Kara kediler neden uğursuz kabul edilir?

Kara kedinin ölüm çanı MS 1233 yılında Papa IX. Gregory'nin kara kedilerin Şeytan'ın vücut bulmuş hali olduğunu söylemesiyle çalındı.

siyah kedi

Bilindiği üzere, yolunuza çıkan kara bir kedi yaklaşan kötü talihin açık bir işaretidir. Peki, kara kediler neden bu kadar olumsuz bir çağrışıma sahip? Bunun nedeni postlarının rengi mi, yoksa başka bir şey mi var?

Her renkten kedi, bir kediye zarar vermenin ölümle cezalandırıldığı eski Mısır'da görece barış ve refah içinde yaşıyordu. Birkaç bin yıl sonra, Hıristiyanlık Avrupa'yı kasıp kavurmaya başladığında, pagan ritüelleri ve inançlarının yerini aldı. Roma tanrıçası Diana ve paganizmle ilişkilendirilen diğer figürler, büyücülüğün ve tanrıçaların sembolü olan kedi gibi özellikle aşağılanmıştır.

Kara kedinin ölüm çanı MS 1233 yılında Papa IX. Gregory'nin kara kedilerin Şeytan'ın vücut bulmuş hali olduğunu söylemesiyle çalındı. İnançlarını göstermeye hevesli Hristiyanlar, kara kedileri toplamaya ve şeytani davranışları için bir tür ceza olarak köy festivalleri sırasında yakmaya başladılar. 14. yüzyıla gelindiğinde durum o kadar kötüleşmişti ki Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kedilerin nesli neredeyse tükenmişti.

Kara kedilerin şeytanla işbirliği içinde olduğu inancı, takip eden birkaç yüzyıl boyunca kaçınılmaz olarak kara kediler ve cadılar arasında bir bağlantı kurulmasına yol açtı. Şehir efsanelerine göre kara kedilerin bazen maskeli cadılar olduğu düşünülüyordu. Hatta bazı insanlar, bir cadının tanıdığı olarak yedi yıl geçirdikten sonra, bir kara kedinin kendi isteğiyle bir cadıya dönüşebileceğini söylemiştir. Sadece bir kara kediye sahip olmak bile 16. ve 17. yüzyıllardaki meşhur Salem cadı mahkemeleri sırasında bir "cadının" idam edilmesi için yeterliydi.

Bu batıl inancın kötü şans getirmeye devam ettiği tek şey kara kedilerin kendisidir ki bu da yüzyıllardır var olduğu düşünüldüğünde ironik bir durumdur. ASPCA, diğer tüm renklerden daha fazla sayıda siyah kedinin barınaklar tarafından alındığını ve nihayetinde kurtarıldığını bildirmektedir. Bununla birlikte, sahiplenmelerde de bir artış olmuştur. Bu çarpıcı renkteki kedigiller barınak kedilerinin büyük bir kısmını oluşturuyor olabilir, ancak aynı zamanda orantısız bir şekilde yüksek bir sahiplenme oranına da sahipler.

Ancak haberlerin hepsi iyi değil. Genel olarak, diğer tüm renklerden daha fazla sayıda siyah kedi uyutuluyor çünkü birçoğu barınaklara düşüyor. Siyah kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair yaygın inanış ile barınaklara teslim edilen siyah kedi sayısının yüksekliği arasında bir ilişki olabilir, ancak bu sadece bir spekülasyon. Dahası, hepimiz bu pofuduk yavru kedilerin gerçekten cadı olmadığını biliyoruz.


Kaynaklar:

  1. Blake, Yolanda. "The Truth About Black Cats." Aug. 21, 2020 (Oct. 27, 2021.) https://www.bcarl.net/post/the-truth-about-black-cats
  2. Colorado State University. "For Black Cats, Superstition ain't the Way, Colorado State University Study Finds." Oct. 24, 2014. (Oct. 15, 2014). http://www.news.colostate.edu/Release/7048
  3. Waddell, Terrie. "Cultural Expressions of Evil and Wickedness: Wrath, Sex, Crime." Rodopi. 2003.