Montgisard Muharebesi: Haçlılar Selahaddin'in Kuvvetlerine Karşı

Montgisard Muharebesi, Haçlı Seferleri sırasında 25 Kasım 1177 tarihinde gerçekleşen önemli bir askeri çatışmadır. Kudüs Kralı IV. Baldwin liderliğindeki Haçlı kuvvetleri ile Selahaddin komutasındaki Müslüman kuvvetler arasında yapılmıştır.

Haçlılar Selahaddin'in Kuvvetlerine Karşı

1096 yılında Papa II. Urban'ın girişimiyle, İsa'nın mezarını Selçuklu Türklerinden kurtarmak için Avrupa'dan Birinci Haçlı Seferi başlatıldı. Bu sefer kutsal şehrin ele geçirilmesine ve Doğu'da ilk defa dört Latin Devleti'nin kurulmasına yol açtı. 1177 yılında Kudüs Kralı IV. Baldwin, Selahaddin liderliğindeki bir Müslüman ordusuyla karşı karşıya geldi. Eyyubi birlikleri bölgeyi yağmalarken, Frank hükümdarı Ascalon'da yaklaşık 500 Hospitalier ve Tapınakçı topladı. İstilacının peşine düştükten sonra Tell el-Cezer'de onlara yetişti ve Montgisard Muharebesi'ne girişti.

Hazırlıksız yakalanan Sarazenler kısa sürede bozguna uğratıldı ve Mısır'a kaçtı. Bu mücadelede Baldwin sultanı büyük bir yenilgiye uğratarak ona Hristiyan dünyasında büyük bir prestij kazandırdı. Ancak Haçlılar bu başarıyı avantaja çeviremediler. Selahaddin 1180'de yapılan ateşkese rağmen, 1187'de IV. Baldwin'in ölümünden sonra başlıca Hristiyan kalelerini ve Kudüs'ü ele geçirdi.

Montgisard Muharebesi Neden Yapıldı?

1099 yılında, Birinci Haçlı Seferi sırasında, Hristiyanlar Kudüs'ü Müslümanlardan aldılar ve Kutsal Toprakların bir kısmının kontrolünü ele geçirdiler. Doğu'da ilk Latin devletlerini kurdular: Edessa Kontluğu, Antakya Prensliği, Trablus Kontluğu ve Kudüs Krallığı. En güneyde yer alan sonuncusu Beyrut'tan Mısır'a kadar uzanıyordu. 1177 yılında, hükümdarı IV. Baldwin, Selahaddin'e karşı ortak bir askeri sefer için Bizans İmparatorluğu ile bir ittifak kurmayı düşündü.

Fatımi Halifeliğini henüz ilhak etmiş olan Mısır ve Suriye sultanı, bölgedeki Hıristiyanların başlıca düşmanıydı. Eylül ayında, Flandre Kontu Alsaslı Philip'in önderliğindeki Haçlılar Hama kalesini kuşattılar. Ancak bu strateji Frank krallığını tehlikeli bir şekilde savunmasız bıraktı. Casusları tarafından Latin Devleti'nin savunmasız olduğu bilgisine ulaşan Selahaddin, saldırıya geçmeye karar verdi. Kutsal toprakları Hristiyanlardan geri almaya kararlı bir şekilde 30.000 askerden oluşan bir ordu topladı ve Ascalon üzerine yürüdü.

Kudüs'ün Cüzzamlı Kralı IV. Baldwin Kimdi?

1161'de Latin Doğu'da doğan ve Cüzzamlı Kral olarak bilinen Kudüslü IV. Baldwin, I. Amaury ile Courtenay'li Agnes'in oğluydu. Eğitimi, bir tarihçi olan ve gelecekte krallığın şansölyesi ve Sur Başpiskoposu olacak Surlu William'a emanet edilmişti. Genç çocuğun ağrıya karşı duyarsız olduğunu fark eden William'dı. Batılı ve Arap doktorlara onu muayene ettirdi ve cüzzamlı olduğunu ortaya çıkardı. Baldwin 1174 yılında, hastalığına rağmen ve henüz 13 yaşındayken Kudüs kralı oldu.

Elçileri ya da ileri gelenleri kabul ederken sık sık yüzüne peçe takardı. Cüzzamlı kralın hükümdarlığının ilk yılları Selahaddin'e karşı zaferle sonuçlanan birkaç seferle geçti. Ancak Levant'taki Hristiyanların durumu hızla kötüleşti. IV. Baldwin krallığı on yıl boyunca elinde tutmayı başardıktan sonra, 1185 yılında, henüz 24 yaşındayken erkenden öldü. Frank hükümdarının ölümü, Kudüs Krallığı'nın ve Doğu'daki Latin Devletleri'nin kasvetli kaderini belirledi.

Montgisard Muharebesi Nasıl Gelişti?

Selahaddin'in ordusunun yaklaştığını öğrenen IV. Baldwin kutsal şehri terk ederek Müslümanları karşılamak üzere harekete geçti. Kalan şövalyelerine önderlik ederek Selahaddin'den hemen önce Ascalon'a vardı. Haçlı ordusu dağılmıştı ve sultan şehri kısa süreliğine kuşatarak bölgeyi yağmaladı. Galip gelen ve önemli miktarda ganimet toplayan Sarazenler daha sonra Kudüs'e yöneldi. Ancak, sayısal üstünlüklerine rağmen cüzzamlı kral düşmanını takip etmeye karar verdi.

Adamlarıyla birlikte Gazze'ye yerleşmiş olan Tapınakçı tarikatının üstadı Saint-Amandlı Eudes'ten kendisine katılmasını istedi. Diğerlerinin yanı sıra Châtillonlu Raynald'ın da eşlik ettiği Baldwin'in artık 500 Hospitalier ve Tapınakçı şövalyesi ve yaklaşık 4.000 askeri vardı. Daha sonra Ascalon'dan ayrıldı, kuzeyden Selahaddin'in ordusunun etrafından dolaştı ve Kudüs ile Yafa arasındaki Tell el-Cezer'de onlara yetişti. Franklar 25 Kasım 1177'de Müslümanları şaşırtarak Montgisard Muharebesi'ne giriştiler.

Haçlı Seferleri sırasında önde gelen bir askeri tarikat olan Tapınak Şövalyeleri, Haçlı kuvvetlerine destek sağlayarak savaşta çok önemli bir rol oynadı.

Montgisard Muharebesi'ni Kim Kazandı?

Yağmaladıkları ganimetlerin ve dağınıklığın ağırlığını taşıyan Selahaddin'in ordusu, Hristiyan şövalyelerin hücumuna hazırlıksız yakalandı. Sayısal dezavantajlarına rağmen Franklar Müslümanların üzerine yürüdü. Tapınakçıların ve Hospitalier'in öfkesiyle karşılaşan sultanın adamları bozguna uğradı ve kaçtı.

Selahaddin'in kişisel muhafızları olan Memlûkler, Frankların saldırısını durdurmaya çalıştılar ama kılıçtan geçirildiler. IV. Baldwin düşmanlarını Sina Yarımadası'na kadar takip etti.

IV. Baldwin'in Selahaddin'in kuvvetleriyle açık muharebeye girme yönündeki stratejik kararı ve taktiksel becerisi Haçlı zaferinde çok önemli faktörlerdi. Sayıca az olmalarına rağmen, kuvvetleri Selahaddin'in aşırı güvenini istismar etmeyi ve başarıya ulaşmayı başardı.

Montgisard Muharebesi'nde Kaç Kayıp Verildi?

Hristiyanlar, hükümdarlarının stratejisi sayesinde, önemli bir sayısal dezavantaja rağmen kayıplarını sınırlamayı başardılar. Cüzzamlı kralın ordusundaki 4.500 askerden 1.000'in biraz üzerinde ölü ve yaklaşık 750 yaralı vardı.

Müslüman tarafında ise Montgisard Muharebesi'nin insan kaybı felaket boyutlarındaydı. Sultan birliklerinin onda dokuzunu, yani başlangıçtaki 30.000 kişiden yaklaşık 27.000'ini kaybetti. Selahaddin'in kendisi ölümden kıl payı kurtuldu ve hayatta kalmasını Memlûklerin özverisine borçluydu.

Montgisard Muharebesi'nin Sonuçları Neler Oldu?

Montgisard'da Cüzzamlı Kral IV. Baldwin, Haçlı Seferleri tarihindeki en büyük zaferlerden birini elde etti. Bu çatışmanın Hristiyan dünyası üzerinde önemli bir etkisi oldu. Kudüs'ün 16 yaşındaki Kralı yüceltildi ve kısa süre içinde Birinci Haçlı Seferi'nin kahramanları olan Bouillon'lu Godfrey, Saint-Gilles'li Raymond veya Hauteville'li Tancred ile karşılaştırılır oldu. Baldwin ve Hospitalier ve Tapınakçılar dini tarikatları da Müslümanların saygısını kazandı. Ancak Haçlılar bu zaferden yararlanmayı başaramadılar.

Takip eden iki yıl içinde Selahaddin'in orduları karşısında birçok yenilgi aldılar. Frank kralı 10 Mart 1179'da Paneas'ta bir muharebe sırasında esir düşmekten kıl payı kurtuldu. Hristiyan ordusu 10 Haziran'da Marj Ayoun'da bozguna uğradı ve birçok asker öldü ya da esir alındı. Son olarak 29 Ağustos'ta sultan, Ürdün Nehri üzerinde önemli bir mevki olan Chastelet du Gué de Jacob'u ele geçirdi. Ancak savaştan yorgun düşen iki hükümdar 1180 yılında ateşkes yapmayı kabul etti.