Bir dil neden ve nasıl yok olur?

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si, dünya genelindeki 6.000 dilin yalnızca yüzde 4'ünü konuşmaktadır. Dillerin büyük çoğunluğu neredeyse terk edilmiş durumda.

En büyük başarılarımızdan biri, bizi birleştiren ve aynı zamanda bölen dillerin geliştirilmesidir. Şu anda dünya üzerinde yaklaşık 6.000 benzersiz dil kullanılıyor. Ancak UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası'na göre, en az 600'ü kritik tehlike altında olmak üzere 2.500'den fazla dil tehlike altında. Asıl soru, neden bu kadar çok dilin yok olduğudur.

Bunun bir nedeni, dillerin konuşanlarıyla birlikte yok olmasıdır. Bir dili anadili olarak konuşan çok sayıda kişi, toplulukları çok küçükse ya da soykırım kurbanı olmuşlarsa toplu bir ölümle yok olabilirler. Azınlık dillerini konuşanların baskın dil ya da evrensel bir dil lehine dillerini terk etme olasılıkları çok daha yüksektir.

Bir dilin tehlikede olduğunun bir başka göstergesi de artık yeni nesillere öğretilmemesidir. Genç nesiller o dili kullanmayı bıraktığında, o dilin öldüğü söylenir. Çoğu zaman bu eğilimler eş zamanlı olarak ilerler.

Azınlık dillerin terk edilmesi

Örneğin Latince, yaklaşık M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 3. yüzyıla kadar kullanılan Galya dilinin tamamen yerini aldıktan sonra bugünkü Fransa'da hakim dil haline gelmiştir. Bir başka örnek de Orta Avrupa'da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Doğu Frizce ve Sorb dilleridir.

Doğu Frizcenin son kalıntısı olan Sater Frizcesini şu anda sadece yaklaşık 2.000 kişi konuşmaktadır. Bu kişiler Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Oldenburg bölgesinde üç farklı topluluğa dağılmış durumdalar.

Bu dil, sadece yaşlılar tarafından konuşulduğu için yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sater Frizcesi eskisinden daha az ölçüde de olsa yerel okullarda yeniden öğretilmeye başlandı. Saterland tüm Avrupa'daki en küçük dil adası olabilir.

Alabama dili yok olmanın eşiğinde, Kuzey Amerika'da sadece 370 konuşanı kaldı. Hernando de Soto 1540 yılında bölgeye vardığında Alabama dilini duyan ilk Avrupalı olmuştur. Bu dil Muskogean dilleri Koasati ve Apalachee ile akrabadır.

Yok oluş devam ediyor

UNESCO, dünya nüfusunun yaklaşık %97'sinin dünya genelindeki 6.000 dilden yalnızca %4'ünü konuştuğunu tespit etmiştir. Bu da dillerin büyük çoğunluğunun küresel nüfus tarafından neredeyse terk edildiği anlamına geliyor. Tüm dillerin yarısında konuşmacı sayısında dramatik bir düşüş yaşanıyor. UNESCO, 21. yüzyılın sonuna kadar egemen dilin dünyadaki yerel dillerin %90'ından fazlasının yerini almış olacağını öngörmektedir.

Çoğu dil uzmanı, bir dili kaybetmenin trajedi olacağı konusunda hemfikirdir. Zira kültürün kaybı aynı zamanda geleneklerin ve değerlerin de kaybı anlamına gelmektedir. Dil, bir kişinin kimliğinin önemli bir parçasıdır ve o dili konuşan insanların onunla özel bir bağı vardır. Bu değişimi yaşayan birçok insan, anadillerinin ve kültürlerinin kaybını trajik bir olay olarak görmektedir.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri koruma çabaları

Ancak yine de tehlike altındaki bir dili kurtarmak mümkündür. Yok olmakta olan dilin önemini güçlendirmenin bir yolu medyanın varlığıdır. Bir dili canlandırmak ve yaymak için okullarda seçmeli veya özel programlar gibi hedefe yönelik eğitim yoluyla da fırsatlar bulunabilir. Tehlike altındaki bir dilin tespit edilmesi ve arşivlenmesi genellikle dil topluluğuna dilini savunma ve korumak için çaba gösterme dürtüsü verir.