Sonbaharda Neden Ağaçların Hepsi Yapraklarını Dökmez?

Neden bazı ağaçlar ve çalılar yapraklarını dökerken diğerleri dökmez? Tatmin edici bir cevap için bilim var.

sonbahar

Sonbaharın gelmesiyle birlikte çoğu ağacın yaprakları renk değiştirerek kırmızı, sarı veya kahverengi olur. Meşeler, kayınlar ve kestaneler birkaç hafta içinde tamamen yapraksız kalır. Ancak köknar, ladin ve diğer ilgili türler gibi kozalaklı ağaçlar sonbahar ve kışın yaklaşmakta olduğunu pek umursamıyor gibi görünmektedir. Kışın ölü zamanlarında bile iğneleri canlı yeşil renklerini korur. Çalıların çoğu sonbaharda yapraklarını kaybetse de, yaprağını dökmeyen bitkiler bir istisnadır. Peki ama neden? Neden bazı ağaçlar ve çalılar yapraklarını dökerken diğerleri dökmez? Tatmin edici bir açıklama için bilim var.

Sonbaharda Yaprak Dökmeyen Ağaçlar

sonbahar yaprak döken ağaç
Sonbaharda yaprak döken ve yaprak dökmeyen ağaçlar arasında besin ve enerji kullanım farkları vardır.

Çoğu bitki kış boyunca hem soğukla hem de su eksikliğiyle sorun yaşamaktadır. Kışın dondurucu soğukları suyun topraktan içeri nüfuz etmesini engeller. Bu su kaynağı don sırasında daha da azalır çünkü özellikle yaprak döken bitkiler fotosentez sırasında yapraklarından çok fazla su kaybederler. Bu nedenle, yaprakları dolu olan bitkiler donarak ölebilir. Sonuç olarak, birçok yaprak döken ağaç bu kaderi yaşamamak için yapraklarını tamamen döker. Bu yaprak dökümü, yaprakların verimsiz kış ayları boyunca hayvanlar tarafından yenmesini önler.

Azot Rezervleri

Ağaç, dökülmeden önce yararlanabileceği tüm yaprakları süratle dönüştürmeye başlar. Azotun bitki büyümesi için hayati öneme sahip olması kimseyi şaşırtmamalıdır; özellikle azotlu protein yapı taşları bu sürece dahildir. Bu bileşenler suda çözünen kimyasallara parçalanır ve bir tür besin rezervi olarak bitkinin ana gövdesine ve köklerine gönderilir. Bu parçalanma sonucunda yapraklar sarı ve kırmızı renklerinin izlerini korur. Azot, sonbahardaki canlı yaprakların sebebidir.

Tasarruflu Kozalaklı Ağaçlar

Bununla birlikte, çoğu kozalaklı ağaç yıl boyunca yapraklarını korur. İğnelerinin üzerinde balmumu kaplaması vardır, bu nedenle zaten önemli ölçüde azalmış olan yaprak yüzeyleri üzerinden daha az su kaybederler, bu da kuraklığa ve soğuğa daha iyi dayanmalarını sağlar. Ayrıca köknar, ladin ve diğer ağaçlardaki stomalar (çevreyle gaz alışverişi için küçük açıklıklar) iğne oyuklarının derinliklerine gömülüdür. Sonuç olarak, çok az miktarda su alırken yapraklarını korumayı başarabilirler.

Birçok kozalaklı ağaç kışların uzun sürdüğü bölgelerde yetişir. Yazın başlarında hala don olabileceği için yapraklarını korurlar ve zaten sonbaharın başlarında gerçekleşen don, beklemeleri için yeterli bir sebeptir. Işığın ve sıcaklığın yeterli olduğu zaman dilimi, yaprakların oluşması ve ardından meyve ve tohumlar için yeterli enerjinin toplanması için oldukça yetersizdir. Dolayısıyla ağaçlar ilk etapta yapraklarını dökmemeye karar verirler.

Hem İğne Yapraklı Hem de Yaprak Döken Ağaçların İstisnaları Var

Kozalaklı ağaç ailesinin bir üyesi olmasına rağmen, karaçam da yapraklarını döker. Karaçam, yüksek dağlarda ve uzak kuzeyde olduğu gibi aşırı soğuklarda gelişen bir kozalaklı ağaçtır. Orada, kozalaklı ağaçların soğuğa karşı doğal direnci bile hayatta kalmalarını sağlamak için yeterli değildir. Kış boyunca daha fazla su kaybını önlemek için en iyi strateji olarak yapraklarını dökmeye karar verir.

Bununla birlikte, yapraklarını dökmeyen ağaçlar sadece kozalaklı ağaçlarla sınırlı değildir: Kiraz defnesi ve ormangülü, yapraklarını kış boyunca koruyan iki yaprak döken bitkidir. Bu bitkiler genellikle kışların daha kısa sürdüğü sıcak iklimlerden gelmektedir. Durum böyle olduğundan, her ilkbaharda eski yapraklarını bırakıp yenilerini büyütmeleri çoğu zaman zahmete değmez.

Bu bitkiler yapraklarını değiştirmek için çaba harcamak yerine yapraklarını muhafaza ederler. İklimin bu kararda önemli bir rolü vardır. Bazı yaprak dökmeyen ağaçlar ve çalılar daha soğuk ve uzun kışları atlatabilir, fakat nihayetinde yerli türler tarafından geride bırakılmış olurlar. Genellikle bir bahçede süs bitkisi olarak var olurlar.