Prag Darbesi: 1948'deki Komünist Darbe

Prag darbesi olarak da bilinen 1948 Çekoslovakya darbesi, Çekoslovakya tarihinde çok önemli bir olay olup, Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Çekoslovakya Komünist Partisi'nin iktidarı aniden ve zorla ele geçirmesini içeriyor.

Yazar Burcu Kara
Klement Gottwald ve Joseph Stalin'in portreleri.
Çekoslovakya Komünist Partisi'nin 1947 yılındaki bir toplantısında Klement Gottwald ve Joseph Stalin'in portreleri. Slogan şöyledir: "Gottwald ile kazandık, Gottwald ile İki Yıllık Planı tamamlayacağız"

Şubat 1948'de gerçekleşen Prag darbesi, sadece Çekoslovakya'da değil uluslararası alanda da sonuçları olan önemli bir siyasi olaydı. Prag'da Komünist polis komiserlerinin atanması Demokrat bakanlarla çatışmalara neden oldu. Sonunda Demokrat bakanlar istifa ederken, Komünistler de protesto gösterilerini körükledi. Çekoslovak Komünist Partisi'nin baskısı altındaki Cumhurbaşkanı yeni bir hükümet kurmayı kabul etti.

Ancak seçimler demokratik değildi ve Komünistler iktidarı ele geçirdi. Böylece otoriter bir rejim yönetimi ele geçirdi ve Üçüncü Cumhuriyet yerini Komünist bir rejime bıraktı. 

Çekoslovakya komünist yönetimden bağımsızlığını 1989 Kadife Devrim sırasında kazanmıştır. Bu barışçıl devrim komünist rejimin sona ermesine ve Çekoslovakya'nın 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölünmesine yol açmıştır.

Prag Darbesi'nin Nedenleri

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya, Sovyet işgali altındaki ülkeler arasında gerçek bir demokrasi geleneğine sahip az sayıda ülkeden biriydi. Ancak bir darbe Üçüncü Cumhuriyet'e son vererek yerine Komünist bir rejim getirdi. Prag darbesi, Çekoslovak Komünist Partisi'nin ülkenin kurumlarının kontrolünü ele geçirmesine tanık oldu. Demokratlar istifa ederek zorluklar karşısındaki güçsüzlüklerini ortaya koydular.

Prag darbesinin nedenleri çok çeşitlidir. Sovyetler Birliği, Kızıl Ordu'nun herhangi bir müdahalesi olmadan Orta Avrupa'daki etkisini güçlendirmek istiyordu. Bunun için Çekoslovak Komünist Partisi tarafından öne sürülen ana neden Marshall Planı'nın reddiydi. Zira II. Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya Marshall Planı kapsamında Amerikan yardımını kabul etmişti. Ancak Josef Stalin bu kararı esnek olmayan bir şekilde veto etti. Böylece Çekoslovakya'nın demokratları ve komünistleri arasında çatışma çıktı. Sonunda hükümet oybirliğiyle Marshall Planı'na karşı çıkarak ülkenin Batı'ya açılmasını durdurdu. Sovyetler Birliği Çekoslovakya üzerindeki kontrolünü güçlendirirken, Amerika her türlü yardım seçeneğini iptal eder ve ülkeyle diyaloğu imkansız hale getirir. 

Olaylar, Çekoslovak İçişleri Bakanı'nın tamamı Komünist olan sekiz yeni polis komiserini terfi ettirmesiyle alevlenmiştir. Bu atama hükümetin demokrat bakanları arasında bir istifa dalgasına yol açtı. Ancak siyasi kriz Komünistlerin lehine dönecek ve devlet başkanı onların iktidar hırsına boyun eğecekti.

Prag Darbesi Ne Zaman Gerçekleşti? 

Prag darbesi 17 Şubat 1948'de İçişleri Bakanı'nın polis komiserlerini atamasıyla tetiklendi. Demokrat bakanlar 18 ve 19 Şubat tarihlerinde hükümet toplantılarına katılmayarak anlaşmazlıklarını dile getirdiler. Bunu gösteriler ve Demokratların geri adım atması için Komünistlerin baskısı izledi. Komünist olmayan bakanlar 21 Şubat 1948'de istifa etti. Prag darbe krizi 17-25 Şubat 1948 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Prag Darbesinden Kim Sorumluydu?

Edvard Beneš, eşi Hana ile 1934'te.
Edvard Beneš, eşi Hana ile 1934'te.

Prag darbesi, Sovyetler Birliği'nin desteğiyle güçlenen Çekoslovak Komünist Partisi'nin işiydi. Kriz, İçişleri Bakanı tarafından Komünist polis komiserlerinin atanmasıyla başladı. Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Edvard Beneš, demokrat bakanların rahatsızlığına yakından tanık oldu. Hükümet başkanı Klement Gottwald, Beneš'i bakanların olası istifaları konusunda uyardı. Bunun ardından siyasi bir kriz ve Komünistler tarafından gerçek bir hükümet darbesi yaşandı.

Başkan kendisini, vatandaşları toplu gösteri yapmaya ve hükümetteki Komünistleri desteklemeye çağıran Komünist Gottwald'ın etkisiyle karşı karşıya bulmuştu. Gottwald'a ülkenin işçi milislerini harekete geçiren Rudolf Slánský yardımcı olur. İki siyasetçi, en sonunda istifa edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı üzerinde güçlü bir baskı kurdu.

Darbe daha sonra neredeyse yasal bir şekil aldı. Gottwald ve Slansky tek listeli bir seçimle ülkeyi yönetmek üzere seçildiler. Krizin sorumlularından biri de Stalin'in dostu olan Cumhurbaşkanı Beneš'ti. Beneš durumu yanlış değerlendirmiş, erken seçimler sayesinde demokrasinin krizden kurtulabileceğini ve Komünistlerin geri çekileceğini düşünmüştü. Ancak seçimler ve Komünistlerin iktidarı ele geçirmesi Beneš'in yanıldığını kanıtladı.

Prag Darbesi Nasıl Gelişti?

Krizin başlangıcı 17 Şubat 1948 tarihinde İçişleri Bakanı tarafından Komünist polis komiserlerinin atanmasıyla oldu. Komünist olmayan bakanlar bu karara karşı çıktı ve kararnamenin yürürlükten kaldırılması çağrısında bulundu. Çekoslovak Komünist Partisi protesto amacıyla 19 Şubat'ta destekçilerini harekete geçirdi. Demokrat bakanlar 20 ve 21 Şubat tarihlerinde istifa ederek Komünistlerin baskısını reddettiklerini ifade ettiler. Zayıflamış olan Cumhurbaşkanı Beneš bu olaylar sırasında şehir dışında dinleniyordu. İçişleri Bakanı 22 Şubat'ta düzeni sağlamak üzere Prag'a polis kuvvetleri gönderdi ve bu da demokrasi yanlılarının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Kriz 25 Şubat'ta çözüldü: Beneš, Gottwald'ın baskısı altında yeni bir hükümet kurmayı kabul etti. Demokrat bakanların istifası, Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Komünistlerin lehine dönecek olan bir krize yol açmıştı. Başkan Beneš durumu yönetmekte yetersiz kalmıştı. Komünistlere boyun eğdi. Seçimler yapıldı ve Gottwald 30 Mayıs 1948'de devlet başkanı seçildi. Başkan Beneš 5 Eylül 1948'de öldü. Siyasi kariyeri boyunca güçlü bir şekilde savunduğu Çekoslovakya'nın bağımsızlığını koruyamadı.

Prag darbesinden kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Jan Masaryk evinin penceresinin önünde ölü bulundu. Masaryk de ülkenin bağımsızlığının ateşli bir destekçisiydi ve Komünist darbeye karşı çıkmıştı. Çekoslovakya, Sovyet etkisi altında, demokratik siyasi temeli olmayan bir ülke haline geldi. Batı ülkeleriyle ilişkiler kopma noktasına geldi. Batı, üçüncü bir dünya çatışmasından korkarak krizi yakından izledi. Prag darbesi Sovyetler Birliği ile gergin bir siyasi mesele haline geldi ve Soğuk Savaş'ın başlangıcına işaret etti.

Prag Darbesi Neden Soğuk Savaş'ın Başlangıcı Olarak Kabul Edilir?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya, Batılı ülkeler tarafından Orta Avrupa'daki az sayıdaki demokratik ve Batı yönelimli ülkeden biri olarak görülüyordu. Prag darbesi, üçüncü bir dünya savaşının patlak vermesinden korkan tüm tarafları endişelendirdi. Avrupa'nın Batı ve Rusya etkisindeki ülkeler olarak bölünmesinden endişe ediyorlardı.

Çekoslovakya'nın Marshall Planı'nı reddetmesi Amerikalılar tarafından gerçek bir tehdit olarak görülüyordu. Aynı zamanda Sovyetler Birliği de Almanya'da saldırgan bir tutum sergileyerek Batı Berlin'e girmeye ve bir kara ablukası kurmaya çalışıyordu. Sonunda, Sovyetler ve Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler zorlaştı ve Soğuk Savaş'a dönüştü. 1980'lerin sonuna kadar süren Soğuk Savaş'ın merkezinde nükleer tehdit vardı. Şubat 1948'de Prag'da yaşanan olaylarla birlikte Avrupa'nın bölünmesi bir gerçeğe dönüştü.

Prag Darbesi'nin Sonuçları

Prag darbesi, Merkez Komitesi ve Politbüro'nun çekilmesiyle Çekoslovakya'nın kurumlarının yeniden inşa edilmesine yol açtı. Demokratlar hükümetten ayrıldı ve Komünistler Başkan Beneš'in elini zorlayarak iktidara geldi. Üçüncü Cumhuriyet sona erdi ve yerini Komünist bir rejime bıraktı. Komünist rejim kendisini Halk Cumhuriyeti olarak ilan etti. Yeni rejim otoriterdi ve siyasi muhalifler yakalanıp mahkum ediliyordu. 60'lı yıllardaki kısa süreli Prag Baharı'yla birlikte sosyalizm 40 yıl boyunca ülkeyi etkisi altına aldı.

Prag darbesi ve Çekoslovakya'nın Marshall Planını reddetmesinin ardından Batı ülkelerinde kafa karışıklığı ve korku hüküm sürdü. Rusların gücü ve etkisi artıyor, bu da Batı ülkelerini endişelendiriyordu. Sovyetler Birliği'nden gelen tehdide karşı koymak için uluslararası bir askeri ittifak kuruldu. Bu, Batılı müttefikleri bir araya getiren NATO'nun kuruluşuydu. NATO'nun kuruluş anlaşması 4 Nisan 1949'da imzalandı.

Prag darbesinden sonra Soğuk Savaş başlar ve uluslararası siyasi ilişkilere hakim olur. Dünya, Avrupa'da bölünmenin ve Amerikalılar ile Ruslar arasında çatışmanın yaşandığı tedirgin edici bir döneme girdi. Prag darbesi, uzun bir belirsizlik dönemi yaşayacak olan Çekoslovakya üzerinde büyük bir etki yarattı. Bu krizin etkileri, yeni ittifakların ve siyasi düşmanların oluşmasıyla uluslararası alanda da hissedildi.