Elizabeth Blackwell: İlk Kadın Doktorun Hikayesi

Elizabeth Blackwell, 1849 yılında bir Amerikan tıp fakültesinden tıp diploması alan ilk kadın olan Amerikalı bir doktordu.

Elizabeth Blackwell

Elizabeth Blackwell'in ilk kadın doktor olma mücadelesine göz atın. Elizabeth, 1821'de Hannah Lane ve Samuel Blackwell'in üçüncü çocukları olarak doğdu. Ailesinin ayaklanmalar patlak verene ve işlerini kaybedene dek müreffeh bir yaşam tarzına sahip olduğu İngiltere, Bristol'da doğdu. Babası, o daha genç bir kızken aileyi Amerika'ya taşımaya karar verdi. Samuel Blackwell Amerika'da daha fazla iş fırsatına sahip olacağını hissetti ve kızları için kölelik karşıtı hareketi ve kadın hakları hareketini desteklemek istedi. Blackwell ailesi 1832'de New York'a yerleşti.

Açık Görüşlü Ebeveynler

Elizabeth Blackwell

Elizabeth'in babası, çocuklarının kilise tarafından eğitilmesini istemediğinden, eğitimlerini ebeveynleri ve özel öğretmenler aracılığıyla aldılar. Şeker arıtıcısı olan babası İngiltere Kilisesi'nden ayrılmış bir Muhalif'ti ve kölelik karşıtıydı. Elizabeth, İngilizcenin yanı sıra Fransızca ve Almanca dahil birçok dili konuşabiliyordu. Müzik ve edebiyat eğitimi aldı. Zeki, sosyal olarak garip ancak öz değer duygusu yüksek biriydi.

Elizabeth, babasının erkekler için olduğu kadar kızların eğitimine de inanması yönüyle şanslıydı. Kızlarına dört erkek çocuğuyla aynı eğitimi aldırdı. Bu dönem, kadınların erkeklerle aynı eğitim fırsatlarına sahip olmadığı bir zamandı. Bir kadının yüksek öğrenime erişimi olması ender bir durumdu. Doktor olmak için Elizabeth'in kadınların toplumdaki rolleri hakkında uzun süredir devam eden görüşler ve önyargılı fikirlerle savaşması gerekecekti. Kızlarından hiçbiri evlenmemiştir.

Arkadaşın Dileğini Gerçekleştirmek

Elizabeth 18 yaşındayken babası beklenmedik bir şekilde öldüğünde annesi bakması gereken dokuz küçük çocukla kaldı. Elizabeth bir süre iki kız kardeşi ve annesiyle birlikte aileyi desteklemek için öğretmen olarak çalıştı. Öğretmenlik, o dönemde toplumun kadınlar için kabul ettiği birkaç meslekten biriydi. Blackwell kadınları birlikte Cincinnati, Ohio'da genç kadınlar için özel bir akademi açtılar. Elizabeth ayrıca bir öğretim pozisyonu almak için Henderson, Kentucky'ye taşındı. Ancak, kölelik karşıtı görüşleri okul öğretileriyle çelişiyor gibiydi ve ilk yıldan sonra oradan ayrıldı.

Bu süre zarfında Elizabeth'in sadece kadınları etkileyen bir hastalıktan ölen yakın bir arkadaşı vardı. Bu arkadaş, Elizabeth'i tıp alanında kariyer yapması için en çok etkileyen kişiydi. Elizabeth'e erkek doktorların onu muayene etmesine izin vermenin ne kadar utanç verici olduğunu söyledi. Arkadaşı, kadınların tıp alanına girmesini ve kendisi gibi kadınları muayene etmesini dilemişti. Elizabeth ilk kez burada doktor olmak için eğitim alma olasılığını düşündü. Tıbbı hiçbir zaman kariyer olarak görmemişti. Aslında vücudu ve hastalıkları incelemeyi korkunç ve iğrenç bulmuştu. Ama şimdi arkadaşının düşünceleri ve dileklerinin onuruna Elizabeth gözünü dünyanın ilk kadın doktoru olmaya dikti. Kolay bir yol olmayacaktı.

Kadın Doktor Olarak Verdiği Mücadele

Tıp diploması alma arayışının başlangıcında, birçok arkadaşı bu fikre karşıydı ve onu vazgeçirmeye çalıştı. Kadın olduğu için doktor olma şansı olduğunu düşünmediler. Nasıl başlayacağına dair hiçbir fikri olmamasına rağmen Elizabeth ısrarlıydı. Bu yüzden, onu eğitmek isteyen özel doktorlar John ve Samuel Dickison ile çalışmaya başladı. Ayrıca kendi başına okumaya ve çalışmaya çok zaman harcadı. Oradan farklı tıp fakültelerine başvurmaya başladı ama her seferinde kadın olduğu için kabul etmeyeceklerini söylediler.

Sonunda, bir okul onu tıbbi çalışma programlarına kabul etti. New York'taki Cenevre Tıp Koleji'ydi. Üniversiteye kabul edilmesine rağmen, tıp diploması almak kolay bir yol olmayacaktı. Erkek öğrenciler onu bir tür tuhaflık veya şaka gibi gördüler; bazıları ona zorbalık edecek kadar ileri gitti. Bazı profesörler onu sınıflarına ve laboratuvara almayı reddetti. Elizabeth Blackwell ne kadar suistimal edilirse edilsin vazgeçmeyi reddetti ve üstüne daha çok çalıştı. Ocak 1849'da çabaları işe yaradı ve tıp diplomasını aldı. Hatta sınıfında birincilikle mezun oldu.

Tıp diploması ile mezun olduktan sonra Londra ve Paris'e taşındı ve burada okumaya devam etti. Ebelik dersleri aldı. Ne yazık ki bu aşamada hastalarından birinin göz enfeksiyonuna maruz kalacaktı. Enfeksiyon nedeniyle gözünü kaybetti ve cerrah olma şansı sona erdi.

New York'ta Doktorluk

Elizabeth Blackwell New York'a döndükten sonra yoksul kadınlara ve çocuklara yardım etmeye başladı. Kadınların ve çocukların tıbbi tedavi görmeleri için tesisler açtı. Ayrıca New York'ta kadınlar için ilk tıp fakültesini açtı. Elizabeth'in küçük kız kardeşi Emily, onu tıp alanında takip etmişti ve ikisi, bu tesislerin yoksul kadınlar ve çocuklar için açılması ve işletilmesinde birlikte çalıştı. Doktor Rebecca Cole, kadınlar ve çocuklar için açılan revirde Dr. Elizabeth Blackwell ile birlikte çalışan ilk siyah kadın doktor olacaktı.

Amerikan İç Savaşı sırasında Elizabeth, tıbbi uygulamalar konusundaki bilgisiyle Birlik'e yardımcı oldu. Birlik hastanelerinde ve ordu kamplarında temiz sıhhi koşulları ve kişisel hijyeni denetledi. Ayrıca ülkede bir sağlık komisyonu kurulmasında ABD başkanı Lincoln ile çalıştı. Diğer hemşireleri savaş zamanına uygun sıhhi prosedürler konusunda eğitti. Bu eğitimli hemşireler hastaneler ve ordu kamplarındaki askerler arasında hastalık yayılmasını azaltmaya yardımcı oldu.

Elizabeth Blackwell'in Yaşardıkları

Elizabeth Blackwell

Elizabeth Blackwell ilk kadın doktor olmasıyla birçok yönden tarihe damgasını vurdu. Tıp diploması alan ilk kadın oldu ve Londra'daki Bartholomew's Hospital'da çalıştı ve okudu. Hiçbir hastane onu işe almazken özel muayenehane açtı. Yoksul kadınlar ve çocuklar için New York Dispanseri'ni kurdu. Muhtaç kadın ve çocuklar için New York Reviri'ni açtı. British Medical Register'da listelenen ilk kadın oldu. 1874'te kadınlar için ilk tıp fakültesini açtı: Kadınlar için Londra Tıp Okulu. 1973 Ulusal Kadın Onur Listesi'ne girdi

Elizabeth Blackwell, kız kardeşi Emily dahil tıp alanında diğer birçok kadının takip edeceği bir yol açtı. İkisi birlikte kadınları aşağı, cahil, algısız ve tıp mesleği için zihinsel tutuma sahip olmama gibi iddialardan sonsuza dek kurtardı.

Elizabeth Blackwell Hakkında Sık Sorulanlar

Elizabeth Blackwell kimdir?

Elizabeth Blackwell, 1849 yılında bir Amerikan tıp fakültesinden tıp diploması alan ilk kadın olan Amerikalı bir doktordu. Kadınların tıp eğitimine ve uygulamalarına erişimini teşvik eden bir öncüydü ve yetersiz hizmet alan nüfuslara tıbbi bakım sağlayan New York Kadın ve Çocuk Reviri'ni kurdu.

Elizabeth Blackwell'in başarısının önemi neydi?

Elizabeth Blackwell'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp diploması alan ilk kadın olma başarısı, diğer kadınların tıp alanında kariyer yapmaları için kapıları açtı. Onun öncü çalışmaları, daha önce kadınların erkek egemen alanlarda kariyer yapmalarını engelleyen sosyal ve kültürel engellere meydan okunmasına yardımcı oldu.

Elizabeth Blackwell tıp alanında kariyer yaparken ne gibi engellerle karşılaştı?

Elizabeth Blackwell tıp alanında kariyer yapmaya çalışırken, kadınların yüksek öğrenime ve mesleki fırsatlara erişimini kısıtlayan sosyal ve kültürel normlar da dahil olmak üzere önemli engellerle karşılaştı. Ayrıca, New York'taki Geneva Medical College'a kabul edilmeden önce cinsiyeti nedeniyle birçok tıp okulundan reddedildi.

Elizabeth Blackwell'in tıp alanına başka ne gibi katkıları oldu?

Elizabeth Blackwell, kadınların tıp eğitimine ve uygulamalarına erişimini teşvik etme konusundaki öncü çalışmalarının yanı sıra, halk sağlığı ve sanitasyon alanlarına da önemli katkılarda bulundu. Hemşirelik mesleğinin gelişiminde de önemli bir rol oynamış ve kadınları hekim ve hemşire olarak yetiştirmek üzere New York Reviri Kadın Tıp Koleji'nin kurucularından biri olmuştur.