Solucan İkiye Bölündükten Sonra Nasıl Yaşayabiliyor?

Yer solucanları "merdiven benzeri" sinir sistemi olarak adlandırılan bir sisteme sahiptir.

yer solucanı

Yer solucanları çok sayıda insan tarafından sevilmez ve özellikle kuşlar bu canlıları yemeyi sever; çünkü yağmur yağdığında genellikle yeraltı habitatlarını terk ederler. Yer solucanı Latince'de Lumbricus terrestris adıyla bilinir. Bu hayvanlar, birçok insanın çocukken tanık olduğu garip özelliklere sahiptir: Solucanı sivri uçlu bir bıçakla kesebilirsiniz, ancak solucanın vücudunun her iki ucu da hareket etmeye devam edecektir. Solucan, vücudunun kaybolan kısmını tamamen yeniden yaratma yeteneğine sahip. Peki ama bu ilk aşamada nasıl gerçekleşiyor?

Solucanın Nereden Kesildiği Önemlidir

solucan iç organları
(Kaynak: Addison Wesley Longman)

Vücudunun önemli bir kısmı eksik olsa da solucan yine de yaşamaya devam edebilir. Yer solucanı, vücudunun kaybettiği bölümünü yeniden canlandırabilme gücüne sahip. Bununla birlikte, solucanın neresinin kesildiği bir fark yaratıyor gibi görünüyor. Sadece boğaz parçalarını içeren ön kısım yenilenebilir ve bu da sadece birkaç segment kaybedildiğinde gerçekleşebilir. Solucanın başı, sindirim sisteminin ve merkezi beynin bulunduğu yerdir.

Solucanın Başsız Hayatta Kalması

Yine de başı olmayan ve hayatta kalan solucanlara rastlamak mümkündür. Başı olmayan bir solucan etkili bir şekilde beslenemediği için, bu senaryoda sadece kısa bir ömrü olabilir. Bu nadir fenomen, aslında her iki ucun da rejenerasyon yeteneğine sahip olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, arka uç yalnızca başka bir arka uç doğurabilir; dolayısıyla, ön bölümde bulunan tüm hayati organlar kaybedilmektedir. Öte yandan ön uç, yeni bir arka ucu rejenere etme ve bu şekilde bütün bir solucan yaratma kapasitesine sahiptir.

Yine de, yaralarındaki enfeksiyonlar nedeniyle bu hasarlı solucanların vahşi doğada yaşama şansı düşüktür.

Bir Yer Solucanın Eksik Parçasını Yenilemesi

Solucanın eksik vücut bölümünü geliştirmesi için yaklaşık bir hafta gerektiği bilinmektedir. Bu süre zarfında uç kısımda bir yara tabakası şekillenmeye başlayacaktır. Bağırsak ve deriden gelen hücreler, yeni vücut bölümlerini aşamalı olarak oluşturma sürecini başlatmak için hasarlı bölgeye hareket eder. Arka uçtaki segmentler öndekilere göre daha hızlı yenilenir. Buna ek olarak, en azından rejenerasyonun başlangıcında, arkadaki değişimler nispeten daha dardır. Yeni segmentlerin pigmentasyonunun solucanın gerçek rengine dönmesi yaklaşık iki ila üç ay sürer.

Yer Solucanı Kesildikten Sonra Nasıl Hala Hareket Ediyor?

Bir yer solucanının vücudunun ayrık uçları, etrafta ustalıkla geziniyor gibi görünebilir. Bu fenomenin biyolojik bir nedeni de vardır: Yer solucanları, adından da anlaşılacağı üzere, bir ip merdivene benzer şekilde tüm vücut boyunca ilerleyen "merdiven benzeri" bir sinir sistemine sahiptir. Canı yanan yer solucanının kaçma içgüdüsü harekete geçer ve bu içgüdü solucan ister sadece ezilsin isterse tamamen bölünsün değişmez. Bu tepki kas seğirmesine neden olur, bu yüzden yer solucanı kesildikten sonra etrafta sürünüyor gibi görünür. Bununla birlikte, kesici alet yer solucanına yanlış yerden vurursa, hayvan bundan sonra kendini yenileyemeyebilir.