İmparator Diocletianus: Roma İmparatorluğu'nu Kurtaran Dahi

Roma İmparatorluğu Diocletianus tarafından kesin bir çöküşten kurtarıldı. Bir despot ve organizasyon dehası olması onu etkili ve ayrıştırıcı bir tarihi figür haline getirmiştir.

Tetrarşi'nin zafer takı, Sbeitla, Tunus.
Tetrarşi'nin zafer takı, Sbeitla, Tunus.

Kudretli Diocletianus, Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı dönemine son verdi. Diğerleri başarısız olurken o, sert bir mizaca sahip üstün bir reformcu olarak ün yaptığı için başarılı oldu. Diocletianus, büyük bir huzursuzluğun ve güçlü bir liderliğin olmadığı 244 yılında Balkanlar'da doğmuştu.

Onun doğumundan bir nesil önce, Roma Severan hanedanı orduya çok fazla yetki vermişti. Sonuç olarak, silahlı kuvvetler içinde yaygın desteğe sahip olan herkes kendini imparator ilan edebiliyordu. Severan hanedanının son imparatoru Alexander Severus'un 235 yılında öldürülmesi geniş çaplı bir şiddet dönemini başlattı. Ardı ardına gelen adamlar lejyonlar tarafından tahta çıkarıldı ve öldürüldü. 

Diocletianus'tan Önce Siyasi Kaos

Diocletianus'un İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki büstü
Diocletianus'un İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki büstü.

MS 3. yüzyılda Roma'nın başına bela olan uzun süreli istikrarsızlık neredeyse İmparatorluğu deviriyordu. Elli yıllık bir süre boyunca en az altmış kişi tahtta hak iddia etti ve birçok imparatorun ömrü birkaç aydan fazla sürmedi. Bu dönemde o kadar çok kişi tahtta hak iddia etti ki, tarihçiler hala bilinmeyen hak sahipleri tarafından basılmış sikkeler buluyor.

Britanya ve Fransa'nın Galya İmparatorluğu'nu kurmak için ayrılması ve Palmira İmparatorluğu'nun Roma Doğu'sunun önemli bölgelerini fethetmesi krizin zirveleriydi. Diocletianus imparator ilan edildiğinde, en büyük hasar İmparator Aurelianus tarafından iyileştirilmiş olsa da, Roma hala iç isyanlar, barbar akınları ve çeşitli taht rakipleriyle uğraşıyordu. Önceki ihtişamıyla kıyaslandığında Roma İmparatorluğu artık eski ihtişamının kırılgan bir kalıntısıydı.

İktidara Yükseliş ve Diarşi Sistemi

Diocletianus ve Maximianus bir aureus üzerinde (MS 287)
Diocletianus ve Maximianus bir aureus üzerinde (MS 287). Kaynak: Bode-Museum

Diocletianus'un öne çıkışı döneminin karakteristik bir özelliğiydi. Güçlü bir askeri lider olduğu ve adamları tarafından sevildiği için 284 yılında Nikomedia'daki (bugünkü Türkiye) lejyonları onu imparator ilan etti. Diocletianus imparator ilan edilmenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkındaydı, zira imparatorların büyük çoğunluğu göreve geldikten kısa bir süre sonra öldürülüyordu. Otoritesini tesis etmek için hızlı hareket etmek zorundaydı.

Diocletianus, önceki imparatorun oğlu Carinus'un güçlerini yenmesine yardım ettikten sonra Maximianus'u ortak imparator olarak atadı. Diocletianus Maximianus'ı liyakat esasına göre atadı ki bu yeni imparatorla akraba olmayan bir imparator için nadir görülen bir durumdu.

Diocletianus Doğu'yla ilgilenirken, askeri kahraman Maximianus Batı'ya, oradaki tehdit edici isyanları bastırmak için gönderildi. Bu ikilinin güvenli bir şekilde hüküm sürebilmeleri için çok sayıda taht iddiacısını daha savuşturmaları gerekecekti. Diocletianus ve Maximianus, Maximianus'un Augustus rütbesine yükseltildiği kısa bir diarşi kurdular.

Diocletianus'un Hükümdarlığı: Demir Bir Yumrukla Hüküm Sürmek

Altın diadem (taç). Hindistan, 9. – 10. yüzyıl. Kaynak: Metropolitan Museum of Art.
Altın diadem (taç). Hindistan, 9. – 10. yüzyıl. Kaynak: Metropolitan Museum of Art.

Diocletianus'un hükümdarlığı ve onu takip eden on yıllar boyunca monarşinin otoriter doğasının bir sonucu olarak, bu dönem aynı zamanda tahakküm dönemi olarak da adlandırılır. Bu durum modern okuyuculara ve demokratik idealistlere korkunç gelse de, bu istikrarsızlık döneminde muhtemelen gerekliydi.

İmparatorluk siyasi bir kurum ve otorite pozisyonu olarak tüm önemini yitirmişti. Diocletianus'un halkı iktidarın gerçekten kendi elinde olduğuna ve kolay kolay elinden alınamayacağına ikna ederek güvenliğini koruması gerekiyordu. Kendisini ilahi bir hükümdar olarak gösterme becerisi o kadar etkiliydi ki, yirmi yıl boyunca iktidarda kalmasını sağladı.

Onun saltanatı erken Orta Çağ hükümdarlarının öncüsüdür ve bu pozisyonla ilişkili birçok geleneği yıkan ilk Roma kralıdır. Çok uzun bir süre boyunca imparatorlar tam bir otokrat olmadıklarını göstermek için şov yapmışlardı. Kendilerine sadece "birinci yurttaş (Princeps civitatis)" diyorlardı.

Diocletianus bu stratejiyi yeniden düşündü. Daha önceki hiçbir imparatorun takmaya cesaret edemediği bir kraliyet nişanı olan diadem başındaydı. Onun huzurunda tüm tebaasının diz çökmesi bekleniyordu. İmparatorun cübbesinin eteğini öpmek gibi resmi saray ritüelleri başlatıldı. İmparatorla konuşma fırsatı giderek azalıyordu. İmparator, kendisine "Lord ve Efendi", "Lord ve Tanrı" ve en üst düzeyde saygı ifade eden diğer unvanlarla hitap edilmesinde ısrar ediyordu. Dönemin sanatsal normları, küçük saray mensuplarının üzerinde yükselen otoriter bir imparatorun tasvirlerine doğru büyük ölçüde değişir. Bir zamanlar halk tarafından giyilen mor artık soylulara ayrılmıştı. İmparatorluk saray törenlerinin abartılı zenginliği ve ihtişamı mücevher ve ipek kullanımını da içeriyordu.

Diocletianus Tetrarşi Sistemiyle İşleri Farklı Yürüttü

Dört Tetrarkın Portresi (Portrait of the Four Tetrarchs)
Dört Tetrark, 1204 yılında Konstantinopolis'in (bugün İstanbul) Filadelfion'dan kaçırılmış bir porfir heykeli, Venedik'te San Marco'nun bir köşesinde, "Porta della Carta "nın yanında.

Diocletianus bir diktatör olarak bilinse de, yeteneklerinden biri de yetkilerini etkili bir şekilde devredebilmesiydi. Onun hükümdarlığı tarihi kayıtlarda genellikle "dörtlü yönetim" ya da "tetrarşi" olarak anılır.

Tetrark heykel grubunun topuk kısmı. Bodrum Camii kazılarında bulunmuştur. Geç 3.-4. yüzyıl.
Tetrark heykel grubunun topuk kısmı. Bodrum Camii kazılarında bulunmuştur. Geç 3.-4. yüzyıl.

İmparatorluğun bazı kısımları askeri imparatorların genel istikrarsızlığı sırasında parçalanmıştı, ancak o zamanlar Kuzey İngiltere'den Suriye'ye, Almanya'dan Sahra'ya kadar uzanıyordu. Diocletianus'un hükümdarlığı sırasında bu yönde bir girişim daha oldu. Gaspçı Carausius Galya ve Britanya'da isyan çıkarmaya çalışırken, Domitianus da Mısır'da aynı şeyi yaptı.

Ardından iki genç imparator daha atadı ve dörtlü kalan isyancıları, gaspçıları ve işgalcileri temizlemek için harekete geçti. Kıdemli imparatorlar genç imparatorları resmi olarak evlat edindiler. Aileleri güçlü bağlar tesis etmek için aralarında evlendi ve fermanlar, sikkeler ve heykeller birlik ve kardeşlik gösterileri sergiledi. 

Prensip olarak, kıdemli imparatorların ölmesi ya da emekli olması durumunda genç imparatorlar kıdemli imparatorların yerine yeni genç imparatorlar seçebilirdi. Roma'nın uzun vadeli istikrarını sağlamaya yönelik bir çaba vardı, ancak bireysel hırslar karşısında tam anlamıyla başarılı olamadı.

Diocletianus Eyaletlerin ve Generallerin Gücünü Kırdı

Bu Roma mezar küpü, ana temasının savaş ganimetleri olması bakımından oldukça sıra dışıdır.
Savaş Ganimeti, Roma Dönemine Ait Mezar Urnesi, M.S. 1. yüzyılın 1. yarısı. Kaynak: The Metropolitan Museum of Art.

Diocletianus için en zor görev imparatorluğun temel sorunlarını çözmekti. Eyaletlerin sayısını 2 kat artırarak her birini 12 piskoposluk ve 4 valiliğe ayırdı. Eyaletlerin etkisini sınırlandırarak, kendisine çok az dişli rakip bırakacağını biliyordu. Daha zayıf, daha yönetilebilir bölgelerde yüksek mevkilerde daha fazla insan vardı. Bu, 3. yüzyıldaki çok sayıda güçlü general sorununu çözdü.

Ayrıca eyalet düzeyinde askeri ve sivil rolleri birbirinden ayırdı ki bu çok büyük bir hamleydi. İmparatorluğun gerçekleriyle başa çıkmak için taşra bürokrasisinde önemli bir artış oldu ve sonuç olarak askerler yerel toplumdaki saygılarının çoğunu kaybetti.

Generallerin etkisini azaltmanın yanı sıra orduyu daha etkili hale getirdi. Tetrarklar ordunun birincil sorumluluğunun ülkenin sınırları boyunca düzeni sağlamak olduğunu buyurdular. Roma'nın doğu, batı ve kuzeyden gelen saldırılara karşı koyabilmesi için zorunlu askerlik uygulaması başlatıldı, tahkimatlar inşa edildi ve asker sayısı artırıldı.

Diocletianus'un Hiperenflasyon ve İstikrar İçin Mücadelesi

Berlin Pergamon Müzesi'nde bulunan ferman parçası.
Berlin Pergamon Müzesi'nde bulunan ferman parçası. Kaynak: Academia.edu

Diocletianus'un hiperenflasyonu, imparator olarak karşılaştığı en büyük zorluklardan biriydi. İmparator Septimius Severus, tarih boyunca pek çok kez tekrarlanacak stratejik bir ticari karar aldı. Gümüş denariusu değeri olmayan başka metallerle seyreltse ve yeni sikkeler üretmeye devam etse ne olurdu? Sonuç, Roma sikkelerinin hızla değer kaybettiği bir hiperenflasyon dönemi oldu.

Sonraki imparatorlar da paranın değerini düşürme eğilimini sürdürdü. Zamanla sikkenin gümüş içeriği, yüzeydeki ince bir lekeden biraz daha fazlası olana kadar azaldı. Diocletianus'un hükümdarlığı döneminde birçok bölgede takas ekonomisi standarttı.

"Tavan Fiyatlar Fermanı" (Edict on Maximum Prices) Diocletianus'un yaygın olarak satın alınan tüm ürünleri ve bunlar için talep edilebilecek azami fiyatı listeleyen istisnai girişimiydi. Pek çok kişi bu emri dikkate almadı ve herhangi bir etkisi olmuş gibi görünmüyor, ancak Aurelianus'tan sonra ekonomiyi istikrara kavuşturmaya çalışan tek imparatordu.

Krizin sikkelerin seyreltilmesinden kaynaklandığını fark ederek, enflasyonu önlemek için yeni altın ve gümüş sikkeler bastırdı. Göreve geldikten sonra enflasyonda bir yavaşlama oldu, ancak Roma İmparatorluğu'nun ekonomik sorunlarını çözemedi. Onun öncülük ettiği ilkeler halefleri tarafından daha başarılı bir şekilde yeniden ele alınacak ve Konstantin "Orta Çağ'ın Doları" olarak bilinecek olan saf altın para birimi altın solidus'u yaratacaktır.

Roma İmparatorluğu'nda İstibdat ve Hristiyanlık

Peristil, MS 4. yüzyılın başında inşa edilen Roma İmparatoru Diocletianus'un Sarayının (Split, Hırvatistan) kalbidir.
Peristil, MS 4. yüzyılın başında inşa edilen Roma İmparatoru Diocletianus'un Sarayının (Split, Hırvatistan) kalbidir. Kaynak: Carole Raddato – Flickr

Diocletianus'un rejiminin karanlık bir tarafı vardı. İmparatorun bir tiran olarak görülmesinin birçok nedeni arasında, ülkesinde hızla genişleyen Hıristiyan topluluğuna karşı duyduğu düşmanlık da vardı. İstikrarla ilgileniyordu; Roma'nın çöküşünün nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Birincil motivasyonu diniydi. Dönemin kasvetinden teselli arayan Hristiyan inancına geçenlerin sayısında bir artış vardı. Tarihsel olarak devleti koruyan Jüpiter ve diğer Roma tanrılarından uzaklaşmanın ilahi hoşnutsuzluğa yol açmış olabileceğini düşünüyordu.

Diocletianus'un sertlik konusunda bir ünü vardı. Mısır'da gaspçı bir imparatoru kuşattığında, savaşçılarından atının bacaklarına kan akıncaya kadar katletmeye devam etmelerini istemişti. Hristiyanlık konusunda da aynı şekilde küçümseyiciydi. Kiliseler yasaklandı ve İncil yakıldı. Birçok kişi katledildi. İmparatorluk dinine kurban kesmek tüm vatandaşlar için zorunluydu. Hıristiyanlar daha sonra Diocletianus'a duydukları derin düşmanlığı yorumlarında ifade edeceklerdi.

İmparator Diocletianus ve Roma İmparatorluğu'na Bıraktığı Miras

Diocletianus heykelinin başı, MS 295-300, J. Paul Getty Müzesi Villa Koleksiyonu.
Diocletianus heykelinin başı, MS 295-300, J. Paul Getty Müzesi Villa Koleksiyonu.

Sadece Diocletianus kendi isteğiyle Roma İmparatorluğu'ndan istifa etti. Sarayına çekildikten sonra hayatının geri kalanını bahçeleriyle ilgilenerek geçirdi.

Diocletianus'un mirası tarihçiler arasında tartışmalıdır. Nispeten konuşmak gerekirse, tetrarşi tam bir başarı değildi. İktidarı genç haleflerine barışçıl bir şekilde devretme umutları suya düşmüştür. Eyaletleri birçok imparator arasında paylaştırma sistemi çeşitli versiyonlarda yaşamaya devam etse de, hükümdarlar sonunda kendi çocuklarını ortak hükümdarlar olarak atamanın cazibesine kapıldılar.

Üçüncü yüzyılda Roma'nın başına bela olan şiddetli iç savaşın aksine, Roma bir daha asla bu büyüklükte bir iç savaş görmeyecekti. Diocletianus tarafından uygulanan askeri reformlar Roma'nın istikrarını sağladı. Sasani Pers İmparatorluğu ile 40 yıl süren bir barış yaptı. Onun stratejilerinin ve yeniliklerinin birçoğu, güçlü imparatorluğunu ve merkezi hükümetini kurarken Büyük Konstantin tarafından benimsenecek ve yeniden uygulamaya konulacaktır.

Otoriter eğilimleri olmasına ve Hristiyan yazarlar arasında nefretle anılmasına rağmen, Diocletianus'un siyasi zekası onu önceki yüzyıldaki tüm imparatorların önüne geçirmiştir. Haleflerinin çoğu onun izinden gidecek ve elde etmek için çok mücadele ettiği barış ve refahı sürdürmek için benzer şekilde otoriter bir liderlik tarzı benimseyecekti.

Diocletianus'un yeniden canlandırma çabalarının bir sonucu olarak Roma İmparatorluğu 5. yüzyıla kadar ayakta kaldı. İnsanlar, otoritesi çok etkili olduğu için zorluklar ortaya çıktığında onu emekliye ayrılmaya çağırdı. O ise lahanalarını yetiştirerek sakin bir hayatı tercih ettiğini söyledi.

Roma'nın altın döneminin imparatorlarına kıyasla daha az tanınan Diocletianus'un ne kadar büyük bir şahsiyet olduğu kabul edilmelidir.