Çanakkale Savaşı: Gelibolu'daki Muharebenin Hikayesi

Gelibolu Harekâtı, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf kuvvetler için utanç verici bir başarısızlık olmuş ve Türk ordusunun gelecekte de ciddi bir tehdit olmasını sağlamıştır.

çanakkale savaşı

Osmanlı İmparatorluğu Ekim 1914'te İttifak Devletleri'ne (Almanya ve Avusturya-Macaristan) katıldığında, İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) doğal olarak alarma geçti. Bu güçler, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Osmanlı Boğazlarının kontrolünü ele geçirmenin hayati stratejik öneme sahip olduğuna karar verdiler. Böylece İstanbul top atışlarına tutulacak, Osmanlı İmparatorluğu zayıflayacak ve İtilaf gemilerine, özellikle de kapana kısılmış olan Rus Karadeniz Filosuna güvenli bir geçiş sağlanacaktı.

Boğazların kontrolünü ele geçirmek için verilen mücadele, I. Dünya Savaşı'nın büyük bölümünde olduğu gibi, büyük kayıpların yaşandığı acımasız ve kanlı bir olaydı. Şubat 1915'ten Ocak 1916'ya kadar sürdü ve temelinde İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirme girişimi vardı.

Çanakkale Savaşı'nın İlk Günleri

Kafkasya'da Osmanlıların baskısı altında olan ve batı sınırına yayılan Rus general Grandük Nikolay Nikolayeviç, Osmanlıları Rus topraklarından uzaklaştırmak için İngiltere'den yardım istedi. Gelibolu'ya saldırı fikrini ortaya atan kişi, Amirallik Birinci Lordu olarak Winston Churchill'di.

19 Şubat 1915'te Gelibolu Yarımadası'ndaki Osmanlı birliklerine yönelik büyük bir deniz bombardımanıyla başladı. Ancak kötü hava koşulları görüş mesafesini düşürmüş ve keşif uçakları Osmanlı topçu bataryalarının yerini etkili bir şekilde tespit edememişti.

Bazı seyyar bataryalar donanma bombardımanından kaçmayı başarmış ve Çanakkale Boğazı deniz yolunu mayınlardan temizlemek için gerekli olan mayın tarama gemilerini sürekli tehdit ettikleri için bu unsurları yok etmek amacıyla Kraliyet Deniz Piyadeleri karaya çıkarılmıştır. Amiral Sackville Carden, yoğun stres nedeniyle hastalık listesine alınmadan önce süreci hızlandırmak için yeni planlar hazırladı. Yerine Amiral John de Robeck getirildi.

MG 08'lerle donatılmış Osmanlı makineli tüfek mürettebatı
MG 08'lerle donatılmış Osmanlı makineli tüfek mürettebatı. Görsel: Bild 183-S29571.

18 Mart'ta Müttefik filosu Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalıştı ancak büyük bir direnişle ve gemileri batırıp hasar veren Osmanlı mayınlarıyla karşılaştı. Bu karşılaşmaların en ölümcül olanı, Fransız savaş gemisi Bouvet'nin iki dakika içinde alabora olup batmasına neden oldu. Toplam 718 kişilik mürettebattan sadece 75 kişi kurtulabilmiştir.

Boğazdan geçme girişimi tam bir felaketti ve mayın tarama gemilerinin boğazı tamamen temizleyebilmesi için Gelibolu Yarımadası'nın Osmanlı varlığından arındırılması amacıyla bir çıkarma yapılması gerektiği anlaşıldı.

Karadaki İlk Çarpışma

Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nı gösteren askerî harita.
Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nı gösteren askerî harita.

Zayıf İtilaf istihbaratı ve Osmanlı birliklerinin kalitesinin hafife alınması, yaklaşan muharebede ağır bir rol oynayacaktı. Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmek için gerekli olan istila gücünün yavaş yavaş oluşturulması, Osmanlılara yarımada boyunca savunma hazırlamak için iyi bir zaman verdi. Her ne kadar Müttefiklerin nereye çıkarma yapacağından emin olmasalar da, yapılan hazırlıklar ve Mustafa Kemal Atatürk ve Alman subayların rehberliği onlara moral verdi.

Sir Ian Hamilton yaklaşan savaşta yer alacak tüm İtilaf güçlerinin başındaydı. Onun kuvvetleri İngiliz (Hint, İrlanda ve Newfoundland dahil), Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşuyordu. Osmanlı'nın İtalyanlara ve Balkan devletlerine karşı aldığı yenilgilerin ardından, İtilaf Devletleri Osmanlı birliklerinden fazla bir şey beklemiyordu.

Yunanlıların yarımada boyunca Osmanlıları yenmek için 150.000 kişiye ihtiyaç duyulacağını iddia etmelerine rağmen, İtilaf Devletleri sadece 70.000 kişiye ihtiyaç duyulacağı konusunda aşırı güven duyuyordu. 25 Nisan'da 78.000 asker ilk çıkarmada yer aldı.

Çıkarma Gelibolu Yarımadası'nın güney ucuna yapıldı. Anzak Koyu olarak bilinen sahile ilk çıkarma yapanlar Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar oldu. Binlerce kişi karaya çıktı ve sadece iki bölük Osmanlı askerinin direnişine rağmen arazi ciddi bir faktördü. Osmanlılar yüksek arazide bulundukları için ANZAK birliklerine 2.000 kayıp verdirmişlerdir.

Gelibolu'ya çıkarma, Nisan 1915
Gelibolu'ya çıkarma, Nisan 1915. Görsel: Flickr.

Anzak Koyu'nun güneyinde İngilizler S, V, W, X ve Y olarak adlandırılan beş farklı sahile çıkarma yapmıştır. Y'de iç kesimlerde ilerleme kaydedilmesine rağmen, diğer sahillerin tamamen kontrol edilmesinin çok zor olduğu kanıtlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Osmanlı direnişi İtilaf saldırılarını etkili bir şekilde geri püskürttü ve İtilaf Devletleri elde ettikleri az sayıdaki kazanımlardan hiçbirini kullanamadı.

W'de Lancashire'lar karışıklık ve komuta eksikliği nedeniyle 600 kayıp vermiştir. Özellikle yüksek kayıp oranlarına sahip diğer alaylar Dublin Fusiliers ve Munster Fusiliers idi. Çıkarma sonrasında o kadar az kişi hayatta kalmıştı ki, bu iki alay birleştirilerek tek bir alay haline getirildi: "Dubsters".

İletişimin zayıf olması ve kumsalların yakınında ya da üzerinde batağa saplanmaları nedeniyle, sahadaki İtilaf birlikleri tek seçeneklerinin kazmak olduğuna karar verdi. Osmanlılar yüksek yerlerden ateş yağdırmaya devam ederek bölgedeki müttefikleri tehlikeli pozisyonlarına hapsettikçe, sonuç son derece yüksek bir kayıp oranı olacaktı.

İngilizlerin Yarımada Israrı

Osmanlı 5. Ordunun Mevzileri
Osmanlı 5. ordunun mevzileri.

Çıkarmanın yapılmasıyla birlikte Osmanlılar artık o zamana kadar yarımada boyunca dağınık halde bulunan kuvvetlerini bir araya toplama fırsatını elde etmişlerdir. 27 Nisan'da Osmanlı 19. ve 5. tümenlerinin bir kısmı Anzak Koyu'nda karşı saldırıya geçmiş, ancak Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri tarafından, arkalarından gelen donanma barajlarının desteğiyle geri püskürtülmüşlerdir.

Güneyde, İngiliz 29. Tümeni ilerledi ve Krithia kasabasını ele geçirmeye çalıştı. Osmanlılar 28 Nisan'da ilerlemeye karşı koydu ve Müttefiklere 3.000 kayıp verdirerek onları bu girişimden vazgeçmeye zorladı.

Çıkarma alanından uzağa ilerleyememek, Osmanlıların mevzilerini zamanında takviye edebilmeleri anlamına geliyordu. Muharebenin bir yıpratma mücadelesine dönüşme olasılığı giderek artıyordu.

30 Nisan'da Helles'te (Gelibolu'nun güney ucu) ve Anzak Koyu'nda önemli Osmanlı karşı saldırıları görüldü ve Fransız kesimini yarmalarına rağmen saldırılar geri püskürtüldü. Ertesi gün Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar Osmanlı hatlarını tekrar yarma girişiminde bulundular, ancak saldırıları da geri püskürtüldü.

6 Mayıs'ta Krithia'nın yanı sıra Krithia'nın doğusunda bulunan ve Osmanlı topçusunun piyadeleri desteklediği Alçıtepe'deki yüksek araziyi ele geçirmek için bir girişim daha yapıldı. Her iki hedefe yönelik girişimler de başarısız oldu.

19 Mayıs'ta Osmanlılar Avustralyalıları ve Yeni Zelandalıları mevzilerinden çıkarmak için büyük bir saldırı düzenledi. 42,000 Osmanlı, 17,000 ANZAC askerine saldırdı ve büyük kayıplar vererek geri püskürtüldü. 13,000 zayiatın 3,000'i ölümle sonuçlandı. Müttefikler sadece 160 ölü ve 468 yaralı vermiştir. Osmanlıların ölülerini gömebilmeleri için bir merhamet ifadesi olarak ateşkes yapıldı.

4 Haziran'da İtilaf Devletleri Alçıtepe ve Kirte'yi almak için üçüncü ve son bir girişimde bulundu. Beş tümenle bunu yine de başaramadılar. Üçüncü Kirte Muharebesi de İtilaf Devletleri için bir başka başarısızlık oldu ve bunu izleyen dönem yıpratıcı bir siper savaşına dönüştü.

Ağustos ayında Hamilton, Anzak Koyu'nun kuzeyinde Suvla'da yeni bir cephe açmayı planladı. Binlerce asker çıkarma yaparken hafif bir direnişle karşılaştı. Ancak İtilaf Devletleri iç kesimlere ilerlemeye çalıştıklarında güçlü bir orduyla karşılaştılar. Hazırlıklı Osmanlı savunması ve kesin karşı saldırılar müttefiklerin bir kez daha başarısızlığa uğramasına yol açtı; çünkü ele geçirdikleri hiçbir yeri kuvvetlerini birleştirecek kadar uzun süre ellerinde tutamadılar.

Hamilton, Gelibolu'da başarı kazanabilmek için komutanlarına 95.000 asker daha talep etti ama bu isteği reddedildi. Batı Cephesi'ndeki büyük bir taarruz, başka yerlerde birliklere ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyordu. Bu arada, Gelibolu'nun hemen batısında Bulgaristan, İttifak Devletleri'nin yanında savaşa girdi. Gelibolu'yu almak ve elde tutmak artık daha da büyük bir görev haline gelmişti.

Bu gelişmelerle birlikte nihayet Gelibolu Yarımadası'nı kontrol altına alma girişiminden vazgeçilmesine karar verildi.

Çanakkale Savaşı'nın Ardından

Mehmetçiğe Saygı Anıtı anzak
Mehmetçiğe Saygı Anıtı. Tankut Öktem tarafından yapılan ve bir Türk askerinin yaralı bir ANZAK askerini asil bir insanlık görevi olarak siperlerine geri taşıdığını gösteren heykel. Görsel: Clay Gilliland.

I. Dünya Savaşı'ndaki çatışmaların çoğu gibi Gelibolu harekâtı da ilgili tüm taraflar için maliyetli olmuştur. Çatışmalardan kaynaklanan kayıpların yanı sıra hastalıklar da önemli bir rol oynamıştır. Yaz sıcağı ve kötü sağlık koşulları, yiyecek ve su kaynaklarını bozan sinek popülasyonunda bir patlamaya yol açtı. Dizanteri yaygındı.

Nihai kayıp sayısı her iki taraf için de yüksekti. Müttefikler 50.000'i muharebede ölmek üzere 252.000 kayıp verirken, Osmanlılar da 56.000'i muharebede ölmek üzere 250.000 kayıp verdi.

Bununla birlikte, sıradan askerler dikkate değer bir dostluk sergilemiştir. Osmanlılar siperlerinde bulunan Müttefiklere düzenli olarak hurma ve şekerleme atıyor, onlar da Osmanlılara sığır eti kutuları ve sigara paketleri hediye ederek karşılık veriyordu.

Stratejik düzeyde, Gelibolu'daki başarısızlık İtilaf Devletleri'nin Rusya üzerindeki baskıyı azaltamayacağı anlamına geliyordu ve bu nedenle Rus Devrimi'nin başarısına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca savaşın ilerleyen dönemlerinde İngilizlere karşı zaferler kazanan Osmanlılar için de bir moral kaynağı olmuştur.

Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar için Çanakkale Savaşı, önemli kayıplarının ortak anısına ülkeleri birleştirmeye hizmet etmiştir. Fedakârlıklarının anısına iki ülkenin dört bir yanında anıtlar bulunmaktadır. Anzak Günü, savaşta ölen Avustralyalı ve Yeni Zelandalıları anmak için her yıl 25 Nisan'da kutlanmaktadır.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasındaki diğer pek çok muharebe gibi kanlı bir olaydı. İtilaf Devletleri için kötü planlama, zayıf iletişim, acınacak koşullar ve Osmanlıların kararlı savunması nedeniyle gölgelenmişti.

I. Dünya Savaşı'ndaki çoğu taarruz gibi Gelibolu da savunma silahlarının saldırı yeteneklerinin çok ötesinde olduğu bir dönemde saldırmanın mutlak anlamsızlığını ifade ediyordu.