Akdeniz Artık Planktonları Eritecek Kadar Asidik

Atmosferdeki CO2 seviyesinin yükselmesi, özellikle suyun asitliğini artırarak deniz ortamını da etkilemektedir. Okyanusların kimyasındaki bu değişimin önemli bir etkisi var.

Nummulitid foraminiferler.
Birleşik Arap Emirlikleri, Al Ain yakınlarındaki Eosen'den Nummulitid foraminiferler.

Atmosferdeki CO2 seviyelerindeki artış deniz ortamını da etkileyerek su asitliğinde artışa yol açmaktadır. Okyanus kimyasındaki bu değişikliğin, özellikle bazı planktonik türlerin kalsifikasyonu gibi bazı temel biyojenik süreçler üzerinde sonuçları vardır.

Atmosferik CO2'deki artışın etkisi iklim ısınmasının ötesindedir. Hava ve okyanus arasındaki etkileşimlerin özellikle önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Sonuç olarak, atmosferik CO2'deki herhangi bir artışın okyanus kimyası üzerinde yansımaları vardır. Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan faaliyetleri tarafından salınan CO2'nin yaklaşık %25'i dünya okyanusları tarafından absorbe edilerek su pH'ının düşmesini beraberinde getirmiştir. Başka bir deyişle, okyanus asidik hale gelmektedir.

Giderek Güçleşen Hassas Foraminifer Testleri

Bu görüntü, su asitliğinin kireçli bir kabuk üzerindeki etkisini göstermektedir.
Bu görüntü, su asitliğinin kireçli bir kabuk üzerindeki etkisini göstermektedir. Görsel: NOAA

Bu gelişme okyanusların faunası ve florası üzerinde etkili olmuştur. En çok etkilenen organizmalar arasında foraminiferler yer almaktadır. Bu tek hücreli planktonik türlerin ince bir kalsiyum karbonat tabakası vardır. Asitler bu kireçtaşına saldırır ve çözünmesini tetikler.

Akdeniz'de Kritik Durum

batı Akdeniz havzasındaki 3 çalışma noktasında deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) ve yüzey pH
Batı Akdeniz havzasındaki 3 çalışma noktasında deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) ve yüzey pH'ı. Görsel: Nature.

Communications Earth and Environment dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, Akdeniz'de özellikle artan asitleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan kritik durumu vurgulamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca bu bölgedeki pH 0,08 birim azalmıştır. Bu düşüş, foraminiferlerin kalsifikasyon sürecini etkileyecek kadar önemlidir.

Sediman analizi, Sanayi Devrimi'nden bu yana foraminifer örneklerinin giderek inceldiğini ortaya koymaktadır. Bu değişim, deniz besin zincirinin temelini oluşturan bu mikroorganizmaları daha savunmasız hale getirmektedir. Dolayısıyla okyanus kimyasındaki bu değişim sadece planktonik popülasyonlar için değil tüm deniz ekosistemi için bir tehdit oluşturmaktadır.