Lingchi: Çin Tarihindeki Korkunç İnfaz Yöntemi

"Bin kesikle ölüm" olarak da bilinen Lingchi, Çin'de özellikle Qing Hanedanlığı döneminde belirli suçlar için kullanılan bir infaz biçimiydi.

Fransız Le Monde illustré gazetesinin 1858 tarihli sayısında yer alan ve Fransız misyoner Auguste Chapdelaine'in Çin'de Lingchi tarafından infazını gösteren bir illüstrasyon.
Fransız Le Monde illustré gazetesinin 1858 tarihli sayısında yer alan ve Fransız misyoner Auguste Chapdelaine'in Çin'de Lingchi tarafından infazını gösteren bir illüstrasyon.

"Bin kesikle ölüm" veya "yavaş dilimleme" olarak da bilinen Lingchi, antik Çin'de ün kazanmış bir infaz yöntemidir. Bu acımasız cezalandırma biçimi, mahkûm edilen kişinin uzun bir süre boyunca sistematik olarak parçalara ayrılmasını içeriyordu. Lingchi genellikle aşırı gaddarlıkla ilişkilendirilse de, kültürel önemi ve tarihsel bağlamı nedeniyle tarihin sayfalarında eşsiz bir yere sahiptir.

Lingchi'yi tam olarak anlayabilmek için Çin'deki tarihsel bağlamını incelemek gerekir. Bu infaz yöntemi, otoriter yöneticilerin hüküm sürdüğü ve toplumsal norm ve inançların adalet sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı bir dönemde ortaya çıkmıştır.

Temel Bilgiler: Lingchi

 • Cellat, keskin bir bıçak ya da bıçak kullanarak uzun bir süre boyunca mahkûmun vücudundan küçük et parçaları ya da vücut parçaları çıkarırdı. Bu işlem saatlerce hatta günlerce sürebilirdi.
 • Lingchi genellikle vatana ihanet, cinayet ve özellikle de devlete karşı işlenen suçlar için uygulanırdı. Yönetici hanedanın otoritesini tehdit edenler için özellikle ağır bir ceza olarak görülüyordu.
 • Ceza sadece muazzam fiziksel acıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sembolik bir öneme de sahipti. Lingchi, toplumla bağların koparılmasını ve kişinin sosyal kimliğinin yok edilmesini sembolize eden bir "vücudu parçalara ayırma" biçimi olarak kabul edilirdi.
 • Lingchi Çin'de 20. yüzyılın başlarında, Qing Hanedanlığı'nın son dönemlerinde ve ardından gelen Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen yasal reformların bir parçası olarak resmen kaldırılmıştır.

Lingchi'nin Kökenleri ve Evrimi

Joseph Marchand'ın Vietnam'da İdamı, 1835
Joseph Marchand'ın Vietnam'da idamı, 1835. Görsel: Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Lingchi'nin kökleri, çeşitli bedensel cezalandırma ve infaz biçimlerinin uygulandığı antik Çin'e kadar uzanmaktadır. Bu ilk yöntemler arasında kırbaçlama, kafa kesme ve işlenen suçların cezası olarak uygulanan diğer bedensel zarar verme biçimleri yer alıyordu. Bu dönemde, sistematik ve dehşet verici bir süreç aracılığıyla mahkumun ıstırabını uzatma fikri şekillenmeye başladı.

Lingchi, Ming ve Qing Hanedanlıkları döneminde zirve noktasına ulaşmıştır. Yöntem daha resmi ve düzenli hale gelmiş, uygulanması için belirli kurallar ve prosedürler belirlenmiştir. Bu dönemde Lingchi "bin kesikle ölüm" lakabını kazanmıştır, zira işlem vücuda çok sayıda, titizlikle planlanmış kesikler içermektedir. Bu dönemde ayrıca Lingchi'yi çevreleyen ritüeller ve törenler de gelişerek Çin'in kültürel dokusuna daha da yerleşmiştir.

Uygulanan Yöntem ve Prosedürler

Lingchi uygulaması, mahkumlara azami acı çektirmek üzere tasarlanmış, planlı bir işkenceydi. Hüküm giymiş kişinin, halkın gözleri önünde en üst düzeyde teşhir edilmesi için genellikle tahta bir araba üzerinde sokaklarda gezdirilmesiyle başlardı. Bu tören alayı, bireyi toplum önünde utandırmayı amaçladığı için cezanın kasıtlı bir parçasıydı.

Alay belirlenen infaz yerine ulaştığında, mahkum tahta bir çerçeve ya da masaya bağlanırdı. Keskin bir bıçakla donatılmış olan cellat daha sonra sistematik ve metodik bir şekilde "bin kesikle ölüm" sürecine başlardı. Bu kesikler rastgele değildi; aksine belirli bir düzeni takip ediyorlardı.

Cellat işe uzuvlar ve kalçalar gibi daha az hayati bölgelerden küçük et parçaları alarak başlardı. Böylece mahkumlar yaralarına hemen yenik düşmedikleri için süreç uzamış oluyordu. Zamanla kesikler göğüs, karın ve nihayetinde kalp gibi daha kritik bölgelere doğru ilerlerdi. Lingchi yavaş ve dayanılmaz bir süreçti ve ölüm hemen gelmiyordu.

Lingchi sadece bir infaz yöntemi değildi; aynı zamanda halka açık bir gösteriydi. Tüm toplum bu olaya tanıklık etmek için toplanır ve genellikle açık alanlarda ya da özel olarak belirlenmiş infaz alanlarında gerçekleştirilirdi. Amaç, mahkumun halka ibret olmasını sağlamak ve diğerlerini benzer suçlar işlemekten caydırmaktı.

Sembolizm Lingchi'de önemli bir rol oynamıştır. Cesedi binlerce parçaya bölme eylemi, mahkumun ruhunun öbür dünyada huzur bulmamasını sağlamanın bir yolu olarak görülüyordu. Lingchi'nin yalnızca bu dünyada bir ceza olarak değil, aynı zamanda öbür dünyada ruh için ebedi bir azap biçimi olarak da hizmet ettiğine inanılırdı.

Lingchi Tarafından Cezalandırılan Suç Türleri

Lingchi öncelikle dönemin yönetim makamları tarafından tiksindirici kabul edilen suçlar için ayrılmıştı. Bu suçlar arasında devlete karşı ihanet, siyasi bozgunculuk, rejim karşıtlığı ve isyan gibi eylemler yer alıyordu. Bu tür suçlardan suçlu bulunan kişiler genellikle başkalarını benzer eylemlerden caydırmak amacıyla ibret verici bir ceza olarak Lingchi'ye mahkûm edilirdi.

Ayrıca, Lingchi bazen ciddi yolsuzluk, cinayet veya aşırı şiddet eylemlerine karışan kişileri cezalandırmak için de kullanılırdı. Suçun ciddiyeti, cezanın kamuya açık mı yoksa özel olarak mı uygulanacağını belirler, yüksek profilli davalar genellikle daha geniş kitlelerin ilgisini çekerdi.

Lingchi uygulaması hem tarihsel kullanımı sırasında hem de modern zamanlarda önemli tartışmalara konu olmuştur. Muhalifler bu cezanın aşırı derecede acımasız ve insanlık dışı olduğunu, mahkumlara muazzam fiziksel ve psikolojik acılar çektirdiğini savunmaktadır.

Lingchi'yi çevreleyen en önemli tartışmalardan biri, yanlış mahkumiyetler ve yetkililer tarafından gücün kötüye kullanılması potansiyeliydi. Bireylerin haksız yere suçlandığı veya siyasi saiklerin söz konusu olduğu durumlarda, cezanın geri döndürülemez niteliği endişe kaynağı haline gelmiştir.

Toplumlar geliştikçe ve modernleştikçe, Lingchi'nin kullanımı inceleme altına alındı ve sonunda 20. yüzyılın başlarında Çin'de daha geniş yasal reformların bir parçası olarak kaldırıldı. Bugün Lingchi, geçmişte adalet ve cezalandırma adına alınan aşırı önlemlerin keskin bir hatırlatıcısı olarak duruyor.

Lingchi'nin Kaldırılması ve Geride Bıraktığı Miras

Lingchi uygulaması, Çin'in önemli bir sosyal ve siyasi dönüşüm geçirdiği 20. yüzyılın başlarında sona ermiştir. Lingchi'nin kullanımına başkanlık eden Qing Hanedanlığı 1912 yılında çökmüş ve yerini Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına bırakmıştır. Bu geçiş, yeni hükümetin hukuk sistemini modernleştirmeye ve reforma tabi tutmaya çalışması nedeniyle Lingchi de dahil olmak üzere birçok geleneksel uygulamadan uzaklaşmaya işaret ediyordu.

Hukuk alanındaki reformlar, Batı hukuk ilkelerinin ve insan hakları hareketlerinin etkisiyle daha da hızlandı. Lingchi'nin korkunç doğası uluslararası kınamalara neden olmuş ve Çin'in liderleri yasal uygulamalarını gelişen küresel standartlarla uyumlu hale getirme ihtiyacının farkına varmıştır.

Lingchi Yöntemiyle Öldürülen Bazı İnsanlar

Ming Hanedanlığı

 • Fang Xiaoru: Jianwen İmparatoru'nun itimat ettiği Hanlin Akademisi'nin güvenilir bürokratı. 1402 yılında Yongle İmparatoru'nun tahta çıkışını onaylayan bir ferman hazırlamayı reddettiği için Nanjing'in Jubao Kapısı'nın dışında lingchi yöntemiyle öldürüldü. Kendisi öldürülmeden önce ailesinin, arkadaşlarının ve öğrencilerinin idam edildiği, tarihte tek olan acımasız, özel bir on aile imhasına tanık olmak zorunda bırakıldı.
 • Cao Jixiang: Ming İmparatoru Yingzong'un emrinde görev yapan önemli bir haremağasıdır. 1461 yılında bir orduyu isyana sürüklediği için lingchi yöntemiyle öldürülmüştür.
 • Sang Chong: Chenghua İmparatoru döneminde 182 kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle lingchi yöntemiyle öldürülmüştür.
 • Zheng Wang: Pekinli köylü, yeni tahta çıkan Zhengde İmparatorunun öz annesinin İmparatoriçe Zhang (Hongzhi) değil, Zheng Wang'ın kızı Zheng Jinlian olduğunu iddia ettiği ve büyük tartışmalara neden olduğu için 1506 yılında lingchi yöntemiyle öldürülmüştür.
 • Liu Jin: Zhengde İmparatoru'nun emrinde görev yapan önemli bir hadım ağasıdır. 1510 yılında güç gösterisi yaptığı gerekçesiyle lingchi yöntemiyle öldürülmüştür. Efsaneye göre ceza 3 gün boyunca toplam 3300 dilim kesilerek uygulanmıştır. Liu Jin'in ilk günün ardından hapishaneye döndüğünde beyaz lapa yemeye devam ettiği bildirilmiştir. Ceza tamamlandıktan sonra Pekin halkı, özellikle Liu Jin'in zulmüne uğrayanlar ve aileleri, öfkelerini dindirmek için bir wen karşılığında onun etinden parçalar almak için pazarlık yapmış ve bunları şarapla birlikte yemişlerdir.
 • Renyin Yılı Saray Komplosu: Yang Jinying ve Huang Yulian'ın da aralarında bulunduğu 16 saray hizmetçisi ile İmparatorluk Cariyesi Wang Ning ve Konsolos Duan, 1542 yılında Jiajing İmparatoruna suikast girişiminde bulundukları gerekçesiyle lingchi yöntemiyle idam edildi.

Qing Hanedanlığı

 • Geng Jingzhong: Kangxi İmparatoru döneminde Üç Feodatorluğun yöneticilerinden biri. İsyanlarının başarısız olmasının ardından lingchi yöntemiyle öldürüldü.
 • He Luohui ve Hu Ci: Hooge, Prens Su'yu daha önce karaladıkları için lingchi yöntemiyle öldürüldüler.
 • Zhu Yigui: Kangxi İmparatorluğu döneminde Tayvan'da ördek yetiştiricisi. Yerel valinin oğlunun aşırılıklarına müsamaha göstermesinden memnun olmayan Zhu, Hongwu İmparatoru'nun soyundan geldiğini iddia ederek Ming hanedanlığını yeniden kurmak için ayaklanmıştır. Ayaklanmanın başarısız olmasının ardından Pekin'e götürüldü ve lingchi yöntemiyle öldürüldü.
 • Chen De: Jiaqing İmparatoru döneminde emekli bir aşçı. İmparatora Yasak Şehir dışında başarısız bir suikast düzenlemekten 1803 yılında lingchi ile idam edilmiştir.
 • Zhang Liangbi: Jiaqing İmparatoru döneminde bir pedofil. Yakalandığında 70 yaşındaydı. Reşit olmayan 16 kıza tecavüz ettiği ve 11'inin ölümüne neden olduğu için 1811 yılında lingchi ile idam edildi.
 • Pan Zhaoxiang : Babasını zehirledi. Daoguang İmparatoru'nun saltanatının beşinci yılında (1825) 24 Haziran'da lingchi ile öldürüldü.
 • Jahangir Hoca: Uygur Müslüman Seyyid ve Nakşibendi Sufi isyancısı olan Jahangir Hoca, Qing'e karşı bir isyana öncülük ettiği için 1828'de Mançular tarafından kesilerek öldürüldü.
 • Li Shangfa: Bir histeri nöbeti sırasında annesini keserek öldürdü. Daoguang İmparatoru'nun hükümdarlığının 25. yılının Mayıs ayında (1845) lingchi ile idam edildi. Olayı izleyen üç kişi, onu durdurmak için harekete geçmedikleri için 100'er sopa darbesine mahkum edildi.
 • Shi Dakai: Taiping Göksel Krallığı'nın en çok madalya alan generali, Kanat Kralı olarak ilan edildi. Dadu Nehri'ni geçerken ani bir sel nedeniyle kapana kısıldı ve ordusunu kurtarmak için Qing kuvvetlerine teslim oldu. Yakın astları ile birlikte lingchi yöntemiyle öldürüldü. Çektiği acılar sırasında ağladıkları için astlarını azarladı ve kendisi sırası geldiğinde tek kelime etmedi.
 • Fujuri: Bir Moğol prensinin kölesi olup, prensin Fujuri'nin karısına zorla sahip olmaya çalışması nedeniyle söz konusu prense karşı isyan ettiği bildirilmektedir. Kendisi 10 Nisan 1905 tarihinde lingchi ile öldürülmüştür. Lingchi, Batılıların baskısı ve Fransız askerlerinin Fujuri'nin infazının net fotoğraflarını çekmesi nedeniyle iki hafta sonra bir ceza olarak kaldırıldı.
 • Xu Xilin: Guangfuhui'nin bir üyesi; 6 Temmuz 1907'de lingchi ile öldürüldü.
 • Kumud Pazik: Tayvan'ın Hualien İlçesindeki Sakizaya halkının bir şefi. Qing'in Tayvanlı yerli halklara karşı yayılmacı politikalarına karşı silahlı isyanda Kavalan halkıyla ittifak kurdu (1874'te Japonların Tayvan'ı işgalinin bir sonucu). Karewan Olayı'nın ardından çeşitli köylere bir uyarı olarak 9 Eylül 1878'de lingchi yöntemiyle öldürüldü.