İletişimin İcadı ve Tarihsel Hikayesi

1860'larda telgraf hatları kıtaları sardı ve su altı kabloları okyanuslar arasında anında haberleşmeyi mümkün kıldı.

Dünya çapında anlık haberleşme modern dünyanın belirleyici niteliği haline geldi. 200 yıl önceye kadar, uzağa giden mesajlar ancak onları taşıyan at veya gemilerin hızıyla seyahat edebiliyordu. İletişimi değişime uğratan şey 19. yüzyılda elektriğin kullanıma girmesi oldu.

Fransız ordusu 18. yüzyılda gemiler arasında talimatları iletmek için semafor bayraklarının kullanıldığı bir sistem geliştirdi. 1790'lardan itibaren semafor, karada da kullanılmaya başlandı. Birbirini görebilen istasyonlar büyük sinyal cihazlarıyla şifreli mesajlar gönderiyordu. 1830'larda geliştirilen elektrikli telgraflar bu sistemin yerini aldı. Amerikalı Samuel Morse geliştirdiği basit bir aç-kapa anahtarıyla üretilen kodların kablo vasıtasıyla iletildiği güçlü ve uygulanması kolay bir sistem üretti. 1860'larda telgraf hatları kıtaları sardı ve su altı kabloları okyanuslar arasında anında haberleşmeyi mümkün kıldı.

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında telefonun bulunması konuşmaların elektronik olarak iletilmesini sağladı. Radyo dalgalarının sesi iletilebileceğinin keşfi yeni bir yayın imkanı yarattı. 1920'lerden itibaren eğlence ve haber temin eden "telsiz setleri" evlerin alışıldık bir parçası haline geldi. Ancak televizyon 1950'lere kadar bir kitle iletişim aracı haline gelmedi.

Birkaç gelişim çizgisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra "Bilgi Çağını" yaratarak iletişimi devrime uğrattı. Transistörlerin kullanıma girmesi elektronik cihazları küçülterek ucuzlattı ve füze teknolojisindeki ilerlemeler uyduların uzaya konuşlandırılarak iletişim ağlarına küresel erişim imkanı sağladı. Dijital teknolojinin ve 1980'lerden itibaren mikroişlemcilerin başarısı bilgisayarları evrensel hale geldi. Bilginin dünya çapında dolaşım kapasitesi artık sınırsızdı.

İletişimin İcadı ve Tarihi Hikayesi

Tarih öncesi / Duman işareti

Ateş, duman işaretlerinin uzak mesafelere gönderilmesini sağladı. Ancak bu yöntem önceden anlaşılmış basit mesajların gönderilmesiyle sınırlıydı.

MÖ 3100 – 2500 / Çivi yazısı

Yazı iletişimde devasa bir adımdır. Mezopotamya çivi yazısı kil tabletlere işlenir.

1.-2. yüzyıllar / Kurye mektupları

Roma imparatorluğunda mektuplar papirüs veya tahta üzerine yazılırdı. Roma dönemi Britanya'sında Vindolanda tabletleri bir doğumgünü davetiyesi içermektedir.

MÖ 2900-3500 / Posta güvercinleri

Güvercinler Antik Mısır'da ve Pers ülkesinde mesaj taşımakta kullanıldı. I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşları'nda ordular tarafından kullanılmaya devam edildi.

17. yüzyıl / Gazeteler

Bilgiyi geniş halk tabakalarına dağıtılan gazeteler Avrupa'da 17. yüzyılda geliştirildi. Matbaanın bulunması gazetelerin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

1784 / Posta arabaları

Britanya yolcu taşıyan eski arabalarından çok daha hızlı, başlıca şehirler arasında posta taşıyan dört atlı posta arabalarını kullanıma soktu.

1791-95 / Görüntülü telgraf

Fransız mucit Claude Chappe şifreli mesajların röle istasyonları tarafından iletilmesine imkan veren bir semafor sisteminin kurulmasına öncülük eder.

1837-40 / Posta pulu

Britanya yapışan bir pul alınması yoluyla masrafı karşılanan, düşük ve tek fiyatlı posta sistemini başlattı.

1850'ler-60'lar / Transatlantik telgraf kablosu

Atlantik deniz tabanına döşenen Transatlantik telgraf kablosu kabloları mesajların Avrupa'yla Kuzey Amerika arasında iletilebilmesine imkan verdi.

1870'ler / Telefon

Amerikalı Alexander Graham Bell gibi buluşçular Amerika'da ilk telefonları tanıtır. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da ilk telefon santralleri 1878 tarihinde kurulur.

1900'lü yılların başı / Radyo

Telsiz telgraf ve ses iletimi geliştirilerek radyo yayınları başlatılır.

1920'ler / Hava postası

I. Dünya Savaşı'ndan önce küçük ölçekte başlatılan hava yoluyla postacılık, uzun mesafelere teslim tarihlerini bütünüyle değiştirerek önem kazandı.

1960'lar – İletişim uyduları

Telstar 1962'de ilk canlı transatlantik televizyon yayınının başlatılmasını sağladı.

20. yüzyıl başları – İnternet

Küresel bilgisayar ağları e-posta yoluyla anlık iletişime imkan verdi.

21. yüzyıl başları – Mobil haberleşme

Mobil telefonlar 21. yüzyılın ilk on yılında kitlesel kullanıma girer.

İletişimin hikayesi ve tarihsel gelişimi yazımız burada son buldu. Benzer içerikler için: https://evrenatlasi.com/k/tarih-kultur/