Boğalar Neden Kırmızıdan Nefret Ediyor?

Boğa güreşlerinde kırmızı rengin kullanılması yaygın bir yanılgıdır. Yaygın inanışın aksine, boğayı kışkırtan ya da boğa güreşinde önemli bir rol oynayan şey kırmızı rengin kendisi değildir. Boğalar aslında kırmızıya karşı renk körüdür.

boğa kırmızı renk

Boğa güreşi dendiğinde akla genellikle ikonik bir sahne gelir: geleneksel kıyafetleriyle göz kamaştıran bir matador, devasa bir boğayla şiddetli bir çatışmanın ortasında parlak kırmızı bir pelerini ya da "muleta "yı ustalıkla kullanmaktadır. Bu görüntü merak ve ilgi uyandırarak bu uygulamanın kalıcı cazibesine katkıda bulunmuştur.

Boğa güreşini çevreleyen yaygın inanışlardan biri, boğaların kırmızı renge karşı bir nefret besledikleri ve arenada saldırganlıklarını bu rengin kışkırttığıdır. Pek çok kişi tarafından yaygın olarak kabul edilen bu düşünceye göre boğalar kırmızı pelerini gördüklerinde düşmanca tepki göstermekte ve bu algılanan provokasyona şiddetle hücum etmektedirler.

Ancak boğa güreşi dünyasına girdikçe, bu inancın bilimsel gerçeklerden ziyade efsanelerle dolu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, bu algının ardındaki gerçeği keşfetmeyi ve boğaların boğa güreşlerinde neden böyle davrandıkları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Boğa güreşçileri pelerinleri için kırmızı, pembe ve diğer canlı tonlar da dahil olmak üzere çeşitli renkler kullanabilirler. Renk seçimi genellikle kişisel tercih ve gelenek meselesidir, ancak boğanın davranışını etkilemez.

Kırmızı Pelerin Efsanesi

Boğa güreşlerini çevreleyen yaygın yanlış kanılardan biri de boğaların kırmızı renge karşı güçlü bir nefret besledikleri düşüncesidir. Bu efsaneye göre, kırmızı pelerin ya da "muleta" boğayı öfkelendirir ve saldırgan bir şekilde hücum etmeye teşvik eder. Ancak, boğaların aslında kırmızıya karşı renk körü olduğunu açıklığa kavuşturmak çok önemlidir. Görüşleri dikromatiktir, yani dünyayı öncelikle mavi ve yeşil tonlarında algılarlar. Kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler, bu nedenle özellikle kırmızı renge tepki verdikleri düşüncesi asılsızdır.

Boğalar bir renk olarak kırmızıya tepki vermese de boğa güreşlerinde kırmızının tercih edilmesi sembolik ve gelenekseldir. Pelerinin parlak kırmızı renginin boğanın kanını temsil ettiği ve gösterinin görsel şölenini arttırdığı düşünülmektedir. Boğa güreşlerinde kırmızı rengin kullanılmasının, boğayı rengine göre kışkırtmaktan ziyade gelenek, sembolizm ve estetikle ilgili olduğunu kabul etmek önemlidir.

Pelerin ya da muleta, matadorun boğa güreşlerinde kullandığı çok önemli bir araçtır. Rengi boğanın davranışını etkilemese de, matadorun ve pelerinin hareketleri gösteride önemli bir rol oynar. Matador, ilgi çekici bir performans yaratmak için pelerini ritmik ve kasıtlı olarak sallar. Bu ritmik hareket seyircinin dikkatini çeker ve matadorun becerisini ve hünerini sergiler. Bununla birlikte, boğanın hücumlarının kırmızı renge karşı doğal bir nefret değil, matadorun hareketlerine ve eylemlerine bir tepki olduğunu unutmamak önemlidir.

Boğalar belirli renklere farklı tepki vermezler. Dikromatiktirler, yani sadece mavi ve yeşilin tonlarını görebilirler. Boğa güreşi sırasında boğanın davranışını rengi değil, pelerinin hareketi etkiler.

Boğa Davranışını Anlamak

Boğa güreşi bağlamında boğaların davranışlarını anlamak için, onların doğasında var olan bölgesel içgüdülerini tanımak çok önemlidir. Boğalar doğal olarak bölgesel hayvanlardır ve bölgelerine yönelik bir tehdit algıladıklarında tedirgin veya saldırgan olabilirler. Boğa güreşi arenasında matadorun varlığı ve picadorların (at sırtındaki yardımcılar) kışkırtıcı hareketleri boğanın bölgesel tepkilerini tetikleyebilir. Boğayı saldırmaya iten şey pelerinin rengi değil, algılanan tehdit ve ringdeki insanların hareketleridir.

Boğa güreşi, boğanın tehdit olarak yorumlayabileceği bir dizi eylemi içerir. Bu eylemler arasında matadorun yaklaşımı, pikadorların mızrak kullanımı ve arenanın genel atmosferi yer alır. Boğalar, doğal hallerinde, kendilerini ve bölgelerini savunmanın bir yolu olarak algılanan tehditlere saldırgan bir şekilde karşılık verebilirler. Dolayısıyla bir boğa güreşinde sergilenen saldırganlık, boğanın kırmızı renge karşı doğuştan gelen bir tiksinti değil, kışkırtıcı eylemler olarak algıladığı şeylere karşı bir tepkidir.

Pelerinin Amacı

Boğa güreşi bağlamında, pelerin veya "muleta" çok yönlü bir araç olarak hizmet eder. Matador onu gösteri sırasında boğanın hareketlerini yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanır. Pelerinin rengi sembolik olsa da, asıl rolü matadorun vücudunun bir uzantısı olarak işlev görmesinde yatar. Matador pelerini boğayla ilişki kurmak için kullanır ve hayvanı bir dizi geçiş ve manevra boyunca yönlendirir.

Boğa güreşi, matador açısından hassasiyet, zamanlama ve çeviklik gerektiren bir performanstır. Matadorun pelerinle yaptığı hareketlerin amacı, boğayla dinamik bir alışverişe girerek becerilerini ve bu sanattaki ustalığını sergilemektir. Matadorun boğa ile kontrollü ama dramatik bir şekilde etkileşime girme yeteneği seyirciyi büyüler. Boğanın tepkilerinin pelerinin rengine değil, matadorun hareketlerine ve eylemlerine bir tepki olduğunu tekrarlamak önemlidir.

Kaynaklar: