Göllerdeki Su Neden Buharlaşmaz ya da Yeraltına Çekilmez?

Su aslında buharlaşır ve toprağa sızar. İlk senaryoda bu süreç çok yavaş gerçekleşir ve su yenilenirken, ikinci senaryoda alttaki toprak belli bir noktadan sonra doygun hale gelir.

göl

Muhtemelen orta öğretiminizden bu yana buharlaşma konusundaki bilimsel kavram hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Buharlaşma, özünde bir sıvının faz değişimine uğrayarak gaz haline dönüşmesi olgusudur ve temel olarak sıcaklık ve/veya basınçtaki değişikliklerden etkilenir. Günlük hayatta çok sayıda buharlaşma örneği gözlemlenebilir. Örneğin, güneş ışığına maruz kaldığında ıslak giysiler kurur, ıslanan toprak sonunda kurur ve ıslak saç kısa bir süre içinde nemini kaybeder.

Yukarıda bahsedilen örnekler, güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın suyun buharlaşmasına yol açtığının göstergeleridir. Ancak, göllerdeki suyun neden aynı süreçten geçmediği sorusu akla gelmektedir.

Göller Neden Buharlaşmaz?

Su döngüsü (Hidrolojik döngü)
Su döngüsü (Hidrolojik döngü).

Daha önce de belirtildiği gibi, suyun buharlaşma süreci sıcaklığın varlığında gerçekleşir. Güneşin Dünya'da doğal, bol ve sürekli bir ısı kaynağı olduğu düşünüldüğünde, bunun neden göllerin buharlaşmasına veya su seviyelerinde önemli bir azalmaya neden olmadığını sorgulamak mantıklıdır.

Burada bu olguyu açıklığa kavuşturmak için basit bir deney yer almaktadır: Lütfen bir bardağı ağzına kadar su ile doldurun ve doğrudan güneş ışığına koyun. Birkaç saat sonra su seviyesinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenecektir.

Anlaşılacağı üzere, bu olgu güneş radyasyonunun bir sonucudur. Benzer şekilde, önemli su kütlelerinde de su buharlaşması yaşanır. Bununla birlikte, göllerin su seviyesinde fark edilebilir çok az değişiklik olduğu görülmektedir.

Bu olguya katkıda bulunan iki temel faktör vardır. Birincisi, beher veya tüp gibi laboratuvar kaplarında tipik olarak bulunan nispeten sınırlı miktarların aksine, göllerde ve diğer büyük su kütlelerinde bulunan su hacmi oldukça fazladır. Bu nedenle, buharlaşma olgusu nispeten kademeli bir hızda gerçekleşir ve böylece su seviyelerindeki fark göze çarpmaz.

Göllerin ve göletlerin doğal bir kuruma sürecinden geçtiği ve bu sürecin su özelliğinin büyüklüğüne bağlı olarak tipik olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürdüğü yaygın olarak bilinmektedir. Neyse ki, su döngüsü nedeniyle bu tür olaylara nadiren rastlanmaktadır.

Büyük olasılıkla okul yıllarınızda su döngüsü hakkında bilgi almış olmalısınız. Su döngüsü olarak da bilinen hidrolojik döngü, suyun göller, nehirler ve okyanuslar gibi su kütlelerinden buharlaştığı, atmosfere yükseldiği ve daha sonra yağmur, kar ve dolu gibi yağışlar olarak tekrar yüzeye indiği doğal bir süreçtir.

Bu ifade, buharlaşma nedeniyle gölet ve göllerden kaybolan suyun yağışlar ve diğer su kaynakları yoluyla yeniden doldurulduğunu ima etmektedir. Göllerdeki suyu yenilemek ve böylece tükenmelerini önlemek için kullanılabilecek nehir ve akarsular yoluyla yeniden doldurma ve baraj inşa etme gibi çeşitli teknikler mevcuttur. Yenileme oranının önemli ölçüde düzensiz olması durumunda zaman içinde tükenme yaşayabilecek birkaç tatlı su kütlesi olduğu unutulmamalıdır.

Göllerdeki Suyun Yeraltına Akmama Nedeni

hidrolojik döngünün (su döngüsünün)
Nehirler önemli bir yüzey suyu türüdür. Yüzey suyu, hidrolojik döngünün (su döngüsü) önemli bir bileşenidir.

Şimdi, bir gölün su seviyesinin buharlaşma nedeniyle büyük ölçüde düşemeyeceği açıktır, peki ama suyun yeraltına sızmasını engelleyen nedir? Su neden kendiliğinden toprağa sızmıyor?

Gölün su sızdırması, altta yatan arazinin yapısına bağlıdır. Bir gölün önemli bir derinliğe sahip olduğu durumlarda, bunun nedeni tipik olarak tabanda geçirimsiz kil veya kayaların bulunması ve dolayısıyla suyun sızmasının engellenmesidir. Buna ek olarak, toprağın bir doygunluk sınırı olduğu unutulmamalıdır. " Doygunluk" terimi, bir madde veya malzemenin belirli bir maddeyi emme veya içerme konusunda maksimum kapasitesine ulaştığı durumu tanımlamak için kullanılır.

Sürekli su akışı nedeniyle göllerin altındaki toprak iyice doymuş hale gelir ve daha fazla su absorbe edemeyecek noktaya ulaşır. Farklı toprak türlerinin farklı filtrasyon oranları sergilediğine dikkat etmek önemlidir. Toprak parçacıklarının boyutu ne kadar büyükse, kumda gözlemlendiği gibi sızıntı oranı da o kadar yüksek olur. Ayrıca, birçok doğal göl düşük rakımlarda oluştuğundan, yeraltı suları sayesinde su girdisine sahip olurlar, bu da bir başka artıdır.

Özetle, toprakta su infiltrasyonu gerçekleşir, ancak toprağın tamamen doygun hale geldiği ve daha fazla infiltrasyonun gerçekleşemeyeceği bir doygunluk eşiği vardır. Su, kademeli bir buharlaşma ve ardından yenilenme sürecinden geçmelidir.

Genel olarak, bir su kütlesi yeterli suya sahipse ve kendini sürekli olarak yenilemek için çeşitli mekanizmalar oluşturmuşsa, yakın gelecekte yok olması pek olası değildir.