Japonya'nın Üç Birleştiricisi: Nobunaga, Hideyoshi ve Ieyasu

Uzun bir iç savaş, Japonya'nın Üç Büyük Birleştiricisi olan Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve Tokugawa Ieyasu adlı üç hükümdarın ortaya çıkışına tanık oldu.

Japonya, 1464 yılından bu yana Sengoku Dönemi (Sengoku Jidai) olarak bilinen büyük bir kargaşa döneminden geçiyordu: Savaşan Devletler Dönemi, çeşitli yapılar arasında sürekli çatışmaların yaşandığı bir dönemdi. Neredeyse bir yüzyıl boyunca Kyoto'daki İmparatorluk Sarayı sürekli bir istikrarsızlık içindeyken daimyolar olarak bilinen çeşitli yerel lordlar hakimiyet ve fetih için samuray birliklerinin yardımıyla birbirlerine karşı savaştı.

Ancak, on altıncı yüzyılın ikinci yarısında olağanüstü insanlardan, parlak genç lordlardan ve üstün generallerden oluşan bir topluluk statükoyu sarsmaya ve Japonya'da tarih yazmaya hazırlanırken işler dramatik bir şekilde değişmek üzereydi. Bu dönem Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi (Oda'nın güvenilir yardımcısı) ve Tokugawa Ieyasu'nun (Oda'nın güçlü müttefiki) dönemiydi. Japonya'da bu dönem Üç Büyük Birleştirici'nin hüküm sürdüğü zamana denk gelmektedir.

Konuyla İlgili:

Japonya'nın Üç Büyük Birleştiricisi Sengoku Dönemi'nde Yaşamıştır

Oda Nobunaga
Oda Nobunaga.

Sengoku Jidai, Japonya'nın en büyük üç birleştiricisinin de doğuşuna tanıklık etmiştir. Bu anarşi döneminde, hüküm süren Ashikaga Şogunluğu küçük bir rol oynarken, Japon feodal beyleri Daimyolar güç ve toprak için yarıştı. Çok sayıda savaş yeni başlamıştı ve hepsinin Japonya üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktı. Sengoku Dönemi boyunca büyük samuray kahramanlıkları, dramatik savaşlar ve parlak generaller de ortaya çıktı.

Üç büyük birleştirici de bu dönemden etkilenmiş ve sonunu getirmek için çok şey yapmıştır. Üç büyük birleştiriciden ilki olan Oda Nobunaga, 1573 yılında zayıf Ashikaga Şogunluğunu devirerek tüm merkez Japonya'yı birleştirdi. Onun yerine geçen Toyotomi Hideyoshi işi bitirdi ve tüm Bağımsız Daimyoları fethetti. Tokugawa Ieyasu ise 1615 yılında Sengoku Dönemi'ne son vererek Tokugawa Şogunluğu'nu kurdu ve Edo olarak bilinen barış dönemini başlattı.

Dünyanın geri kalanından izole edilmişlik ve katı bir sosyal kast yapısı Japonya'nın Tokugawa Dönemi boyunca isyanı imkansız kılmıştır. Japonya, 19. yüzyıldaki Meiji Restorasyonu'na kadar katı bir sınıf hükümeti tarafından yönetilmiş ve dünyanın geri kalanıyla bağlantısı büyük ölçüde kesilmiştir.

Japonya'nın Üç büyük Birleştiricisi de Zor Başlangıçlar Yaptı

Okehazama Muharebesi'ne ait bir ukiyo-e (Mayıs-Haziran, 1560).
Okehazama Muharebesi'ne ait bir ukiyo-e (Mayıs-Haziran, 1560).

Ahengin bu üç dev ismi hareketlerini aşağıdan yukarıya doğru inşa ettiler. Oda Nobunaga 1551'de Owari Eyaletinin Daimyo'su olarak başa geçtiğinde Tokugawa Ieyasu (o zamanlar Matsudaira Takechiyo olarak biliniyordu) Oda Klanının bir tutsağıydı ve Toyotomi Hideyoshi de Oda topraklarında ara sıra ashigaru ya da kırsal milislerin en alt kademesinin bir üyesi olarak görev yapan bir köylüydü.

Oda Nobunaga, yönetiminin ilk yıllarında kendisine geçen eyaleti birleştirmeye çalışırken kendi ailesiyle ve Imagawa Klanı gibi daha güçlü komşularıyla savaştı. Nobunaga'nın maiyetindekiler ona güvenmiyordu ve "aptal" olarak ünlenmesi ve gençken sergilediği hırçın tavırları nedeniyle iltica etmeye meyilliydiler. Saltanatının başında, Ieyasu'yu tam ölçekli bir istilayı önlemek için Imagawa Yoshimoto'ya esir olarak gönderdi.

Tokugawa Ieyasu, Nobunaga'nın 1559'da topraklarını başarılı bir şekilde yeniden birleştirmesinin ardından Owari'yi fethetmek için Yoshimoto'ya katıldı. Bununla birlikte, nihai Okehazama Muharebesi'nde ölümünden sonra Ieyasu Oda'nın yanında yer aldı. Toyotomi Hideyoshi Okehazama Muharebesi'nde üstleri üzerinde öyle bir etki yarattı ki Oda Daimyosu onu samuray rütbesine terfi ettirdi.

Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga ile Olan İttifakını Neredeyse Bozuyordu

General 1575 yılında Nagashino kalesine saldırmak üzere birliklerini yola çıkarırken.
General 1575 yılında Nagashino kalesine saldırmak üzere birliklerini yola çıkarırken. Sanatçı: Tsukioka Yoshitoshi.

Kendi başlarına Daimyos olan Oda Nobunaga ve Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi'ye karşı durdular. Nobunaga'nın ittifaktaki bariz kıdemine rağmen, Ieyasu onunla çok çeşitli konularda sık sık çatışıyordu.

1560'larda, Budist savaşçı keşişler olan Ikko-Ikki'nin yarattığı tehdit ilk önemli anlaşmazlıklarının kaynağıydı. Tokugawa'nın Mikawa eyaletindeki pek çok Ikki kalesi Ieyasu'nun egemenliğine doğrudan tehdit oluşturuyordu. Daimyo'nun kral olarak geçirdiği ilk birkaç yılın çoğu tarikatla savaşmakla geçerken, müttefiki Japonya'yı fethetmeye koyuldu.

Tokugawa'nın bazı mensupları bu durumdan rahatsızdı ancak klan, lordlarını neredeyse kaybetmelerine rağmen Azukizaka Muharebesi'nde Ikki'yi nihayetinde mağlup etti.

Nobunaga ve Ieyasu'nun Kai Eyaleti'nin zorlu Daimyo'su Takeda Shingen'e karşı verdikleri mücadele kariyerlerinin en kanlı mücadelesi oldu. 1572'de Takeda Shingen, Oda karşıtı bir ittifakın parçası olarak Tokugawa topraklarına saldırdı. Hatta 1573'teki Mikatagahara Muharebesi'nde Ieyasu'ya karşı galip geldi. Ne yazık ki üç büyük birleştirici için, Mikawa Lordu yardım talep etmesine rağmen arkadaşından çok az yardım aldı ve Oda'ya öfkeli bir mektup yazmasına neden oldu.

Oda Nobunaga işlerin ne kadar ciddi olduğunu görünce Ieyasu'ya bizzat yardım etmek için yola çıktı. Birlikte çalışarak 1575 yılında Nagashino Muharebesi'nde Takeda Klanı'nı mağlup ettiler ve yedi yıl sonra Kai Eyaleti'ni ele geçirdiler.

Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga'nın Öldürülmesinin İntikamını Aldı

Oda Nobunaga'nın ölümüne yol açan Honnō-ji  olayının olası temsili.
Oda Nobunaga'nın ölümüne yol açan Honnō-ji olayının olası temsili.

1582 yılının Haziran ayında, Oda Nobunaga'nın yardımcılarından biri olan Akechi Mitsuhide ona ihanet etti. Kyoto'nun Honnō-ji tapınağındaki bir çay töreni sırasında efendisine saldırdı. Mitsuhide'nin birliklerinin hedefi olan Nobunaga'nın oğlu Nobutada'nın da peşine düştüler. Oda komutanlarının hiçbir çıkış yolu olmadığını anladıklarında seppuku yapmaktan başka çareleri kalmamıştı.

Tam bu sırada Toyotomi Hideyoshi, Mori Klanı'nın Takamatsu'daki evini kuşatmaya başladı. Nobunaga'nın öldüğünü duyan Toyotomi hızla uygun bir barış ayarladı ve intikam almak için Kyoto'ya doğru yola çıktı. Nobunaga'nın üçüncü oğlu Oda Nobutaka ve Oda Klanı'na hizmet etmiş bir general olan Niwa Nagahide de ona eşlik etti.

Temmuz ayının başlarında Toyotomi ve Akechi orduları Yamazaki Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu destansı kılıç düellosundan sonra Mitsuhide'nin ordusu tamamen bozguna uğradı ve lideri umutsuzca savaş alanından kaçmaya çalıştı. Sonunda Hideyoshi'nin birlikleri tarafından öldürüldü. Bu bağlılık gösterisi, üç büyük birleştirici arasındaki bağın bir işaretiydi.

Toyotomi Hideyoshi savaştan sonra Kyoto'ya ulaştı ve kendisini Japonya'nın fiili hükümdarı olarak kabul ettirdi.

Toyotomi Hideyoshi Japonya'nın Birleşmesini Tamamladı

Toyotomi_Hideyoshi
Toyotomi Hideyoshi.

Toyotomi Hideyoshi, selefinin Japonya'yı birleştirmek için başlattığı işi sonuçlandıran kişi olarak hatırlanır. Japonya'nın yeni hükümdarı, saltanatının ilk yıllarında Oda Nobunaga'nın eski generallerinden Shibata Katsuie'nin isyanıyla karşılaştı. Katsuie 1583 yılında Shizugatake Muharebesini kaybetmiş ve kendini seppuku yaparak öldürmüştür.

Oda Nobunaga'nın ikinci oğlu olan ve Tokugawa Ieyasu tarafından desteklenen Oda Nobukatsu, Hideyoshi'nin gücüne karşı en büyük tehdidi oluşturuyordu. 1584'te gerçekleşen Komaki ve Nagakute Muharebesi iki güç arasında berabere sonuçlandı. Bu çatışmadan sonra Hideyoshi, Nobukatsu ve Ieyasu ile uzlaştı; Ieyasu daha sonra Toyotomi'nin fiilen ikinci komutanı oldu. Okehazama Muharebesi'nden sonra bu, üç büyük birleştiriciden ikisinin birbiriyle savaştığı tek olaydı.

Toyotomi Hideyoshi takip eden yıllarda İmparatorluk Naipliği makamına yükseldi. Kii Eyaleti 1585 yılına kadar Negoro-gumi savaşçı keşişlerinin elindeydi ve sonunda onları yendi. Toyotomi'nin ordusu aynı yıl Şikoku Adası ile Etchu ve Hida eyaletlerini de fethetti. Ayrıca 1586'da Hideyoshi, Kyushu Adası'nı Shimazu Klanı'ndan aldı. Yıllarca süren savaşların ardından 1590'da nihayet Hojo Klanı'nı mağlup etti ve tüm Japonya'yı kendi kontrolü altında birleştirdi.

Toyotomi Hideyoshi Arkasında Zayıflamış Bir Ülke Bıraktı

Hideyoshi'nin iktidardaki ilk yıllarının başarılı olduğu doğrudur, ancak son yılları tam bir fiyaskoydu. En büyük oğlu Tsurumatsu'nun 1591'deki trajik kaybından sonra lord, ikinci oğlu ve halefi Hideyori için son derece endişeli ve korumacı hale geldi. 1595'te Hideyoşi, yeğeni Hidetsugu'yu intihar ettirdi ve ailesinin geri kalanını öldürttü. Ayrıca, Hıristiyanlara karşı derin bir hoşgörüsüzlüğü vardı.

Toyotomi Hideyoshi, ordusunun yardımıyla 1592 yılında Kore'yi işgal etti. Öncelikli hedefi yarımadanın kontrolünü ele geçirmek ve burayı Çin'e doğru bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktı. Imjin Savaşı, bir tarafta Japonya, diğer tarafta Joseon Kore'si ve Ming Çin'i olmak üzere toplam altı yıl sürdü. Başlangıçtaki başarı döneminin ardından Japon kuvvetleri sonunda geri püskürtüldü ve nihayetinde ülkenin güneyiyle sınırlandırıldı. Lee Sun-Shin'in dümende olduğu Kore Donanması, Japon Donanmasını denizde yok etti.

Hideyoshi'nin sağlığı bu felaketler yüzünden zarar gördü. Japonya'nın ikinci birleştiricisi Eylül 1598'de vefat etti ve yerine oğlu yetişkinliğe erişene kadar hüküm sürmesi için beş naipten oluşan bir konsey bıraktı. Ülkenin son birleştiricisi Tokugawa Ieyasu da bu naiplerden biriydi.

Tokugawa Ieyasu Diğer Naiplere İhanet Etti

Hideyoshi'nin son yılları ilerledikçe, birçok Daimyo Toyotomi Klanı'ndan soğumuş ve genç Hideyori'nin sadık muhalifleri haline gelmiştir. Buna ek olarak, her bir lordun kendi çıkarlarını korumak için mücadele etmesiyle naiplik konseyi hızla dağıldı. En yaşlı ve en saygın konsey üyesi olan Maeda Toshiie'nin 1599'da ölmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Maeda'nın ölümünün ardından Ieyasu bir ordu topladı ve Toyotomi Klanı'nın merkezi olan Osaka Kalesi'ne, yönetici ailenin güvenliğini sağlama kisvesi altında saldırdı. Hayatta kalan naiplerin çoğu bu duruma öfkelendi ve bunun sonucunda önemli Daimyolar Tokugawa Klanına karşı muhalefet etmeye başladı. Bu isyan zorlu Ishida Mitsunari tarafından yönetildi. Bu durum Japonya'nın yeniden bölünmesiyle sonuçlandı.

Mitsunari, rakip naip Uesugi Kagekatsu'nun Aizu'da bir ordu toplama çabalarını destekleyince savaş patlak verdi. Bu eylem nedeniyle Ieyasu misilleme yaptı ve kısa bir süre sonra Tokugawa ve Mitsunari orduları birbirleriyle çatışmaya başladı. Tokugawa Ieyasu, Ekim 1600'de kazandığı kritik Sekigahara Muharebesi'nden sonra tek naip oldu.

Takip eden birkaç ay boyunca Hideyori'yi tahttan indirdi ve kendisini Japonya'nın fiili diktatörü olarak kabul ettirdi. Bu arada İmparator 1603 yılında onu Shogun olarak atadı ve Tokugawa Shogunluğu altında Edo Dönemi başladı.

Tokugawa Ieyasu Japonya'nın Üç Büyük Birleştiricisi'nin Sonuncusuydu

Tokugawa Şogunluğunun ilk yılları çalkantılı bir dönemdi. Tokugawa Ieyasu'nun Shogun olarak hüküm sürdüğü dönem kısa sürdü. Tokugawa Ieyasu, oğlu Tokugawa Hidetada'nın yönetimi devralabilmesi için 1605 yılında iktidardan çekildi. Tokugawa Klanı, veraset meselesi yüzünden iç savaş çıkmasını önlemek için bu geleneği iki nesil daha sürdürdü.

İstifa etmiş olmasına rağmen, Ieyasu 1616'daki ölümüne kadar gerçek otoriteyi oğlunun arkasında tuttu. Hideyori'nin devrilmesinden sonraki yıllarda Tokugawa lideri ailesi için gücü pekiştirdi ve Osaka'daki Toyotomi hanedanının kalıntılarına karşı geri adım attı. Bu özellikle 1614 yılı civarında önem kazandı.

Ieyasu 1614 yılında Osaka Kalesi'ni almak için bir girişimde daha bulundu ve başarılı oldu. Toyotomi Klanı üyelerine karşı yürüttüğü acımasız infaz operasyonu bu grubun tamamen yok olmasına yol açtı.

Tokugawa Ieyasu, daha sonraki yıllarda, hükümetin askeri ve saray Daimyolarını denetlemesine yönelik ilkeleri belirleyen iki kararname yayınladı. İki hukuk kitabı olan Kuge Shohatto ve Buke Shohatto, Edo Dönemi'nin ayrıntılı sosyal yapısı için temel belgeler olarak hizmet etmiş ve iç anlaşmazlıkların sıklığını ve şiddetini azaltmaya hizmet etmiştir.

Bugün Japonya, üç büyük birleştiricisini -Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve Tokugawa Ieyasu- onurlandırmaktadır. Akıl almaz vahşete rağmen, onların büyük çabaları Japonya'da 150 yılı aşkın süredir devam eden iç istikrarsızlığın sona ermesine yardımcı olmuş ve nihayetinde ülkenin yeniden birleşmesine yol açmıştır.