Kalp Krizine Karşı Geliştirilen Yeni Müdahale Hayat Kurtarabilir

Bu yılın Ocak ayı itibariyle Aotearoa Yeni Zelanda, kalp durması yaşayan hastalar için çığır açan yeni bir prosedürü benimseyen (Kanada'dan sonra) ikinci ülke oldu

kalp krizi
Görsel: Everyday Health

Bu yılın Ocak ayı itibariyle Aotearoa Yeni Zelanda, kalp durması yaşayan hastalar için çığır açan yeni bir prosedürü benimseyen (Kanada'dan sonra) ikinci ülke oldu. "Çift Ardışık Defibrilasyon" (DSED) olarak bilinen bu yöntem, ilk acil müdahale stratejilerini değiştirecek ve bazı hastalar için hayatta kalma oranlarını potansiyel olarak iyileştirecektir.

Kalp durmasından sağ çıkmak büyük ölçüde etkili resüsitasyona bağlıdır. Kalp normal çalıştığında, elektrik darbeleri kas duvarları boyunca ilerleyerek düzenli, koordineli kasılmalar yaratır. Ancak normal elektriksel ritimler bozulursa, kalp atışları koordine edilemez ve etkisiz hale gelebilir veya tamamen durarak kalp durmasına yol açabilir.

Defibrilasyon temel bir resüsitasyon yöntemidir. Anormal elektriksel aktiviteyi sonlandırmak için kalbe güçlü bir elektrik şoku verir. Bu da kalbin düzenli ritmini yeniden kurmasını sağlar.

Başarısı, altta yatan işlevsiz kalp ritmine ve şoku veren defibrilasyon pedlerinin doğru konumlandırılmasına bağlıdır. Yeni prosedür, standart konumlandırmanın etkili olmadığı durumlarda ikinci bir seçenek sağlayacaktır.

İki Defibrilatör Kullanımı

Standart defibrilasyon sırasında bir ped göğsün sağ tarafına köprücük kemiğinin hemen altına yerleştirilir. İkinci bir ped sol koltuk altına yerleştirilir. Şoklar her iki dakikada bir verilir.

Erken defibrilasyon, kalp durmasında hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde artırabilir. Ancak, kalp durmasına "ventriküler fibrilasyon" veya "nabızsız ventriküler taşikardi" neden olan hastaların yaklaşık %20'si standart defibrilasyon yaklaşımına yanıt vermez. Her iki durum da kalp ventriküllerindeki anormal aktivite ile karakterize edilir.

DSED, iki defibrilatör kullanarak kalbe hızlı sıralı şoklar sağlayan yeni bir yöntemdir. Pedler iki farklı yere takılır: biri göğsün ön ve yan tarafına, diğeri ise ön ve arka tarafına.

Tek bir operatör defibrilatörleri sırayla aktive eder, bir el birinciden ikinciye hareket eder. Kanada'da yakın zamanda yapılan randomize bir çalışmaya göre bu yaklaşım, standart şoklara yanıt vermeyen ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi hastalarının hayatta kalma şansını iki kattan fazla artırabilir.

İkinci şokun kalıcı anormal elektriksel aktiviteyi ortadan kaldırma şansını artırdığı düşünülmektedir. Kalbin sol ventrikülüne daha yakın olan farklı bir yol boyunca ilerleyerek kalbe daha fazla toplam enerji verir.

Başarısının Kanıtı

2020'den 2023'e kadar Yeni Zelanda ambulans verileri, yeni defibrilasyon yöntemlerinden potansiyel olarak faydalanabilecek yaklaşık 1.390 kişi belirledi. Bu grubun mevcut hayatta kalma oranı sadece %14'tür.

Ulusal Ambulans Sektörü Klinik Çalışma Grubu, DSED'in bu hastalar için hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırma potansiyelini kabul ederek, acil tıbbi hizmetler personeli için klinik prosedürleri ve kılavuzları güncelledi.

Kılavuzda artık ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardinin standart defibrilasyon ile iki şoktan sonra devam etmesi halinde DSED yönteminin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. İki defibrilatör hazır bulundurulmalı ve personel yeni yaklaşım konusunda eğitilmelidir.

DSED için mevcut kanıtlar ikna edici olsa da, yakın zamana kadar teoriye ve az sayıda potansiyel olarak yanlı gözlemsel çalışmaya dayanıyordu. Kanada'da yapılan çalışma, DSED ile standart tedaviyi doğrudan karşılaştıran ilk çalışmadır.

Toplam 261 hastanın bu stratejiyle tedavi edilen %30,4'ü hayatta kalırken, standart resüsitasyon protokolleri izlendiğinde bu oran %13,3 olmuştur.

Çalışmanın tasarımı, sonuçları karıştıran diğer faktörlerin riskini en aza indirmiştir. Sağkalımdaki iyileşmelerin, kaynaklar ve eğitimdeki bölgesel farklılıklardan değil, defibrilasyon yaklaşımından kaynaklandığına dair güven sağlamaktadır.

Çalışma ayrıca mevcut teorik ve klinik bilimsel kanıtları desteklemekte ve üzerine inşa etmektedir. Ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle çalışma erken durdurulduğu için araştırmacılar çalışma için planlanan sayının yarısından daha azını çalışmaya dahil edebilmiştir.

Bu ve diğer kısıtlamalara rağmen, resüsitasyon için en iyi uygulama konusunda tavsiyelerde bulunan uluslararası uzmanlar grubu, deneme sonuçlarına yanıt olarak 2023 yılında tavsiyelerini güncelledi. Acil sağlık hizmetlerinin standart tedaviye yanıt vermeyen ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardisi olan hastalar için DSED'yi dikkate almasını (dikkatli bir şekilde) önerdi.

Eğitim ve Uygulama

Kanıtlar henüz ortaya yeni çıkıyor olsa da, DSED'nin Yeni Zelanda'daki acil servisler tarafından uygulanmasının ulusal düzeyde hasta bakımının ötesinde etkileri vardır. Bu aynı zamanda küresel olarak optimum resüsitasyon stratejileri hakkındaki bilginin ilerletilmesinde önemli bir adımdır.

Bir müdahaleyi kontrollü bir araştırma ortamından gerçek dünyanın göreceli düzensizliğine çevirirken her zaman endişeler vardır. Ancak mevcut tedaviyle hayatta kalma olasılığı düşük olan bir grup hasta için prosedürleri değiştirme kararı alınmadan önce kanıt dengesi dikkatle değerlendirilmiştir.

DSED'i kullanmadan önce acil sağlık personeli zorunlu eğitim, simülasyon ve öğretimden geçmektedir. Uygulama, etkisinin belirlenmesi için yakından takip edilmektedir.

Hastaneler ve acil servisler protokol değişiklikleri hakkında bilgilendirilmiş ve soru sorma ve geri bildirimde bulunma fırsatları verilmiştir. Uygulamanın bir parçası olarak St John ambulans servisi, hasta güvenliğine öncelik verildiğinden emin olmak için daha geniş çaplı izlemenin yanı sıra vaka incelemeleri de gerçekleştirecektir.

Nihayetinde, Yeni Zelanda'da kalp durması yönetiminde yapılan bu değişikliğin, etkilenen hastaların hayatta kalması üzerinde olumlu bir etkisi olacağı konusunda iyimserler.