Hakkında az şey bilinen antik imparatorluklar

Hakkında az bilinen ilginç antik imparatorluklar

Hemen herkes tarih derslerinden, popüler kitaplardan, filmlerden, belgesel ve tarih kanallarından gördüğü popüler antik uygarlıkları bilir. Antik Roma, Antik Yunanistan, Antik Mısır… Bunların hepsi kitaplarda, dergi ve televizyon şovlarında defalarca ele alındılar. Ne var ki en az bunlar kadar ilginç olan ancak daha az bilinen medeniyetler de vardır.

Hakkında az şey bilinen ilginç antik imparatorluklar

Pers İmparatorluğu

hakkında az şey bilinen antik imparatorluk Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu'nun Ahameniş Hanedanı yöneticileri MÖ 500'lerde, bugünkü Mısır ve Libya dahil olmak üzere İndus Nehri, Yunanistan ve Kuzey Afrika'ya kadar Asya'yı fethettiler. Gezegendeki en uzun ömürlü imparatorluklardan birini kuran Persler, MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından fethedildi. Ancak Fars hanedanları MS 6. yüzyıla kadar sağlam bir imparatorluk olarak kalmaya devam etti ve bu nedenle İran'a 20. yüzyıla kadar Pers denildi.

Viking Uygarlığı

hakkında az şey bilinen antik imparatorluk vikingler

Çoğu insan Vikingleri duymuş olsa da aslında en çok duydukları şey şiddet dolu doğaları ve bölgelerinde buldukları gümüş defineleridir. Ne var ki Vikingler aslında sömürgeleştirme konusunda da oldukça başarılıydı. Rusya'dan Kuzey Amerika kıyı şeridine kadar yerleşim ağları kurdular.

İndus Vadisi Uygarlığı

hakkında az şey bilinen antik indus vadisi imparatorluğu

İndus Vadisi Uygarlığı bildiğimiz en eski topluluklardandır. Pakistan ve Hindistan'ın büyük İndus Vadisi'nde bulunup MÖ 2500 ve 2000 yılları arasında yaşadıkları tahmin edilmektedir. İndus Vadisi halkı kanalizasyon sisteminin nasıl kurulacağını biliyorlardı ve söylendiğinin aksine Aryan İstilası tarafından yok edilmediler.

Girit Uygarlığı

Girit Uygarlığı

Minos ya da Girit uygarlığı, Ege denizindeki adalara yerleşmesiyle bilinen en eski iki Bronze Çağı uygarlığından biridir. Girit uygarlığı antik Yunan'ın temelini attı. Efsanevi Kral Minos'un adını alan Minos kültürü, depremler ve volkanlar ile yok edildi ve bu nedenle Platon'un Atlantis efsanesine ilham oldukları düşünülür.

Caral Uygarlığı

Caral Uygarlığı

Caral uygarlığı yerleşkesi ve de buna benzer yakın tarihli diğer on sekiz antik Peru Supe Vadisi bölgesi tarihsel olarak oldukça önemlidir. Günümüzden yaklaşık 4600 yıl önce Amerika kıtasında yaşadılar ve bilinen en eski antik uygarlığı temsil ediyorlar. Buna rağmen sadece yirmi yıl önce keşfedildiler çünkü yaptıkları piramitler o kadar büyüktü ki herkes doğal tepeler olduklarını düşündü.

Olmekler

Olmekler

(Olmec) Olmek medeniyeti, MÖ 1200 ve 400 yılları arasında yaşamış gelişmiş bir Orta Amerika kültürünün ismidir. Yaptıkları bebek yüzlü heykeller, bugünün Afrika ve Orta Amerika'sı arasında uluslararası yelken ağı kurduklarına dair temelsiz iddialara yol açtı. Olmeklerin yerli ve anıtsal mimarilerini ve de birçok yerel bitki ve hayvanları Kuzey Amerika'ya getirdikleri düşünülür.

Khmer İmparatorluğu

Khmer İmparatorluğu

Ticaret ağları ile tanınan Khmer İmparatorluğu (bazen Angkor Uygarlığı olarak adlandırılır) 800 ile 1300 yılları arasındaki altın çağında Kamboçya, Güneydoğu Tayland ve Kuzey Vietnam'ın tamamını kontrol altına aldı. Kurdukları ticaret ağları ile bilinirler. Bu ağ ile nadir keresteler, fil dişleri, kakule, çeşitli baharatlar, balmumu, altın, gümüş ve Çin ipeği taşıdılar. Ayrıca su dağıtım şebekesi ile ilgili gelişmiş mühendislik bilgisine sahiplerdi.

Moçe Kültürü

Moçe Kültürü

Moçe medeniyeti, MS 100 ve 800 yılları arasında bugünkü Peru sahil şeridine yerleşmiş ve köyler inşa etmişti. Özellikle üzerinde harika gerçekçilikte kafalar bulunan seramik heykelleriyle bilinirler. Aynı zamanda harika altın ve gümüş ustalarıydılar.

Hanedanlık Öncesi Mısır

Hanedanlık Öncesi Mısır

Akademisyenler, Mısır'da hanedanlık öncesi dönemin başlangıcının çiftçilerin Batı Asya'dan Nil vadisine taşındığında milattan önce 6500 ve 5000 yılları arasında olduğunu söyler. Mezopotamya, Kenan ve Nubia ile aktif ticaret yapan Mısırlı sığır çiftçileri ileride hanedanlık ile yönetilecek Mısır'ın köklerini atan kişiler olmuşlardır.

Dilmun

Dilmun

Dilmun ya da Telmun'a gerçek bir "imparatorluk" denilemese de, yaklaşık 4000 yıl önce, Basra Körfezi'nin Bahreyn adasına kurulan bu tüccar ulus Asya, Afrika ve Hint Yarımadası medeniyetleri arasındaki ticaret ağını kontrol ve manipüle etti.