Overlord Harekâtı: Müttefik Kuvvetlerin D-Day Zaferi

Overlord Harekâtı, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Normandiya Çıkarması'na verilen kod adıdır. D-Day ile 6 Haziran 1944 tarihinde başlamıştır.

overlord harekatı.Omaha Sahili'nde yığınak: ABD 2. Piyade Tümeni birlikleri ve teçhizatı D+1, 7 Haziran 1944'te Saint-Laurent-sur-Mer'e doğru ilerliyor.
Omaha Sahili'nde yığınak: ABD 2. Piyade Tümeni birlikleri ve teçhizatı D+1, 7 Haziran 1944'te Saint-Laurent-sur-Mer'e doğru ilerliyor.

Overlord Harekâtı, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki belirleyici muharebelerinden biriydi. Normandiya Muharebesi olarak da bilinen harekât, 6 Haziran 1944'te Normandiya Çıkarması ile başlamıştır. Londra'da aylarca süren planlamanın ardından Müttefikler, 1940'tan beri Alman işgali altında olan Fransa'yı kurtarmak için bir taarruz başlattı. Operasyon, ilk savaşçıların paraşütle karaya indirilmesiyle başladı ve ardından kurtuluş güçlerinin Normandiya sahillerine, özellikle de Calvados ve Cotentin sahillerine denizden çıkarma yapmasıyla devam etti. 

Overlord Harekâtı 30 Ağustos 1944 civarında Loire ve Seine nehirleri arasındaki bölgelerin yeniden fethedilmesiyle sona erdi. Harekât 25 Ağustos'ta Paris'in, iki hafta sonra da Le Havre'ın kurtarılmasını sağlamıştır. Operasyon nihayetinde, doğuda Sovyetler Birliği ve batıda Amerikalılar tarafından kıskaca alınan Nazi Almanyası'nın yenilgisine yol açtı.

Overlord Harekâtı'nın Planlanması ve İcrasında Yer Alan Müttefik Liderler

Overlord Harekâtı'na katılan kilit Müttefik liderler arasında Müttefik Seferi Kuvvetler Yüksek Komutanı General Dwight D. Eisenhower, Müttefik kara kuvvetleri komutanı General Bernard Montgomery, deniz operasyonlarından sorumlu Amiral Sir Bertram Ramsay ve hava operasyonlarından sorumlu Hava Mareşali Sir Trafford Leigh-Mallory vardı.

Overlord Harekâtı Neden Yapıldı?

II. Dünya Savaşı 1939 yılında başladı. Almanlar 4 Haziran 1940'ta Paris'i ele geçirdi ve Fransa işgal edilerek Hitler ile ateşkes imzalamak zorunda kaldı. Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın bozulduğu 1941'den beri Almanya Doğu Cephesi nedeniyle zayıflamıştı. Müttefiklerin İtalya'yı işgalinin ardından 1943 sonunda İtalyan müttefikinin desteğini kaybetti. Stalin, İngiliz, Kanada ve Amerikan güçlerini batıdan üçüncü bir cephe oluşturarak Mihver'i kıskaç altına almaya çağırdı. Atlantik Duvarı'nın giderek zayıflaması üzerine Amerikalılar, Müttefiklerin 1944'te Fransa'ya çıkarma yaparak Avrupa'da yeni bir açılım yaratmalarını ve ülkenin kurtuluşu için çalışmalarını önerdi. Operasyona "Overlord" adı verildi. Bu terim, bu operasyonun Müttefikler için önemini vurgulamak için seçildi.

Overlord Harekâtı'nın 1944'teki Hedefleri Nelerdi?

Overlord Harekâtı'nın temel amacı, batıdaki Alman savunmasını yararak yeni bir savaş cephesi oluşturmaktı. Plan, Atlantik Duvarı'nı aşmak ve Almanları geri çekilmeye zorlamaktı. Cherbourg gibi bir liman ele geçirilmeli ve daha geniş bir alanda köprübaşı oluşturulmalıydı. Amaç, Müttefik birliklerinin hareketini kolaylaştırmak ve Almanya'yı Doğu ve Batı cepheleri arasında bir mengene gibi tutmaktı. İkinci hedef, Müttefik kuvvetlerin sevk ve idaresini kolaylaştırmak için Normandiya ve ardından Bretanya'dan başlayarak kuzeybatı Fransa'yı kurtarmaktı.

Harekât, Polonya ve Doğu Avrupa'daki Alman kuvvetlerini geri püskürtmek için Provence çıkarmalarını ve doğuda Sovyet liderliğindeki Bagration Harekâtını da içeren daha büyük bir yeniden fetih hareketinin parçasıydı.

Overlord Operasyonu'nun Ana Hedefleri

 • Normandiya kıyılarında bir sahil başı oluşturmak.
 • Omaha Plajı, Utah Plajı, Gold Plajı, Juno Plajı ve Sword Plajı gibi kilit plajları güvence altına almak.
 • Fransa'da Müttefik kuvvetlerinin hızla yığınak yapmasını sağlamak.
 • Nihayetinde Batı Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarmak.

Overlord Harekâtı Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşti?

normandiya çıkarması overload harekatı
Çıkarma gemileri, Müttefik işgalinin ilk günlerinde, Haziran 1944 ortalarında gelgit sırasında Omaha Plajı'na yük indiriyor.

Overlord Harekâtı 5-6 Haziran 1944 gecesi Normandiya'da başladı. D-Day, Alman hatlarını bozmak ve onları iki cephede savaşmaya zorlamak için hava indirme tümenlerinin Atlantik Duvarı'nın arkasına paraşütle indiği güne verilen isimdi. Normalde 5 Haziran'da yapılması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Neptune Harekâtı, Müttefik birliklerinin Normandiya sahillerine çıkmasını sağladı. Calvados ve Cotentin kıyılarına odaklandı.

Amerikan birlikleri Utah Beach ve Omaha Beach'e, Kanada birlikleri ise Gold Beach, Juno Beach ve Sword Beach'e çıkarma yaptı. Atlantik Duvarı'nı yıkmak amacıyla Almanların kıyı tahkimatları en sonunda söküldü ve birlikler 30 Ağustos 1944'e kadar ilerlemeye devam etti. Bu tarihe kadar, birkaç istisna dışında Loire ve Seine nehirleri arasındaki bölgeler fethedilmişti.

D-Day ve Normandiya Muharebesi'ni kim yönetti?

D-Day ve Normandiya Muharebesi çeşitli Müttefik generaller ve liderler tarafından yönetildi. Örneğin İngiliz kuvvetleri, komutayı Mareşal Bernard Montgomery'ye devreden Churchill'in emirlerine uydu. Normandiya'ya paraşütle inişten İngilizler sorumluydu. Amerikan tarafında ise Başkan Franklin D. Roosevelt sahile çıkarma operasyonunu General Dwight Eisenhower ile yardımcıları George Patton ve Omar Bradley'e devretti. Bu iki operasyonun organizasyonu Amerikalılar ve İngilizler tarafından yürütülmüş olsa da, başta Kanadalılar ve General Charles de Gaulle'ün Özgür Fransa Kuvvetleri (FFL) olmak üzere diğer ülkeler de Normandiya Muharebesi'nde yer almıştır.

Normandiya Çıkartması Nasıl Gelişti?

Normandiya çıkarması, Müttefiklerin Almanları çıkarmanın Nord-Pas-de-Calais bölgesinde yapılacağına inandırdığı Fortitude Harekâtı'nın ardından gerçekleşti. D-Day, 5-6 Haziran gecesi, Normandiya kıyısı boyunca küçük birlikleri yoğunlaşmış olan Almanları şaşırtmak ve dikkatlerini dağıtmak amacıyla birkaç hava indirme tümeninin Normandiya köylerinin etrafına paraşütle inmesiyle başladı. Tümenler hava bombardımanları ve kara direnişi nedeniyle son derece zayıflamış olsa da, paraşütçüler 1 Temmuz'da Cherbourg'un kurtarılmasına yol açan Cotentin-Cherbourg Muharebesi gibi çeşitli muharebelerde kendilerini göstermişlerdir.

6 Haziran'da Normandiya çıkarması başlatıldı ve yaklaşık 150.000 Müttefik askeri tek bir günde Normandiya kıyılarına ulaştı. Caen Muharebesi'nde kendilerini gösterdiler. 13 Haziran'da Les Haies Muharebesi ile Normandiya'nın kurtarılmasına devam ettiler. Müttefikler, Avranches'de bir yarma harekâtı düzenlemeyi amaçlayan Kobra Harekâtı ile Temmuz ayına kadar yavaş yavaş toprak kazandılar. Alman direnişi kırıldıktan sonra, Falaise cebinin kazanılmasının ardından Seine nehri boyunca bir geçit oluşturuldu. Paris 25 Ağustos 1944'te, Rouen ise 30 Ağustos'ta kurtarıldı ve Normandiya Muharebesi'nin son aşamasına geçildi. Ayrıntılı olarak, birçok muharebe aynı anda gerçekleşti:

 • Normandiya Çıkarması – 6 Haziran 1944
 • Carentan Muharebesi – 6-13 Haziran 1944
 • Cherbourg Muharebesi – 6 Haziran – 1 Temmuz 1944
 • Caen Muharebesi – 6 Haziran – 13 Ağustos 1944
 • Saint-Lô'nun Kurtuluşu – 9-24 Temmuz 1944
 • Avranches'in kurtarılması (Kobra Harekâtı), Bretanya'ya giden yolun açılması – 25-31 Temmuz 1944
 • Rennes'in Kurtuluşu – 4 Ağustos 1944
 • Mortain'e Alman karşı saldırısı – 7-13 Ağustos 1944
 • Nantes'ın Kurtuluşu – 12 Ağustos 1944
 • Falaise cebi – 12-21 Ağustos 1944
 • Paris'in Kurtuluşu – 19-25 Ağustos 1944
 • Rouen'un Kurtuluşu – 30 Ağustos 1944

Overlord Harekâtı'nda Sahiller Nasıl Belirlendi?

Overlord Harekâtı'ndaki sahiller kod adlarıyla belirlenmiştir:

 • Utah Beach (ABD Dördüncü Tümeni)
 • Omaha Beach (ABD Birinci Tümeni)
 • Gold Beach (İngiliz 50. Tümeni)
 • Juno Beach (Kanada 3. Tümeni)
 • Sword Beach (İngiliz 3. Tümeni)

Overlord Harekâtı Sırasında Lojistik Nasıl Organize Edildi?

Normandiya'ya D-day saldırı rotaları
Normandiya'ya D-Day saldırı rotaları

Overlord Harekâtı'nın başarıya ulaşması için özellikle gelişmiş bir lojistik gerekiyordu. Her şeyden önce, çok sayıda insanın – birkaç yüz bin askerin – Manş Denizi'ni geçmesini sağlamak için etkili bir strateji geliştirilmesi gerekiyordu. Bu da özellikle yüksek bir maddi maliyetle on binlerce gemi inşa etmek anlamına geliyordu. Bu sorun ancak tüm Müttefik ülkelerin hammadde ve insan kaynağı katkısıyla çözülebilirdi. 

Ardından binlerce askerin yanı sıra ağır askeri teçhizat, araç ve malzemenin birkaç hafta boyunca sürekli akışını sağlamak zorundaydık. Gerçekten de çıkarma sonrasında Alman karşı saldırısı, düşman saldırılarına direnmek ve yarma harekâtını organize etmek için sürekli bir asker ve araç akışını gerektiriyordu. Bunu başarmak için Müttefikler Mulberry (Arromanches) gibi yapay limanlar kurarak avcılara liman kenti Cherbourg'u yeniden ele geçirmeleri için zaman kazandırdı. Konuşlandırılan 20.000 kadar araca güç sağlamak için yakıt ikmalinin de sağlanması gerekiyordu. Müttefikler, önce yapay limanlara havadan bırakılan, ardından da yeniden ele geçirilen Cherbourg limanı üzerinden taşınan yaklaşık 15.000 ton benzini nakletmek zorundaydı.

Overlord Harekâtı Sırasında Kaç Kişi Öldü?

Normandiya Muharebesi, sivil kayıplar da dâhil olmak üzere Overlord Harekâtı sırasında her iki taraftan yaklaşık 130.000 kişinin hayatına mal olmuştur. Tahminler her iki taraftan yaklaşık 50.000 asker ve 30.000 sivilin öldüğü yönündedir. Müttefik savaş kayıplarının sayısının 160.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Pek çok askerin vücut şekli bozulmuş, sakatlanmış ve ömür boyu engelli kalmıştır. Benzer şekilde Normandiya da bombardıman ve çatışmalar nedeniyle harap olmuş, birçok bina yıkılmış ve köyler yerle bir olmuştur.

Normandiya Muharebesi'nin Sonuçları Neler Oldu?

Normandiya Muharebesi Alman kuvvetlerini önemli ölçüde zayıflattı. Le Havre'dan Paris üzerinden Nantes'a kadar olan kuzeybatı bölgesinin özgürleştirilmesine olanak sağladı. Aynı zamanda Almanlar Brest, Lorient, Saint-Nazaire ve La Rochelle'de mevzilendiler. Diğer Müttefik birlikleri Provence'a çıkarma yaparak Güney Fransa'nın gerçek bir Alman muhalefeti olmaksızın kurtarılmasını sağladı.

Bununla birlikte, Eylül 1944'ten Mart 1945'e kadar, Amerikalılar ve Fransızları Almanlarla karşı karşıya getiren Lorraine harekâtı gerçekleşti. Müttefik birlikleri artık iyice yerleşmişti ve Avrupa'daki taarruzu batıdan organize edebiliyorlardı. Colmar ve Dunkirk'te başka Alman cepleri oluşturuldu ama Müttefikler doğuya doğru ilerlemek zorundaydı. Paris ancak üç ay zarfında kurtarılabildi. Berlin'e doğru geri püskürtülen Mihver kuvvetleri kısa sürede etkisiz hale getirilmiş, batıda Amerikalılar, doğuda ise Sovyetler tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Böylece Avrupa'daki savaş sona erdi.