Psikoloji, İnsanların İklim Dostu Yaşamlar Sürmesine Yardımcı Olabilir

Psikoloji çalışması, küresel iklim farkındalığını ve iklim eylemini desteklemenin yollarını ortaya çıkarıyor.

iklim değişikliği
Görsel: Pixabay

İnsanlara doğrudan iklim eylemine geçmeleri için ilham veren hızlı ve kolay müdahaleler kutsal kasedir. Davranış bilimciler ve politika yapıcılar hangi küçük adımların en büyük farkı yaratabileceğini öğrenmek istiyorlar. İklim değişikliği psikolojisi alanında bugüne kadar yapılan en büyük deneylerden biri, aynı müdahalelerin belirli bir bağlama ve en önemlisi de değişimin yönlendirildiği ülkeye bağlı olarak farklı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

250'den fazla bilim insanından oluşan uluslararası bir ekip tarafından yapılan yeni araştırma, 63 ülkede çeşitli çevresel müdahaleleri ve insanların bunlara nasıl tepki verdiğini inceledi.

Avusturya'da, ağaç dikmek için harcanan zaman gibi etkili çevre yanlısı davranışları artırmanın en iyi yollarından biri, insanlara iklim değişikliğinin halihazırda gerçekleştiğini, Avrupa'yı olumsuz etkilediğini ve yakınlardaki insanlar için zararlı olduğunu gösteren bilgiler sunmaktır. Bu, davranış bilimcilerin psikolojik mesafeyi azaltmak olarak adlandırdığı şeydir. Bu çerçeveleme, iklim değişikliğinin risk ve tehlikelerini daha yakın ve ilişkilendirilebilir hissettirerek insanları buna karşı harekete geçmeye teşvik ediyor.

Ancak Avusturya ile benzer bir dili, kültürü ve uzun bir tarihi paylaşan Almanya'da aynı müdahalenin çok farklı bir sonucu oldu. Katılımcılar iklim değişikliğine daha az inanma eğilimindeydi, iklim değişikliğini azaltma politikalarını destekleme olasılıkları daha düşüktü ve ağaç dikme olasılıkları daha düşüktü.

Küresel Görünüm

Ekip, dünya genelinde iklim değişikliği farkındalığını ve iklim eylemini artırmak için tasarlanan 11 stratejinin etkinliğini test etti.

59.000'den fazla katılımcıya, yeğenine mektup yazmak ya da iklim değişikliğiyle ilgili bilgileri sanki etkisi okuyucunun çok yakınında gerçekleşecekmiş gibi okumak gibi iklim değişikliği inançlarını etkilemek üzere tasarlanmış 11 olası müdahaleden biri gösterildi. Daha sonra katılımcılara iklim değişikliğine olan inançları, azaltım politikalarına destekleri ve ağaç dikmek gibi farklı çevresel eylem türlerine katılımlarını değerlendirmek üzere anket uygulanmıştır.

Genel olarak, ankete katılanların %86'sı iklim değişikliğinin yaşandığına, tehlikeli bir sorun olduğuna ve büyük ölçüde insanlardan kaynaklandığına inanmaktadır. Önemli iklim azaltma politikalarına destek %72 gibi etkileyici bir oranda ölçülmüştür.

Bir başka önemli ölçüt de çaba gerektiren davranıştı: ağaç dikmek için bağış karşılığında belirli sayı kombinasyonlarını tanımlamak gibi sıkıcı bir görevi tamamlamak. Katılımcıların yarısından fazlasının 300.000'den fazla ağaç dikmesi, çoğu insanın iklim değişikliğini sorgulamadığını, bunu azaltmaya yönelik politikaları desteklediğini ve bunu durdurmak için ellerinden geleni yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Bu deneyi gerçekleştirmeden önce, hangi müdahalelerin tüm bağlamlarda işe yarayacağını bulmak umuluyordu. Bunun yerine, bu alanda daha fazla bilimsel araştırmayı teşvik eden bazı gerçekten ilginç sonuçlar bulundu.

Tüm verileri bir araya getirildiğinde, psikolojik mesafeyi azaltmak gibi bir müdahalenin bir bağlamda işe yaradığı ancak Avusturya ve Almanya'da olduğu gibi başka bir bağlamda geri teptiği görüldü. Bu durum muhtemelen verilerdeki büyük çeşitlilikten kaynaklanmaktadır.

Verilerin hesaba katmadığı başka farklılıklar da olabilir. İşleri daha da karmaşık hale getiren bir başka husus da, müdahalelerin hedeflenen değişkene bağlı olarak farklı etkilere sahip olmasıdır. Bir müdahale iklim değişikliğine olan inancı artırmada işe yaradıysa, çaba gösterme davranışı üzerinde geri tepme eğilimi gösterdi.

Hiçbir çözüm iklim değişikliğinin azaltılmasını uluslararası düzeyde teşvik etmeyecektir. Hem politika yapıcıların yukarıdan aşağıya düzenlemeleri hem de bireysel davranış değişiklikleri bulmacanın gerekli parçalarıdır ve bağlam çok önemlidir.

Yeni Bir Uygulama

Bulgular, insanları hükümet, toplum ve hane halkı düzeyinde çevreye daha duyarlı kararlar almaları için güçlendirebilecek yeni bir iklim müdahale uygulamasının tasarlanmasına yardımcı olmak için kullanıldı. Araştırmada kullandığımız geniş veri havuzuna dayanarak herkes, en iyi sonuçlar için 30'dan fazla kişiden oluşan örneklere bakarak, belirli ülkelerde, belirli yaş aralıklarında ve hatta siyasi kimliklere göre müdahalelerin ne kadar etkili olduğunu keşfedebilir.

Bu ücretsiz ve kullanımı kolay uygulama özellikle politika yapıcılar ve iklim değişikliği iletişimcileri için faydalı olabilir. Örneğin, 50 yaşın üzerindeki Avrupalıların politika desteğini en iyi şekilde nasıl artırabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bu politikaların gelecek nesilleri, özellikle de kendi çocuklarını ve torunlarını nasıl etkileyeceğini vurgulamak en iyi seçeneğiniz olabilir.

Değişim İçin Oy Vermek

Yavaş bir treni tercih etmek veya kısa bir uçuş için bilet almak gibi iklim değişikliğiyle ilgili kişisel tercihler yaparken, kararınızı kolaylaştırmak için bu sonuçları kullanabilirsiniz. Uygulamaya giriş yapın ve aynı ülkede yaşayan sizinle benzer yaştaki insanlar için neyin işe yaradığını görün. Daha sonra kararınızı vermeden önce yapılacak müdahaleyi değerlendirebilirsiniz.

Psikolojik mesafeyi azaltmak en etkili müdahale ise, iklim değişikliğinin halihazırda size yakın insanları etkilediği tüm yolları kendinize hatırlatabilirsiniz. Bu, söz konusu karar bağlamında sizin için neyin önemli olduğunu önceliklendirmenize yardımcı olacak ve tüm süreci daha basit hale getirecektir.

Oy vermek, iklim üzerinde büyük etkisi olabilecek bir seçimdir. İklim değişikliğine öncelik veren adaylara ve partilere oy vermek sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, bir iklim politikasının kabul edilip edilmeyeceğinin en önemli belirleyicilerinden biri kamu desteğidir.

Desteklediğiniz iklim politikaları hakkında sesinizi duyurmak, farkındalığın yayılmasına yardımcı olabilir ve politikanın kabul edilme olasılığını artırabilir. Bu, yerel temsilcilerinize mektup yazmayı, arkadaşlarınızla ve ailenizle konuşmayı veya sosyal medyada paylaşımda bulunmayı içerebilir.

Makale, çeşitli iklim mesajlarının etkinliğine yeni bir ışık tutuyor ve uygulama iklim eylemini kolaylaştırmaya yardımcı olacak pratik yollar sunuyor. Etkili müdahalelerin daha hedefli bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırarak, bu senaryoda işe yaramayacak müdahaleler için daha az zaman ve para harcanacaktır. İklim kriziyle etkin bir şekilde mücadele etmek için yönetişimin tüm düzeylerinde çabaların koordine edilmesi gereklidir çünkü zaman çok önemlidir.