Kamikaze: Japonya'nın İşgaline İzin Vermeyen Rüzgarlar

1200'lerdeki tayfunlar, Moğol İmparatoru Kubilay Han'ın işgalini engelledi. İşte, Japon efsanelerine konu olan Kamikaze rüzgarları.

kamikaze - issho yada
Efsaneye göre kamikaze ya da "ilahi rüzgar", sanatçı Issho Yada'nın 19. yüzyıldan kalma bu eserinde tasvir edildiği gibi, 1281 yılında Moğolların Japonya'yı işgalini önlemiştir.

1274 ve 1281 yıllarında Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han büyük bir orduyla Japonya'yı istila etmeye çalıştı. Moğol filosu iki kez büyük bir tayfun (tropikal fırtına) tarafından yok edilmiş, bunun sonucunda saldırganlar niyetlerinden vazgeçmiş ve Japonya istenmeyen bir istiladan kurtulmuştur. Japonlar tayfunlara "ilahi rüzgar" anlamına gelen Kamikaze adını takmışlardı çünkü onları düşmanlarından korumak için tanrıların gönderdiğini düşünüyorlardı.

Kubilay Han'ın Çin'i (1230) ve Kore'yi (1231) başarılı bir şekilde işgal etmesinin ardından Moğolistan'ın ilk imparatoru oldu ve ülkeyi yöneten hanedana "ilk başlangıç" anlamını taşıyan Yuan Hanedanı adını verdi. Japonya, kendi topraklarına bu kadar yakın (sadece 160 km) bir istilanın gerçekleşmesinden endişe etmekte haklıydı. Kubilay Han, 1267'den 1274'e kadar on yıl boyunca Japonya İmparatoru'nu ya Moğol idaresine teslim olması ya da bir istilayı göze alması gerektiği konusunda defalarca uyardı. Monarşinin arkasındaki tek otorite olan Japonya Şogunu, elçilerin İmparatora ulaşmasını engelledi.

Kubilay Han'ın gemilerini yok eden tayfunun tasviri.
Kubilay Han'ın gemilerini yok eden tayfunun tasviri.

Kubilay Han, "önemsiz bir ülkenin hükümdarı" diye aşağıladığı İmparator'dan hiçbir yanıt alamayınca çılgına döndü ve Japonya'yı fethetmeye ahdetti. Moğollar devasa bir gemi filosunun inşasına başladı ve Çin ve Kore'den binlerce savaşçıyı silah altına aldı.

Kamikaze'nin Kökleri


Moğolların Sonuçsuz Kalan Japonya İstilaları

Kōan Deniz Muharebesi moğol japonya
Kōan Deniz Muharebesi'ndeki Japon saldırı gemileri. Mōko Shūrai Ekotoba (蒙古襲来絵詞), 1293 civarı.

Moğolların Japonya'ya ilk akınlarını gerçekleştirdikleri Bun'ei Muharebesi 1274 sonbaharında gerçekleşti. Hakata Körfezi sahillerinde iki ordu karşılaştı ve tahminlere göre toplam katılımcı sayısı 30.000 ila 40.000 arasındaydı (çoğunlukla etnik Çin ve Kore kökenli). Japon birlikleri Moğollar tarafından imha edildi ve kaçmaya başladılar.

Ancak Moğollar, Japonların takviye kuvvetlerle geri döneceği endişesiyle gemilerine döndüler. Gemiler o gece Hakata Körfezi'nde demir atmışken şiddetli bir tayfun geldi. Sabah olduğunda etrafta pek fazla gemi kalmamıştı. Kalanlar da imha edildi ve sayısız Moğol öldürüldü.

1274'te Japonların şansı yaver gitmiş olsa da, dertleri henüz bitmemişti. Moğolların Japon hükümetini devirme isteği daha da güçlenmişti. Cephaneliklerini yeniden doldurmak ve savaşçı sayılarını artırmak için uzun süre çalıştılar. Bu arada Japonya kendisini iki metre yüksekliğinde duvarlarla güçlendirdi.

Yedi yıl sonra, Moğollar Japonya'ya ikinci istilalarını düzenlediler ve bu sefer yanlarında 4.400 gemiden oluşan büyük bir filo ve tahmini 70.000 ila 140.000 adam getirdiler. Ağustos 1281'de, biri Kore'den yola çıkan, diğeri güney Çin'den yelken açan iki ayrı asker grubu Hakata Körfezi yakınlarında bir yerde buluştu. Filo, surlar nedeniyle karaya çıkmaya elverişli bir sahil bulamayınca, karaya çıkacak bir yer arayışıyla aylarca denizde kalmak zorunda kalmıştı. Bunun sonucunda ikmalleri tamamen tükenmiştir.

15 Ağustos'ta Moğollar adayı savunan çok daha zayıf Japon birliklerine taarruz etmek üzere harekete geçtiler. Öte yandan, muazzam tayfun yeniden ortaya çıkarak Moğol filosunu tamamen yok etti ve istila çabalarını bir kez daha boşa düşürdü. Dünya tarihindeki en büyük ve en başarısız deniz istilası saldırılarından biri olan bu olayda, çağdaş Japon kayıtları 4.000'den fazla geminin battığını ve askerlerin yüzde 80'inin ya boğulduğunu ya da samuraylar tarafından sahillerde öldürüldüğünü göstermektedir. Moğollar bundan sonra hiçbir zaman Japonya'yı istila etmeye teşebbüs etmemişlerdir.

Modern Zamanlarda Kamikaze

Japon kamikazelerinin ABD'nin Pearl Harbor Saldırısı'ndan bir fotoğraf.
Japon kamikazelerinin ABD'nin Pearl Harbor Saldırısı'ndan bir fotoğraf.

İlahi rüzgâr olarak da bilinen Kamikaze'nin Japon şimşek, gök gürültüsü ve fırtına tanrısı Raijin tarafından Japonya'yı Moğollardan korumak amacıyla tasarlandığı söylenmektedir. Raijin, kaminari olarak da bilinen orijinal bir Şinto tanrısıdır (burada kami "ruh" veya "tanrı" ve nari "gök gürültüsü" anlamına gelir). En eski Japon tanrılarından biri olarak kabul edilir. Çoğu tasvirde bir iblis görünümündedir ve gök gürültüsü üretmek için davul çalarken görülür. Folklorun bir başka versiyonu da Fujin'in Kamikaze tayfunlarını (rüzgar tanrısı) ortaya çıkaran kişi olduğunu iddia eder.

Gemi enkazları 1980'lerde uzmanlar tarafından Japonya'nın güney bölgesinde yer alan Takashima Adası açıklarında bulunmuştur. Bir grup Japon arkeolog 1990'larda onları tekrar aradı ve yeniden buldu. Kyushu Okinawa Sualtı Arkeolojisi Derneği uzun yıllar süren aramaların ardından nihayet 2011 yılında birkaç geminin daha yerini tespit etti.

2014 yılında National Geographic tarafından jeolog Jon Woodruff'un Moğollarla savaşan ve Japonya'yı kurtaran antik kamikaze mitini doğrulayan delilleri keşfettiği açıklandı. Japonya kıyılarına yakın göllerin diplerindeki çökeltileri kazdıktan sonra "13. yüzyılın sonlarında iki önemli tufan olduğuna dair oldukça iyi kanıtlar" elde ettikleri sonucuna varmışlardır.

Daha sonra, II. Dünya Savaşı sırasında kamikaze kelimesi, uçaklarını kasıtlı olarak çoğu gemi olan düşman hedeflerine vuran Japon intihar pilotlarını tarif etmek için kullanılmaya başlandı. Bu pilotlar kamikaze olarak biliniyordu. Pilotların, düşmanlarını bir kez daha denizlerden uzağa sürecek "kutsal rüzgar" olarak hareket etmeleri gerekiyordu. Metaforun kastettiği buydu.

Kamikaze pilotları Amerikan filosunun önemli ölçüde zarar görmesinden sorumluydu ve bu da ülkelerinin en sadık ama tek kullanımlık gibi görünen 2.000 gencinin kaybıyla sonuçlandı. Japonya'nın savaşta yenileceği kesinleştiğinde, umutsuzluk Japonya'da kamikaze hareketinin doğmasına yol açtı. Japonca kamikaze terimi, kendi iyiliğini düşünmeden pervasızca kendini tehlikeye atan bir kişiyi tanımlamak için Avrupa dillerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

İki tayfunun tarihinin Japonya'yı ele geçirmek için yapılan iki girişimle mükemmel bir şekilde örtüştüğü gerçeği göz önüne alındığında, bu sıra dışı fırtınaların neden ilahi bir yardım olarak kabullenildiğini kavramak kolaydır. Çünkü bu tufanla sonuçlanan iki 'kamikaze' olmasaydı, Japonya'nın Moğollar tarafından ele geçirilmesi ve bunun sonucunda da Japonya'nın bugünkünden çok daha farklı bir geleceğe sahip olacağı şüphesizdi.


Kaynaklar: