Fosillerin Tarihi: Canlılığın Kökenlerinin Keşif Hikayesi

Fosiller keşfiyle beraber yeryüzündeki canlılığa olan bakışımız baştan sona değişmiştir.

Fosiller tarih öncesi çağlardan beri insanoğlu tarafından bilinmektedir fakat Hristiyan düşünürler bunların, Nuh Tufanı'nda ölen canlılara ait olduğunu düşünüyorlardı. Günümüzde, bu fosillerin evrimin kanıtı olduğunu görüyoruz.

Fosillerin Tarihi

Fosiller üzerindeki bilimsel çalışmaların temeli doğa bilimcilerin, buluntularını tanımlamaya ve sınıflandırmaya başladığı Aydınlanma Çağı'na dayanır. 1800'lerden itibaren, jeologlar, zaman için sadece kayaların değil her bir kaya katmanı arasında belirleyici bir fosil grubu olduğunu fark ettiler. Charles Darwin'in evrim kuramını destekleyecek fosil kanıtlar, buralardan çıkarıldı. Paleontoloji günümüzde fosillerin yaşını belirlemek ve DNA'larını araştırmak üzere teknolojiden faydalanır.

Günümüzde Bilinmesi Gereken Fosil Türleri

Siyanobakteri / Kambriyen öncesi: 4 milyar ila 542 milyon yıl önce

Siyanobakteriler, günümüzde yaşayan en eski ve en basit organizmalardır. Tortu, yuvarlak kümeler halinde siyanobakteri çekirdeğinin etrafında oluşmuştur.Cyanobacteria

Stramatolit / Kambriyen öncesi: 4 milyar ila 542 milyon yıl önce

Stramatolitler, mikroorganizmalar tarafından eski denizlerin sığ kıyı bölgelerinde oluşturulmuş tortul tabakalardır. Canlı stramatolitler, günümüzde mevcuttur.Stromatolite

Calymene trilobit / Silüryen: 444 – 416 milyon yıl önce

Eski bilginler, trilobit fosillerini "taşlaşmış böcekler" olarak adlandırırlardı. 18. yüzyılda, eklem bacaklılar olarak tanımladılar.Calymene trilobit

Halysites tabulat mercanı / Silüryen: 444 – 416 milyon yıl önce

Silüryan kayalarda fosilleşmiş olan bal peteği biçimli mercanlar. Koloni halde yaşarlar ve Silüryen sığ su faunasından önemli bir bileşendir.Halysites tabulate coral

Pecopteris eğreltiotu / Karbonfiber: 359 – 299 milyon yıl önce

Çiçekli bitkilerin evriminden önce, ormanlar Pectopteris gibi, spor taşıyan eğrelti otlarıyla doluydu.Pecopteris fern

Fosilleşmiş ağaç kabuğu / Triyasik: 251 – 200 milyon yıl önce

Ağaç kabuğu gibi ölü bir madde, minerale dönüştüğünde fosilleşir. 20. yüzyıl radyometrik yaş belirleme teknikleri bilim insanlarının, fosil taşıyan kayaların yaşlarını belirlemelerine olanak sağladı.Fossilized wood

Dinozor ayak izleri / Jura: 200 – 145 milyon yıl önce

Ayak izleri gibi iz fosilleri, hayvan davranışlarıyla ilgili önemli bulguları açığa çıkarır. Burada, avcı Allosaurus'un avını takip ederken bıraktığı ayak izleri görülmektedir. Dinosaur footprints

İhtiyozor / Jura: 200 – 145 milyon yıl önce

1811'de, fosil avcısı Mary Anning ilk kez, bir yırtıcı deniz sürüngeni olan Ichthyosaur'un (İhtiyozor) tüm kemiklerini topladı. Bundan on yıl sonra, ilk Plesiosaur'u (Pleziyozorlar) da buldu.ichthyosaur

Arkeopteriks / Jura: 200 – 145 milyon yıl önce

Archaeopteryx fosili, 1861'de bulunduğunda bilim insanları, dişli gaga ve kemikli kuyruğun yanında tüy oluşumunu gördüklerinde büyülenmişlerdi. Bu canlı, sürüngenler ve kuşlar arasındaki kayıp halkaydı.Archaeopteryx

Harpoceras ammoniti / Erken jura: 199.6 – 175.6 milyon yıl önce

Romalı doğabilimci Pliny, ammonit fosillerine verdiği ismi Mısır tanrısı Amon'un koç boynuzlarından esinlenerek vermiştir.Harpoceras ammoniti

Edmontosaurus / Kretase: 145 – 65 milyon yıl önce

1800'lerde dinozor fosilleri, özellikle Kuzey Amerika'da rekabetçi "dinozor avcılarının" ilgisini çekiyordu. Othniel Charles Marsh, Edmontosaurus dahil olmak üzere onlarca yeni tip, bitki yiyen "ördek-gagalı" dinozor keşfetti. Bugün, bu hayvan, kendisine ait birçok örnekle bulunuyor.Edmontosaurus

Temnocidaris deniz kestanesi / Kretase: 145 – 65 milyon yıl önce

Omurgalı ve kabuklu hayvanlar, bol miktarda fosil bırakabilir. 1850'de, jeologlar kaya tabakalarını, içerdikleri fosillere göre ait oldukları tarihi dönemlere ayırdılar. Temnocidaris

Pentacrinites deniz lalesi / Paleojen: 65 -23 milyon yıl önce

Deniz lalesi gibi ince yapılı canlılar, yaşadıkları yumuşak çamurun taşlaşmasıyla birlikte başarılı bir şekilde korunmuş olurlar.Pentacrinites

Hydrophilus su böceği / Paleojen: 65 -23 milyon yıl önce

Islak çamur, canlıları korumak için uygun bir malzemedir. İlk fosilleşmiş böcek örnekleri – katı kınkanatlılar – 19. yüzyılda bulundu. Sonrasında, yekpare böcekler de bulundu. Hydrophilus Fossil

Dolomedes örümceği / Paleojen: 65 -23 milyon yıl önce

Günümüzde Dolomedes örümcekleri sulak bölgelerde yaşarlar fakat fosil kayıtlarının gösterdiği üzere bir zamanlar ağaçların üzerinde yaşarlardı. Bu nedenle bazıları zamanla katılaşan reçine damlacıkları içinde hapsolmuştur.dolomedes

Diplomystus dentatus / Aleojen: 65 -23 milyon yıl önce

Günümüz ringa balığının eski bir formu olan bu canlının fosili 1877'de Amerikan paleontolojisinin öncüsü, Edward Drinker Cope tarafından ABD, Wyoming'de keşfedildi.Diplomystus dentatus

Clavilithes kabuğu / Pliyosen: 5,3 – 1,8 milyon yıl önce

Clavilithes modern deniz salyangozunun akrabasıdır. Bu kabuklar, denizden uzak bölgelerde de bulunabilirler. Bu yüzden Yunanlılar, karaların bir zamanlar suyla kaplı olduğunu düşündüler.Clavilithes

Donmuş topraktaki genç mamut / Pliyosen – Holosen: 5,3 – 4500 yıl önce

Pek çok mamut, göreceli olarak yakın tarihlerde soğuk Sibirya bölgesi civarında yaşamıştır. Bu yüzden kimi zaman, permafrost nedeniyle mumyalanmış vücutları bulunmaktadır. Günümüzde biyologlar bu örneklerden DNA toplayabilmektedir.Young mammoth in permafrost

Neanderthal kafatası / Pleistosen: 2,5 milyon – 12000 yıl önce

1829'da açığa çıkmasına rağmen, 1856'da Almanya'da Neander Vadisi'nde pek çok başka örneği bulunana kadar, başka bir insan türüne kanıt olarak görülmedi.Neanderthal Skull