Roma Üçüncü Yüzyıl Krizi

Üçüncü Yüzyıl Krizi: Şiddete dayalı siyasi istikrarsızlık, sallantıdaki imparatorluğun sınırlarına yayılan düşmanlar ve 50 yılda 24 imparator.

Yazar Burcu Kara
Ludovisi Barbarlarla savaşan Romalıları gösteren savaş lahdi, MS 3. yüzyıl ortaları, Museo Nazionale, Roma
Ludovisi Barbarlarla savaşan Romalıları gösteren savaş lahdi, MS 3. yüzyıl ortaları, Museo Nazionale, Roma.

Üçüncü yüzyılda Roma İmparatorluğu hem siyasi hem de ekonomik sistemlerinde bazen Üçüncü Yüzyıl Krizi olarak adlandırılan bir istikrarsızlık dönemi yaşadı. Augustus'tan Septimius Severus'a kadar hüküm süren 26 imparatorun aksine, bir yüzyıldan kısa bir süre içinde 24 imparator görev yapmıştır. Bu, lejyonları tarafından desteklenen askeri imparatorlar çağıydı ve İmparatorluğun tekrarlayan iç çatışmaları onu birkaç kez çöküşün eşiğine getirdi. Roma İmparatorluğu aniden üç bağımsız devlete bölündü. Sadece Aurelianus'un çabaları İmparatorluğun hayatta kalmasını sağladı.

Üçüncü Yüzyıl Krizi sırasında düşman orduları Roma topraklarına doğru ilerlerken imparatorluk sınırları da büyük bir baskı altındaydı. Pek çok imparatorun sonunun savaşta ya da kendi vatandaşlarının ellerinde olması şaşırtıcı değildir. Ancak Roma İmparatorluğu bunu atlatmayı başardı. İmparator Diocletianus iktidara geldiğinde, Tetrarşi olarak bilinen ve bazen "dörtlü yönetim" olarak da anılan yeni bir yönetim sistemi getirerek İmparatorluğu istikrara kavuşturdu ve otoritesini ve gücünü artırdı.

Üçüncü Yüzyıl Krizi Bir Suikastla Başladı

Roma İmparatorluğu, Üçüncü Yüzyıl Krizi'nin başlangıcında nispeten barış ve refah içinde yaşıyordu. İmparator Septimius Severus tarafından kurulan güçlü Severian hanedanının üyeleri tahtta oturuyordu. Severus tarafından ironik bir şekilde desteklenen ordu, takip eden çalkantılı yüzyıl boyunca çok önemli bir rol oynayacaktı. Asker imparator Caracalla ve onun dengesiz halefi Elagabalus halk arasında popülerdi, ancak askerlerin siyasette artan etkisi nihayetinde onların ölümüne yol açtı.

Son Severan imparatoru Alexander Severus, MS 235 yılında savaşta küçük düşürüldükten sonra, ordu onu öldürtmek için komplo kurdu. Mütevazı bir doğumu olan tecrübeli bir asker olan Maximinus Thrax, lejyonlar tarafından onun yerine seçildi. Severan hanedanlığı sona erdi.

Asker İmparatorlar Tahtı Nadiren Uzun Süre Tutabildi

3'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu'na karşı barbar istilaları
3'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu'na karşı barbar istilaları.

Maximinus Thrax'ın kısa süren hükümdarlığı başından itibaren şiddetle anıldı. İmparator ordu tarafından destekleniyordu ama Senato tarafından desteklenmiyordu. Maximinus 238 yılındaki Aquileia Kuşatması sırasında, paralarını ödeyemediği için kendi adamları tarafından öldürüldü. Bu zamana kadar Roma İmparatorluğu'ndaki pek çok erkek mor rengi kendileri için talep etti. Romalıların düşmanları olan Cermenler ve Sasani İmparatorluğu, imparatorluk topraklarını işgal etmek için kaostan yararlandı. Bazı imparatorlar iktidarı korumak için mücadele ederken, diğerleri bunu nispeten kolaylıkla başardı. Hatta İmparatorluğa geçici bir barış bile getirdiler.

Ancak savaşta öldürüldüler ve sonuç olarak bir iç savaş patlak verdi. Dış güçlere karşı savaşırken ölen ilk Roma imparatorunun adı Decius'tu. Durum daha da kötüleşti. İmparator Valerian, 260 yılında başarısız Pers seferi sırasında ezici bir kayıp verdikten sonra yakalandığında Roma İmparatorluğu oldukça zor durumda kaldı. İmparatorluğu vuran korkunç veba salgını, topraklarını yiyip bitirdi ve askeri kayıpların yanı sıra özellikle büyük şehirlerde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu.

Roma İmparatorluğu Neredeyse Çöküyordu

Kraliçe Zenobia'nın Palmira'ya Son Bakışı,
Herbert Schmalz çizimi
Kraliçe Zenobia'nın Palmira'ya Son Bakışı,
Herbert Schmalz çizimi.

Valerian'ın oğlu Gallienus'un hükümdarlığına Roma tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay damgasını vurdu. İmparatorun olmadığı dönemde ve Ren Nehri'nin ötesindeki Cermen istilalarına karşılık olarak Galya ordusu Postumus'u yeni imparatorları olarak seçti. Hem İspanya hem de Galya onu destekledi. Aynı dönemde, doğu ordusu Palmira'nın hükümdarı Odaenathus'un ve ardından onun hırslı ve güçlü kızı Zenobia'nın arkasında toplandı. Böylece kadim Roma İmparatorluğu üç ayrı bölgeye bölünmüş oldu. Gallienus Batı'da gücünü kaybetmesine rağmen Kuzey Afrika, Balkanlar ve İtalya'da hâlâ büyük saygı görüyordu. Ancak batı tarafında Galya İmparatorluğu, doğu tarafında ise (zengin ve önemli Mısır eyaletini kontrol eden) Palmira İmparatorluğu ile karşı karşıyaydı. Roma İmparatorluğu'nun sonu yakın görünüyordu.

İmparator Aurelianus İmparatorluğu Kurtardı

Eskiden Claudius Gothicus olarak tanımlanan Aurelianus büstü
Eskiden Claudius Gothicus olarak tanımlanan Aurelianus büstü.

Beklenebileceği gibi Gallienus, selefi İmparator II. Claudius Gothicus ile aynı kaderi paylaştı; savaşta öldürüldü. Onun hükümdarlığı sırasında Romalı askerler, Claudius'un liderliği sayesinde istilacı Gotik kabilelere karşı kesin bir zafer kazanmayı ve Tuna sınırına barışı geri getirmeyi başardılar. Ancak II. Claudius savaştan kısa bir süre sonra 270 yılında vefat etti ve yerini Roma İmparatorluğu'nu kurtarması için varisi İmparator Aurelianus'a (Aurelian) bıraktı.

Aurelianus kahramanca çabalar gösterdi ve sonunda Zenobia'nın kuvvetlerine karşı zafer kazanarak meydan okuyan kraliçeyi yakalayıp zincirler içinde Roma'ya geri getirdi. İmparator daha sonra askerlerini batıya doğru göndererek Galya İmparatorluğu'na son verdi. Aurelianus'un zaferi büyük bir zaferdi ve bu nedenle kendisine "Restitutor Orbis" (Dünya'nın Yeniden Kurucusu) denmesini hak etmişti. Bu, hırslı imparatorun İran'ı fethetme planındaki son adımdı. Ne yazık ki 275 yılında Aurelianus Doğu'ya seyahat ederken kendi ordusunun üyeleri tarafından öldürüldü.

Diocletianus Krizi Sona Erdirdi ve Tetrarşiyi Kurdu

Dört Tetrark,
Dört Tetrark, 1204 yılında Konstantinopolis'in (bugün İstanbul) Filadelfion'dan kaçırılmış bir porfir heykeli, Venedik'te San Marco'nun bir köşesinde, "Porta della Carta "nın yanında.

Aurelianus'un ani ölümü, kurmak için çok çalıştığı İmparatorluğu istikrarsızlaştırdı. Hem Sasani İmparatorluğu ile savaş hem de barbar istilaları devam etti. Probus'un yönetimi sırasında durum geçici olarak sakinleşti, ancak imparator Doğu'daki savaş alanına giderken bir suikasta kurban gitti. Bir başka iç savaşın ardından Diocletianus 284 yılında imparator oldu. Diocletianus böylesine büyük bir ülkeyi yönetmek için yardıma ihtiyacı olacağını fark etti ve arkadaşı ve meslektaşı Maximianus'u (Maximian) ortak imparator olarak atadı.

En kıdemli iki imparator (augusti) iki genç imparator (caesares) seçerek Roma İmparatorluğu'nun istikrarını ve birliğini daha da güçlendirmek için Tetrarşi'yi -dörtlü yönetim- kurdu. Bu, Üçüncü Yüzyıl Krizi'nin sonuçlanması ve Hakimiyet olarak da adlandırılan Geç Roma İmparatorluğu'nun başlangıcıydı. Tetrarşi'nin çöküşünden sonra bile Diocletianus'un reformları Büyük Konstantin'in tek imparator olarak tartışmasız yönetimi altında devam etti.

1453 yılında Bizans İmparatorluğu çöktü, ancak İmparator Aurelianus, Diocletianus ve Konstantin'in çabaları Roma İmparatorluğu'nun bin yıl daha varlığını sürdürmesini sağladı.