Çin'deki Uygur Türkleri Hakkında Bilgiler

Uygur Türkleri, esas olarak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan etnik bir azınlık grubudur. Türk kökenlidirler ve kendilerine özgü kültürleri, dilleri ve gelenekleri vardır.

Yazar Burcu Kara
uygur müslümanları sincan'da bir camiden çıkıyor

Çin'deki Uygur Türkleri kimlerdir? Uygur halkı, Orta Asya'daki Altay Dağları'nın yerlisi bir Türk etnik gruptur. 4000 yıllık tarihi boyunca Uygurlar gelişmiş bir kültüre sahip oldu ve İpek Yolu üzerindeki kültürel alışverişlerde önemli rol oynadılar. 8. ve 19. yüzyıllarda Uygur imparatorluğu Orta Asya'da baskın bir güçtü. 1800'lerdeki Mançu istilası ve Çin ile Rusya'nın milliyetçi ve komünist hareketleri Uygur kültürünün gerilemesine neden oldu.

Uygur Türklerinin Dini İnançları

Uygurlar ağırlıklı olarak Sünni Müslümanlardan oluşur. Tarihsel olarak, İslam 10. yüzyılda bölgeye geldi. Uygurlar, İslam'dan önce Budizm, Şamanizm ve Maniheizm'e inanıyordu.

Uygur Türkleri Nerede Yaşıyor?

Uygur İmparatorluğu bu zamanlarda Doğu ve Orta Asya'ya yayılmıştı. Uygurlar şimdi çoğunlukla kendi memleketlerinde, Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşıyor. Yakın zamana kadar Uygurlar o bölgedeki en büyük etnik gruptu. Diğer azınlık Uygurlar ayrıca Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve yakın komşu ülkelerde yaşamaktadır.

Çin ile İlişkiler

Mançu İmparatorluğu (Çing), 1876'da Doğu Türkistan bölgesini ele geçirdi. Komşu Tibet'teki Budistler gibi, Çin'deki Uygur Müslümanları da bugün dini kısıtlamalar, hapis ve infazlarla karşı karşıya. Uygurlar, kültürel ve dini geleneklerinin baskıcı hükümet politikaları ve uygulamaları ile yok edildiğinden şikayetçi. Çin şimdi kendi ülkelerindeki Uygurları azınlık haline getirmek için Sincan eyaletine ("yeni sınır" anlamına gelen bir isim) Çinli göçünü teşvik etmekle suçlanıyor. Son yıllarda öğrenciler, öğretmenler ve memurlar Ramazan ayında oruç tutmaktan ve geleneksel kıyafetlerini giymekten yasaklandı.

Ayrılıkçı Uygur Hareketi

1950'lerden bu yana ayrılıkçı organizasyonlar Uygur halkına bağımsızlık kazandırmak için aktif olarak çalışıyor. Çin hükümeti bu organizasyonları terörist ve haydut olarak ilan etti. Uygurların çoğu Uygur milliyetçiliğini ve Çin'den bağımsız olmayı barışçıl şekilde savunuyor. Bunu şiddetli ayrılıkçı çatışmaları desteklemeden yapıyorlar.

Uygur İnsanları ve Kültürleri

Modern genetik araştırmalar, Uygurların Avrupalı ve Doğu Asyalı atalarının bir karışımını temsil ettiğini göstermiştir. Diğer Orta Asya dillerine yakın bir Türk dilini konuşuyorlar. Günümüzde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan 11-15 milyon Uygurlu var. Uygur halkı soylarından ve kültürlerinin dil, edebiyat, basma, mimari, sanat, müzik ve tıptaki katkılarından gurur duymaktadır.

Uygur Türkleri Hakkında Sık Sorulanlar

Uygur Türkleri kimdir?

Uygur Türkleri, esas olarak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan etnik bir azınlık grubudur. Türk kökenlidirler ve kendilerine özgü kültürleri, dilleri ve gelenekleri vardır.

Uygur Türkleri nerede yaşıyor?

Uygur Türkleri çoğunlukla Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşamaktadır. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde diaspora toplulukları vardır.

Uygur Özerk Bölgesi nedir?

Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi olarak da bilinen Uygur Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeybatısında eyalet düzeyinde bir özerk bölgedir. Uygur Türkleri de dahil olmak üzere çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapar ve Çin içinde benzersiz bir siyasi ve idari statüye sahiptir.

Uygur kültürü nasıldır?

Uygur kültürü, Türk, Orta Asya ve İslami geleneklerin unsurlarını kapsayan zengin ve çeşitlidir. Kendine özgü müzik, dans, sanat, edebiyat, mutfak ve giyim tarzları ile karakterize edilir. Uygur kültürü, Uygur Türklerinin tarihini ve mirasını yansıtır.

Uygur dili nedir?

Uygur dili, Uygur Türkleri tarafından konuşulan bir Türk dilidir. Türk dil ailesinin Karluk koluna aittir ve Arap alfabesine dayanan kendine özgü bir yazısı vardır.

Bazı Uygur gelenekleri nelerdir?

Uygur gelenekleri, düğünler, dini bayramlar ve sosyal toplantılar gibi önemli günlerde kutlanan çeşitli gelenek ve ritüelleri içerir. Bu gelenekler genellikle müzik, dans, geleneksel kıyafetler ve geleneksel yiyecekleri içerir.

Uygur mutfağı nasıldır?

Uygur mutfağı lezzetli ve aromatik yemekleriyle bilinir. Orta Asya, Orta Doğu ve Çin mutfak etkilerinin unsurlarını birleştirir. Popüler Uygur yemekleri arasında pilav, kebap, elle çekilmiş erişte ve çeşitli süt ürünleri bulunur.

Uygur müziği nedir?

Uygur müziği uzun bir geçmişe sahiptir ve kendine özgü melodileri, ritimleri ve enstrümanları ile karakterize edilir. Uygur müziğinde genellikle dutar ve rawap gibi yaylı çalgıların yanı sıra dap ve tambur gibi vurmalı çalgılar da yer alır.

Uygur kimliği nedir?

Uygur kimliği, Uygur Türkleri tarafından paylaşılan kolektif aidiyet, kültür, dil ve tarih duygusunu ifade eder. Bu kimlik, Uygur Türklerinin tarihsel deneyimleri ve komşu bölgelerle etkileşimleri sonucunda şekillenen özgün miraslarını, geleneklerini ve değerlerini kapsar.

Uygurların insan haklarına ilişkin mevcut durum nedir?

Uygur insan haklarına ilişkin mevcut durum endişe verici ve uluslararası bir tartışma konusudur. Raporlar, toplu gözaltılar, zorla çalıştırma, kültürel asimilasyon politikaları ve dini özgürlüklere getirilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri iddialarının altını çizmektedir. Bu konular uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiş ve bölgede daha fazla şeffaflık ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunulmuştur.