Mors Alfabesi (Kodu) Nedir ve Nasıl Öğrenilir?

Mors alfabesi hakkında bilinmesi gereken ilk şey, bunun tek bir kod olmadığıdır. Günümüze kadar devam eden dilin en az iki formu vardır.

Modern çağda, belli bir mesafedeki biriyle konuşmak istiyorsak, bir cep telefonu veya bilgisayar kullanırız. Cep telefonlarından önce ve hatta sabit hatlardan önce, en iyi seçeneklerimiz semafor kullanmak, atla mesaj taşımak ve Mors alfabesini kullanmaktı. Herkesin işaret bayrakları veya atı yoktu; ancak herkes Mors alfabesi öğrenip kullanabilirdi. Samuel Morse, 1830'larda Mors kodunu icat etti. 1832'de elektrikli telgrafın üzerinde çalışmaya başladı; 1837'de patentini aldı. Telgraf 19. yüzyılda iletişimde devrim yarattı.Birden Fazla Mors Alfabesi Var

Mors alfabesi

Mors kodu bugün yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, hala tanınmaktadır. Ülkelerin donanmaları ve sahil güvenlik birimleri Mors alfabesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca amatör radyo ve havacılıkta da kendine yer buluyor. Yönsel Olmayan (radyo) İşaretçiler (NDB'ler) ve Çok Yüksek Frekanslı (VHF) Çok Yönlü Aralık (VOR) navigasyonu hala Mors kodunu kullanıyor. Ayrıca, konuşamayan veya ellerini kullanamayan kişiler için alternatif bir iletişim aracıdır (örneğin felç veya inme mağdurları göz kırparak kullanabilir). Kodu bilmeniz gerekmiyorsa bile, Mors kodu öğrenmek ve kullanmak eğlencelidir.

Mors alfabesi nasıl öğrenilir?
Amerikan, Kıtasal ve Uluslararası Mors alfabeleri

Mors alfabesi hakkında bilinmesi gereken ilk şey, bunun tek bir kod olmadığıdır. Günümüze kadar devam eden dilin en az iki formu vardır.

Başlangıçta, Mors kodu sayıları meydana getiren kısa ve uzun sinyaller gönderirdi. Bunlar daha sonra kelimeleri temsil ederdi. Mors kodundaki "noktalar" ve "kısa çizgiler" uzun ve kısa sinyalleri kaydetmek için kağıda işlenen girintilere atıfta bulunur. Harfleri kodlamak için sayıların kullanılması bir sözlük gerektirdiğinden, alfabe, harfleri ve noktalama işaretlerini içerecek şekilde gelişti. Zaman içinde, kâğıt şeritlerin yerini kodu yalnızca dinleyerek deşifre edebilen operatörler aldı.

Ancak, kod evrensel değildi. Amerikalılar Amerikan Mors Kodu'nu kullandılar. Avrupalılar ise Kıtasal Mors Kodu'nu kullandılar. 1912'de Uluslararası Mors Kodu geliştirildi. Böylece farklı ülkelerden insanlar birbirlerinin mesajlarını anlayabiliyordu. Hem Amerikan hem de Uluslararası Mors alfabesi hala kullanımda.

Mors Dilinin Öğrenilmesi

Mors alfabesi nasıl öğrenilir?
Uluslararası Mors alfabesi

Mors alfabesi öğrenmek, herhangi bir dili öğrenmek gibidir. Sayıların ve harflerin grafiğini bir kağıda yazdırarak işe başlamak en iyi seçeneklerden biridir. Sayılar mantıklı ve anlaşılması kolaydır, bu nedenle alfabeyi korkutucu bulursanız, onlarla başlayın.

Her sembolün noktalar ve çizgilerden oluştuğunu unutmayın. Bunlar aynı zamanda "dit" ve "dah" olarak da bilinir. Bir dah, bugün dash olarak geçer ve çizgi anlamına gelir. Dit ise dot olarak geçer ve nokta anlamına gelir. Çizgi, tipik olarak noktanın üç katı uzunluğundadır. Kısa boşluk, mesajdaki harfleri ve sayıları birbirinden ayırır. Bu boşluk değişir:

 • Bir karakterdeki noktalar ile kısa çizgiler arasındaki boşluk bir nokta (bir birim) uzunluğundadır.
 • Harfler arasındaki boşluk üç birim uzunluğundadır.
 • Kelimeler arasındaki boşluk yedi birim uzunluğundadır.

Kulağa nasıl geldiğine dair bir fikir edinmek için aşağıdaki kodu dinleyin. Yavaş yavaş A'dan Z'ye ilerlemeye başlayın. Mesaj gönderme ve alma alıştırması yapın.

A'dan Z'ye Mors alfabesi

Şimdi, mesajları gerçekçi bir hızda dinleyin. Bunu yapmanın eğlenceli bir yolu kendi mesajlarınızı yazmak ve dinlemektir. Arkadaşlarınıza göndermek için ses dosyaları bile indirebilirsiniz. Size bir mesaj göndermek için bir arkadaş bulun. Aksi durumda, kendinizi uygulama dosyalarını kullanarak sınayın. Çevirilerinizi bir çevrimiçi Mors kodu çevirmeni ile kontrol edin. Mors alfabesinde ustalaştıkça, noktalama işaretlerini ve özel karakterleri de öğrenmelisiniz.

Herhangi bir dilde olduğu gibi pratik yapmalısınız. Uzmanların çoğu, günde en az on dakika pratik yapmanızı önerir.

Mors Alfabesi ile İlgili İpuçları

Mors alfabesi nasıl öğrenilir?
Mors kodunda bulunan evrensel yardım çağrısı: SOS

Mors alfabesini öğrenmekte zorlanıyor musunuz? Bazı insanlar kodu baştan sona ezberler. Ancak harfleri özelliklerini hatırlayarak öğrenmek genellikle daha kolaydır.

 • Bazı harfler birbirinin tam tersidir. A, örneğin N'nin tersidir.
 • T ve E harflerinin her biri bir sembol uzunluğunda kodlara sahiptir.
 • A, I, M ve N harfleri 2 sembol kodundan oluşur.
 • D, G, K, O, R, S, U, W harfleri 3 sembol kodundan oluşur.
 • B, C, F, H, J, L, P, Q, V, X, Y, Z harfleri dört karakterden oluşan kodlardan oluşur.

Kodun tamamında ustalaşamadığınızı fark ederseniz, yine de SOS gibi önemli bir cümleyi öğrenmelisiniz. SOS: Üç nokta, üç çizgi ve üç noktadan oluşur. 1906'dan beri dünya çapında standart bir acil yardım çağrısı olmuştur. Sinyal "Ruhlarımızı Kurtar" / Save Our Souls anlamına gelmektedir.

Anahtar noktalar

 • Mors alfabesi, harfler ve sayılara karşılık gelen uzun ve kısa simgelerden oluşur.
 • Kod yazı formunda olabilir; seslerden ve ışık yanıp sönmelerinden oluşabilir.
 • Günümüzde Mors alfabesinin en yaygın şekli Uluslararası Mors alfabesidir. Ancak, Amerikan (Demiryolu) Mors Kodu hala kullanılıyor.

Mors Kodu Hakkında Sık Sorulanlar

Samuel Morse kimdir ve Mors Alfabesi ile bağlantısı nedir?

Samuel Morse, Mors alfabesinin geliştirilmesiyle tanınan Amerikalı bir mucit ve sanatçıydı. Telgraf sistemini birlikte icat etmiş ve kendi adını taşıyan kodu yaratmıştır.

Telgrafın Mors Kodu iletişimindeki rolü nedir?

Telgraf, elektrik sinyalleri kullanarak mesajları uzun mesafelere ileten bir iletişim cihazıdır. Mors Kodu öncelikle telgraf sistemi ile mesajları kodlamak ve çözmek için kullanılmıştır.

Mors Kodu iletişim için nasıl kullanılır?

Mors Kodu harfleri, sayıları ve diğer karakterleri temsil etmek için bir dizi nokta ve çizgi kullanan bir iletişim yöntemidir. Bilginin genellikle telgraf veya diğer sinyalizasyon cihazları kullanılarak ses veya ışık sinyalleri yoluyla iletilmesini sağlar.

Mors alfabesinde noktalar ve çizgiler neyi temsil eder?

Mors alfabesinde noktalar (kısa sinyaller) ve çizgiler (uzun sinyaller) harfleri ve diğer sembolleri temsil etmek için kullanılır. Farklı nokta ve çizgi dizileri birleştirilerek alfabenin her bir harfi ve çeşitli karakterler kodlanabilir.

Uluslararası Mors Kodu nedir?

Uluslararası Mors Kodu, dünya çapında iletişim için kullanılan Mors Kodunun standartlaştırılmış bir versiyonudur. Harfleri, sayıları, noktalama işaretlerini ve özel karakterleri temsil etmek için bir dizi kural ve kalıptan oluşur.

Mors alfabesinde telgrafın önemi nedir?

Telgraf, telgraf gibi uzun mesafeli iletişim sistemleri aracılığıyla mesaj gönderme uygulamasıdır. Mors alfabesi telgraf sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve mesajların uzak mesafelere hızlı ve etkin bir şekilde iletilmesini sağlamıştır.

Mors alfabesi nelerden oluşur?

Mors alfabesi, alfabenin her bir harfini, sayıları ve yaygın olarak kullanılan noktalama işaretlerini temsil etmek için nokta ve çizgi dizilerini içerir. Mesajların kodlanması ve çözülmesi için kullanılan bir semboller sistemidir.

Mors Kodu iletişiminde bir vericinin rolü nedir?

Verici, Mors Kodu sinyallerini göndermek için kullanılan bir cihazdır. Nokta ve çizgiye karşılık gelen elektrik darbeleri üretir ve bunlar daha sonra teller, radyo dalgaları veya diğer iletişim araçları aracılığıyla iletilir.

Mors Kodu iletişiminde alıcının işlevi nedir?

Alıcı, Mors Kodu sinyallerini yorumlamak için kullanılan bir cihazdır. Elektrik darbelerini veya diğer sinyalleri algılayıp nokta ve çizgilerin sesli veya görsel temsillerine dönüştürerek kodlanmış mesajın çözülmesini sağlar.

Mors Kodu çevirmeni nedir?

Mors Kodu çevirmeni, Mors Kodu mesajlarını okunabilir metne dönüştüren veya tam tersini yapan bir araç veya cihazdır. Etkili iletişim için Mors Kodunun kodlanması ve kodunun çözülmesi sürecine yardımcı olur.