Sokrates Çağdaşlarını Nasıl Etkiledi?

Günümüzde ikonik bir filozof olan Sokrates'in çağdaşlarını etkilediği yollar.

sokrates heykel
Görsel: evrenatlasi.com

Antik Yunan'dan pek çok büyük filozof çıkmıştır, ancak en etkili olanlardan biri Sokrates'tir. Geniş kapsamlı felsefi ilgi alanları, yenilikçi öğretim yöntemleri ve öğrencileri üzerindeki etkisi sayesinde Sokrates'in mirası bugün de devam etmektedir. Ancak bilgelik için Sokrates'e başvuranlar sadece günümüz düşünürleri değil; filozof arkadaşı Platon, askeri komutan Ksenofon ve oyun yazarı Aristofanes gibi çağdaşları da ondan etkilendi. İşte Sokrates'in yaşamı ve öğretilerinin çevresindekileri etkilediği beş yol.

Sokrates Felsefi Sorgulamanın Önemini Aktardı

Sokrates'in eserleri çok geniş kapsamlı olmasına ve siyasetten etiğe ve metafiziğe kadar çok çeşitli felsefi alanları kapsamasına rağmen, ortak olan bir şey vardır: felsefi sorgulamaya yaptığı vurgu. Sokrates temel soruları incelemekle ilgilenmiş ve mutlaka bir cevaba ulaşmayı önemsememiştir; kesin bir duruş sergilemekten ziyade eleştirileri ortaya çıkarmak için farklı düşünce yollarını keşfetmeyi amaçlamıştır.

Cevaplar yerine tartışmaya duyduğu bu ilgi, eserlerini adalet, erdem, ruhun doğası ve gerçeklik gibi konuları keşfetmek için kullanan Platon'a geçmiştir. Sokrates, Platon'un yalnızca tartıştığı konuları değil, aynı zamanda bunları nasıl tartıştığını da etkilemiştir.

Sokratik Yöntemi Popüler Oldu

Sokrates sadece verdiği derslerle değil, aynı zamanda bunları nasıl öğrettiğiyle de etkili olmuştur. Günümüzde Sokratik Yöntem olarak bilinen bu yöntemle Sokrates, yaşadığı dönemde uzun soluklu bir tartışma modelinin öncülüğünü yapmış; öğrencilerine sorular yönelterek onların eleştirel düşüncelerini zorlamak ve düşüncelerindeki hataları ya da çelişkileri ortaya çıkarmak için bu öğretme stratejisini kullanmıştır. Tartışma formatı bugün hala kullanılmaktadır ve çağdaşlarını da etkilemiştir.

Platon bu stratejiyi benimsemesiyle tanınsa da, Sokrates'in bir başka çağdaşı olan filozof, tarihçi ve askeri lider Ksenofon da yazılarını "Memorabilia"da olduğu gibi diyalog formatında sunar.

Filozofun Yazılı Sözlere Güvensizliği Diğerlerinin Metinlerini Etkiledi

Sokrates yazılı metinlere karşı son derece şüpheciydi ve ardında kendine ait hiçbir fiziksel eser bırakmamıştı. Sonuç olarak, bugün büyük filozof hakkında bilinenlerin çoğu başkalarından gelmektedir. Çağdaşları bu güvensizliği paylaşmasa da – Sokrates kağıttan bir miras bırakmama konusunda biraz aykırı biriydi — etrafındakileri etkiledi.

Öğrencisi Platon hayatını Sokrates'in sözlerini ve öğretilerini kendi anlatılarına dahil ederek geçirmiş ve günümüze kadar gelen Sokratik mirasın oluşmasına yardımcı olmuştur. Bu durum Platon'un eserlerinin büyük ölçüde Sokrates'e odaklanmasına neden olmuş ve Platon'un fikirlerini yazma ve sunma biçimini etkilemiştir.

Sokrates Bilgiye Değer Verirdi ve Öğrencileri de Verirdi

Sokrates'in en yaygın öğretilerinden biri bilgeliğin doğası ve önemi ile kişisel cehaleti kabul etmenin gerekliliğiydi. Hiç kimse her şeyi bilemez ve gerçek bilgelik ancak bu kabul edildiğinde bulunabilir. Bu özel inanç Platon'un bilgeliğe ilişkin kendi görüşleri üzerinde etkili olmuştur.

Sokrates'in düşüncelerini temel alan Platon, "Cumhuriyet" adlı eserindeki ünlü mağara alegorisini bilgi, gerçeklik ve anlayışı keşfetmek için kullanmış ve mağara duvarlarındaki gölgeleri dünyanın yanlış algılanışına benzetmiştir. Platon, mağaranın dışındaki dünyaya yolculuk eden bir kişiyi bilgeliğe doğru yapılan yolculukla eş tutar ve bu da doğrudan Sokrates'in bilgeliğin ulaşılması gereken bir hedef olduğuna dair fikirlerine dayanır.

Yargılanması ve Ölümü Filozofları ve Edebiyatı Etkiledi

Dinsizlik ve Atina gençliğini yozlaştırmakla suçlanan Sokrates, bir jüri tarafından idama mahkûm edildi. Platon, "Apology" adlı eserinde duruşma ve ölüm hakkında yazmış ve Sokrates'in nihai sonu boyunca savunmasını ve saygınlığını tasvir etmiştir. Platon'un birey ve devlet arasındaki ilişkiye dair görüşleri, adalet, felsefe ve toplumun rollerine dair düşüncelerinin yanı sıra bu olaylardan doğrudan etkilenmiştir.

Sokrates'in ölümü sadece çağdaşı olan filozofları etkilemekle kalmadı. Sokrates ile aynı dönemde Atina'da yaşamış olan komedi oyun yazarı Aristofanes, "Bulutlar" adlı oyununda Sokrates'in hicivli bir versiyonunu tasvir etmiş, Sokrates'in yargılanması ve ölümünün kurgusal bir versiyonunu canlandırmıştır. Temsil doğru olmasa da, Sokrates'in hayatının antik Atina'daki yaşamın birçok farklı yönü üzerindeki etkisini göstermektedir.