Motorun İcadı ve Tarihsel Gelişimi

Motorların icadı ve tarihsel gelişimi, sanayi devrimi sırasında kaydedilen önemli ilerlemelerle birlikte birkaç yüzyıla yayılmıştır.

motorun icadı ve tarihsel gelişimi

Motorlar sıcak gaz üretmek üzere yakıt yakarlar. Bu gaz da, güçlü bir şekilde genişleyerek parçaların hareket etmesini sağlayacak kuvveti üretir. Yüzyıllar boyunca gelişen motorlar, buhar motorlarından döner motorlara ve gaz türbinlerine kadar değişik şekiller almıştır.

Motorların icadı

motorun icadı ve tarihsel gelişimi

Antik Yunan düşünürler, 2400 yıl önce, ısının nesneleri hareket ettirebildiğini fark etmişlerdi. Milattan önce 1. yüzyılda, aeolipili icat ettiler. Bu alet ile buhar bir metal küreden dışarı püskürtülüyor ve bu şekilde kürenin bir mil üzerinde dönmesi sağlanıyordu.

Bir başka kullanılabilir buhar motorunun üretilmesi için 1600 yıl geçmesi gerekti. Büyük buluş, 1670'lerde vakum gücünün keşfiyle geldi. Fransız mucit Denis Papin buharın bir silindirin içine hapsedildiğinde yoğunlaştığını ve hacimce küçüldüğünü ve bu küçülmenin nesneleri hareket ettirmeye yetecek miktarda kısmi vakum ürettiğini fark etti. 1698'de, İngiliz mucit Thomas Savery ilk tam boyutlu buhar motorunu bu prensibi kullanarak yaptı.

Motorun icadı ve tarihsel gelişimi: aeolipile
Aeolipil

150 yıl süresince motorlar buhar gücüyle çalıştı. Bu motorlar, makinelerden gemilere ve lokomotiflere kadar her şey için güç sağlayarak Sanayi Devrimi'ni yönlendirdiler. 19. yüzyıl ortalarında mühendisler, bir silindir içinde yanan gazların ani patlamalarından yararlanarak içten yanmalı motorları geliştirdiler. Bu motorlar daha derli toplu bir yapıdaydı ve yakıt olarak kömür değil petrol kullanıyorlardı.

Elle doldurulan kömüre karşı petrol, otomatik olarak doldurulan ve daha yoğunlaştırılmış bir yakıttı. İçten yanmalı motorlar, 20. yüzyıl taşımacılığını dönüştüren otomobillerin geliştirilmesinde anahtar rol üstleniyordu. Jet ve roket motorlarının gelişimi, uçan makinelerin daha önceden hayal edilemez hızlara çıkmasını ve sonucunda Ay'a ve daha ötesine uzay araçları gönderilmesini sağlamıştır.

Arabalardan uzaya motorlar

MS 1. yüzyıl – Aeolipil

Motorun icadı ve tarihsel gelişimi
Tarihteki ilk motor olan aeolipil.

İskenderiyeli bilgin Hero, bir kürenin buhar jetleriyle döndüğü bir alet tasarladı. Adına tarihteki ilk motor olan aeolipil dedi. Yapımında bilimsel bir meraktan başka, uygulamalı olarak hiçbir amaç gütmedi ancak devimseldi. Buhar enerjisinin gücünden yararlanarak sürekli dönebiliyordu.

1679 – Papin'in buharlı pişiricisi

papin'in buharli pişiricisi: Motorun icadı ve tarihsel gelişimi
Papin kazanı.

Buharı bir silindirin içine hapseden bu buhar kazanını Fransız mucit Denis Papin icat etmiştir. Bu alette buhar yoğunlaşıp, soğuyup, hacimce daralırken güçlü bir vakum oluşturur.

1698 – Savery motoru

Motorun icadı ve tarihsel gelişimi: savery motoru
Savery buhar motoru.

Thomas Savery, ilk buharlı motoru yapmıştır. Bu motor, madenlere dolan suyu dışarı pompalamak için kullanılmıştır. Fakat bu alet kolayca patlayabilmekteydi.

1712 – Newcomen motoru

Motorun icadı ve tarihsel gelişimi: newcomen motoru
Newcomen buhar motoru.

İngiliz mucit Thomas Newcomen, geliştirdiği buhar makinesinde suyu ayrı bir yerde kaynatarak patlamayı önledi. Bu buharı düşük basınç altında pistonlu bir silindire yolladı.

1774 – Watt motoru

Watt motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Watt motoru.

İskoç mühendis James Watt gelişmiş bir buhar motoru üretti. Bu motor, ayrı bir yoğunlaşma bölmesi taşıyordu ve daha verimliydi.

1791 – Barber gaz türbini

Barber gaz türbini. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Barber gaz türbini.

İngiliz mucit John Barber, bir gaz türbini patentledi. Bu türbinin yapılış amacı, "atsız bir at arabası" yapmaktı. Bu alette yakıt havayla karıştırılır ve sıcak gaz üretmek üzere ateşlenir, bu sıcak gaz da türbini çalıştırır.

1804 – Trevithick motoru

Trevithick motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Trevithick motoru.

Düşük basınçlı vakum temelli motorlar büyük ve ağırdır. İngiliz mühendis Richard Trevithick'in geliştirdiği ise kompakt ve güçlü yüksek basınçlı buhar motoruydu.

1816 – Kapalı sistem buhar motoru

stirling motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Stirling motoru.

İskoç mühendis Robert Stirling gazın sistem içinde kaldığı bir buhar motoru icat etti. Böylece gaz dışarı salınmıyordu ve patlamalardan gelen gürültü azdı.

1860 – Gaz motoru

lenoir motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Lenoir motoru.

Belçikalı mühendis Etienne Lenoir, ilk kez başarılı içten yanmalı motoru – gaz motoru – icat etti. Gaz motoru, gaz ve havayı bir silindir içinde yakarak güç üretir.

1876 – Dört zamanlı motor

otto motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Otto motoru.

Alman mühendis Nikolaus Otto'nun güçlü, dört zamanlı motoru her çevrimde dört silindiri ateşler, böylece her birinin içinde ateşlenen yakıt, pistonu her dört vuruşta bir iter.

1897 – Dizel motor

Motorun icadı ve tarihsel gelişimi. dizel motoru.
Dizel motoru.

İlk dizel motor Fransız-Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından yapıldı. Daha ağır olmasının yanı sıra, icat petrol motorlarından daha verimliydi ve yakıtı ateşlemek için bir kıvılcımın değil sıkıştırmanın ısısını kullanırdı.

1926 – Sıvı yakıt roketi

goddard roketi. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Goddard ve roket rampası.

Amerikalı mühendis Robert Goddard, roket motorunu icat etti. Bu motorda uçuş için gerekli olan itme, sıvı yakıtın yanmasıyla elde edilir.

1937 – Turbo-jet motoru

whittle motoru. İlk turbo jet motoru.
İlk turbo jet motoru.

İngiliz mühendis, Frank Whittle ve Alman mühendis Hans von Ohain, birbirlerinden bağımsız olarak turbo-jet motorlarını icat ettiler ve test ettiler. Bu alet, uçağı ileri itmek için yakıtı yakar ve bir fanla devamlı sıcak hava püskürtür.

1956 – Döner motor

felix wankel motoru. Motorun icadı ve tarihsel gelişimi.
Wankel motoru.

Alman mühendis Felix Wankel bir döner motor yarattı. Bu motor, üçgen bir rotor ve piston yerine dikdörtgen bir silindir içerir. Mazda RX-8 spor otomobili hala Wankel motoruyla üretilen bir otomobil olmuştur.

Motorların icadı ile ilgili sık sorulanlar

İlk motor ne zaman ve kim tarafından icat edildi?

Aeolipile olarak bilinen ilk motor, MS 1. yüzyılda Yunan mucit İskenderiyeli Hero tarafından icat edilmiştir. Bu, dönme hareketi üretmek için dönen bir küre kullanan buharla çalışan bir cihazdı.

İçten yanmalı motoru kim icat etti?

İçten yanmalı motor 1860 yılında Belçikalı mühendis Étienne Lenoir tarafından icat edilmiştir. Ancak, 1876 yılında Nikolaus Otto tarafından dört zamanlı motorun geliştirilmesine kadar içten yanmalı motor yaygın olarak kullanılmadı.

İki zamanlı ve dört zamanlı motor arasındaki fark nedir?

İki zamanlı bir motor bir güç çevrimini pistonun iki strokunda tamamlarken, dört zamanlı bir motor bir güç çevrimini pistonun dört strokunda tamamlar. İki zamanlı motorlar genellikle dört zamanlı motorlardan daha küçük ve hafiftir, ancak yakıt açısından daha az verimlidir ve daha fazla kirlilik üretir.

Motorun gelişimi toplumu nasıl etkiledi?

Motorun gelişimi toplum üzerinde derin bir etki yaratmış, ulaşım, sanayi ve tarımın büyümesini sağlamıştır. Motorlar arabalar, uçaklar ve teknelerden jeneratörler, traktörler ve inşaat ekipmanlarına kadar her şeye güç sağlamıştır.

Motor geliştirme alanındaki bazı güncel araştırma alanları nelerdir?

Motor geliştirme alanındaki güncel araştırma alanları arasında hibrit ve elektrikli motorlar gibi daha verimli ve çevre dostu motorların geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca hidrojen ve biyoyakıt gibi alternatif yakıtların kullanımının yanı sıra motorların ağırlığını ve maliyetini azaltmak için yeni malzemelerin ve üretim süreçlerinin kullanımına yönelik araştırmalar da devam etmektedir.