Ütopya Nedir? Ortaya Çıkışı ve Özellikleri

Ütopya yapıtı kısmen ortaçağın tefekküre dayalı yaşam idealine bir tutunma girişimiydi.

ütopya

Yayımlanmasından bu yana yaklaşık 500 yıl içinde Thomas More'un Ütopya'sı Gandhi'nin düşüncesinden Silikon Vadisi'nin teknoloji devlerine kadar her şeyi etkiledi. İngiliz hukukçu, devlet adamı, yazar ve aziz Thomas More tuhaf bir karakterdi. 1478'de doğdu, bazı yönlerden ilericiydi (kızlarını çok yüksek düzeyde eğitti) ancak aynı zamanda eski geleneklere bağlıydı (kıl fanila giydi).

Protestan Reformu'nun düşmanı oldu ve Kral VIII. Henry tarafından başı vuruldu. Bugün More'u en çok icat ettiği bir sözcükle biliyoruz: Ütopya. Dünya çapında bir düşünceye dönüşen bu kavram, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su, Mahatma Gandhi'nin pasif direniş doktrini ve Pennsylvania'nın kuruluşu kadar çeşitli kitapları, felsefeleri ve siyasi hareketleri şekillendirdi.

Ütopya Nedir?

ütopya
Sanatçı: Sidewalk Labs.

More, ideal yönetim biçimine sahip bir ada topluluğunu tanımlamak için ütopya sözcüğünü türetti. İlk olarak 1517'de Latince yayımlanan Utopia kitabı, Yunanca "hiçbir yer" anlamına gelir; bazı bilim insanları bunun "mutlu yer" anlamında bir sözcük oyunu olabileceğini söylüyor.

İngiliz filozof Thomas More, 1516'da Mükemmel Bir Devlet Modeli ve Yeni Ütopya Adası'nı yayımladı. Adanın adı Yunanca "ou" (hayır) ve "topos" (yer) kelimelerinin birleşmesinden gelir. Ütopya kavramı böyle doğdu. Ütopya, mükemmel olmayı arzulayan dünyaları ve kentleri tanımlar ancak içinde aslında kendini aldatır. More'un Ütopya'sı bu düşünceye değinen ilk edebi eser değildi.

Daha iyi bir yaşam hayal etmek, insan olmanın doğuştan gelen bir parçasıdır. MÖ 380'de Platon, Sokrates'in hem erkeklerden hem de kadınlardan oluşan filozof krallar tarafından yönetilen komünist, eşitlikçi bir şehir devletini tanımladığı Devlet diyaloğunu yazdı. Tek bir aile halinde üremek yerine, bu liderler birlikte olmak için yılda bir kez kenti terk eder. Gerçek ailelerinden habersiz olan ve devlet tarafından büyütülen çocuklar yeni nesil mükemmel koruyucular haline gelirler.

İlk Ütopya Düşüncesi

Devlet, Platon, MÖ 370.
Devlet, Platon, MÖ 370.

Günümüzün siyasi ikliminde sıra dışı olsa da, düzgün bir toplumun nasıl çalışması gerektiğini tanımlayan ilk kişi Platon'du. Platon Devlet'teki ütopik vizyonunda, her insan ruhunun iştah, cesaret ve akıldan oluşan ruh üçlüsüne dayandığı ideal bir devlet inşa etti. Devletinde üç kategoride vatandaş vardı: Her biri farklı doğaya ve kapasiteye sahip zanaatkarlar, yardımcılar ve filozof krallar.

Zanaatkarlara iştahları hakimdi ve bu nedenle maddi mallar üretmek kaderleriydi. Yardımcılar cesaretliydi ve devleti istiladan korumayacak ruha sahiptiler. Filozof-krallar, aklın cesaret ve iştah üzerinde hüküm sürdüğü ruhlara sahipti ve bu nedenle bilgece hükmedecek öngörü ve bilgi taşıdılar.

Ancak Ütopya Adası kompozisyonu ve kuralları ile Devlet'ten çok daha kapsamlıdır. Ütopya'da başkent hariç her birinin aynı olduğu 54 kent vardı. Her şey halka açıktı ve özel mülkiyet yoktu. Tüm evler ve kasabalar aynı büyüklükteydi ve duygusal bağdan kaçınmak için herkes her 10 yılda bir taşınmak zorundaydı. Herkesin giysisi aynıydı. Tek fark erkek ve kadın giysileri arasındaydı.

İnsanlara hane başına iki köle verildi. Herkes günde altı saat çalıştı ve şans eseri saat fazlalığı olursa çalışma saatleri kısaltıldı. Öğleden sonra sekizde sokağa çıkma yasağı vardı ve herkes sekiz saat uyumak zorundaydı. Eğitim liyakata dayalıydı. Görevini yerine getiremeyenler topluma elinden gelenin en iyisini sunmadığı için yasaklanırdı.

Hem More hem de Plato ütopyalarını aslında birer deneme gibi sundular. Yalnızca kendi dünyalarının kuralları ve standartlarıyla ilgilendiler, ancak mükemmelleşmiş toplumlardaki insan etkileşimlerinin nasıl olacağını çok az düşündüler. Ütopyalar, kurgusal yazarların ve yaratıcıların elinde eskisinden daha somut hale gelmiştir. Gerçek insanların karşılaştığı olayların, sonuçların ve fantezilerin anlatılması ütopya konseptini gerçeğe yaklaştırdı.

Ütopyaya Dair Sorunlar

Uzayda bir ütopya.
Uzayda bir ütopya. Publicsbooks aracılığıyla.

Mükemmellik imkansızdır çünkü herkesin inandığı farklı düşünceler vardır; bir ütopya bunların hepsinin birleşiminden ortaya çıkmalıdır. Tüm ütopyalarda toplum için ödenmesi gereken ağır bedeller vardır. Erewhon gibi aklımızı ve eleştirel düşüncemizi bir kenara mı atmalıyız? Bilimin bize biyoloji ve cinsiyet hakkında öğrettiği her şeyi görmezden gelebilir miyiz? Gelişmiş bir makinenin bizi yönetmesi için tüm bireysellikten vazgeçecek miyiz?

Ütopyalara dair en büyük sorun, mükemmel insanlarla mükemmel toplumlar inşa etmeleri ve neredeyse tamamen insan doğasını göz ardı etmeleridir. Yolsuzluk, açgözlülük, şiddet, iyi niyet ve sorumluluk göz ardı edilir. Bu yüzden çoğu ütopya dış dünyalar veya mistik yerlerdir, olup bitenlerin gerçekliğinin unutulabileceği yerlerdir. Ütopyanın gerçek yüzünü gösterip bize en yakın kardeşi distopyayı hatırlattığı de yer burası.

Ütopyalarla ilgili temel sorun, mükemmel bir dünya yaratmak değil, insanları ona bağlı kalmaya ikna etmektir.

Tarihte Ütopya Örnekleri

Ütopyalarla ilgili temel sorun, mükemmel bir dünya yaratmak değil, insanları ona bağlı kalmaya ikna etmektir. O halde asıl soru şu: Hiç bu kadar ikna edici bir güce sahip bir ütopya oldu mu?

Çeşitli ortaçağ eserlerinde ideal topluma dair fikirler yürütüldü. Fransa'da kraliyet sarayı için çalışan büyük yazar Christine de Pizan, 1405'te The Book of the City of Ladies'i yayımladı. Bir şehri tuğla tuğla inşa eden ortaçağ hanımlarının etkileyici tablosuyla resmedilen kitap kadınların çağlar boyunca elde ettiği başarılar etrafına kuruludur ve "erdem ve ahlakı sevmiş, seven ve sevecek tüm kadınlar" yaşadığı, ataerkillikten uzak bir sembolik kenti vardır. Tarihteki çoğu ütopya kitabı erkekler tarafından yazıldığından bahsetmeye değer.

Yine çok farklı bir ütopya fikri daha 14. yüzyılın ortalarında ana akım oldu. Ortaçağ köylüleri tarafından yaratılan ve İrlanda'da 1330 civarında derlenen Kildare Şiirleri'nde geçen bir ütopya: Cockaygne Ülkesi. Yaşlı Pieter Brueghel tarafından 1567 tarihli tablosunda unutulmaz şekilde hayal edilen Cockaygne, işin ve otoriter figürlerin olmadığı, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir ülkeydi. Özel mülkiyet eksikliği gibi birkaç yönle More'un Ütopya'sına benzer.

Ütopya Nasıl Ortaya Çıktı?

Ütopya yapıtı kısmen ortaçağın tefekküre dayalı yaşam idealine bir tutunma girişimiydi. Keşiş yaşam tarzı Reformasyon güçlerinin saldırısı altındaydı ve 1536'da manastırların feshedilmesiyle kısa süre sonra doruğa ulaşacaktı.

Thomas More, Ütopyalılar hakkında şunları yazıyor: "Onlar, doğayı tefekkür etmenin ve ona övgüyle yaklaşmanın Tanrı için çok kabul edilebilir bir onur olduğunu düşünürler." Bununla birlikte, iyi bir modern politikacı gibi More, Ütopya'nın çalışkan ailelerin ülkesi olduğunu da vurgular: "Ataletten tamamen vazgeçip kaçınıyorlar, bu hayattan sonra mutluluğun yoğun emek ve iyi çalışmayla kazanılacağını ve elde edileceğini düşünüyorlar."

Thomas More'un ideal devleti püritendi. Kusursuz toplum vizyonu, Cockagyne'deki köylülerin hayalini kurduğu şehvetli kişisel düşkünlükten çok uzaktır. Karşılıksız aşkı ve hiçbir şey yapmadan uzanmayı unutun. Ütopya'da çalışmaktan çekinen tembelleri izleyen Syphograunte adlı bir patron sınıfı vardır.

Vatandaşlar sürekli izlenir. Nerede olursanız olun, her zaman çalışmak zorundasınızdır. Tembelliğin asla mazereti olamaz. Ayrıca şarap tavernaları, birahaneler, genelevler, baştan çıkarmalar veya gizli buluşma yerleri yoktur. Herkesin gözü üzerinizdedir, bu yüzden daima işinize devam etmek ve boş zamanınızı doğru kullanmak zorunda olursunuz.

Ütopya Komünist mi?

Ütopyanın komünist unsurları vardır. Thomas More ütopyayı yazarken zamanın seyahat literatüründen, özellikle de Amerigo Vespucci'den etkilendi. Kaşif Vespucci'nin anılarında belirttiği gibi kendisi kapitalizmden uzak yaşayan yerli kabilelerle tanışmıştı: "Onlar ne satarlar ne de takas ederler, ama doğanın bolluğundan özgürce verdiğiyle yetinirler. Tam bir özgürlük içinde yaşıyorlar ve ne kralları ne de efendileri var. Hiçbir yasaya uymuyorlar. Bir binayı paylaşan altı yüz kadar ortak yaşam alanı var."

Tam bir özgürlük içinde yaşıyorlar ve ne kralları ne de efendileri var. Hiçbir yasayı izlemezler – Amerigo Vespucci

Ütopya Mümkün mü?

Platon ve More'un ütopyalarını yaratırken hesaba katmadıkları şey, insanların incelikle işlenmiş fantezilerde yaşayarak ödediği bedeldir. Yaklaşımlarında bir saflık bile vardı (bulundukları eski toplumlar nedeniyle doğaldır). Anlattıkları şeyleri toplumun işleniş biçimine ilişkin gerçek önermeler gibi gördüler.

Konu ütopyaya geldiğinde çağdaş yazarlar fikirlerin artıları ve eksileri ile insanlık durumunun kırılganlığı ve yıkıcılığına dair daha tutarlı hissettiren dünyalar kurmuştur. Ütopyaların yararlı olduğu söylenir çünkü gelecekte olmak istediğimiz yeri gösterirler. Sorunsa böyle bir yeri hangi kişi veya grubun tasarlayacağı ve her bireyin buna katılıp katılmayacağıdır.

Dünyanın şu şekilde ayrıldığını hayal edin: Evrensel, ülke, kent, topluluk, aile ve birey. Ütopyalar en üst düzeyde tasarlanır ve diğer tüm düzeyler bu ideale uyum sağlamak zorundadır. Ancak yukarıdan aşağıya yaklaşım sonunda evrimsel baskılara boyun eğecektir. Platon ve More'un mükemmel devletlerinde gördüğümüz gibi, değişmez bir ideal, gelişen bir dünyada var olamaz.

Her şeyden önce Ütopya, yalnızca zenginlerin yararlandığı bir toplum değil, adil bir toplum yaratmaya yönelik ciddi bir girişimdi. More, "Zengin adamlar kendi mallarını ulus adı ve başlığı altında tedarik ediyorsa, kesin bir komplodan başka bir şey algılayamıyorum" diye yazdı.