Dünyanın Yuvarlak Olduğunun Kanıtları

Günümüzde hala asırlar öncesinde olduğu Dünya'nın biçimiyle ilgili tartışmalar yapılmaktadır.

Dünya'nın yuvarlak olduğunun kanıtları nedir

Diğer gezegenler gibi Dünya da küre biçiminde. Kendi ekseni etrafında durmadan döner ve başladığı yere 24 saatte gelir. Dönerken bir kısmı hep Güneş'e diğer kısmı yıldızlararası uzaya bakar. Bugün Dünya'nın düz değil yuvarlak olduğunu bilmemizi sağlayan nedenler var. Bu kanıtların birçoğu herkesçe test edilip gezegenin küre olduğunu gösterebiliyor.

Dünya'nın yuvarlak olduğunun kanıtları nedir

Ufuk Çizgisi

Dünya düz olsaydı, ufukta bina gibi hiçbir engel yokken çok daha uzakları görebilirdik. Örneğin, yüzlerce kilometre ötedeki yerleşim yerine bakabiliyor olurduk. Denizdeki bir gemi için de aynısı geçerli. Gemi denizde ne kadar uzakta olursa olsun daima görülebilir olurdu. Aksine gemiler uzaklaştıkça yavaş yavaş gözden kayboluyor. Hatta Dünya'nın küre biçiminden dolayı önce gövdesinin alt kısmı ve sonra üst direği kaybolur. Nedeni Dünya'nın yuvarlak olması. Ufuk küre üstünde giderek eğildiği için çok uzaktaki şeyler görünmez.

Gün Batımı

Dünya'nın küre olduğunu test etmenin bir diğer basit yolu gün batımını incelemek. Ağaç veya bina gibi yüksek bir yerden gün batımına bakın. Ya da önce yere uzanın. Güneş, siz yerdeyken ufukta kaybolduğu zaman hızlıca yüksek bir noktaya çıkın ve orada Güneş'in yeniden göründüğünü fark edeceksiniz.

Gölgeler

Güneş'in nesnelerde oluşturduğu gölge de Dünya'nın yuvarlak olduğunun kanıtı. Dünya düz olsaydı tüm nesnelerin gölgeleri aynı uzunlukta olurdu. Düz Dünya'da Güneş yeryüzündeki tüm noktalara aynı açıyla çarpar ve aynı uzunlukta gölgeler oluşturur. Ancak yeryüzünde iki farklı yerdeki iki aynı nesnenin gölgesinin uzunluğu farklıdır. Gölgeler Dünya'nın küre olduğunun en pratik kanıtı.

Aynı kanıt Güneş'in neden Dünya'nın farklı yerlerinde farklı zamanlarda battığını da açıklıyor. Güneş, farklı noktalarda farklı konumdadır. Gökyüzünde alçalma ve ufukta kaybolma zamanları da bu yüzden farklı. Dünya'nın ayrı bölgeleri ayrı zaman dilimlerine sahip. Dünya'nın tek bir yüzü Güneş'e dönükken diğer tek yüzü Güneş'e dönük değil.

Ay tutulması sırasında Dünya, Ay ile Güneş arasından geçerken Ay'a Dünya'nın gölgesi yansır. Tutulma sırasında Ay'a bakarsanız Dünya'nın gölgesini görebilirsiniz. Gölgenin düz değil yuvarlak olduğunu fark edebilirsiniz.

Yerçekimi

Yerçekimi, nesneleri kütle merkezine doğru çeken bir kuvvettir. Dünya'nın yerçekimi küresel bir şekille tutarlıdır, çünkü nesneler yüzeyinin neresinde olurlarsa olsunlar Dünya'nın merkezine doğru çekilirler.

GPS gibi navigasyon sistemleri Dünya'nın yuvarlak olduğu varsayımına dayanır. Ayrıca, zaman dilimleri de Dünya'nın yuvarlak olduğu ve kendi ekseni etrafında döndüğü fikrine dayanır, bu da dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlara yol açar.

Uydu Görüntüleri

Uydu görüntüleri, özellikle de alçak Dünya yörüngesinden çekilen görüntüler, Dünya'nın eğriliğini göstermektedir. Ayrıca, Dünya'nın farklı açılardan çekilmiş uydu görüntüleri de küresel şeklini açıkça göstermektedir.

Dünya Düz ve Yuvarlak Olabilir mi?

Bir diğer merak edilen şey Dünya'nın hem düz hem de yuvarlak olup olamayacağı. Bu durumda Ay'daki gölgemiz yine yuvarlak olurdu. Ancak dönen düz Dünya'da tutulmaların şekli günün farklı saatlerinde değişirdi. Bazen yansıyan gölge sadece bir çizgi olurdu. Ancak tutulma sırasında Dünya'nın Ay'a düşen gölgesini daima dairesel görüyoruz. Bu da Dünya'nın küre olduğunun bir başka kanıtı.

Dünya'nın küre veya yuvarlak olduğunu gösteren en basit kanıtlar böyledir.