Dünya'daki İlk Hayvanlar

Dünya üzerinde yaşayan ilk hayvanlar, yaklaşık 600 milyon yıl önce, ediyakaran Dönemi sırasında tek hücreli atalardan evrimleşen basit çok hücreli organizmalardı.

Yazar Burcu Kara
dünyada yaşamış ilk hayvanlar

Birkaç bin yıl boyunca Dünya'daki yaşam sadece basit hücrelerden ibaretti. Ancak yaklaşık 600 milyon yıl önce çok hücreli yaşam formları ortaya çıkmaya başladı. Bu olayı Avalon patlaması olarak adlandırıyoruz ve bu patlama Dünya'nın buz gibi soğuk olduğu Kriyojenik dönemin sonunda gerçekleşti. Ediyakaran adı verilen bir sonraki dönemde yaşayan canlılardan kaçının hayvan olduğunu belirlemek zor olsa da, bu zamanda birçok yeni tür ortaya çıkmıştır.

Bazıları şüphesiz yosun, mantar veya likenlerdi. Ancak birçok bilim adamı o dönemde yaşadıkları tespit edilen türlerin bazılarının hayvan olduğundan ve Dünya'daki ilk hayvanlar olarak kabul edileceklerinden eminler.

Dünya'daki İlk Hayvanlar

Peki elimizdeki fosil kalıntıları ile diğer bulgular ve bilgiler bizlere Dünya'daki ilk hayvan yaşamı hakkında neler söylüyor?

Funisia

dünyadaki ilk hayvanlardan Funisia
Dünya'daki ilk hayvanlardan Funisia ve fosili

En basit ifadeyle Funisia denilen ilk hayvanlar Ediyakaran dönemin solucanlarıydı. Silindirik şekle sahiplerdi, yumuşaklardı ve uzuvları yoktu. Dolayısıyla heterojen bir yaşam sürdüler. Bu vücut tipine sahip ilk hayvanlar olabilirler. Ayrıca Funisia'nın cinsel olarak üreyebildiğine ve dolayısıyla çiftleşerek üreyebilen en eski hayvan olduğuna inanılıyor.

Andiva

Andiva
Andiva

Ediyakaran dönemde deniz yatağı tüm vücutları düz olan ve yiyecek bulmak için sürünen yaşam formlarıyla doluydu. Andiva, Dickinsonia'ya benzer bu yaratıklardan biriydi. Ancak bu hayvan çok daha küçüktü; sadece birkaç santimetre uzunluğundaydı ve yumuşak kabukla kaplı bir gövdesi vardı. Yine de incelenen Andiva fosillerinde hiçbir kolesterol izine rastlanmamıştır. Aksi halde Dickinsonia'dan farklı olduklarına inanırdık. Yine de, anatomisi nedeniyle bilim adamları bir hayvan olduğu sonucuna vardılar.

Kimberella

dünyadaki ilk hayvanlardan Kimberella dişli dillere sahiplerdi
Dişli dillere sahiplerdi

Bu hayvanın 500 milyon yıldan fazla bir süre önce gezegenimizin denizlerinde yaşadığına inanılıyor. Vücutları iki tarafta simetriktir ve bazı bilim adamları şu anda Kimberella'nın belirli yönlerini taşıyan hayvanlar olduğuna inanıyor. Bu tür ilk olarak denizanası olarak tanımlandı, ancak daha fazla araştırma sonucu bugün yaşayan deniz salyangozlarının atası olan yumuşakçalar oldukları belirlendi. Bunun nedeni dişli dilleri olması. Bu hayvanın binden fazla fosili bulundu, bu da bilim adamlarının hayvanı analiz etmesini ve anatomisini daha iyi anlamasını kolaylaştırdı. Örneğin, vücutlarının kaplumbağa gibi yumuşak kabuk ile kaplı olduğuna inanılmaktadır.

Charnia

Gezegenin en eski hayvanlarından Charnia
Gezegenin en eski hayvanlarından Charnia

Ediyakaran dönemde deniz yatağında çok sayıda canlı yaşıyordu. En tanınmış organizma bu döneme ait onaylanmış ilk fosil olan Charnia'dır. Kendisi Ediyakaran dönemin varlığının araştırılmasını sağladı. 1958'de İngiltere'de keşfedildi ve bulunan fosildeki canlı bol miktarda yaprakları olan uzun dallara sahipti, bu da bilim insanlarını bir tür yosunu araştırdıklarına ikna etti.

Daha sonra denizin çok derininde yaşadığı belirlendi. Dolayısıyla bir bitki olamazdı. Daha sonra mercanlara benzer bir hayvan türü olan pennatulacea (deniz kalemi) olarak yeniden sınıflandırıldı. Sınıfı hala tam olarak doğrulanmadı, ancak şimdiye kadarki en makul seçenek gibi görünüyor. Şu aralar Charnia'yı Vendobionta adlı yeni bir türün üyesi yapacak başka bir teori var.

Aspidella

İlk hayvan ya da ilk hayvanın bir uzantısı
İlk hayvan ya da ilk hayvanın bir uzantısı

Aspidellia'nın ilk izleri 1868'de Kanada'da İskoç jeolog Alexander Murray tarafından bulundu. Bir kayanın üzerinde o zamanlar önemsiz gibi görünen ancak gezegenimizin tarihinin önemli bir bölümünü saklayan küçük disk şeklinde işaretler buldu. Sadece dört yıl sonra bu garip işaretlerin aslında fosil olduğu öne sürüldü. Ancak ilk başta reddedildi. İnsanlar gazların veya kimyasalların bu izlere neden olduğuna inanıyorlardı.

Neredeyse bir yüzyıl sonra bu disk şeklindeki işaretlerin Aspidella terranovica adlı bir hayvan türüne ait olduğu kabul edildi. Denizanasına benzer bir tür olduğu söylenebilir ancak gerçek cevap bundan biraz daha karmaşık: İzlerin hayvanın rizoidlerinden (çıkıntı) arta kalmış olma ihtimali de var. Rizoidler, canlıların bir cisme tutunmak için kullandıkları topaklardı. Sonuç ne olursa olsun, izler en az 550 milyon önce Dünya'da yaşamış ilk hayvanlardan biri tarafından bırakıldı.

Dickinsonia

karada yaşamış ilk hayvan dickinsonia

Dickinsonia'nın bir hayvan türü olarak statüsü 70 yıldan uzun süredir yoğun şekilde tartışılıyor. Neredeyse 1,5 metre uzunluğunda düz, oval bir canlıdır ve biyolojik kategorisi yakın zamana kadar bilinmemekteydi.

2018'de yapılan bir çalışmada insanlar Dickinsonia'nın çeşitli fosillerinde kolesterol izleri bulmayı başardılar. Kolesterol tipik olarak hayvanlarda bulunan bir yağ olduğundan Dickinsonia'nın gerçekten bir hayvan olduğu ve Ediyakaran dönemde karada yaşamış ilk hayvan olduğu sonucuna varıldı.

Çiftleşerek Üreyebildiğine İnanılan İlk Hayvan

Funisia'nın çiftleşerek üreyebilen ilk hayvan olduğuna inanılıyor.

Dünya'daki İlk Hayvanlar Hakkında Sık Sorulanlar

İlk hayvanlar hangileridir ve ne zaman ortaya çıkmışlardır?

İlk hayvanlar muhtemelen yaklaşık 600 milyon yıl önce, ediyakaran döneminde okyanuslarda ortaya çıkan basit, sünger benzeri canlılardı. Bu hayvanlar yumuşak vücutluydu ve çok az fosil kaydı bıraktılar, bu nedenle kökenleri ve evrimsel ilişkileri hala tam olarak anlaşılamamıştır.

İlk hayvanların hayatta kalmasını ve çeşitlenmesini sağlayan temel adaptasyon nelerdi?

İlk hayvanlar, hareket etme ve tortulara gömülme, deniz suyundaki besin parçacıklarını filtreleme ve koruyucu kabuklar oluşturma gibi çeşitli adaptasyonlar geliştirmiştir. Bu adaptasyonlar, yeni ekolojik nişlerden yararlanmalarına ve çok çeşitli vücut formları ve yaşam tarzlarına çeşitlenmelerine izin verdi.

Bilim insanları ilk hayvanların evrimini nasıl inceliyor?

Bilim insanları ilk hayvanların evrimini fosil kanıtları, genetik analizler ve canlı organizmalarla karşılaştırmalar yaparak incelemektedir. Araştırmacılar, erken hayvan fosillerinin morfolojisini ve genetiğini analiz ederek, bu eski canlıların evrimsel ilişkilerini ve özelliklerini yeniden yapılandırabilirler.

İlk hayvanların ortaya çıkışının ekolojik ve evrimsel sonuçları nelerdi?

İlk hayvanların ortaya çıkışının, karmaşık besin ağlarının gelişimi, av-avcı ilişkilerinin evrimi ve bentik (dipte yaşayan) habitatların genişlemesi gibi önemli ekolojik ve evrimsel sonuçları olmuştur. Bu değişiklikler, daha karmaşık ve çeşitli hayvan yaşamının sonraki evrimi için zemin hazırlamıştır.

İlk hayvanların incelenmesinde öne çıkan sorular ve tartışmalardan nelerdir?

İlk hayvanların incelenmesinde öne çıkan sorular ve tartışmalardan bazıları, hayvan yaşamının hızlı bir şekilde çeşitlendiği Kambriyen patlamasının doğası ve zamanlaması; kilit Ediyakaran organizmalarının kimliği ve evrimsel ilişkileri; ve ilk hayvanların evrimini yönlendiren çevresel ve biyolojik faktörlerdir.