Skafizm (Scaphism): Korkunç Antik İşkence Yöntemi

Skafizm (Scaphism), kurbanı iki tekne arasına hapsetmeyi, süt ve balla kaplayıp beslemeyi ve böceklerin etlerini yemesini sağlamayı içeren eski bir İran infaz yöntemidir.

Scaphism iran işkence

Eski bir işkence ve infaz yöntemi olan skafizm (Yunanca σκάφη, "tekne" anlamına gelir), tarihteki en korkunç uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurban çırılçıplak soyulur ve dar bir kayığın ya da içi oyulmuş bir ağaç gövdesinin içine sıkıca bağlanırdı. Kurbanın elleri, bacakları ve başı dışarıda kalacak şekilde aynı büyüklükte başka bir tekne ya da ağaç gövdesi üstüne yerleştirilirdi. Kurban şiddetli ishal olması için zorla süt ve balla beslenir. Ayrıca böcekleri cezbetmek için kurbanın vücuduna bal sürülüyor.

Daha sonra, kurban durgun su bulunan bir gölette yüzmeye bırakılmış veya güneşte bırakılmıştır. Kurbanın dışkısı bu "teknede" birikerek daha fazla böceği çeker, onlar da kurbanın etini yavaş yavaş yiyerek larvalarını bırakır ve kangrene yol açardı. İşkenceyi uzatmak için kurban her gün beslenebilirdi. Nihayetinde ölüm muhtemelen dehidrasyon, bitkinlik ve septik şok nedeniyle gerçekleşiyordu. Diğer anlatılara göre, kurbanın vücudu tüketilmiyordu ama bal, eşek arısı gibi sokan böcekleri kendine çekiyordu.

Kökeni Antik İran'a dayanan bu dayanılmaz cezalandırma biçimi tarihçilerin uzun zamandır ilgisini çekmektedir. Skafizmi tam olarak anlamak için, içinde geliştiği tarihsel ve kültürel bağlamı incelemeliyiz. Bu barbarca uygulama, özellikle iğrenç suçlar için bir idam biçimi olarak kabul edildiği eski İran'da kullanılmıştır. Ayrıntılı ve bazen de acımasız taktikleriyle bilinen Persler, skafizmi hem cezalandırma hem de halka gösterme yöntemi olarak geliştirmişlerdir.

Skafizmin kökenleri antik çağın sisleriyle örtülüdür ve bu korkunç uygulamaya dair ilk referanslar antik Pers yıllıklarında ortaya çıkmıştır. Skafizme ilişkin ilk yazılı kayıtlar, MÖ 550'den 330'a kadar varlığını sürdüren Pers Ahameniş İmparatorluğu'na kadar uzanmaktadır. Bu işkence ve infaz yöntemi, bu döneme ait en eski tarihi kayıtların bazılarında yer almakta ve o zamanki uygulamalara ışık tutmaktadır.

Skafizmin Tarihçesi

Ctesias, MÖ 465 yılında Kral I. Artakserkses'in emriyle, Pers Kralı I. Xerxes'in öldürülmesine karışan saray hadımı Aspamitra'ya benzer bir infaz uygulandığını bildirir. Plutarkhos, MÖ 401 yılında Genç Kiros'u savaşta öldüren Mithridates adlı Persli bir savaşçının da bu şekilde idam edildiğini aktarır. Ancak Pers Kralı II. Artakserkses, Kiros'un cinayetinin kendisine ait olduğunu iddia etmeye ve tanıkları ortadan kaldırmaya karar verir. Talihsiz Mithridates sadece 17 gün sonra öldü.

Bu nedenle Mithridates'in kayık işkencesiyle öldürülmesi emrini verdi. Bu tekne işkencesi şu şekilde yapılır. Birbirinin üzerine tam oturacak şekilde yapılmış iki tekne alınır; bunlardan birine kurban sırt üstü yatırılır; sonra diğeri ilkinin üzerine yatırılır ve dikkatlice ayarlanır, böylece kurbanın başı, elleri ve ayakları dışarıda bırakılırken vücudunun geri kalanı tamamen örtülür. Daha sonra ona yemesi için yiyecek verirler ve eğer reddederse, gözlerini oyarak onu yemeye zorlarlar. Yedikten sonra, içmesi için süt ve bal karışımı verirler, ağzına dökerler ve yüzünü de bununla sularlar.

Sonra gözlerini sürekli güneşe doğru çevirirler ve bir sinek sürüsü yüzüne konarak onu tamamen gizler. Ve teknelerin içinde, insanlar yiyip içerken yapılması gereken şeyi yaptığı için, solucanlar ve kurtçuklar dışkının çürümüşlüğünden ve kokuşmuşluğundan kaynar, vücudunu yiyip bitirir ve hayati organlarına doğru yol alırlar. Sonunda adam açıkça öldüğünde ve üstteki tekne çıkarıldığında, etinin tüketildiği görülür, bağırsaklarının etrafında bahsettiğim gibi hayvan sürüleri hızla yapışır ve yer. Mithridates bu şekilde on yedi gün boyunca yavaş yavaş tüketildi ve sonunda öldü.

 Plutarhos, Artaxerxes'in Hayatı.

Benzer bir işkence ve infaz yöntemi Etrüskler arasında da vardı: Kurban çırılçıplak soyuluyor ve çürümekte olan bir cesede sıkıca bağlanıyor, bunun sonucunda kurbanın vücudu da yavaş yavaş çürümeye başlıyordu.

12. yüzyıl Bizans tarihçisi Joannes Zonaras daha sonra Plutarhos'un verdiği bilgilere dayanarak bu cezayı tarif etmiştir:

Persler cezalarının korkunç acımasızlığıyla diğer tüm barbarları geride bırakır, özellikle korkunç ve uzun süren işkenceler uygularlar, yani 'tekneler' ve insanları işlenmemiş derilerle dikmek. Ancak 'kayıklar' ile ne kastedildiğini, daha az bilgili okuyucuların yararlanması için şimdi açıklamalıyım. İki tekne üst üste birleştirilir ve kurbanın sadece başı, elleri ve ayakları dışarıda kalacak şekilde delikler açılır. Bu kayıkların içine cezalandırılacak adam sırt üstü yatırılarak yerleştirilir ve kayıklar daha sonra cıvatalarla birbirine çakılır.

Daha sonra zavallı adamın ağzına süt ve bal karışımını mide bulantısı noktasına gelene kadar dökerler, aynı karışımı yüzüne, ayaklarına ve kollarına sürerler ve böylece onu güneşe maruz bırakırlar.

Bu her gün tekrarlanır, sonuçta tatlılığın cazibesine kapılan sinekler, eşek arıları ve arılar yüzüne ve teknelerin dışına taşan tüm kısımlarına yerleşir ve zavallı adama acınası bir şekilde eziyet eder ve onu sokarlar. Dahası, süt ve balla şişen karnı sıvı dışkılar atar ve bunlar çürüyerek bağırsak ve her türden solucan sürüsü üretir. Böylece teknelerde yatan, eti kendi pisliği içinde çürüyen ve solucanlar tarafından yenen kurban, uzun süren ve korkunç bir ölümle ölür.

Joannes Zonaras

Benzer Uygulamalar

William Shakespeare'in "Kış Masalı "nda suçlu Autolycus, bir çoban ve oğluna, Perdita prense aşık olduğu için babasının taşlanarak öldürüleceğini ve kardeşinin de şu şekilde cezalandırılacağını söyler:

Onun bir oğlu var, diri diri derisi yüzülecek; sonra bal sürülüp bir eşek arısı yuvasının başına konacak; sonra dörtte üçü ve bir dramı ölünceye kadar bekletilecek; sonra aqua-vitae veya başka bir sıcak karışımla tekrar iyileştirilecek; sonra olduğu gibi çiğ olarak ve kehanetin bildirdiği en sıcak günde, bir tuğla duvara yaslanacak, güneş ona güneye bakan bir gözle bakacak, orada onu sineklerin ölümüne üflediğini görecek.

Shakespeare – Kış Masalı.

KGB itiraf almak için ölümcül olmasa da benzer bir teknik kullanıyordu. Çıplak mahkum, yüzlerce hatta binlerce böcekle dolu dar, ahşap bir kutuya yerleştirilir ve böceklerin ısırıklarıyla dayanılmaz acılar çekerdi.

Richard Sair, modern Çin'de bir adamın dışarıda zincirlendiği ve birkaç sivrisinek tarafından ısırıldığı bir vakadan bahsetmektedir.

Gerçeğe İlişkin Şüpheler

Plutarhos'un doğruluğuyla ilgili temel sorunlardan biri, Perslere karşı düşmanca bir tutum içinde olmasıdır. Persleri o kadar küçümsemiştir ki, Herodot'un kötülükleri üzerine yazdığı eserinde, Herodot Persleri doğrudan kötüler olarak tasvir etmediği için, ona "barbar aşığı" anlamına gelen "φιλοβάρβαρος" (philobarbaros) demiştir.

Dahası, Plutarhos'un kendisi bile Ctesias'ın eserlerini "abartılı ve inanılmaz anlatımları" nedeniyle eleştirmiştir. Tarihçi Geneviève Carlton'ın da belirttiği gibi, "Perslerin suçlulara skafizm olarak da bilinen "teknelerle" gerçekten işkence etmiş olmaları mümkündür, ancak Ctesias'ın bunu uydurmuş olması da bir o kadar muhtemeldir."

Skafizmin varlığı arkeolojik bulgularla ya da bağımsız tarihi kaynaklardaki referanslarla doğrulanmamıştır. İdamda tasvir edilen dehşet derecesi nedeniyle, antik dünya tarihi ve kurgusal edebiyat üzerine birçok popüler metinde kendine yer bulmuştur. Ancak bilimsel literatürde bu tür örneklere neredeyse hiç rastlanmamaktadır.

Etki

Belki de eski Pers cezalandırma efsanesi, 18. yüzyılda Almanya'da "Dessauer Trog" veya "Dessau İşkence Teknesi" olarak bilinen bir işkence aletinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sorgulama amaçlı kullanımı daha sonraki hukuk literatüründe anlatılmıştır. Ancak, her şey göz önüne alındığında, bu cihaz geniş bir popülerlik kazanmamış ve Prens I. Leopold'un emriyle yaratılan benzersiz bir örnek olarak kalmıştır.

Kaynak: Scaphism