Dünya'daki Karınca Sayısı

Karıncalar neredeyse her yerdedir. Peki dünya üzerinde toplam kaç tane var? - Her bir insan için 2,5 milyon karınca.

Yazar Burcu Kara
yaprak yiyen karınca fotoğrafı

Biyologlar, Dünya'da en az 20 katrilyon karınca ya da her insan için yaklaşık 2,5 milyon karınca olduğunu tahmin etmektedir. Bu da tüm karıncaların toplam kuru biyokütlesinin, tüm kuşların ve vahşi hayvanların toplamından daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Subtropikal ve tropikal bölgeler en yüksek karınca yoğunluğuna sahiptir, ancak karınca dünya haritasında hala çok fazla boşluk vardır.

Karıncalar ormanlar, bahçeler ve şehirler de dahil olmak üzere hemen hemen her ortamda yaygındır. Bilim insanları 15.700'den fazla farklı sosyal böcek türünü belgelemiş ve isimlendirmiş olsa da, bu sayının aslında 30.000'e yakın olduğundan şüpheleniyorlar. Karıncalar, yaprak biti veya mantar yapımcıları olmalarının yanı sıra çok çeşitli kuşlar, eklembacaklılar ve memeliler için besin kaynağı olmaları nedeniyle organik maddenin parçalanmasında çok önemlidir.

Dünya'daki Karınca Popülasyonu

Peki küresel ölçekte kaç karınca var? Şimdiye kadar, karınca nüfusunun büyüklüğüne ilişkin tahminler, yerel örnekleme veya karıncaların dünya böcek nüfusunun sadece bir kısmını (%1) oluşturduğu gerçeği gibi yöntemler kullanılarak sadece kaba bir ölçekte yapılmıştır. Böceklerin sıklığı ve çeşitliliğini içeren çok sayıda bilinmeyen değişken nedeniyle tahminler geçmişte büyük farklılıklar göstermiştir. Sonuç olarak, dünya karınca nüfusunun "sayımı" Hong Kong ve Würzburg Üniversitelerinden Patrick Schultheiss başkanlığındaki bir grup tarafından yeni bir yöntemle gerçekleştirildi.

Bilim insanları, dünyanın dört bir yanından toprak altlığı örnekleri alarak veya yer tuzakları kullanarak karıncaları sayan 465 çalışmadan elde edilen bilgileri inceledi. İkinci teknik, bir bölgedeki karıncaların mutlak sayılarından ziyade faaliyetlerini temsil ettiği için ilkinden bağımsız olarak ele alındı. Ayrıca, karınca popülasyonlarını belirlemek için tüm ağaç kanopilerine böcek ilacı püskürten 24 araştırmanın sonuçları da dahil edilmiştir.

Dünya Genelinde Yaklaşık 20 Katrilyon Karınca Bulunmaktadır

Karıncalar diğer hayvan gruplarına göre daha yüksek kuru biyokütleye sahiptir.
Karıncalar diğer hayvan gruplarına göre daha yüksek kuru biyokütleye sahiptir. (Görsel: Schultheiss et al./ PNAS, CC-BY-NC-ND 4.0)

Dünya'daki yer altı yuvalarında üç katrilyon karınca olduğu tahmin edilmektedir. Toprak altındaki karıncalar, tüm karınca nüfusunun yalnızca küçük bir örneğidir. Çeşitli ortamlardakiler de dahil olmak üzere toplam karınca sayısının kabaca 19,8 katrilyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu da Dünya'daki her insana yaklaşık 2,5 milyon karınca düştüğü anlamına gelmektedir.

Çalışmanın yazarlarına göre, her bir karıncanın ağırlığı neredeyse hiç olmamasına rağmen, tüm karıncaların toplam kuru biyokütlesi yaklaşık 12,3 megaton karbona ulaşıyor. Bu, toplam insan kuru biyokütlesinin neredeyse %20'sini temsil eder ve tüm vahşi kuşların ve hayvanların toplam kuru biyokütlesiyle karşılaştırılabilir.

Karıncalar Tropik Bölgelerde Yayılıyor

Bununla birlikte, karıncalar tüm ılıman bölgelere ve ekolojik bölgelere eşit şekilde dağılmamıştır: Dikkat çekici bir şekilde, sadece iki biyom – tropikal yağmur ormanları ve tropikal savanlar – dünya karınca nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır.

Dağılım grafiklerinden elde edilen sonuçlar, karınca bolluğunun subtropikal ve tropikal ekosistemlerde ılıman olanlara göre iki kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Tropikal ve subtropikal bölgelerdeki karınca aktivitesi ılıman bölgelere göre üç ila dört kat daha fazla olabilir. Bu da tropikal bölgelerin dünya çapındaki karınca sayısı ve biyokütlesi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Dünyanın Her Köşesinden Omnivor Karıncayiyenler

Özellikle tropik bölgelerde yaşayan çok sayıda memeli türü, birincil besin kaynağı olarak karıncalara güvenecek şekilde adapte olmuştur. Güney Amerika'nın karıncayiyenleri, Güneydoğu Asya'nın pangolinleri ve Afrika'nın aardvarkları, karınca yuvalarını kazmalarına ve duygusuz, uzun dilleriyle karıncaları avlamalarına olanak tanıyan özel adaptasyonlar edinmişlerdir.
Karıncalar tarafından yenilmekten kaçmak ya da doğrudan karıncalarla beslenebilmek için tropik bölgelerde daha fazla eklembacaklı karınca davranışını ya da morfolojisini taklit eder, çünkü karıncalar bu bölgelerde daha yaygındır ve taklitçilik bu bölgelerde daha başarılı oluyor.

Karıncaların Gerçek Popülasyonu Çok Daha Yüksek Olabilir

Gerçekten de yeni çalışma, Dünya'daki karınca nüfusunun şaşırtıcı büyüklüğü hakkındaki anlayışımızı geliştirdi. Ancak grup, bu sayıların ihtiyatlı bir değerlendirmeyi temsil ettiğini vurguluyor. Çok az verinin mevcut olduğu çok sayıda habitat ve biyom olduğu için rapor edilmemiş örneklerin sayısı muhtemelen oldukça fazladır. Bu tür biyom ve habitatlara örnek olarak yeraltı habitatları, mangrovlar ve boreal ormanlar verilebilir. Afrika ve Orta Asya'dan da veri eksikliği bulunmaktadır.

Bu nedenle, tahmin edilen küresel karınca nüfusu muhtemelen gerçek miktarın önemli ölçüde altındadır. Karınca çeşitliliği ve küresel biyoçeşitlilik örüntüleri, bunların nedenleri ve sonuçları hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmak için yapılacak daha çok iş var.