Biyokütle Enerjisi Nedir? Kullanım Yerleri ve Avantajları

Biyokütle yenilenebilir bir enerjidir, çünkü güneşten gelen enerjiyi içerir.

Biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi nedir, kullanımı ve avantajları hakkında konuşalım. Her canlı hayvan ve bitki içinde depolanan bir miktar enerjiye sahiptir. Bu hayvanlarda ve bitkilerde depolanan enerji, nişastalar, şekerler ve selüloz dahil olmak üzere karbonhidratlar formunda gelir.

Karbonhidratlar, fotosentez işleminin bir sonucu olarak üretilir. Bu bitkilerin ve hayvanların kalıntıları ve organizmaların çevrede bıraktığı atık ürünler toplu olarak organik madde olarak anılır. Bu organik maddeden enerji üretmek oldukça mümkün. Organik maddeden enerji elde etmenin tekniklerinden biri de biyokütle enerjisi üretmektir.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle enerjisi
Biyokütle enerjisi ağaç kalıntıları gibi doğal kaynaklardan üretilir

Biyokütle enerjisi, organik maddeden elde edilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Elektrik ve diğer benzer enerjiler üretmek için kullanılabilir. Biyokütle yakıtını geliştirmek için kullanılabilecek yaygın malzemeler arasında gübre, orman kalıntıları, hurda kerestesi, malç, kanalizasyon, bazı mahsuller ve bazı atıklar bulunur.

Biyokütle Nasıl Enerjiye Dönüştürülüyor?

Biyokütle enerjisi, organik atık ürünlerinden elde edilen karbon nötr elektriktir. Bunlar atık depolama alanlarına atılmış veya ormana bırakılarak yangına neden olmuş atıklardır.

 • Güneşten gelen enerji bitkilerde kimyasal enerji şeklinde aktarılır ve depolanır. Bitkiler kesildiğinde veya öldüğünde, ağaç yongaları, saman ve diğer bitki maddeleri biyogaz tesislerine teslim edilir.
 • Biyokütle yandığında ısı şeklinde enerji açığa çıkarır. Evinizde şömineniz varsa, o zaman zaten biyokütle kullanımında yer alıyorsunuz çünkü yanan odun bir biyokütle yakıtı biçimidir.
 • Biyokütle tesisleri odun veya diğer atık türlerini buhar üretmek için yakar.
 • Buhardan çıkan enerji türbinleri çalıştırmak için borular üzerinden yönlendirilir.
 • Buhar, evler ve fabrikalar için elektrik veya ısı üreten türbinleri çalıştırmak için yükselir.

Çoğu ülkede, yerel nüfusa elektrik sağlamak için kırsal bölgede biyokütle tesisleri inşa edilir. Milyonlarca eve elektrik üretmek için çöp atıklar yakan enerji tesisleri vardır. Enerji ayrıca, ağaçlar kesildikten sonra kalan hurda veya tahta talaşlarının yakılmasıyla da elde edilebilir.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları

Biyokütle enerjisi
Biyokütle enerjisi için doğada bol miktarda kaynak bulunur

Biyokütle, birçok yönden, yenilikçi bir enerji kaynağıdır. Odun, uzun yıllar fırınlar ve diğer geleneksel ısıtma yöntemleri için bir yakıt kaynağı olarak kullanıldı. Bununla birlikte, son biyokütle gelişmeleri, biyokütle yakıtını fosil yakıtların önüne geçirdi.

 1. Biyokütle temiz enerji kaynağıdır
 2. Depolama alanlarının dolma olasılığını en aza indirir
 3. Biyokütle emisyonları zararlı değildir
 4. Yenilenebilir bir kaynaktır ve bol miktarda bulunur.
 5. Biyokütle enerjisi fosil yakıt bağımlılığından kurtarır
 6. Çok yönlüdür: Örn. mısırdan alınan biyodizel etanol arabalara güç verir.

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları

Biyokütlenin dezavantajlı olduğu birkaç nokta bulunur. Biyodizel olan etanol benzine kıyasla korkunç derecede verimsizdir. Bu nedenle düzgün çalışması için benzinle karıştırılması gerekir. Etanol uzun vadede motorları yıpratma özelliğine sahipir.

 1. Fosil yakıta kıyasla nispeten yetersizdir
 2. Biyokütlenin yanması çok fazla alan gerektirir
 3. Çevresel yıpranmaya yol açar (Ormanların kesilmesi vb.)
 4. Biyokütle metan gazı yayar ve bu da ozona zarar verir.

Biyokütle Hakkında Bilgiler

Biyokütle enerjisi
Biyokütle enerjisinin üretimi oldukça pahalıdır

Biyokütle yenilenebilir bir enerjidir, çünkü güneşten gelen enerjiyi içerir. Biyokütle temelde bitkilerden ve hayvanlardan oluşan organik bir maddedir. Bitkiler yakıldığında, güneşten aldıkları enerji havaya salınır. Bu yaşamlarını sürdürmek için ürettikleri aynı karbonhidrat enerjisidir. Yani bu bitkiler ve hayvanlar yakıldığında tekrar karbondioksite ve suya dönüşürler. Biyokütlenin neden yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu bu şekilde açıklanabilir. Biyokütle örnekleri şunları içerir: Bitkiler, mahsul artıkları, odun yongaları, mısır ve bazı çöp türleri.

Biyokütle kendi içinde kimyasal enerji içerir. Böylece bir biyokütle yakıtı olan odunu yaktığınızda içindeki kimyasal enerji ısı olarak serbest kalır. Ayrıca buhar enerjisi üretmek için de kullanılabilir ve bu daha sonra elektriğe dönüştürülebilir. Enerji üretmek için biyokütle kullanmak atıkları ve atık depolama alanlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Maliyetlerin artmasıyla insanlar daha fazla biyokütleye ve daha az fosil yakıtlara yönelmeye çalışıyor.

Yeşil enerji üretiminin çok uzun yıllar devam edeceği öngörülmekte. Bunun nedenleri arasında artan inşa ve yıkım eylemleri ile çevreye bırakılan atıklar, kağıt üretimi için odun kullanımı, belediyecilik ve yerel katı atıklardaki artış bulunuyor.

Biyokütle kullanımının küresel ısınmayı artırdığı düşünülebilir. Ancak gerçekte tam tersidir. Bitkiler karbondioksit alır ve havaya oksijen bırakır. Bu bitkiler çürüdüğünde yanar ve atmosfere karbondioksit girer. Yeni bitkiler tekrar ekildiğinde, yakılan bitkiler tarafından üretilen CO2'yi kullanır. Bu nedenle biyokütle küresel ısınmaya katkıda bulunmaz. Bununla birlikte, eğer bitkiler tekrar dikilmezse, biyokütle küresel ısınmayı artıracak miktarda karbondioksit (CO2) oluşmasına neden olabilir.

Türkiye'nin biyokütle enerji santralleri:

 • Eti Alüminyum Atık Isı Elektrik Santrali – 13 MW – Konya
 • Kömürcüoda Çöplüğü Biyogaz Santrali – 14 MW – İstanbul
 • ITC Antalya Biyokütle Santrali – 14 MW – Antalya
 • Akçansa Çimento Atık Isı Santrali – 15 MW – Çanakkale
 • Sofulu Çöplüğü Biyogaz Santrali – 16 MW – Adana
 • Çadırtepe Biyokütle Sanrali – 23 MW – Ankara
 • Mamak Çöplüğü Biyogaz Tesisi – 25 MW – Ankara
 • Mutlular Biyokütle (Orman Atığı) Enerji Santrali – 30 MW – Balıkesir
 • Toros Tarım Samsun Atık Isı Santrali – 31 MW – Samsun
 • Odayeri Çöp Gazı Santrali – 34 MW – İstanbul