İnsan Vücudundaki Kan Damarlarının Türleri

Her bir kan damarı türü dolaşım sisteminde belirli bir rol oynar.

Yazar Burcu Kara
kan damarları

Kan damarları, tüm vücuda kan taşıyan, içi boş tüplerin karmaşık ağlarıdır, böylece hücrelere değerli besinleri aktararak ve atıkları çıkarabilirler. Bu tüpler, endotelyal hücrelerden oluşan bir iç tabaka ile bağ dokusu ve kas yüzeylerden oluşur.

Kılcal damarlarda ve sinüzoidlerde endotelyum damarın çoğunu içerir. Kan damarı endoteli, beyin, akciğerler, deri ve kalp gibi organların iç doku astarı ile devam eder. Kalpteki bu iç tabakaya endokard denir.

Kan Damarları ve Dolaşım

Kan, kalpten ve dolaşım sisteminden oluşan kardiyovasküler sistem yoluyla vücutta kan damarları yoluyla dolaşır. Arterler kanı önce kalpten daha küçük arteriole, daha sonra kılcal damarlara veya sinüzoidlere, venüllere, damarlara ve tekrar kalbe taşırlar.

Kan, pulmoner ve sistemik dolaşımdan geçer, pulmoner dolaşım, kalp ve akciğerler ve vücudun geri kalanı arasındaki sistemik devre arasındaki yoldur. Mikrosirkülasyon, kanın arteriollerden kılcal damarlara veya sinüzoidlerden venüllere akışıdır – dolaşım sisteminin en küçük damarları. Kan kılcal damarlardan geçerken, kan ve hücreler arasındaki sıvı arasında oksijen, karbondioksit, besinler ve atıklar değiştirilir.

Kan Damarlarının Çeşitleri

Her birinin kendi rolünü oynadığı dört ana kan damarı türü vardır:

  • Arterler: Bunlar kanı kalpten uzaklaştıran elastik damarlardır. Pulmoner arterler kanı kalpten akciğerlere taşır ve burada oksijen kırmızı kan hücreleri tarafından alınır. Sistemik arterler vücudun geri kalanına kan iletir.
  • Damarlar: Bunlar aynı zamanda elastik damarlardır, ancak kalbe kan taşırlar. Dört damar türü pulmoner, sistemik, yüzeysel ve derin damarlar olarak kategorize edilir.
  • Kılcal damarlar: Bunlar, vücudun dokularında bulunan ve kanı arterlerden damarlara taşıyan son derece küçük damarlardır. Kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki sıvı ve gaz alışverişi kılcal yataklarda gerçekleşir.
  • Sinüzoidler: Bu dar damarlar karaciğer, dalak ve kemik iliğinde bulunur. Kılcal damarlar gibi, daha büyük arterlerden damarlara kan verirler. Kılcal damarların aksine, sinüzoidler hızlı besin emilimine izin vermek için geçirgen ve sızıntılıdır.

Her bir kan damarı türü dolaşım sisteminde belirli bir rol oynar; arterler oksijenli kanı vücuda taşır, damarlar oksijeni alınmış kanı kalbe geri taşır ve kılcal damarlar kan ile dokular arasında gaz ve besin alışverişini kolaylaştırır. Farklı kan damarı türlerini ve işlevlerini anlamak, tıp öğrencileri için çeşitli kardiyovasküler hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için gereklidir.

Kan Damar Hastalıkları

Kan damarları, vasküler hastalıklar tarafından inhibe edildiğinde düzgün çalışamaz. Arterlerin en yaygın hastalıklarından birine ateroskleroz denir. Aterosklerozda, kolesterol ve yağ birikintileri arter duvarlarının içinde birikerek plak oluşumuna neden olur. Bu, organlara ve dokulara kan akışını engeller ve kan pıhtıları gibi başka komplikasyonlara yol açabilir.

Kan damarlarının esnekliği, kan dolaşımını rahatlatır, ancak arteriyel duvarlarda sertleşen plak, bunu yapmak için damarları çok sert hale getirir. Sertleşen damarlar basınç altında yırtılabilir. Ateroskleroz ayrıca anevrizma olarak bilinen zayıf bir arterin şişmesine neden olabilir. Anevrizmalar organlara baskı yaparak komplikasyonlar oluşturur ve tedavi edilmezse rüptüre olabilir ve iç kanama başlatabilir. Diğer vasküler hastalıklar arasında inme, kronik venöz yetmezlik ve karotis arter hastalığı bulunur.

Çoğu venöz problem, bir yaralanma, tıkanma, kusur veya enfeksiyondan kaynaklanan iltihaptan kaynaklanır – kan pıhtıları genellikle bunlar tarafından tetiklenir. Yüzeysel damarlarda kan pıhtılarının oluşumu, cildin yüzeyinin hemen altında pıhtılaşmış damarlar ile karakterize olan yüzeysel tromboflebite neden olabilir. Derin damarlardaki kan pıhtıları derin ven trombozu olarak bilinen bir duruma yol açar. Kan pıhtılarına yol açabilen genişlemiş damarlar olan varisler, damar kapakçıkları hasarı kanın birikmesine neden olduğunda gelişebilir.