Uydular Nasıl Yörüngeye Yerleşir ve Düşmez?

Yörüngede kalabilmek için uyduların Dünya'nın yerçekimine karşı koyması gerekir. İşte bu noktada merkezcil kuvvet denkleme girer. Bir nesnenin kavisli bir yolda hareket etmesini sağlayan ve uzaya uçmasını engelleyen kuvvettir.

Yazar Burcu Kara
GOES-NEXT uzay aracının ilki olan GOES-I'in grafiği, 13 Nisan 1994'teki başarılı fırlatmanın ardından GOES 8 oldu.
GOES-NEXT uzay aracının ilki olan GOES-I'in görüntüsü. 13 Nisan 1994'teki başarılı fırlatmanın ardından GOES 8 oldu.

Uydular, başımızın üzerinde yörüngede dönen bu nesneler, modern dünyada çok önemli bir rol oynamaktadır. Küresel iletişime yardımcı olmaları, hava durumunu izlemeleri ve GPS navigasyonunu mümkün kılmaları onları günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Ancak, pratik kullanımlarının yanı sıra, dikkatimizi çekmeyi hak eden ilginç bir soru var: Dünya'nın yerçekiminin onları sürekli çekmesine rağmen bu uydular nasıl yörüngede kalabiliyor?

Bu araştırmada, uydu yörüngelerinin ardındaki bilimin gizemini çözmek için yola çıktık. Yolculuğumuz bize uyduların hareketlerini yöneten temel ilkeleri ve hassas dengelerini koruyan faktörleri gösterecek. Burada fizik kanunları bu hava performansını koordine ediyor; kuvvetler, hızlar ve irtifa birlikte çalışarak etkileyici bir hassasiyet ve teknoloji öyküsü yaratıyor.

O halde, bir yörüngenin ne olduğu ve her şeyin çalışmasını sağlayan kozmik güçlerin temellerinden başlayarak uydu yörüngelerinin mekaniğine göz gezdireceğiz.

Uydu Yörüngelerinin Temelleri

Syncom 2, ilk jeosenkron uydu.
Syncom 2, ilk jeosenkron uydu. Görsel. Public Domain.

Temelleri Anlamak

Uyduların yörüngelerini nasıl koruduklarını anlamak için temel bilgilerle başlamalıyız. Temelde, bir yörünge iki karşıt güç arasındaki hassas bir dengedir: yerçekimi ve ivme. Çalışma prensibi kısaca şöyledir:

Yerçekiminin Kıskacı: Dünya'nın yerçekimi, nesneleri merkezine doğru çekmeye çalışan ve her zaman var olan bir güçtür. Uydular da istisna değildir. Bu kuvvet onları çekiştirerek Dünya yüzeyine geri çekmeye çalışır. Doğru koşullar sağlanmadığı takdirde uydular bu çekim gücüne yenik düşerler.

Yörünge Hızı: Yörüngesel hız kavramına girelim. Uydular sabit değildir; Dünya'nın etrafında dönerek sürekli hareket halindedirler. Yörüngede kalabilmek için belirli bir hıza ulaşmaları gerekir. Bu yörünge hızı esasen yerçekimine karşı koyarak dinamik bir denge yaratır.

Yörüngelerin Şekli

Uydu yörüngeleri, en yaygın olanları dairesel ve eliptik olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir.Bu şekiller irtifa, hız ve uydunun amacı gibi faktörlerle tanımlanır.İki ana türü kısaca inceleyelim:

 • Alçak Dünya Yörüngesi (LEO):LEO'daki uydular Dünya'nın yüzeyine nispeten yakındır, tipik olarak 160 km (100 mil) ila 2000 km (1.200 mil) üzerimizde bulunurlar.Yüksek hızlarda hareket ederler ve kabaca her 90 dakikada bir yörüngelerini tamamlarlar.LEO, Dünya gözlem ve iletişim uyduları için idealdir.
 • Jeostatik Yörünge (GEO):GEO uyduları çok daha uzakta, ekvatorun yaklaşık 35,786 km (22,236 mil) üzerinde bulunur.Dünya'nın dönüş hızına uyarlar ve gökyüzünde sabit görünürler.Bu sabit konum, sürekli kapsama alanı sağlamalarına olanak tanıyarak onları iletişim ve hava durumu izleme için ideal hale getirir.

Kepler Yasaları ve Yörüngeler

Johannes Kepler'in gezegensel hareket yasaları uydu yörüngeleri için de geçerlidir. Bu yasalar 17. yüzyılda formüle edilmiş olup uyduların uzayda nasıl hareket ettiğini tahmin etmemize ve anlamamıza yardımcı olmaktadır:

 • Birinci Yasa (Elipsler Yasası): Uydular, Dünya iki odaktan birinde olacak şekilde eliptik yollar izler. Bu yasa yörüngelerinin şeklini tanımlar.
 • İkinci Yasa (Eşit Alanlar Yasası):Uydular eşit zamanlarda eşit alanları tararlar, yani Dünya'ya yakınken daha hızlı, uzaktayken daha yavaş hareket ederler.
 • Üçüncü Yasa (Uyum Yasası):Bu yasa, yörünge süresi (bir yörüngeyi tamamlama süresi) ile uydunun Dünya'dan uzaklığı arasında matematiksel bir ilişki kurar.

Yerçekimi ve Merkezcil Kuvvet

Uyduların yörüngede nasıl kaldığını anlamak, oyundaki temel kuvvetleri kavramakla başlar: yerçekimi ve merkezcil kuvvet.

Yerçekimi

Uydu yörüngelerinin merkezinde Dünya'nın yerçekimi kuvveti yer alır. Sir Isaac Newton bu kuvveti, kütlesi olan her şeyi Dünya yüzeyine bağlayan kuvvet olarak tanımlamıştır.

Uydular istisna değildir; sürekli olarak yerçekiminin etkisi altındadırlar. Eğer kontrol edilmezlerse, yerçekimi onları Dünya yüzeyine doğru çekecek ve istenmeyen ve erken bir dönüşle sonuçlanacaktır.

Merkezcil Kuvvet: Yerçekimine Karşı Bir Denge

Yörüngede kalabilmek için uyduların Dünya'nın yerçekimine karşı koyması gerekir. İşte bu noktada merkezcil kuvvet denkleme girer. Bu, bir nesnenin kavisli bir yolda hareket etmesini sağlayan ve uzaya uçmasını engelleyen kuvvettir.

Uydular bunu, yörünge hızları olarak bilinen ve gerekli merkezcil kuvveti yaratan belirli hızlarda seyahat ederek başarırlar. Bu kuvvet yerçekimine karşı sürekli bir denge görevi görerek uydunun yörünge yolunu korumasını sağlar.

İleriye doğru olan momentumları nedeniyle uydular esasen Dünya'ya doğru sürekli bir serbest düşüş halindedir. Yörüngede kalmalarını sağlayan, yerçekiminin içe doğru çekimi ile hızlarının yarattığı dışa doğru itme arasındaki bu dengedir.

Yüksekliğin Rolü

Bir uydunun irtifası bu hassas dengede çok önemli bir rol oynar. Alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uydular Dünya yüzeyine daha yakındır ve daha güçlü bir yerçekimine maruz kalırlar. Sonuç olarak, yörüngelerini korumak için daha yüksek hızlarda hareket etmeleri gerekir.

Buna karşılık, daha yüksek irtifalardaki sabit uydular daha az yerçekimine maruz kalır ve bu nedenle yörüngelerinde kalmak için daha düşük yörünge hızlarına ihtiyaç duyarlar.

Yörünge Hızı

Uydu yörüngeleri söz konusu olduğunda, bir anahtar faktör çok önemlidir: Yörünge hızı. Bu temel hız, uyduların Dünya'nın yerçekimine yenik düşmesini ve yüzeye geri düşmesini engelleyen şeydir. Şimdi yörünge hızı kavramını ve uyduları belirlenmiş yörüngelerinde tutmadaki rolünü inceleyelim.

Yörünge Hızının Tanımlanması

Genellikle basitçe "hız" olarak adlandırılan yörünge hızı, bir uydunun Dünya etrafında sabit bir yörüngeyi sürdürmesi için gereken orandır. Herkese uyan tek bir ölçü değildir; bunun yerine, uydunun yüksekliğine ve istenen yörünge türüne bağlı olarak değişir.

Alçak Dünya Yörüngesindeki (LEO) Uydular

Dünya yüzeyine daha yakın olan LEO'daki uydular daha güçlü yerçekimi kuvvetleriyle karşı karşıyadır. Buna karşı koymak için yörüngelerini korumak üzere daha yüksek hızlarda hareket etmeleri gerekir. LEO uyduları için tipik yörünge hızları saniyede yaklaşık 7,8 kilometre (km/s) ile 8,2 km/s arasında değişir.

Bu yüksek hız, LEO uydularının yörüngelerini nispeten kısa bir sürede, genellikle 90 dakikanın altında tamamlamalarını sağlar. Dünya'nın etrafında yörüngeye oturarak hızlı veri iletişimi ve Dünya gözlem kabiliyeti sağlarlar.

Jeostasyoner Uydular

Daha yüksek irtifalarda konumlandırılan sabit uydular daha zayıf yerçekimi kuvvetlerine maruz kalırlar. Sonuç olarak, Dünya'nın dönüşü ile senkronize kalmak için daha düşük yörünge hızlarına ihtiyaç duyarlar. Sabit yörüngedeki (GEO) uydular için yörünge hızı yaklaşık 3,07 km/s'dir.

Daha yavaş hareket eden bu uyduların benzersiz bir avantajı vardır: Dünya yüzeyine göre sabit görünürler. Bu özellik onları telekomünikasyon, hava durumu izleme ve yayıncılık gibi uygulamalar için ideal hale getirir.

Kuvvet Dengesi

Yörünge hızı, yerçekiminin içe doğru çekimi ile uydunun hızı tarafından üretilen dışa doğru itme arasındaki hassas bir dengeyi temsil eder. Bir uydu gerekli yörünge hızının altına düşerse, yerçekimi üstünlüğü ele geçirerek alçalmasına neden olur. Buna karşılık, eğer bu hızı aşarsa, yörüngesinden çıkar ve uzaya sürüklenir.

Yörüngesel Hıza Ulaşmak ve Bu Hızı Korumak

Bir uydunun belirlenen yörüngeye fırlatılması, gerekli yörünge hızının hassas bir şekilde hesaplanmasını gerektirir. Roket tahrik sistemleri fırlatma sırasında bu hıza ulaşılmasında önemli rol oynar. Yörüngeye girdikten sonra uydular küçük ayarlamalar yapmak ve hızlarını korumak için küçük iticiler veya yerleşik motorlar kullanırlar.

Özünde yörünge hızı, uyduların uzayın yerçekimsel inceliklerinde gezinmelerini sağlayan kozmik hız sınırıdır. İster hava durumunu izlesinler, ister televizyon sinyalleri yaysınlar ya da navigasyona yardımcı olsunlar, uydular istikrarlı yörüngelerini yörünge mekaniğinin bu temel kavramına borçludurlar.

Yüksekliği Korumak

Uyduların irtifalarını koruyabilmeleri, işlevselliklerinin ve yörüngede uzun ömürlü olmalarının kritik bir yönüdür. Bu bölümde uyduların ait oldukları yerde kalmalarını sağlayan irtifa yönetiminin ardındaki mekanizmalar ve yöntemler incelenmektedir.

Uydular, belirlenen yörüngelerine yerleştirildikten sonra, tutarlı bir irtifada kalmak için içsel bir arzuya sahiptir. Bu arzu, başta yerçekimi ve yörünge hareketinden kaynaklanan merkezkaç kuvveti olmak üzere kuvvetlerin uyumlu bir kombinasyonundan kaynaklanır. Bu, dengenin anahtar olduğu kozmik bir ip cambazlığına benzer.

Yerçekimi uyduları Dünya'ya doğru geri çeken sabit bir kuvvettir. Karşı koyma olmazsa, bu kuvvet onları hızla aşağıya çeker. Bu yerçekimine direnmek için uydular hızlarına, daha doğrusu daha önce de belirtildiği gibi yörünge hızlarına güvenirler. Bu hız yerçekimini etkin bir şekilde dengeleyerek uydunun düşmesini engeller.

Yükseklik Ayarları

Yüksekliklerini hassas bir şekilde ayarlamak için uydular yerleşik tahrik sistemlerini kullanırlar. Bu iticiler veya motorlar kontrollü itiş gücü patlamaları sağlayarak uyduların hassas irtifa ayarlamaları yapmalarına olanak tanır. Bu ayarlamalar birkaç temel amaca hizmet eder:

 • Yörünge Düzeltme: Zaman içinde, atmosferik sürükleme ve güneş radyasyonu basıncı gibi çeşitli faktörler bir uydunun ideal yörüngesinden sapmasına neden olabilir. İrtifa ayarlamaları bu sapmaları düzelterek uydunun amaçlanan konumda kalmasını sağlar.
 • Çarpışmadan Kaçınma: Alçak Dünya yörüngesi gibi uzayın kalabalık bölgelerinde çarpışmalardan kaçınmak çok önemlidir. Uydular, uzay enkazı ve yörüngedeki diğer nesneler de dahil olmak üzere potansiyel tehlikelerden uzak durmak için irtifalarını ayarlayabilirler.
 • Ömrünü Tamamlama Manevraları: Bir uydu operasyonel ömrünün sonuna ulaştığında, uyduyu güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarmak için kontrollü irtifa ayarlamaları yapılabilir ve uydunun Dünya atmosferine yeniden girip yanması sağlanabilir.
 • Kapsama Alanının Optimize Edilmesi: Dünya gözlem ve iletişim uyduları için irtifa ayarlamaları kapsama alanlarını optimize edebilir. Bu esneklik, verimli veri iletimine ve belirli bölgelerin kapsama alanına alınmasına olanak tanır.
 • Formasyonda Kalma: Bazı durumlarda, uydu takımyıldızları hassas formasyonlarda birlikte çalışır. İrtifa ayarlamaları göreceli konumlarını korumalarını sağlayarak koordineli operasyonlara olanak tanır.

Sürükleme (Drag) ve Bozunmanın (Decay) Etkisi

Yörüngesel Bozunmayı Anlamak

Uzayın uçsuz bucaksız genişliğinde, en dikkatli şekilde konumlandırılmış uydular bile dış güçlere karşı tamamen bağışık değildir. Bu bölümde atmosferik sürükleme ve bunun uydu yörüngeleri üzerindeki etkisi, yörünge bozulması olarak bilinen olgu da dahil olmak üzere incelenmektedir.

Atmosferin Erişim Alanı

Uzay genellikle bir vakum olarak düşünülse de, tamamen maddeden yoksun değildir. Dünya'nın atmosferi, yüzeyinin çok ötesine uzanır ve giderek incelip ekzosfer olarak adlandırılan bölgeye dönüşür. Bu zayıf bölgelerde bile gaz parçacıklarının izleri kalır ve yörüngedeki uydular üzerinde ince ama önemli bir güç uygular.

Atmosferik Sürükleme

Bir uydu Dünya yörüngesinde dönerken bu seyrek gaz parçacıklarıyla karşılaşır. Tek tek çok küçük olsa da, zaman içindeki kümülatif etki önemli olabilir. Atmosferik sürükleme veya sürükleme kuvveti olarak bilinen bu etkileşim, uydunun yörünge hareketi üzerinde hafif bir fren görevi görür.

Sürüklemenin Sonuçları

Uzun süreler boyunca, atmosferik sürükleme bir uydunun irtifa kaybetmesine ve nihayetinde Dünya'nın atmosferine yeniden girmesine neden olabilir. Bu kademeli iniş yörünge bozulması olarak bilinir. Yörünge bozulmasına katkıda bulunan faktörleri anlamak uydu operatörleri ve mühendisler için çok önemlidir.

Sürükleme ve Bozunmayı Etkileyen Faktörler

Atmosferik sürüklemenin boyutunu ve yörüngenin bozunma hızını belirleyen çeşitli faktörler vardır:

 • Yükseklik: Daha alçak yörüngelerdeki uydular, daha yüksek yörüngelerdekilere göre daha önemli atmosferik sürüklenme yaşarlar. Alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uydular bu kuvvete karşı özellikle hassastır.
 • Uydu Tasarımı: Bir uydunun boyutu ve şekli atmosferle nasıl etkileşime girdiğini etkiler. Bazı uydular bu etkiye karşı koymak için açılabilir bomlar veya manyetik torkerler gibi sürtünme azaltıcı özelliklerle donatılmıştır.
 • Güneş Aktivitesi: Güneş'in aktivite seviyesi ve güneş döngüsü gibi güneş değişimleri ekzosferin yoğunluğunu etkileyerek sürükleme seviyelerini etkileyebilir.
 • Atmosferik Değişkenlik: Üst atmosferin yoğunluğu güneş radyasyonu gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir ve bu da yörünge bozunma oranını etkileyebilir.
 • Yeniden Giriş Tahmini: Kontrollü yörüngelerdeki uydular için, yeniden giriş zamanlaması ve konumunun doğru tahmin edilmesi, diğer uzay varlıkları için risk oluşturmamalarını veya nüfuslu bölgelere inmemelerini sağlamak için gereklidir.

Uydu operatörleri uzay araçlarının irtifasını yakından izler ve gerektiğinde irtifa yükseltme manevraları yaparlar. Bu manevralar atmosferik sürükleme etkilerine karşı koyarak uydunun operasyonel ömrünü uzatır.

Yer Sabit Uydular için İstasyon Tutma

Yer sabit uydular Dünya'nın yörüngesinde özel bir yere sahiptir ve iletişim ve hava durumu izleme gibi kritik hizmetler sağlar. Bu uydular belirli bölgeler üzerindeki konumlarını korumak için istasyon tutma olarak bilinen sofistike bir tekniğe ihtiyaç duyarlar. Bu bölümde, bu sürecin inceliklerini keşfedeceğiz.

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın onuruna genellikle Clarke yörüngesi olarak anılan sabit yörünge, Dünya'nın ekvatorundan yaklaşık 35.786 kilometre yukarıda yer alır. Bu belirli yükseklikte, bir uydu Dünya'nın yörüngesinde gezegenin kendisiyle aynı dönüş hızında döner. Bu da Dünya'nın yüzeyine göre sabit bir konumla sonuçlanır ve uydunun gökyüzünde sabitlenmiş gibi görünmesine neden olur.

Jeostasyoner yörüngelerin görünürdeki istikrarına rağmen, buraya yerleştirilen uydular dış etkilerden tamamen muaf değildir. Ay ve Güneş'ten kaynaklanan yerçekimsel pertürbasyonlar ve güneş ışığından kaynaklanan radyasyon basıncı gibi faktörler bir uydunun konumunu zaman içinde kademeli olarak değiştirebilir.

Yer sabit uydular konumlarını tam olarak muhafaza edebilmek için istasyon tutma manevraları uygularlar. Bu dikkatle hesaplanmış itme eylemleri, uydunun yörünge konumunu bozmaya çalışan çeşitli güçlere karşı koymak için yerleşik iticilerin ateşlenmesini içerir.

Yer sabit uyduları etkileyen önemli bir faktör de güneş radyasyonu basıncıdır. Güneş ışığındaki fotonların taşıdığı momentum bu kuvvetin kaynağıdır. Zamanla bir uyduya baskı uygulayarak belirlenen konumundan uzaklaşmasına neden olabilir.

Başta Ay ve Güneş olmak üzere gök cisimleriyle olan yerçekimsel etkileşimler de bir uydunun yörüngesini etkileyebilir. Bu pertürbasyonlar ideal coğrafi konumdan ince ama fark edilebilir sapmalara yol açabilir.

Uydu operatörleri uydunun konumunu kabul edilebilir bir aralıkta tutmak için itici ateşlemelerini dikkatle planlar ve uygular. Bu stratejiler, güneş radyasyonu basıncı ve yerçekimsel pertürbasyonların etkilerini telafi etmek için hassas bir şekilde zamanlanmış itme patlamalarını içerir.

İstasyon tutma, sabit uyduları yönetmenin kritik bir yönüdür ve sürekli ve güvenilir hizmetler sağlamak için tam olarak konumlandırılmalarını sağlar. Bu manevraları hassas bir şekilde gerçekleştirme becerisi, modern uydu operasyonlarının temelini oluşturan uzmanlığı ve ileri teknolojiyi yansıtmaktadır. Bir sonraki bölümde, yer kontrol istasyonlarının çeşitli yörüngelerdeki uyduları izleme ve yönetmedeki temel rolünü inceleyeceğiz.

Uydu Takımyıldızları

Tek tek uydular değerli hizmetler sunarken, birçok modern uygulama daha geniş kapsama alanı ve gelişmiş yetenekler talep etmektedir. Uydu takımyıldızları, bir dizi hedefe ulaşmak için birlikte çalışan birbirine bağlı uydulardan oluşan bir ağ sunarak bu gereksinimlere ustaca bir çözüm sunar.

Uydu takımyıldızları, belirli amaçlara hizmet etmek için koordinasyon içinde çalışan uydu gruplarıdır. İletişim, Dünya gözlemi, navigasyon ve bilimsel araştırma dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılırlar. Bu konsept, birden fazla uydunun dikkatlice düzenlenmiş yörüngelerde konuşlandırılmasına ve etkin bir şekilde işbirliği yapmalarına dayanır.

Uydu Takımyıldızı Türleri

 • LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) Takımyıldızları: LEO takımyıldızlarındaki uydular Dünya yüzeyinden birkaç yüz ila birkaç bin kilometre yükseklikte yörüngeye otururlar. İletişim için daha düşük gecikme süresi ve gerçek zamanlı Dünya gözlemi gibi avantajlar sunarlar. Önemli örnekler arasında Starlink ve OneWeb takımyıldızları sayılabilir.
 • MEO (Orta Dünya Yörüngesi) Takımyıldızları: MEO takımyıldızları LEO ve GEO (Geostationary Earth Orbit) arasındaki irtifalarda çalışır. Genellikle GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) gibi navigasyon ve konumlandırma sistemleri için kullanılırlar. Galileo ve BeiDou takımyıldızları bu kategoriye girer.
 • GEO (Geostationary Earth Orbit) Takımyıldızları: Daha az yaygın olmakla birlikte, GEO takımyıldızları sabit yörüngeye yerleştirilmiş birden fazla uydudan oluşur. Bu uydular belirli alanlarda tutarlı bir kapsama alanı sağlar ve genellikle yayıncılık ve geniş bant internet hizmetleri için kullanılır.

Uydu Takımyıldızlarının Avantajları

 • Küresel Kapsama Alanı: Takımyıldızlar neredeyse küresel ve hatta küresel kapsama alanı sağlayarak hizmetlerin gezegenin her yerinde kullanılabilir olmasını sağlar.
 • Yedeklilik: Bir takımyıldızdaki çoklu uydular yedeklilik sunarak bireysel uydu arızaları durumunda güvenilirliği artırır.
 • Düşük Gecikme Süresi: Özellikle LEO takımyıldızları, Dünya'ya yakınlıkları nedeniyle düşük gecikmeli iletişim sunar.
 • Hızlı Güncellemeler: Dünya gözlem takımyıldızları belirli bölgeleri daha sık ziyaret ederek hava durumu veya doğal afetler gibi dinamik olayların zamanında güncellenmesine ve izlenmesine olanak tanır.

Uydu takımyıldızlarını işletmenin zorlukları da yok değildir. Birden fazla uydunun koordinasyonu, bakımı ve manevrası sofistike yer kontrol sistemleri gerektirir. Ayrıca, uzay enkazı ve radyo frekansı paraziti gibi potansiyel sorunların dikkatle yönetilmesi gerekir.

Değerlendirme

Sonuç olarak, uydu takımyıldızları, gelişen ihtiyaçlarımızı karşılamak için uzay teknolojisinden yararlanma konusunda insan yaratıcılığının bir kanıtıdır. Birden fazla uydunun birlikte çalışmasından oluşan bu ağlar, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve günlük rutinlerimizin neredeyse her yönüne dokunan sayısız uygulamaya olanak sağlamıştır.

Uydu takımyıldızları, uzak bölgelere bağlantıyı genişleterek, navigasyon hassasiyetini artırarak ve gerçek zamanlı Dünya gözlemini kolaylaştırarak küresel bir etki yaratmıştır. Bu geniş kapsamlı etki telekomünikasyon, bilimsel araştırma, afet yönetimi ve ötesini kapsamaktadır.

Kaynaklar: