William Shakespeare: Hayatı, Oyunları ve Çalışmaları

William Shakespeare, oyunları bugün tanıdığımız insanları ve durumları sunduğu için hala hayati önem taşımaktadır.

Yazar Burcu Kara
william-shakespeare

William Shakespeare, 1564 yılında Stratford-upon-Avon'da doğan ünlü bir İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncuydu. Doğum gününün 23 Nisan olduğu düşünülür ve bu tarihlerde kutlamaları yapılır. Ölüm tarihinin ise 1616 olduğuna inanılıyor. Shakespeare, İngiliz tiyatrosunun Elizabeth ve Jakoben dönemlerinde üretmiş bir yazardır. Bu dönemler bazen İngiliz Rönesansı veya Erken Modern Dönem olarak adlandırılıyor. Shakespeare'in oyunları onun en kalıcı mirası oldu ancak tek eseri oyunları değildir. Shakespeare'in şiirleri günümüzde de popülerliğini koruyor.

William Shakespeare'in Hayatı

William Shakespeare'in ailesiyle ilgili kayıtlar hem Shakespeare'in ilk yıllarına dair hem de aile üyelerinin yaşantısına dair bilgiler sunar. John Shakespeare, Mary Arden ile evlendi ve birlikte sekiz çocukları oldu. John ve Mary iki kızını bebekken kaybetmişti. Bu yüzden William Shakespeare 1564'te doğduğunda ailenin tek çocuğuydu. William Shakespeare'in kardeşleri Gilbert (1566-1612), Joan (1569-1646), Anne (1571-1579), Richard (1574-1613) ve Edmund (1580-1607) olmuştur.

Gökte ve yerde, Horatio, felsefemizde hayal edilenden daha çok şey var.

— Hamlet (Horatio bir hayaletle konuşurken)

Gilbert tuhafiyeci olurken, kız kardeş Joan, kardeşler arasında William'dan uzun yaşayan tek kişiydi ve Richard ise ismini büyükbabasından almıştı. İkinci kız kardeş Anne ne yazık ki 8 yaşında ölmüştü. Son olarak Edmund, abisi gibi Londra'da aktör oldu. 1607'de öldüğünde William Shakespeare kardeşinin kiliseye gömülmesi için ve büyük çanın anısına çalınması için ödeme yaptı.

Baba John Shakespeare eldiven yapımcısı olarak çalışmıştır ancak aynı zamanda Stratford kasabasında sivil görevlerde bulunarak önemsenen bir kişi olmayı başarmıştır. Kazandığı yüksek statü William Shakespeare dahil çocuklarını gramer okuluna göndermesini sağladı.

Baba John Shakespeare uzun yıllar belediye meclisinde görev yaparak tanınmış bir vatandaş olmuştu. Hatta 1568'de yüksek icra memuru oldu (Belediye Başkanı'nın eşdeğeri). Bir eldivenci olarak yerine getirdiği zanaatın yanı sıra, yün tüccarlığı yaptı ve aynı zamanda faizcilik ile uğraştı. 1596'da kendisini ve soyundan gelenleri resmi olarak beyefendi statüsüne yükselten Hanedan Arma'sına layık görüldü.

William Shakespeare on sekiz yaşına dek ailesiyle Henley Caddesi'ndeki evde yaşadı. Henüz on sekiz yaşına geldiğinde ise yirmi altı yaşındaki Anne Hathaway ile evlendi. Evlilik aceleye getirilmişti çünkü Anne tören yapılırken halihazırda hamileydi. Birlikte üç çocukları oldu. İlk kızları Susanna, düğünden altı ay sonra doğdu ve daha sonra ikizler Hamnet ve Judith dünyaya geldi. Hamnet 11 yaşındayken öldü.

Shakespeare'in dört torunu da varisleri olmadan öldü, bu yüzden bugün doğrudan soyundan gelen torunları yoktur. Susanna ve John Hall'un tek kızı olan Elizabeth iki kez evlendi, ancak her iki evlilik de çocuksuz kaldı. Shakespeare'in diğer kızı Judith ile kocası Thomas Quiney'nin üç oğlu da ya bebeklik döneminde ya da çocuk sahibi olmadan genç yaşta öldüler.

Doğrudan soyunun devamı niteliğinde olmasa da, Shakespeare'in kız kardeşi Joan'ın soyu bugün devam ediyor. Kocası William Hart ile birlikte ikilinin hem erkek hem de kız birçok torunu oldu.

Shakespeare Londra'da

William Shakespeare'in kariyeri Londra'da filizlenmeye başlamıştır. Peki oraya ne zaman gitti? Shakespeare'in ikizlerinin 1585'te vaftiz edildiği ve 1592'ye gelindiğinde Shakespeare'in Londra'da ün kazandığı bilinmektedir. Ancak bu iki tarih arasında yaşananlar sır olarak kalmaya devam ediyor. Akademisyenler bu yıllara 'Kayıp Yıllar' adını verdiler.

Ve bu bizim hayatımız, halkın uğraklığından muaf, / Ağaçlarda dil bulur, akan derelerde kitaplar, / Taşlarda vaazlar ve her şeyde iyi.

— Size Nasıl Geliyorsa, Perde 2, Sahne 1

Londra'da bulunduğu sürede Shakespeare iki basılı eser yayımlandı. Bunlar 'Venüs ve Adonis (1593) ile Lucrece Tecavüzü (1594) adında iki uzun şiirdi. Ayrıca bir aktörler şirketi olan The Lord Chamberlain's Men'in kurucu üyesi oldu. Shakespeare şirkette düzenli oyun yazarı olarak çalıştı ve neredeyse yirmi yıl boyunca yılda ortalama iki oyun hazırladı. Ancak bazı uzmanlar toplam 37 değil 57 oyun yazdığını çünkü yirmi kadarının kayıp olduğunu belirtir. Tarih boyunca en popüler oyunları On İkinci Gece, V. Henry, Romeo ve Juliet, Macbeth, Hamlet, Kral Lear ve Othello oldu.

Kariyerinin geri kalanı boyunca şirkette kaldı. Şirket bu süre zarfında Kral I. James'in himayesine girerek (1603'ten itibaren) King's Men adını aldı. Shakespeare şirkette geçirdiği süre boyunca King Lear ve Macbeth gibi en ünlü trajedilerine ve The Winter's Tale ve The Tempest gibi harika romantizmlere imza attı.

Shakespeare'in Çalışmaları

Shakespeare'in eserleri arasında 38 oyun, 2 anlatı şiiri, 154 soneler ve çeşitli başka şiirler bulunuyor. Shakespeare'in oyunlarının orijinal el yazmalarından hiçbiri bugün yok. Hatta Shakespeare'in şirketinden bir grup oyuncu sayesinde oyunlarının ancak yarısını biliyoruz. Shakespeare öldükten sonra oyunları koruyarak yayımlanmak üzere topladılar. Oyunları First Folio ("Folio", kullanılan kağıdın boyutunu ifade eder) olarak bilinen tek bir bölümde bir araya getirildi. İçinde 36 oyunu vardı ancak şiirlerinin hiçbiri yoktu.

Shakespeare'in bıraktıkları, eseri kadar zengin ve çeşitlidir; oyunları birçok tür ve kültürde sayısız kez uyarlandı. Oyunlarının sahnede ve filmde kalıcı etkileri olmuştur. Yazıları, William Shakespeare'in tüm oyunlarını, sonelerini ve diğer şiirlerini içeren Complete Works of William Shakespeare'in çeşitli yinelemelerinde derlenmiştir. İngiliz dilinin en önemli edebi figürlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğe ulaşır ve bazılarınınsa büyüklüğü kabul etmesi istenir.

— On İkinci Gece, Perde 2, Sahne 5

Shakespeare'in Londra tiyatrolarındaki başarısı oldukça zengin olmasını sağladı ve 1597'de Stratford kasabasındaki en büyük ev olan New Place'i satın aldı. Profesyonel kariyeri Londra'da geçse de kasabası ile yakın bağlarını sürdürdü.

Shakespeare'in New Place evinde bulunan son arkeolojik kanıtlar Shakespeare'in Londra'da sadece aralıklı bir kiracı olarak kaldığını gösteriyor. Yani zamanını Stratford ve Londra arasında (iki veya üç günlük işe gidip gelmelerle) geçiriyordu. Akademisyenler artık daha sonraki yıllarında Stratford kasabasında daha fazla zaman geçirdiğine inanmaya başlamıştır.

William Shakespeare 1601'de babasının ölümü üzerine Henley Caddesi'ndeki eski aile evini miras aldı ve daha sonra evin bir kısmını kiraya verdi. Ardından Stratford'da çeşitli emlak yatırımları yapmaya başladı; tıpkı 1602'de 107 dönümlük bir araziyi satın alması gibi. Araziye 320 Pound ödedi ki Elizabeth devrine göre önemli bir paradır.

Shakespeare, 23 Nisan 1616'da Stratford'da 52 yaşında öldü. Mahalle kilisesi olan Kutsal Üçlü'nün tapınağına gömüldü.

William Shakespeare'in Eğitimi

William Shakespeare'in eğitimi evde başladı. Annesi Mary Arden, gençliğinde ona masallar anlatırdı. Mary okuryazar bir kadındı. Babasının vasiyetini yerine getirmek için uğraş verdi. Mary'nin oğluna anlattığı hikayeler daha sonra Shakespeare'in oyunlarına yansımıştır. Evdeki eğitimi aynı zamanda İncil okumayı da içeriyordu. Evde eğitimin yanında yedi yaşında Petty School'a gitti. Orada alfabeyi, sayıları, On Emri ve Tanrı'nın Duası'nı (İsa'nın öğrettiği dua) öğrendi – genellikle küçük parşömenlere yazılır ve elle tutulan tahta parçalara iliştirilirdi.

Shakespeare'in Henley Sokağı'ndaki evi Church Street'teki King's New School adlı gramer okuluna sadece kısa bir yürüyüş mesafesindeydi. Okul, ilçedeki tüm erkeklere ücretsiz olarak açıktı. Dilbilgisi okulunun müfredatı zordu ve öğrencilere hem sözlü hem de yazılı Latince öğretmeyi ele alıyordu. Çocuklar Terence, Virgil ve Horace gibi yazarları orijinal Latince metinleriyle incelerdi. Hatta öğrencilerden oyun bahçesinde veya evde birbirleriyle Latince konuşmaları bile istenirdi. Bu Klasik yazarlardan özellikle Ovid'in etkisini Shakespeare'in şiirlerinde ve oyunlarında görmek mümkün. Dilbilgisi okulları Latince retoriğe odaklanırken, drama da buna dahildi. William Shakespeare'in yedi yıl sürecek bir çıraklık eğitimine başlamak üzere 14 yaşında okulu bıraktığına inanılır.

Shakespeare Üniversite Okudu mu?

Shakespeare'in üniversiteye gittiğine dair herhangi bir kayıt yok. Cambridge'de okuyan Christopher Marlowe gibi Shakespeare'in çağdaşlarından yalnızca birkaçı üniversiteye gitti. Başka bir çağdaş oyun yazarı Ben Jonson üniversiteye gitmeyen ancak eğitimiyle gurur duyan bir isimdir.

Sen en asil adamın harabelerisin / Zamanın gelgitinde yaşamış.

Jül Sezar, Perde 3, Sahne 1

William Shakespeare'in Karısı Kimdi?

William Shakespeare, Kasım 1582'de Anne Hathaway ile evlenmiş ve Shakespeare'in ölümüne kadar evli kalmışlardı. Evlendikleri sırada William Shakespeare 18, Anne 26 yaşındaydı ve ilk çocuğuna hamileydi.

Ortalama evlilik yaşı zaten 26 idi, bu yüzden Anne zamanı için uygun bir genç hanımdı. Öte yandan William, hukuka göre hala küçüktü ve bu nedenle Anne'nin babasına gidip Anne ile evlenmek üzere izin alması gerekliydi. Shakespeare'in erken evlilik yapmış olması aynı zamanda yasal olarak çıraklık eğitimini tamamlayamayacağı anlamına geliyordu.

William, Anne'nin hamileliğini çevreleyen herhangi bir skandaldan kaçınmak için Worcester'daki Piskopos Mahkemesi'ne başvurarak yargılamanın çabuk başlamasını sağladı. Bu hareket aynı zamanda evliliğin normal ikametgahın dışında gerçekleşmesine yani William ve Anne'nin Stratford'un dışında evlenmesine de izin verecekti. Piskoposluk arşivlerinden kalan iki belge evliliğin Kasım 1582'de yapıldığını göstermiştir, ancak hiçbir belgede evliliği yapan papazın adı geçmez.

Kayıp Yıllar'da Neler Oldu?

"Kayıp Yıllar", Shakespeare'in ikizlerinin Hamnet ve Judith'in 1585'te vaftiz edilmesi ile Shakespeare'in 1592'de Londra tiyatro sahnesine çıkması arasındaki gizemli zamandır. William Shakespeare'in Stratford'dan ne zaman ve neden ayrıldığı bilinmiyor. Yani kendisini Londra yani başkentte profesyonel bir oyuncu ve oyun yazarı olmaya götüren süreç neydi? Bu yıllara dair çeşitli teori ve hikayeler var. Ancak belgeli hiçbir kanıt yok.

En popüler hikaye, Shakespeare'in Stratford'da bir arazi sahibi olan Sir Thomas Lucy ile ilişkisini ele alır. Sözlü hikayeye göre, Shakespeare, Sir Thomas Lucy'nin Charlecote Park'taki malikanesinde bulunan bir geyiği avlamış ve cezadan kaçmak için Londra'da saklanmıştır.

John Aubrey, 1681'de William Shakespeare'in genç yaşlarındayken kasabada okul öğretmenliği yaptığını yazar. Başka insanlar ise onun avukat katibi olarak çalıştığını veya asker olduğunu düşünüyor. 1580'lerin sonlarında Stratford'u ziyaret eden oyuncu şirketlerinden birine katılmış olması da mümkün. Son olarak Stratford'da kalmış ve aile işinde çalışmış da olabilir.

William Shakespeare gibi ünlü insanların yaşam kayıtlarında boşluklar olması olağandışı değil. Bu nedenle 'kayıp yıllar' kavramı Shakespeare'in biyografisinden duyulan beklentinin yüksekliğinden kaynaklanabilir. Bu bilinmeyen yıllarda yaşananlar ne olursa olsun, ilk kez oyun yazmaya 1592'de başladığını ve geri kalan hayatı boyunca Londralı bir oyun olarak kaldığını biliyoruz.

Shakespeare'in Profesyonel Kariyeri

Shakespeare'in ünü 1592'de Londra'da başlamıştı. VI. Henry Bölüm 1, VI. Henry Bölüm 2, VI. Henry Bölüm 3, Veronalı İki Centilmen ve Titus Andronicus gibi ilk oyunlarını bu sırada yazmıştır. Bu oyunlardan hangisinin ilk olduğu sık sık tartışılıyor.

Shakespeare'in ilk basılı eseri iki uzun şiir oldu: "Venüs ve Adonis" (1593) ve "Lucrece Tecavüzü" (1594). Shakespeare bu iki şiirini Southampton Kontu Henry Wriothesley'e ithaf etti ve kendisi Shakespeare'in devamlı müşterisi oldu.

Londra'daki veba yatıştıktan sonra Shakespeare ve daha önce farklı şirketlerde çalışan oyuncular birleşerek Lord Chamberlain's Men'i kurdular. Bu yeni tiyatro topluluğu, Lord Chamberlain'in himayesindeydi ve Richard Burbage, başrol oyuncusu olarak katıldı. Grubun bir üyesi olan Shakespeare şirketin genel gelirinde de pay sahibiydi. William Shakespeare neredeyse yirmi yıl şirketin düzenli oyun yazarı oldu ve yılda ortalama iki oyun üretti. Shakespeare daha sonra King James'in himayesine geçti ve Chamberlain's Men, King's Men adını aldı. Shakespeare ayrıca Globe ve Blackfriars Tiyatro'nun sahibi olan sendikalara üye oldu.

Shakespeare'e dair hayatta kalan yazılı yorumlardan bildiğimiz gibi, kendisi hayatı boyunca yazar arkadaşlarının kıskançlık ve hayranlık uyandırmıştır. Bir oyun yazarı için yapılmış benzeri görülmemiş bir çalışma olan İlk Folyo, onun eserlerinin bir araya toplanmış halidir ve kendisine layık görülen üst mevkiinin en iyi örneğidir. Ben Jonson'ın ona duyduğu övgü ciltte şu şekilde yer verilir:

"…..Çağın Soule'si!
Alkış! Haz! Sahnemizin harikası…
Sadece çağı için değil, tüm zamanlar için! "

Ailesi tarafından Stratford'daki Kutsal Üçlü Kilisesi'ne dikilen anıt heykeli, ünlü bir şair olduğu kadar varlıklı bir mülk adamı olduğunu da gösteriyor.

William. Shakespeare'in Hayranları

William Shakespeare'in müdavimleri arasında George Carey ve I. James vardı ve Shakespeare'i himayelerine almışlardı. Ayrıca ilk iki şiirini adadığı Henry Wriothesley vardır. Shakespeare'in ölümünden sonra çıkan İlk Folyo kont William Herbert'e ve kardeşi Philip'e adandı. Kardeş Philip, Shakespeare'i ve oyunlarını yaşamı boyunca desteklemiştir.

I. Elizabeth, tiyatronun aktif ve cömert bir müdavimi oldu. 'Queen's Men' adında kendi oyunculuk şirketi vardı ve tiyatroları kapatmak isteyen püritenlere karşı savaştı. Onun desteği olmasaydı Elizabeth dönemi tiyatroları hayatta kalamazdı.

1590'larda oyunculuk şirketleri saray gösterilerine odaklanmaya başladı ve bu alandın popülerliği yükseldi. Shakespeare'in şirketi bu konuda en çok tercih edilen isimdi. Shakespeare, Elizabeth'e pek atıfta bulunmaz. Kendisine doğrudan tek bir gönderme yapmıştır: "Batı'da taht kuran güzel bir vestal" (Bahar Noktası).

VIII. Henry oyununun sonunda kraliçenin vaftiz edilmesine bir gönderme yapar ancak oyunun bu bölümünün John Fletcher tarafından yazıldığına inanılıyor. Kraliçenin IV. Henry 1. Bölüm'deki Falstaff karakterini çok sevdiği bilinir. Zira Shakespeare'den bizzat karakterin aşık olduğunu gösteren bir oyun yazmasını istedi. Bu oyunun Windsor'un Şen Kadınları'na ilham verdiği düşünülüyor. Ancak Elizabeth öldüğünde zamanın şairlerinin çoğunun aksine Shakespeare ona hiçbir ağıt yazmamıştı. Yani Shakespeare ile I. Elizabeth arasındaki ilişkiyi çözmek güçtür. Kraliçenin isteklerini kabul ediyordu ancak ilişkilerinin bundan daha yakın olduğuna dair işaret yok.

Shakespeare'in Hanedan Arması Alması

Shakespeare'lerin evindeki hanedanlık arması.
Shakespeare'lerin evindeki hanedanlık arması.

1596'da William Shakespeare'in babası John Shakespeare'e bir arma verildi. Sosyal hareketliliğin yükselişte olduğu bu dönemde arma kazanmak saygınlığın temel simgesiydi ve çok rağbet edilirdi. William'ın bunun için 20 sterlin ödediği tahmin ediliyor.

1570 ile 1630 yılları arasında yaklaşık 2.200 nüfuslu Stratford'da sadece 45 'beyefendi' vardı. 28'i bu unvanla doğmuştu; diğer 17'si ise Shakespeare gibi unvana başarıyla ulaşan esnaflardı. Herkes gibi, Shakespeare ailesi de armalarını evlerinin girişinin üzerinde sergileme, pencerelere yerleştirme ve mobilyalarına oyma hakkına sahiplerdi.

Yüksek Ayrıcalık

Hanedan Arması'nın takdim edildiği belgede armanın kabaca bir çizimi ve teknik açıklaması yer alır. Belgenin alt kısmında yer alan slogan, eski Fransızca'da "Haksız değil" anlamına gelen "Non Sans Droict" olur. Belgeden yola çıkarak kişi kendine armanın kopyalarını yapabilir.

1601'de babasının ölümü üzerine William armayı kullanmaya devam etti ve kendini bir beyefendi gibi gösterme hakkına sahip oldu. Arması, Shakespeare'in anıtında, Kutsal Üçlü Kilisesi'ndeki mezarının üzerinde ve doğduğu yerde, Shakespeare Merkezi'nin girişinde ve şimdi müze olan Shakespeare'in sonraki evinde görülebiliyor.

William Shakespeare Nasıl Öldü?

Shakespeare'in cenazesi 25 Nisan 1616'da Stratford kilise siciline işlendi. William Shakespeare'in ölümünün nedeni bilinmez.

Ölmeden yaklaşık bir ay önce 25 Mart'ta bir vasiyetname yazdı ve burada kendisini 'tanrıya şükür mükemmel sağlıkta ve bellekteyim' ifadeleriyle tarif etti. Nispeten tipik bir ifade olduğundan ve daha sonraları ölümcül bir hastalığa yakalanmadığını göstermez. Görünüşe göre bu vasiyetini aslında Ocak ayında yazmıştı ve son kez Mart'ta elden geçirmişti. Zira Tudorlar ölüme hazırlığa önem verirdi.

Shakespeare'in Stratford-upon-Avon'daki Holy Trinity Kilisesi'nin içindeki anıtı hala ayakta duruyor ve burada 23 Nisan'da öldüğü yazar. Ne var ki anıtın altındaki mezar taşı onun adını taşımaz ancak en erken 1656'dan itibaren anıtın Shakespeare'in olduğuna dair bulgular var. Mezartaşında şöyle yazıyor: "İsa aşkına, buradaki tozu kaldıran iyi dosttur. Bu taşları olduğu gibi bırakan adam kutsansın, ve kemiklerimi hareket ettiren lanetli olsun."

William Shakespeare'in Dili

1066 Norman istilasından sonra İngiliz dilini etkileyen en büyük iki eğilim şunlar oldu:

 • İncil'in farklı versiyonları: Tüm bu versiyonlarda kullanılan dilin basitliği ve esnekliği dili etkiledi. İngilizce konuşulan ülkelerde herkes İncil'i bilir ve kitabın dili bu ülkelerdeki her türlü dilsel ifadenin temelini oluşturdu. Ancak İncil referansları Batı edebiyatına kıyasla en çok Anglofon edebiyatında yer buldu.
 • Shakespeare (ve ondan önce Geoffrey Chaucer). Shakespeare'in İngiliz dilinin büyük bir kısmını icat ettiği ve hatta şu temel niteliklerini genişletmeye ve geliştirmeye yardımcı olduğu düşünülür: Esnekliği ve somut görüntü potansiyeli. Shakespeare'in oyunlarından doğrudan günlük dile geçmiş sayısız ifade var. Hamlet'ten alınan birkaç örnek.

Shakespeare geçmişin tüm katı ilkelerinden uzaklaşır; ona göre dünya sabit değildir, sürekli değişir ve dil ancak tüm bu dönüşümlerin yansıması olabilir. Bu nedenle onun dili her şeyden önce esnekliğiyle biliniyor; kendini her duruma uyarlar ve en yüce olandan en günlük olana kadar farklı karakterlerin tüm düşüncesini ve duygusunu yansıtır. Shakespeare, tek bir karakterin dilinde ve hatta aynı konuşmanın içinde ayetten nesire veya son derece edebi bir dilden en büyük bayağılıklara geçebilir. Bu durum özellikle Hamlet için geçerli; monologlar, cinsi kelime oyunları ve imalar gibi.

Shakespeare, İngilizce'deki tüm yazarlar arasında şüphesiz en kapsamlı ve en zengin kelime dağarcığına sahip kişi. Bu nedenle yaratıcılığı eşsizdir. Dilin tüm alanlarından ve tüm kayıtlardan yararlanır.

Bununla birlikte, dili her zaman söylenen kelimenin tonunu ve hızını korur. Shakespeare, her şeyden önce bir tiyatro adamı olduğunu ve kağıda yazdıklarının konuşulacağını asla unutmadı. Buradan unutulmaz ses birleşimleri doğdu; Hamlet'in pasajlarında kulağa son derece hoş gelen monologlar olur. Basit ancak ve güçlü ifadeleri vardır: Descartes'in "Düşünüyorum, öyleyse varım" ikna edicidir veya "Olmak ya da olmamak, işte mesela bu" kişiyi harekete geçirir.

Shakespeare'in dünyası, imgeler ve metaforlarla doludur; bir nesne bir kelime olur ve bu da onu bir fikre veya duyguya dönüştürür. Ayrıca en büyük trajedilerde bile bazen ironik, genellikle müstehcen, her zaman esprili olan ikili anlamlar ve kelime oyunları vardır.

Shakespeare tüm çağlardan geçti ve hayatta kalmayı başardı: Kökleri Rönesans'ta başladı ve Aydınlanma, Romantizm, gerçekçilik, Sanayi Devrimi'nden sağ çıktı; bilgisayar çağına adapte oldu ve bugün web'de yayılıyor. Herkes ona dair teoriler üretiyor; kimisi için bir Marksist, kimisi için bir kadın düşmanı; bazıları içinse bugünün aşırı sağcısı. Belki de bu özelliklerin hiçbirine sahip değil, belki de çoğu insan gibi hepsinden biraz taşır. 19. ve 20. yüzyılların tüm okul psikolojisini başarıyla öngördü. İnsan doğasını bilirdi.

Shakespeare Oyunlarının Listesi

Shakespeare, oyunlarını çok az denetimle yayımlardı. Bir grup editör, oyunlarından bir kaçını bazıları aslına sadık, bazılarını ise aşağı yukarı onun izniyle, dörtlü versiyonlar halinde yayımladı. Bazı oyunlar eksik ve hatalarla doludur. Bazı oyunların kesin tarihleri konusunda eleştirmenler arasında anlaşmazlıklar var.

 • 1590-1592 VI. Henry (Henry VI)
 • 1592 III. Richard (Richard III)
 • 1592-1593 Yanlışlıklar Komedisi (The Comedy of Errors)
 • 1593 Titus Andronicus
 • 1594
  • Lucretia Tecavüzü (The Rape of Lucretia)
  • Veronalı İki Centilmen (The Two Gentlement of Verona)
  • Kral John (King John)
 • 1594-1595 Aşkın Çabası Boşuna (Love's Labour's Lost)
 • 1594-1598 Hırçın Kız (The Taming of the Shew)
 • 1595
  • Romeo ve Juliet (Romeo and Juliet)
  • Bahar Noktası (A Midsummer Night's Dream)
 • 1596
  • Venedik Taciri (The Merchant of Venice)
  • II. Richard (Richard II)
 • 1597 IV. Henry (Henry IV)
 • 1598-1599 Kuru Gürültü (Much Ado About Nothing)
 • 1599
  • Size Nasıl Geliyorsa (As You Like It)
  • V. Henry (Henry V)
  • Jül Sezar (Julius Caesar)
 • 1600-1601
  • Windsor'un Şen Kadınları (The Merry Wives of Windsor)
  • On İkinci Gece (Twelfth Night)
  • Hamlet (Bu ilk trajedisi anında başarıya ulaştı ve tiyatrolar 1642'de kapanıncaya dek oynandı)
 • 1602
  • Yeter ki Sonu İyi Bitsin (All's Well That Ends Well)
  • Troilus ve Cressida (Troilus and Cressida)
 • 1604
  • Othello
  • Kısasa Kısas (Measure for Measure)
 • 1605-1606
  • Macbeth
  • (Kral Lear) King Lear
 • 1605-1608 Atinalı Timon (Timon of Athens)
 • 1606-1608 Perikles (Pericles)
 • 1607 Antony ve Cleopatra (Antony and Cleopatra)
 • 1608 Corialanus
 • 1610 Cymbeline
 • 1610-1611 Fırtına (The Tempest)
 • 1611 Kış Masalı (The Winter's Tale)
 • 1613
  • VIII. Henry (Henry VIII)
  • İki Soylu Akraba (The Two Noble Kinsmen) (John Fletcher ile birlikte)

William Shakespeare Hakkında Sık Sorulan Sorular

Shakespeare'in ailesi nasıldı?

Shakespeare 18 yaşındayken kendisinden sekiz yaş büyük Anne Hathaway ile evlendi. Üç çocukları oldu: Susanna ve ikizler Judith ve Hamnet. Hamnet 11 yaşında öldü.

Shakespeare kaç tane oyun yazdı?

Shakespeare'in kaç oyun yazdığı konusunda bazı tartışmalar vardır. Genel kanı 37 olduğu yönündedir.

Shakespeare kaç tane sone yazmıştır?

Shakespeare 154 sone yazmıştır. En ünlüleri, açılış dizeleri "Seni bir yaz günüyle karşılaştırayım mı?" olan 18. Sone ve "Hanımımın gözleri güneşe hiç benzemiyor" diye başlayan 130. Sone'dir.

Shakespeare nasıl öldü?

Shakespeare'in ölüm nedeni bilinmemektedir. Ancak, yerel kilisenin papazı elli yıl kadar sonra günlüğüne "Shakespeare, Drayton ve Ben Jonson neşeli bir toplantı yaptılar ve görünüşe göre çok fazla içtiler; çünkü Shakespeare orada yakalandığı ateşten öldü" diye yazdı. Bu anlatı doğrulanamamıştır ancak bazı akademisyenlerin Shakespeare'in tifüsten ölmüş olabileceği yönünde spekülasyonlar yapmasına neden olmuştur.

Shakespeare günümüzde neden hala önemli?

Shakespeare, oyunları bugün tanıdığımız insanları ve durumları sunduğu için hala hayati önem taşımaktadır. Karakterleri zamanın ötesine geçen duygusal bir gerçekliğe sahiptir ve oyunları aile kavgalarından aşık olmaya ve savaşa kadar tanıdık deneyimleri tasvir eder. Oyunlarının dünyanın dört bir yanında sahnelenmesi ve uyarlanması, hikaye anlatımının evrensel çekiciliğinin altını çiziyor.