Solunum Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Solunum, solunum sistemi yapıları tarafından gerçekleştirilen karmaşık bir fizyolojik süreçtir.

Yazar Burcu Kara

Solunum sistemi nefes almamızı sağlayan bir grup kas, kan damarı ve organdan oluşur. Bu sistemin birincil işlevi, vücut dokularına ve hücrelerine hayat veren oksijeni sağlarken karbondioksiti de dışarı atmaktır. Bu gazlar kan yoluyla dolaşım sistemi tarafından gaz değişim bölgelerine (akciğerler ve hücreler) taşınır. Nefes alışverişinin yanı sıra, solunum sistemi ses üretme ve koku duyusuna yardımcı olur.

Solunum Sisteminin Yapısı

solunum sistemi

Solunum sistemi yapıları, dış ortamdan vücuda hava gelmesine ve gaz halindeki atıkları vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu yapılar tipik olarak üç ana kategoriye ayrılıyor: Hava pasajları, pulmoner damarlar ve solunum kasları.

Hava Pasajları

 • Burun ve ağız: Dışarıdaki havanın akciğerlere ilerlemesine izin veren açıklıklar.
 • Farinks (boğaz): Havayı burun ve ağızdan larinkse yönlendirir.
 • Gırtlak (ses kutusu): Havayı nefes borusuna yönlendirir ve ses üretimi için gerekli olan ses tellerini içerir.
 • Trakea (nefes borusu): Havayı sol ve sağ akciğerlere yönlendiren sol ve sağ bronş tüplerine ayrılır.

Akciğer Damarları

 • Akciğerler: Göğüs boşluğunda kan ve hava arasında gaz alışverişini sağlayan eşleştirilmiş organlardır. Akciğerler beş lob'a ayrılır.
 • Bronşiyal tüpler: Akciğerlerdeki havayı bronşiyollere yönlendiren ve havayı akciğerlerden dışarı çıkaran tüpler.
 • Bronşiyoller: Havayı alveoller olarak bilinen küçük hava keselerine yönlendiren daha küçük bronşiyal tüpler.
 • Alveoller: Kılcal damarlarla çevrili ve akciğerlerin solunum yüzeyleri olan bronşiyol terminal keseleri.
 • Pulmoner arterler: Oksijeni tüketmiş kanı kalpten akciğerlere taşıyan kan damarları.
 • Pulmoner damarlar: Oksijen bakımından zengin kanı akciğerlerden kalbe geri taşıyan kan damarları.

Solunum Kasları

 • Diyafram: Göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas bölümü. Nefes almayı sağlamak için daralır ve gevşer.
 • İnterkostal kaslar: Kaburgalar arasında yer alan ve nefes almaya yardımcı olmak için göğüs boşluğunu genişletmeye ve küçültmeye yardımcı olan birkaç kas grubu.
 • Karın kasları: Havanın daha hızlı solumasına yardımcı olur.

Nasıl Nefes Alıyoruz?

Solunum, solunum sistemi yapıları tarafından gerçekleştirilen karmaşık bir fizyolojik süreçtir. Nefes almayla ilgili bir takım yönler vardır. Hava akciğerlere girip çıkabilmelidir. Gazlar, hava ve kan arasında ve ayrıca kan ve vücut hücreleri arasında değiştirilebilmelidir. Tüm bu faktörler sıkı kontrol altında olmalı ve solunum sistemi gerektiğinde değişen taleplere cevap verebilmelidir.

Nefes Alma ve Nefes Verme

Hava, solunum kaslarının hareketleriyle akciğerlere verilir. Diyafram bir kubbe şeklindedir ve rahatladığında maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu şekli göğüs boşluğundaki hacmi azaltır. Diyafram kasıldığında, diyafram aşağı doğru hareket eder ve interkostal kaslar dışarı doğru hareket eder. Bu eylemler göğüs boşluğunda hacmi artırır ve akciğerlerde hava basıncını düşürür. Akciğerlerdeki düşük hava basıncı, basınç farklılıkları eşitlenene kadar havanın burun geçişleri yoluyla akciğerlere çekilmesine neden olur. Diyafram tekrar rahatladığında, göğüs boşluğundaki boşluk azalır ve hava akciğerlerden dışarı atılır.

Gaz Değişimi

Dış ortamdan akciğerlere getirilen hava vücut dokuları için gerekli oksijeni içerir. Bu hava akciğerlerde alveol adı verilen küçük hava keselerini doldurur. Pulmoner arterler, karbondioksit içeren oksijeni tüketmiş kanı akciğerlere taşır. Bu arterler, milyonlarca akciğer alveollerini çevreleyen kılcal damarlara kan gönderen arteriyol adı verilen daha küçük kan damarları oluşturur. Akciğer alveolleri havayı çözen nemli bir tabakayla kaplıdır. Alveol keseleri içindeki oksijen seviyeleri, alveolleri çevreleyen kılcal damarlardaki oksijen seviyelerinden daha yüksektir. Sonuç olarak, oksijen alveol keselerinin ince endoteli boyunca çevredeki kılcal damarlar içindeki kana yayılır. Aynı zamanda, karbondioksit kandan alveol keselerine difüze olur ve hava geçişleri yoluyla dışarı verilir. Oksijen bakımından zengin kan daha sonra kalbe taşınır ve vücudun geri kalanına pompalanır.

Vücut dokularında ve hücrelerinde benzer bir gaz alışverişi gerçekleşir. Hücreler ve dokular tarafından kullanılan oksijen değiştirilmelidir. Karbondioksit gibi hücresel solunumun gaz halindeki atık ürünleri uzaklaştırılmalıdır. Bu, kardiyovasküler dolaşım yoluyla gerçekleştirilir. Karbondioksit hücrelerden kana yayılır ve damarlar tarafından kalbe taşınır. Arteriyel kandaki oksijen kandan hücrelere dağılır.

Solunum Sistemi Kontrolü (Respiratory System Control)

Solunum süreci periferik sinir sistemi (PNS) altındadır. PNS'nin otonom sistemi, nefes alma gibi istemsiz süreçleri kontrol eder. Beynin medulla oblongata bölgesi nefes almayı düzenler. Medulladaki nöronlar, solunum sürecini başlatan kasılmaları düzenlemek için diyaframa ve interkostal kaslara sinyaller gönderir. Medulladaki solunum merkezleri solunum hızını kontrol eder ve gerektiğinde süreci hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

Akciğerler, beyin, kan damarları ve kaslardaki sensörler gaz konsantrasyonlarındaki değişiklikleri izler ve bu değişikliklerin solunum merkezlerini uyarır. Hava kanallarındaki sensörler duman, polen veya su gibi tahriş edici maddelerin varlığını tespit eder. Bu sensörler, tahriş edici maddeleri dışarı atmak için öksürük veya hapşırmaya neden olmak üzere solunum merkezlerine sinir sinyalleri gönderir. Solunum ayrıca serebral korteksten istemli olarak da etkilenebilir. Nefes alma hızınızı hızlandırmanıza veya nefesinizi tutmanıza olanak sağlayan budur. Ancak bu eylemler, otonom sinir sistemi tarafından geçersiz kılınabilir.

Solunum Yolu Enfeksiyonu

Solunum sistemi enfeksiyonları yaygındır, çünkü solunum süreci dış ortama maruz kalmaktadır. Solunum yapıları bazen bakteri ve virüsler gibi bulaşıcı ajanlarla temas eder. Bu mikroplar solunum dokusunu inflamasyona neden olarak enfekte eder ve üst solunum yollarının yanı sıra alt solunum yollarını da etkileyebilir.

Soğuk algınlığı en önemli üst solunum yolu enfeksiyonu türüdür. Diğer üst solunum yolu enfeksiyonları türleri arasında sinüzit (sinüslerin iltihabı), bademcik iltihabı (bademcik iltihabı), epiglottit (trakeayı kaplayan epiglottisin iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı) ve influenza bulunur.

Alt solunum yolu enfeksiyonları genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından çok daha tehlikelidir. Alt solunum yolu yapıları arasında trakea, bronşiyal tüpler ve akciğerler bulunur. Bronşit (bronşiyal tüplerin iltihabı), pnömoni (akciğer alveollerinin iltihabı), tüberküloz ve influenza alt solunum yolu enfeksiyonu tipleridir.

Solunum Sistemine Dair Önemli Çıkarımlar

 1. Solunum sistemi organizmaların nefes almasını sağlıyor. Bileşenleri bir grup kas, kan damarı ve organdır. Birincil işlevi, karbondioksiti dışarı atarken oksijen sağlamaktır.
 2. Solunum sisteminin yapıları üç ana kategoride gruplandırılabilir: hava pasajları, pulmoner damarlar ve solunum kasları.
 3. Solunum yapılarının örnekleri arasında burun, ağız, akciğerler ve diyafram bulunur.
 4. Solunum sürecinde hava akciğerlere girer ve çıkar. Hava ve kan arasında gaz alışverişi yapılır. Gazlar ayrıca kan ve vücut hücreleri arasında değiş tokuş edilir.
 5. Solunum sisteminin değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi gerektiğinden, tüm solunum yönleri sıkı kontrol altındadır.
 6. Solunum sistemi enfeksiyonları, bileşenin yapıları çevreye maruz kaldığı için yaygın olabilir. Bakteri ve virüsler solunum sistemini enfekte edebilir ve hastalığa neden olabilir.

Solunum Sistemi Hakkında Sık Sorulanlar

Solunum sistemi vücuda oksijen sağlamak için nasıl çalışır?

Solunum sistemi burun, ağız, soluk borusu, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Hava burun veya ağız yoluyla alınır ve soluk borusundan akciğerlere doğru ilerler. Akciğerler içinde hava, bronşiyol adı verilen daha küçük hava yollarına ve nihayetinde alveol adı verilen küçük hava keseciklerine bölünür. Havadaki oksijen, alveollerin duvarlarından geçerek kan dolaşımına karışır ve vücuttaki hücrelere taşınır.

Bazı yaygın solunum yolu hastalıkları nelerdir ve vücudu nasıl etkilerler?

Yaygın solunum yolu hastalıkları arasında astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), pnömoni ve akciğer kanseri yer alır. Bu hastalıklar hava yollarında iltihaplanma, yara izi ve tıkanmaya neden olarak nefes almada zorluğa ve oksijen alımında azalmaya yol açabilir. Zamanla akciğerlere ve diğer organlara zarar verebilir ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilirler.

Vücut nefes almayı nasıl düzenler?

Solunum, kandaki karbondioksit ve oksijen seviyelerindeki değişikliklere yanıt veren beyin sapındaki solunum merkezi tarafından kontrol edilir. Karbondioksit seviyeleri arttığında veya oksijen seviyeleri azaldığında, solunum merkezi diyafram ve göğüs kaslarına solunum hızını ve derinliğini artırmak için sinyaller gönderir. Bu, vücuttaki uygun oksijen ve karbondioksit dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Solunum hastalıkları bağışıklık sistemini nasıl etkiler?

Solunum hastalıkları, akciğerlerde ve diğer organlarda iltihaplanmaya ve hasara neden olabileceğinden bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini bozabilir. Bu da bakteri ve virüslerin vücuda girmesini ve enfeksiyonlara neden olmasını kolaylaştırabilir. Bazı durumlarda, solunum yolu hastalıkları aşırı aktif bir bağışıklık tepkisine de yol açabilir ve bu da vücuda ek zarar verebilir.

Solunum hastalıkları alanında güncel araştırma alanları nelerdir?

Solunum tıbbındaki güncel araştırma alanları arasında gen terapisi ve immünoterapi gibi solunum hastalıkları için yeni tedaviler geliştirmenin yanı sıra solunum sisteminin kardiyovasküler hastalıklar ve nörolojik bozukluklar gibi diğer sağlık koşullarındaki rolünü anlamak yer almaktadır. Araştırmacılar ayrıca hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerin solunum sağlığı üzerindeki etkisini de araştırmaktadır.

Oksijen havadan kan dolaşımına nasıl geçer?

Havadaki oksijen burun veya ağız yoluyla solunur, soluk borusu ve bronşlardan geçer ve akciğerlerdeki alveollere girer. Oksijen alveollerin ince duvarları boyunca ve onları çevreleyen kılcal damarlara difüze olur, burada kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobine bağlanır ve vücut boyunca taşınır.

Diyaframın solunumdaki rolü nedir?

Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran büyük bir kastır. Kasıldığında düzleşir ve aşağı doğru çekilerek göğüs boşluğunun hacmini artırır ve havanın akciğerlere akmasına neden olur. Diyafram gevşediğinde, kubbe şeklindeki pozisyonuna geri dönerek göğüs boşluğunun hacmini azaltır ve havanın akciğerlerden dışarı akmasına neden olur.

Kaynaklar: