Minoslular modern Avrupa'nın temelini nasıl attı?

Tüm Ege imparatorlukları için bir sıçrama tahtası görevi gören Tunç Çağı uygarlığı.

minoslular

Minoslular sıklıkla Avrupa'nın gerçekten gelişmiş ilk kültürü olarak gösterilir ve Ege bölgesi üzerindeki etkileri yaygın olarak kabul edilmektedir. Antik Girit uygarlığının şehir planlaması ve kültürü daha sonraki uygarlıklar üzerinde etkili olmuştur. MÖ 3500 yıllarında Girit'te ortaya çıkan Minos uygarlığı, çevresindeki Ege adaları üzerinde uzun ve derin bir etkiye sahip olmuştur.

minoslular
Knossos'ta Minos freski Wikimedia Commons

Minos toplumunun keşfedilmesi

Yirminci yüzyılın başında ünlü İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans, Girit adasında Bronz Çağı uygarlığına ait eserleri keşfeden ilk kişi oldu. Evans, adanın kuzey tarafında devasa bir kentsel yapının kalıntılarını keşfettikten sonra Mikenlerden önce bir uygarlığın varlığına dair kanıtlar olduğunu öne sürmek için jeolojiden yararlanmış ve seramik parçaları üzerinde çalışmıştır.

William Blake Richmond'ın "Sir Arthur Evans Knossos Sarayı Harabeleri Arasında" adlı eseri, 1907 Wikimedia Commons

Evans kenti, geçitler ve merdivenler sistemiyle birbirine bağlanmış odalardan oluşan karmaşık düzenlemesi nedeniyle Girit Kralı Minos tarafından inşa ettirilen labirente benzetmiştir. Efsanevi Yunan kralı Minos'un sarayının adı olan Knossos, Evans'ın buraya verdiği isimdi. Evans ayrıca "Minoan" teriminin daha önce bilinmeyen tüm kültürü ifade etmek için kullanılmasını önerdi. Bu nedenle, M.Ö. 3500'den M.Ö. 1100'e kadar Girit ve çevresindeki adalardaki insanlar ve topluluklar için bu isim sıklıkla kullanılmıştır.

Evans, çanak çömlek parçalarına ve Mısır'dan ithal edilen buluntulara dayanarak Minoslular için bir kronoloji oluşturmuş ve kültürü Erken Minos, Orta Minos ve Geç Minos dönemlerine ayırmıştır. Daha sonra Yunan arkeolog Nikolas Platon, mimari kanıtlara ve saray komplekslerine dayanan bir tarihleme sistemi oluşturarak zamanı saray öncesi, öncesi, neo ve sonrası dönemlere ayırmıştır. Her iki yöntem de Minos dönemleri arasındaki sınırları belirlemek için kentleşme, sanatsal üretim ve ticari ağlar için ölçütler kullanmaktadır.

Minos'un yükselişi

Arkeolojik buluntulara göre Girit adasında neolitik bir topluluk vardı. Büyük olasılıkla bu insanlar yemyeşil Messara Ovası'nda açık hava köylerinde çiftçilik yapıyordu. Adanın kıyılarına yakın yerlerde arkeologlar balıkçı kulübelerinin kalıntılarını ortaya çıkarmış, bu da yelkencilik ve balıkçılığın önemli geçim kaynakları olabileceğini düşündürmüştür.

MÖ 3200 gibi erken bir tarihte Girit, Minos uygarlığının başlangıcına denk gelen Tunç Çağı'na girmiştir. Bu dönemde, daha sonraki Minos döneminin gelişen metropolleri ve ayrıntılı sarayları için tohum olabilecek erken ticari merkezlerin ortaya çıktığına dair kanıtlar vardır.

MÖ 2600 civarında Minos uygarlığının yerini gösteren harita Wikimedia Commons

MÖ 2000 civarında, Orta Minos döneminde Girit'te yaygın olarak saraylar ve şehirler inşa edilmeye başlanmıştır. Bu saraylar idari ve ticari merkezler olarak hizmet verdi ve birçok odası tiyatrodan depolara ve fabrikalara kadar her şeyi barındırdı. Orta Çağ boyunca Akdeniz'de ticaret gelişti. Minos damgası taşıyan ürünler Mısır, Anadolu ve Kenan ülkelerine kadar keşfedilmiştir. Orta Minos dönemi Minos zenginliğinin ve istikrarının zirvesiydi.

Karmaşık şehir merkezleri ortaya çıkıyor

Orta Minos döneminde Girit ve çevresindeki adalarda sofistike kent merkezlerinin kurulmasına başlanmıştır. Araştırmacılara göre Knossos Minosluların başkentiydi. Sarayın merkezi konumunun bilinen ilk kullanımı M.Ö. 2000'lerde olmuştur. Kentin nüfusu yaklaşık 100.000 kişiye ulaşmıştır. Knossos gibi Minos saray kentlerinde var olan para öncesi sistemi tanımlamak için Evans kitaplarında "saray ekonomisi" terimini yarattı. Hükümet mahsulleri ve diğer şeyleri topluyor, bunları sarayın içindeki büyük depolarda saklıyor ve daha sonra halka dağıtıyordu.

Knossos'taki sarayın kuzey portikosu Wikimedia Commons

Orijinal Knossos sarayı ile ilgili neredeyse her şey MÖ 1720 yılındaki bir depremle yıkılmıştır. Sarayın kalbi sonraki yüzyıl boyunca kapsamlı bir şekilde yenilenmiştir. Kompleksin çekirdeği, çok sayıda yapıya giden bir sütun ve merdiven ağı tarafından oluşturulmuştur. Karmaşık boru hatları, tüneller ve kanalizasyon ağları metropolün su ve atık giderimini sağlıyordu. Knossos adanın ticari merkeziydi ve Girit'teki diğer yerleşimlere asfalt yollardan oluşan bir ağla bağlıydı.

Knossos Sarayı, 1921 yılında yayınlanan fotoğraf Wikimedia Commons

Knossos, Phaistos ve Malia'nın yanı sıra Akrotiri de Minos uygarlığının bir diğer önemli şehir devletiydi. Minos uygarlığının nihai çöküşüne yol açan Thera patlaması, günümüzde Santorini'nin bir parçası olan Akrotiri'de gerçekleşmiştir. Knossos gibi her biri, şehrin idari ve ekonomik kalbi olarak hizmet veren sofistike bir mimari yapıya sahipti.

Sanat ve yazı alanındaki gelişmeler

Minoslular Ege'nin yazı dilini standartlaştırmış ve bu da bölgedeki sonraki kültürlerin gelişimine yardımcı olmuştur. Minos yazı sistemine dair kanıtlar M.Ö. 2500'lerde başlar ve hiyeroglif bir yazıya işaret eder. Evans daha sonra bu yeni yazı sistemini Lineer A olarak tanımlamıştır ve daha önceki sistemlere göre önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Mikenler tarafından kullanılan ve Yunancanın ilk yazılı biçimi olarak kabul edilen Linear B'nin öncüsüdür.

Clay tablet showing Minoan Linear A writing Wikimedia Commons

Bu diller, dilin yazılı formlarını üretmek için kil tabletlere çizgiler kesmek için bir kalem kullanma uygulaması nedeniyle doğrusal olarak adlandırılır. Lineer A yazıtlı kil tabletler Girit'te 40'tan fazla yerde bulunmuştur ve bu da Minos yazı dilinin yaygın bir sistem olduğunu göstermektedir.

Arkeologlar, gelişen bir sanatsal kültüre işaret eden ayrıntılı freskler, mühürler ve çanak çömlek kanıtlarını ortaya çıkarabilmişlerdir. Saray alanlarında bulunan freskler hem seküler hem de dini nitelikte olup hayvan ve insan figürleri içermektedir. Minos çanak çömleği özellikle ilgi çekicidir çünkü Orta ve Geç dönemlere ait eserler, sanatçıların parçalar üzerinde karmaşık tasarımlar yapmasına olanak tanıyan polikrom bir deseni yansıtmaktadır. Daha sonraki Ege ve Akdeniz uygarlıklarında bulunan sanatsal üsluplar Minoslular tarafından kullanılan üslupların birçoğunu yansıtmaktadır.

Santorini, Yunanistan'daki Akrotiri'de Minoan freski Wikimedia Commons

Minos anaerkilliği

Arkeolojik kanıtlar Minosluların cinsiyete dayalı ve bölünmüş bir toplumda yaşadıklarını göstermektedir. Ancak sanat ve eserler, bölgede keşfedilen anaerkilliğe en yakın topluluk olabileceklerini de göstermektedir. Kansas Üniversitesi'nden John Younger, "MÖ 1600 ila 1500 yılları arasında Girit'te yaşayan bu kültürün, elimizdeki en yakın anaerkil toplum adayı olduğunu" belirtmiştir.

Knossos'ta bulunan Minos yılan tanrıça heykelciği Wikimedia Commons

Dini sanat ve eserler kadınlara odaklanmakta, kadınlar hem ilah hem de din görevlisi olarak tasvir edilmektedir. Sanat eserlerinin çoğunda kadınlar giyinik, erkekler ise çıplaktır. Ve birçok eserde kadınlar oturur pozisyonda ve yanlarında ayakta duran erkekler ile gösterilmiştir. Tüm bunlar Minos kültüründe kadının önemli bir yere sahip olduğuna işaret etmektedir.

Bir uygarlığın çöküşü

Minos uygarlığının çöküşüne yol açan tek bir faktörün ortaya çıkarılması oldukça zordur. En yaygın kabul gören açıklama, Thera yanardağının M.Ö. 1550 ile 1500 yılları arasında dramatik bir şekilde patlamasıdır. Ortaya çıkan kül bulutu ve dalgası doğu Girit üzerinde yıkıcı bir etki yaratırken, patlamanın kendisi de komşu yerleşimleri yok etmiştir. Minos uygarlığı patlama ve sonrasında hemen çökmemiş olsa da, ekonomik yansımaları nedeniyle ciddi şekilde zarar görmüştür.

Bkz: Yeryüzünde yaşanmış tarihin en yıkıcı doğal afetleri

Thera (Minos) patlaması tarafından oluşturulan Santorini kalderası Wikimedia Commons

Düşüşe geçen Minoslular sonunda Mikenler tarafından fethedildi. Mikenler Minos yaşam tarzının bazı yönlerini benimsemiş ve iki uygarlık sonunda birleşmiştir.

Minosluların kentsel ve kültürel gelişimdeki ilerlemeler üzerindeki etkisi, Akdeniz ve Ege bölgelerini ele geçirecek olan gelecekteki imparatorluklar için bir plan olarak hizmet etmeleri nedeniyle küçümsenemez.