Biyoçeşitlilik, Bağırsak Bakterilerini Etkileyerek Ruh Sağlığını İyileştirebilir

Biyoçeşitlilik ve ruh sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren yeni araştırmalar ortaya çıkmaktadır. Özellikle, biyoçeşitliliğin yüksek olduğu doğal ortamlara maruz kalmak, depresyon ve anksiyete riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

butyrate

Fareler üstünde yapılan yeni araştırmalar, biyoçeşitliliği yüksek olan zengin bir toprak yüzeye maruz kalmanın kaygı giderici (anksiyete) etkilere sahip olan bir bakterinin üretim miktarını artırarak, ruh sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Doğada vakit geçirmek

İçgüdüsel olarak, aşırı kirli ve kalabalık alanlarda yaşamanın sağlığımız için iyi olamayacağını ve doğal alanlarda temiz hava solumanın insanlara olan yararlarının farkındayız. Ancak, yeşil alanların genel olarak genel sağlık ve özellikle de zihinsel sağlık üzerindeki etkisi çok yeni araştırmaların konusu olmuştur.

Daha eski çalışmalar, yeşil alanların yakınında yaşamanın genel olarak ölüm riskini ve özellikle kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölme riskini azalttığını göstermiştir. Yakın tarihte bildirilen bir araştırmaya göre, doğada 2 saat geçirmenin bir insanın genel sağlık ve psikolojisine önemli ölçüde fayda sağladığını ortaya çıkardı.

Bu yıl yayınlanan bir başka çalışma, yeşil bir bölgede büyüyen insanların zihinsel sağlık sorunları yaşama risklerinin %55 oranında daha az olduğunu göstermiştir.

Peki, bu zihinsel sağlık etkilerini nasıl açıklamalıyız? Yaşanılan ekosistemin kalitesi ile kişinin kendi sağlığı arasında mikrobiyal bağlantı kuran araştırmalar yeşil alanlar ile insan sağlığı arasındaki yararlı ilişkiyi de açıklamaktalar.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Craig Liddicoat, Science of the Total Environment dergisinde yer alan yeni araştırmanın başında yer aldı. Araştırmanın sonuçlarını yazının devamında okuyabilirsiniz.

Anahtar nokta: Butirat üreten bakteri

Liddicoat ve ekibi, biyolojik çeşitlilik gösteren bir biyomun farelerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisini test etmek için yola çıktı.

Araştırmacılar, biyolojik çeşitlilikteki toprağa maruz kalmanın farelerin bağırsak mikrobiyotasını değiştirebileceğini gösterdikleri randomize kontrollü bir deney yaptılar. Buna karşılık, biyolojik çeşitliliğin düşük olduğu veya biyolojik çeşitliliğin hiç olmadığı bir toprağa maruz bırakıldıklarında hiçbir değişiklik gözlemlenmedi.

Spesifik olarak, çalışma sayesinde Kineothrix alysoides (K. alysoides) adı verilen nadir bir bakteri ile kemirgenlerde azalan anksiyete benzeri davranış seviyeleri arasında bağlantı kuruldu. K. alysoides, bağırsak ve kardiyometabolik sağlık için birçok faydası olan kısa zincirli bir yağ asidi olan butirrat üretiyor.

Liddicoat, "Butirat, bitki materyallerinin parçalanmasıyla oluşan küçük bir moleküldür, ancak aynı zamanda insanlarda bağırsak sağlığı ve zihinsel sağlıkla bağlantılı anahtar bir üründür" diye açıklıyor.

"Yüksek biyoçeşitlilik tedavisindeki farelerin bağırsaklarının en çok, belirli bir topraktan türetilmiş butirat üreten bakteri [K. alysoides] ile desteklendiğini gördük. Ayrıca, bu özel bakterilerin göreceli bolluğunun artırılması, en endişeli farelerde dahi azalan anksiyete benzeri davranışla ilişkilidir."

Sonuçlar ilginç bir yeni hipoteze işaret ediyor: Biyoçeşitlilikli topraklar, bağırsak sağlığı ve zihinsel sağlık için büyük bir potansiyele sahip, memelilerin bağırsak mikrobiyomunu yeniden dengeleyen önemli bir tamamlayıcı olan bütitratı üreten bakteri kaynağını temsil edebilir."

Doğru türdeki mikrobiyal maruziyeti destekleyen biyolojik çeşitlilikteki kentsel yeşil alanlarla, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğimizi de desteklerken, toplum sağlığını yeniden düzeltme potansiyeline sahibiz. Dolayısıyla bu çalışma, şehirlerimizdeki biyolojik çeşitlilikteki yeşil alanların korunması ve restore edilmesi argümanını güçlendirmektedir.

Biyoçeşitlilik ve Bağırsak Sağlığı Hakkındaki Sorular

Biyoçeşitlilik bağırsak bakterilerini nasıl etkiler?

Biyoçeşitlilik, bağırsaktaki mikrobiyal toplulukların çeşitliliğini ve bileşimini değiştirerek bağırsak bakterilerini etkileyebilir. Daha geniş bir çevresel çeşitliliğe maruz kalmak bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırabilir, bu da bağırsak sağlığı ve genel refah üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Bağırsak bakterileri ve ruh sağlığı arasındaki ilişki nedir?

Bağırsak mikrobiyomu, anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları da dahil olmak üzere çok çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ortaya çıkan araştırmalar, bağırsak ve beyin arasında çift yönlü iletişimi içeren bağırsak-beyin ekseninin bu ilişkide kilit bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Biyoçeşitlilik ruh sağlığını nasıl iyileştirir?

Mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, bazı araştırmacılar çeşitli çevresel mikroplara maruz kalmanın bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini ve bileşimini etkileyerek ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğine inanmaktadır. Bu da bağırsak-beyin eksenini etkileyebilir ve ruh sağlığı sonuçlarının iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Biyoçeşitlilik ve ruh sağlığı arasındaki ilişkide herhangi bir uyarı var mı?

Evet, biyoçeşitlilik ve ruh sağlığı arasındaki ilişki karmaşık ve bağlama bağımlıdır. Örneğin, belirli çevresel mikroplara maruz kalmanın, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış veya diğer sağlık sorunları olan bireylerde sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.