Sweyn: İngiltere'nin İlk Viking Kralı

Sweyn Forkbeard, önde gelen bir Viking savaşçısı ve yöneticisi olarak Viking Çağı'nda önemli bir rol oynamıştır. İngiltere de dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine Viking akınları düzenledi.

Sweyn Forkbeard

Orta Çağ tarihinin derinliklerinde, Viking halkının gücünün ve direncinin bir kanıtı olarak diğerlerinin üzerinde öne çıkan bir isim vardır. İngiltere'nin ilk Viking hükümdarı Sweyn Forkbeard (Çatalsakal Sweyn), eşsiz bir savaşçı ve etkisi yüzyıllar boyunca süren önemli bir tarihi figürdü.

Macera, tehlike ve ihanetle dolu bir hayat yaşadı. Savaş alanında sayısız düşmanla mücadele etti ve Orta Çağ siyasetinin tehlikeli dünyasında ustaca manevralar yaptı. Çatalsakal Sweyn yaşamı boyunca anavatanı Danimarka'dan başlayarak Norveç ve İskandinavya'nın kuzey bölgelerine kadar çeşitli bölgeler üzerinde önemli bir etki yarattı. Ayrıca denizin ötesine geçerek İngiltere'ye gitmiş ve burada birçok krallık üzerinde iz bırakmıştır.

İngiltere'nin ilk Viking kralı ve bu ismi taşıyan ilk kişi olan Sweyn'in hikayesi cesaret ve hüznün, zafer ve saldırganlığın hikayesidir.

Sweyn'in Kraliyet Soyu

Sweyn Forkbeard
Çatalsakal Sweyn, 13. yüzyıl ortalarına ait bir minyatürün detayı. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, Ee.3.59, fol. 4r.

Sweyn hakkındaki kaynaklar ve bilgiler, yaygın olarak bilinmeyen birçok Viking kralı ve savaşçısı gibi, genellikle parçalı, tutarsız veya tarihi kayıtlarda kaybolmuştur. Yaygın olarak kabul edilen inanış, efsanevi figürün MS 960 civarında doğduğu ve Danimarka Kralı olan Harald Bluetooth'un oğlu olduğudur. Ancak Sweyn'in soyuna ilişkin tarihi kayıtlarda tutarsızlıklar bulunmaktadır.

Bir kaynağa göre, Harald'ın ağabeyi Knut Danaást ile Tove'nin oğlu olduğuna inanılıyordu. Kaynak, Knut'un savaşta ölümünden sonra doğduğunu öne sürmektedir. Daha sonra Tove, Sweyn'in üvey babası olan Harald ile evlenmiştir.

Başka bir anlatıma göre Sweyn, Gunhild ve Harald'ın çocuğuydu. Harald Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Sweyn vaftiz edildi ve kendisine Otto adı verildi. Çelişkiler olsa da, Sweyn'in Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olarak soyu tartışılmazdır.

Danimarka Tahtını Ele Geçirmek

Sweyn Forkbeard
Sweyn Forkbeard (Çatalsakal Sweyn) babası Mavi Diş I. Harald için düzenlenen cenazede bira içerken (Sumbel) (Lorenz Frølich'in ulusal romantik tarih tablosu, 1883-1886).

Sweyn Forkbeard (Çatalsakal Sweyn) acımasız ve hırs dolu biriydi. Bu durum, 980'lerin ortalarında Danimarka tahtını babası Harald Bluetooth'tan zorla ele geçirdiğinde açıkça kendini gösterdi.

Sweyn ve güvenilir yoldaşı Palnatoke, Harald'ın iktidardan uzaklaştırılması ve ardından Almanya'ya sürgün edilmesiyle sonuçlanan güçlü bir kampanya yürütmek için güçlerini birleştirdi. Danimarka'da tanınmış bir kahraman olan Palnatoke, Sweyn ile birlikte bu çabada çok önemli bir rol oynadı. Babasının kısa bir süre sonra ölmüş olması muhtemeldir. 986'da Sweyn'in Danimarka tahtına çıkması, zorlu bir Viking hükümdarı olarak saltanatının başlangıcını işaret ediyordu.

Babasına karşı isyanın ayrıntıları belirsiz olsa da, Sweyn'in davranışları kurnazlığını ve kendi akrabalarına karşı gelmek anlamına gelse bile hedeflerine ulaşmak için saldırganlık ve vahşete başvurmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Sweyn Norveç Kralı Olaf ile Kavga Ediyor

Sweyn'in güç ve fetih için doymak bilmez bir açlığı vardı. Kendini Danimarka kralı olarak kabul ettirdikten sonra, dikkatini yakın zamanda I. Olaf'ın hükümdar olduğu komşu ülke Norveç'e çevirdi.

Sweyn, Olaf'ı bir rakip ve otoritesine karşı potansiyel bir meydan okuma olarak algıladı ve bu da 995 civarında aralarındaki çatışmanın ortaya çıkmasına neden oldu. Sweyn, İsveç Kralı Olaf Skötkonung ve Norveç'teki Lade Kontu Erik ile güçlü bir ittifak kurarak Olaf'ın yönetimini zayıflatmayı amaçladı.

İttifakı motive eden çeşitli faktörler vardı; bunlardan biri de Olaf'ın hem Mağrur Sigrid'e hem de Sweyn'in kız kardeşi Thyri'ye evlilik teklif etmesiydi. Destanlara göre Sweyn, Sigrid'in öfkesi ve manipülasyonu nedeniyle Olaf'a karşı savaş açmaya ikna olmuştu.

Şüphesiz, mevcut ittifakın başarısı büyük ölçüde Sweyn'in zekice askeri stratejilerine ve sayısız kez sergilediği olağanüstü liderlik yeteneklerine borçludur.

Svolder Muharebesi'nde Zafer

Svolder Muharebesi
Jomsvikings'in Norveç'e karşı Danimarka'yla birlikte savaştığı Svolder Muharebesi, belki de Tryggvason'un 100 gemisine karşılık Sweyn'in 400 gemisiyle taraf değiştirmesiyle sonuçlandı.

1000 yılında Çatalsakal Sweyn, yeni müttefikleri İsveçli Olaf ve Norveçli Erik ile birlikte Svolder Muharebesi'nden galip çıkarak Norveç Kralı I. Olaf'ı mağlup etti. Bu olay İskandinavya tarihinde çok önemli bir andı. Sweyn Norveç'in fiili hükümdarı oldu. Egemenliği teoride müttefikleriyle paylaşsa da, kontrolü etkin bir şekilde elinde tutuyordu.

Viking savaşlarının görkemi görülmeye değerdi. Nihayetinde Sweyn, Viken bölgesinin doğrudan kontrolünü yeniden ele geçirirken, İsveç Kralı Olaf'a Trondheim'daki dört bölgenin yanı sıra birkaç bölgenin daha mülkiyeti verildi.

Kral Sweyn'in vassalı Eirik Hákonarson, Norveç'in geri kalanını yönetiyordu. Sweyn on yıldan fazla bir süre Norveç Kralı unvanını elinde tuttu.

995'te kral ilan edilen Olaf Tryggvason
995'te kral ilan edilen Olaf Tryggvason, elindeki tüm araçları kullanarak Norveç'i hızla Hristiyanlaştırmaya başladı.

Hükümdarlıkları ve Norveç topraklarının kontrolü sırasında, Hristiyanlığın benimsenmesine izin verildi ve dini özgürlüğe de izin verildi. Yukarıda bahsedilen olay, Hristiyanlığa karşı olumsuz bir tepkiyle sonuçlandı ve bu da I. Olaf'ın misyonerlik çabalarında kaydettiği ilerlemenin tersine dönmesine neden oldu.

Sweyn'in Svolder Muharebesi'ndeki olağanüstü zaferi, olağanüstü askeri becerilerini ortaya koymuş ve hem Danimarka hem de Norveç Kralı olarak İskandinavya'nın önde gelen lideri konumunu sağlamlaştırmıştır. Gözlerini hızla Kuzey Denizi'nin ötesindeki topraklara çevirdi.

Sweyn Forkbeard'ın İngiltere'yi İstilası

Heimskringla'ya göre Svolder Muharebesi'nden sonra Norveç'in bölünmesi: Kırmızı bölge doğrudan Danimarka kontrolü altındaydı ve Sweyn burayı Danimarka'nın bir uzantısı olarak yönetiyordu. Eiríkr Hákonarson mor bölgeyi Sweyn Forkbeard'dan bir derebeylik olarak yönetiyordu. Sarı bölge ise İsveç kralı Olof Skötkonung'un tımarı olarak üvey kardeşi Sveinn Hákonarson'un yönetimindeydi.

Sweyn'in Norveç kralı I. Olaf ile çatıştığı ve daha sonra Svolder'de galip geldiği dönemde, Danimarkalı Vikingler Kuzey Denizi'nde aktif olarak faaliyet göstermeye başlamışlardı. Takip eden yıllarda Devon ve Kent'e çok sayıda akın düzenlediler.

Kız kardeşi Gunhilde ve diğer birçok Danimarkalının öldürüldüğü 1002 Aziz Brice Günü katliamının ardından Sweyn, İngiltere Kralı Æthelred'den intikam alma arzusuyla yanıp tutuşmaya başladı.

İngiltere'nin en kısa süre hüküm süren kralı Sweyn Forkbeard, Kral Aziz Edmund tarafından öldürülür. Kral İtirafçı Edward'ın Hayatı'ndan yaklaşık 1250 yılına ait bir el yazması illüstrasyon.

Sweyn, 1003 yılında İngiltere'ye önemli bir istila gücü göndererek İngiliz nüfusu üzerinde büyük bir yıkıma neden olan eşi benzeri görülmemiş düzeyde yağma ve talana yol açtı. Sweyn'in Viking kuvvetleri Exeter, Wiltshire, Hampshire ve Doğu Anglia'da önemli hasara neden oldu. Æthelred, halkını rahatlatmak için bir kez daha Danimarkalılara para ödemeye başvurdu. Ancak onun çabalarına rağmen akınlar 1013 yılına kadar aralıklarla devam etti.

1013 yılında Sweyn tüm gücüyle İngiltere'ye geri döndü. Sweyn ve adamları, Northumbria ve Danelaw'ı fethederek İngiliz kırsalında bir saldırı gerçekleştirdiler. Sonunda, Wessex'teki İngiliz direnişinin çökmesine neden oldular.

Tüm ülkenin kralı ilan edildi ve bu da Kral Æthelred'in sürgüne gönderilmesiyle sonuçlandı. Noel günü İngiliz kontları Sweyn'i kral ilan ettiler. Ancak, Şubat 1014'te Lincolnshire'daki başkentinde aniden vefat ettiği için saltanatı kısa sürdü ve bu bir şok etkisi yarattı.

Sweyn'in hükümdarlığı kısa sürse de, imparatorluğu 1042 yılına kadar oğlu ve torununun yönetimi altında devam etti. Sweyn Forkbeard'ın naaşı kendi ülkesine gömülmek üzere Danimarka'ya nakledilmiş olsa da, Anglo-Danimarka mirası uzun yıllar boyunca devam etti.

Sweyn Forkbeard (Çatalsakal Sweyn) Hakkında Sık Sorulanlar

Çatalsakal Sweyn (Sweyn Forkbeard)'in Viking Çağı'ndaki önemi neydi?

Sweyn, önde gelen bir Viking savaşçısı ve hükümdarı olarak Viking Çağı'nda çok önemli bir rol oynamıştır. İngiltere de dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine Viking akınları düzenledi.

Sweyn Forkbeard'ın İngiltere ile bağlantısı neydi?

Sweyn en çok 1013 yılında İngiltere'yi başarılı bir şekilde işgal etmesiyle tanınır. Anglo-Sakson kralı Ethelred the Unready'yi yendikten sonra İngiltere'nin ilk Danimarka kralı oldu.

Sweyn Forkbeard'ın İngiltere'yi fethi bölgeyi nasıl etkiledi?

Sweyn Forkbeard'ın İngiltere'yi fethi, ülkede Danimarka egemenliğinin başlangıcı oldu. Ancak, zaferinden sadece birkaç ay sonra öldüğü için İngiltere kralı olarak hükümdarlığı kısa sürdü.

Sweyn Forkbeard'ın babası ve selefi kimdi?

Çatalsakal Sweyn (Sweyn Forkbeard)'nin babası, aynı zamanda önemli bir Viking kralı ve Danimarka ile Norveç'in hükümdarı olan Kral Harald Bluetooth'du.