. Kader onun bir sultanın eşi olmasına hükmetti.

hürrem sultan

Belki de Alexandra ya da Anastasia onun gerçek adıydı ama tarih bunu unuttu. Hürrem Sultan ya da Roxelana olarak bilinen bu kadın, Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşiydi. Hürrem Sultan, kölelik ve bilinmezlikten yükselerek zamanının en etkili kadınlarından biri haline geldi.

Hürrem Sultan yaklaşık 1505 yılında, eskiden Polonya'ya bağlı Rutenya, ancak günümüzde Ukrayna'nın bir parçası olan Rohatyn'de doğmuştur. Lisovska'nın soyadı olması muhtemeldir. Daha önce Ortodoks Hıristiyan bir rahibin kızı olduğu ve İslam'a geçmeye zorlandığı hipotezini de not edelim. Kırım Tatarları muhtemelen onu kaçırmış ve Kefe'ye kaçırmışlardır. Kefe Osmanlı İmparatorluğu'nun köle pazarıydı, bu nedenle Konstantinopolis'e (şimdiki İstanbul) gönderilmiş olması muhtemeldir. Pargalı İbrahim Paşa onu arkadaşı, padişahın oğlu Süleyman'a hediye olarak satın aldığında, hayatı başka bir yöne doğru evrildi.

Hürrem Geleceğin Sultanını Etkiliyor

The Harem, John Lewis, City Museums and Art Gallery, Birmingham
The Harem, John Lewis, City Museums and Art Gallery, Birmingham

Gençliği ve güzelliği nedeniyle Hürrem Sultan'ın diğer kölelerine göre bir üstünlüğü vardı. Kendisiyle daha sonra tanışan Venedikli diplomatlara göre, göz kamaştırıcı değildi ama incelikli ve şık bir kadındı. Büyük olasılıkla ona "Ruthenia'lı hizmetçi" (Polonya'daki bölgesi) anlamına gelen Roxelana adını da vermişlerdi. Osmanlı hareminde dikkat çekmesini sağlayan açık teni ve kızıl saçları nedeniyle sultan tarafından tercih ediliyordu.

Hürrem'in Süleyman'la nasıl tanıştığına dair pek çok rivayet vardır. Kraliyet haremindeki kadınların çoğu muhtemelen daha önce hükümdar ya da sultanla hiç tanışmamıştı, zira çok fazla kadın vardı. Efsanelerden birine göre, Süleyman'ın annesi, egzotik güzelliği nedeniyle geceyi onunla geçirmesi için onu özellikle seçmiştir. Bir başka söylentiye göre ise ilk olarak padişahın sarayında çamaşırcı olarak işe alınmış ve Süleyman çevrede dolaşırken bir Rus halk şarkısı okuyan Hürrem Sultan'ın sesinden çok etkilenmiş. Farsça adı Hürrem, "neşeli" ya da "gülen" anlamına geliyordu ve Süleyman konuşurlarken Hürrem'in mizahından etkilenmekten kendini alamamıştı. Tanışma koşullarına rağmen, Hürrem kısa sürede Süleyman'ın gözde cariyesi ve oğlunun annesi olarak Mahidevran'ın yerini aldı.

Muhteşem Süleyman Kimdi?

Süleyman'ın Portresi, Titian yaklaşık. 1530
Süleyman'ın Portresi, Titian yaklaşık. 1530

1520 yılında Süleyman, Hürrem Sultan'dan olan ilk çocuğunun doğumundan bir yıl önce tahta çıktı. O sırada 26 yaşındaydı. Bir önceki Sultan I. Selim'in sadece bir oğlu vardı ve o da kendisiydi. Krallığını genişletmek, Süleyman'ın sultanlığı boyunca en önemli önceliklerinden biri oldu. Süleyman yaşamı boyunca, günümüz Sırbistan ve Yunanistan'ında bulunan Belgrad ve Rodos şehirlerinin yanı sıra günümüz Macaristan ve Irak'ının bazı bölgelerini de kontrol altına almayı başarmıştır.

Genç yaşta devlet yönetimine adım atmıştır. Büyükbabası ona Kırım'da Kefe valiliği görevini vermiş, babası da daha sonra ona Osmanlı'da Manisa valiliği görevini vermiştir. Hükümdarlığı boyunca bayındırlık projeleri de başlattı. Bu projeler arasında imparatorluğunun birçok yerinde surlar, camiler, köprüler ve su kemerleri inşa ettirmek de vardı. İlerleyen yıllarda Süleyman, Hürrem'den olan oğulları Selim ve Bayezid'in halef olma hakkı için kendi aralarında yaptıkları mücadeleler nedeniyle aile içi çekişmelere tanıklık etmek zorunda kaldı. Selim günün sonunda kazanan taraf oldu.

Hürrem Sultan ve Süleyman'ın Hayatı

Süleyman'ın eski favorisi Mahidevran, Hürrem'in başarısını kıskanır ve onu yüzünden tırmalar. Bu olay aslında Hürrem'i eskisinden daha da popüler hale getirerek kendi aleyhlerine işledi. 1521'de Hürrem Sultan ve Süleyman'ın ilk çocukları Mehmed adında bir erkek oldu. Sonunda Hürrem, Süleyman'a beşi erkek biri kız olmak üzere altı çocuk doğurdu. Geleneksel olarak, bir cariyenin sultanın sarayındaki rolü tek bir erkek çocuk doğurmakla sınırlıydı. Öte yandan Hürrem her zaman otoriteye meydan okuyordu. Örneğin, kendisini harem yerine Topkapı Sarayı'nın ana katına yerleştirmesi için Süleyman'ı başarılı bir şekilde ikna etti.

Süleyman, sürpriz bir şekilde, Hürrem Sultan için diğer tüm kadınları terk etti. Daha da önemlisi, onunla evlenebilmek için özgürlüğünü satın aldı. Bu olağanüstü bir adımdı, ancak cariyelerin çocukları zaten tahtın varisi olmaya hak kazanmışlardı. Dönemin Cenova Büyükelçisi şöyle yazıyordu: "Bu hafta şehrimizde gerçekten şaşırtıcı bir şey oldu… Rus köle kadın Roxolana, Büyük Sinyor Süleyman tarafından alındı ve İmparatoriçe yapıldı."

Hürrem ve Süleyman'ın ilişkisi hakkındaki haberler büyük ölçüde olumluydu. Ayrı olsalar da mektuplar ve şiirler aracılığıyla iletişimlerini sürdürdüler. Hürrem'in günümüze ulaşan mektuplarından birini alıntılayalım: "Sen yanımdayken nihayet rahatlayabiliyorum. Sana yakın olmaktan duyduğum haz ve sevinç kelimelerle ve kalemle yeterince ifade edilemez."

Hürrem Sultan Siyasi Entrika Konusunda Uzmandı

Türk Hareminden Bir Sahne, 1654, Sanatçılar: Franz Hermann, Hans Gemminger, Valentin Mueller
Türk Hareminden Bir Sahne, 1654, Sanatçılar: Franz Hermann, Hans Gemminger, Valentin Mueller

Büyük olasılıkla Hürrem, yüksek statüsünden ve otoritesinden vazgeçmek istememiştir. Kendisinin ve çocuklarının siyasi rakiplerinden bazılarının onun talimatıyla öldürüldüğü söylenir. Süleyman'a yazdığı mektuplardan birinde, Süleyman'ın baş danışmanı ve kişisel dostu İbrahim Paşa'ya olan öfkesini dile getirdiği bir alıntı yer almaktadır. Bazı kişiler Süleyman'ın Paşa'yı öldürtme kararından Hürrem'i sorumlu tutmuştur. Kitapta bunun sebebinin Paşa'nın çocuklarının krallığı ele geçirmesi için bir tehlike oluşturması olduğu öne sürülmektedir. Ancak Hürrem'in damadı ve müttefiki olan Rüstem'in bu olaya karıştığından şüphelenilmektedir ve Osmanlı tarihi bu iddiayı reddetmektedir. Nihayetinde Paşa'nın yerine sadrazam olmuştur.

Hürrem'in sultanı en büyük oğlu Mustafa'yı idam ettirmeye zorladığı da öne sürülmüştür. Rüstem'in de onunla birlikte bu komplonun içinde olma ihtimali vardır. Yine, Hürrem'in çocuklarını saltanat varisi konumuna yükseltmek için çalışmış olabilirler. Ancak Osmanlı tarihine göre Mustafa zaten sultan gibi davranıyordu ve destekçileri tarafından iktidarı ele geçirmesi için teşvik ediliyordu. Bunun babasını kuşkulandırdığı söylenir. "Extraordinary women of the Medieval and Renaissance world " kitabında yazana göre, Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı öldürme kararını verdiğine ve onun ölümünü izlediğine dair hiçbir şüphe yoktur.

Hürrem Sultan'ın Kamu Çalışmaları

Haseki Hürrem Sultan Türbesi
Haseki Hürrem Sultan Türbesi.

Bunu yaparken Hürrem kocasının imparatorluğuna çok şey kattı. Polonya Kralı Sigismund II. Augustus ve İran Şahı I. Tahmasp'ın kız kardeşi ve eşi gibi yabancı devlet adamlarına mektuplar yazdı. Kocası seferdeyken, onu İstanbul'daki gelişmelerden haberdar etti.

Ayrıca, içinde bir cami, iki okul ve bir hastane bulunan Haseki Sultan Külliyesi'ni yaptırmak için saray mimarı Sinan'ın hizmetlerinden yararlandı. Külliyenin bir parçası olarak finanse ettiği hamamlar günümüz İstanbul'unda hala halka açıktır. Ayrıca sanatı desteklemiş ve muhtaçlar için bir aşevi açmak gibi insani yardım çabalarına katılmıştır.

Hürrem Sultan, kocasının ölümünden yaklaşık sekiz yıl sonra, 1558 yılında vefat etti. Kocasının yanına gömülmeyi özellikle istemiştir, bu nedenle Süleymaniye Camii'ndeki türbeleri hemen yan yanadır. Sonraki yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu "Kadınlar Saltanatı" olarak adlandırıldı çünkü yönetici kadınlar erkekler üstünde çok fazla söz sahibiydi. Kadınların Hürrem'in muhteşem ayak izlerini takip ettikleri açıktı.