Heinrich Himmler: Holokost'un Mimarı

Holokost'un planlanmasından sorumlu olan Heinrich Himmler kadar soğukkanlı ve hesaplı çok az insan vardı.

heinrich himmler
Sağdan: Alman Polis Şefi ve İçişleri Bakanı Heinrich Himmler, kucağında kızı Gudrun ile birlikte 6 Mart 1938'de Berlin'de bir kapalı alan spor gösterisini izlerken.

Nazi liderliğinin başka hiçbir üyesi mutlak ahlaksızlık açısından Heinrich Himmler'in yanına bile yaklaşamaz. Himmler, Adolf Hitler'in güvendiği bir bakandı ve Nazi Partisi'nin adiliği en yüksek üyelerinin yönetiminden sorumluydu.

Almanya'daki en aşırı Nazi grubu olan SS'in (Schutzstaffel) başındaydı ve Holokost sırasında milyonlarca Yahudi'nin öldürüldüğü kampların kurulmasından ve yönetilmesinden sorumluydu. Almanya'nın Doğu Cephesi'ndeki savaşı sırasında, Sovyetlere karşı yürütülen soykırımın büyük bir bölümünü de denetledi.

Heinrich Himmler 1943'ten itibaren ayrıca Almanya'nın İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü olarak da görev yaptı. Gestapo'dan ve ülke içindeki ve dışındaki diğer tüm polis ve güvenlik güçlerinden sorumluydu.

Heinrich Himmler Kimdir?

heinrich himmler
Sağdan: Alman Polis Şefi ve İçişleri Bakanı Heinrich Himmler, kucağında kızı Gudrun ile birlikte 6 Mart 1938'de Berlin'de bir kapalı alan spor gösterisini izlerken.

Yaşamının İlk Yılları

Heinrich Himmler, 7 Ekim 1900'de toplumun üst-orta sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oldukça geleneksel ve sadık Roma Katolikleriydiler. Ailenin saygınlığından kimse şüphe duymuyordu. Heinrich'e bu isim, vaftiz babası olan son derece seçkin Bavyera Prensi Heinrich'in onuruna verilmişti.

Akademik olarak başarılı olmasına rağmen, Heinrich Himmler sporda zorluk çekiyordu. I. Dünya Savaşı sırasında Landshut Harp Okulu'na yazıldı ve subay olmak için çalıştı. Savaş Heinrich subay olamadan sona erdiğinde, orduda hizmet etme şansını kaybetti. Öte yandan kardeşi savaşa katıldı ve çabalarından dolayı Demir Haç ile ödüllendirildi.

İlköğrenimini tamamlayan Himmler ziraat eğitimi almaya başladı. Ateşli bir Roma Katoliği olarak yetiştirilmiş olması muhtemelen antisemitizmine katkıda bulunmuştur, ancak lisedeyken görüşleri çağdaşları arasında sıra dışı değildi. Üniversitedeyken bir Yahudi kulüp başkanının eskrim kulübüne katıldı. Kendisine Heinrich tarafından her zaman kibarca davranıldı.

Tüm bunlara rağmen Heinrich Himmler, orduya katılma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Nazi Partisi'nin ilk üyelerinden ve Nazi Partisi'nin paramiliter kolu olan SA'nın (Sturmabteilung) komutanı Ernst Röhm ile karşılaşmıştır. Bundan sonra Himmler'in antisemitizmi filizlendi ve günlük kayıtlarının da doğruladığı gibi, ırkla ilgili felsefi sorunlarla ve "Yahudi Sorunu" ile ilgili pratik meselelerle giderek daha fazla ilgilenmeye başladı.

Heinrich Himmler Nazi Partisi'ne Katılıyor

1929 yılında Himmler
1929 yılında Himmler

Heinrich Himmler Ağustos 1923'te Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) katıldı ve Münih Birahane Darbesi'nde bulundu. Suçluydu ama suçluluğuna dair yeterli kanıt olmadığı için hapse girmekten kurtuldu. Darbenin başarısız olması ve ardından Alman ekonomisinin çökmesi Himmler'i evine, ailesinin yanına dönmeye zorladı. Himmler için hayat daha da zorlaştıkça, mevcut durum karşısında daha sabırsız ve sinirli olmaya başladı.

Katolik dinini reddettikten ve dünya görüşünü güçlendirecek kanıt arayışıyla mistisizme yöneldikten sonra, merakı onu ırk ve okültizme karşı derin bir hayranlık duymaya yöneltti.

Adolf Hitler'in hapse atılmasını izleyen kargaşa sırasında Heinrich Himmler gücünü pekiştirmeyi ve Nazi Partisi saflarında yükselmeyi başardı. Himmler, Nazi Partisi'nin kurulmasından kısa bir süre sonra, 1925 yılında SA'nın Hitler'i korumakla görevli seçkin bir bölümü olan Schutzstaffel'e (SS) katıldı. Himmler Propaganda Şefi Yardımcısı olarak önemli bir yetkiye sahipti. Karmaşık bir bürokrasi kurdu ve Yahudiler ve Masonlar da dahil olmak üzere Nazi Partisi düşmanlarına yönelik bir veri tabanı oluşturmaya başladı.

Himmler, Eylül 1927'de SS'i ırksal açıdan saf bir elit güç haline getirmeyi önerdi ve bunu Hitler'e anlattı. Hitler'in Himmler'in vizyonuna duyduğu hayranlık ışığında, Führer onu SS-Oberführer'liğe terfi ettirdi ve Reichsführer-SS yardımcılığı görevini verdi.

Heinrich Himmler ve SS'in Yükselişi

SA ya da "Kahverengi Gömlekliler" olarak da bilinen Sturmabteilung
SA ya da "Kahverengi Gömlekliler" olarak da bilinen Sturmabteilung

Heinrich Himmler, Heiden'ın istifasının ardından SS lideri olarak Erhard Heiden'ın yerine geçti. Himmler bir yıldan kısa bir süre içinde SS'lerin sayısını yaklaşık 390'dan 3.000'e yükseltti. SS, resmi olarak SA'ya bağlı olsa da Nazi Almanyası içinde bağımsız bir grup olarak işlev gördü.

Himmler'in siyasi gücü, NSDAP'nin Alman siyasetindeki başarısı, Reichstag'ın yıkılması ve ülkede demokratik hakların askıya alınmasıyla hızlandı ve tüm bunlar Hitler'i Almanya'nın fiili yöneticisi haline getirdi. Himmler'in SS'i genişletme kapasitesi, Nazi Partisi'nin iktidara hızlı yükselişiyle aynı zamana denk geldi. 1933 yılına gelindiğinde 52.000 "Ari" birey SS'e katılmak üzere seçilmişti.

Himmler, genişleyen SS'i yönetmek için, Reinhard Heydrich'in başında olduğu Sicherheitsdienst (SD) de dahil olmak üzere çeşitli birimler oluşturdu. Nazi Partisi muhalifleri SD tarafından takip edilecek ve ortadan kaldırılacaktı. Himmler ve Heydrich, işbirlikleri sayesinde Almanya'daki resmi polis gücünün yerine SS'i yerleştirmeyi başardılar. Aynı şekilde, SS ve SA arasındaki her türlü bağı kesmek için çalıştılar. Himmler, Hitler tarafından seçildikten sonra 2 Haziran'da Nazi Partisi'nin iki numaralı pozisyonu olan Reichsleiter'lığa terfi etti.

Kafayı ırk meselesine takmış olan Himmler, Aryan şartlarına uyan ve özel olarak seçilmiş bir grup insandan saf Aryan çocuklar doğmasını teşvik etti ve her SS üyesi için bir soy kaydı tutulmasını sağladı. Ancak zaman içinde bu plan başarısız oldu. SS erkeklerinin sadece yaklaşık %40'ı nihayetinde evlendi ve tipik bir SS ailesinin sadece bir çocuğu oldu.

Dachau, Himmler tarafından 1933 yılının Mart ayında ilk gerçek toplama kampı olarak faaliyete geçirildi. Kamp, daha sonra Alman topraklarında inşa edilen diğer çalışma kampları için bir şablon oluşturdu. Kampın faaliyetlerini denetlemek için SS-Totenkopfverbände'yi kurdu. Böylece Himmler ve SS'leri 1934 yılında kampların idaresini ele geçirdi. Zamanla kamplar sadece siyasi muhalifleri değil, suçlular ve evsizler gibi istenmeyen kişileri de barındırmaya başladı.

Uzun Bıçaklar Gecesi

SA'nın acımasız ve hırslı komutanı Ernst Röhm, devrimin 1934 yılında gerçekleşeceğine inanıyordu. Hitler'in kendisini savunma bakanı olarak atayacağını ve SA'nın üç milyon üyesinin diğer tüm Alman güçlerinin yerini alacağını umuyordu. Hitler 21 Haziran'da Röhm'den ve SA lider kadrosundan kurtulması gerektiğine kanaat getirince Himmler Gestapo'nun başına getirildi.

Röhm de dahil olmak üzere SA lider kadrosu 29 Haziran'da ("Uzun Bıçaklar Gecesi") suikasta kurban gitti. SA bir spor grubuna dönüştürülürken, SS doğrudan Hitler'e bağlı özerk bir organ haline geldi. Himmler, SS'in askeri kanadında Reichsführer-SS rütbesine sahip bir mareşaldi.

SS, Himmler'in liderliğinde büyüdü, Alman polis gücünü devraldı ve örgütün düzenli Heer (ordu) ile birlikte savaşan askeri kolu Waffen-SS'yi kendi içine aldı. Waffen-SS, Heer'den ayrı olarak ve kendi komuta kademesi altında faaliyet gösteriyordu. Himmler, örgütün üç tümenden 38 tümene genişlemesini denetledi ve bunun sonucunda en büyük Alman askeri silah donanımına sahip oldu.

II. Dünya Savaşı Dönemi

Dachau toplama kampının ana girişindeki kapılar, 1945
Dachau toplama kampının ana girişindeki kapılar, 1945

Heinrich Himmler'in önerisi, bir işgal başlatmadan önce Polonya'da düzmece bir saldırı gerçekleştirmekti. Polonyalı kılığına girmiş Alman askerleri tarafından Alman topraklarına yapılan saldırılar, Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesine yol açtı. Bu görevin kod adı "Himmler Operasyonu (Gleiwitz Vakası)" idi.

Heer'in liderliğini takip eden SS, özellikle Yahudiler ve etnik Polonyalılara odaklanarak sivil nüfusu yok etmek için Einsatzgruppen'i (görev kuvvetleri) organize etti. 1939 yılı boyunca, Heinrich Himmler liderliğindeki bu infaz timleri 65.000 suçsuz insanın ölümünden sorumlu oldu.

Himmler Generalplan Ost (Genel Doğu Planı)'a göre, Almanya'nın Avrupa'daki batı ülkelerine karşı savaş stratejisinin bir parçası olarak Baltık ülkeleri, Polonya, Belarus ve Ukrayna'nın bir bölümünde yaşayanların fethedilmesini, sürülmesini ya da açlığa mahkum edilmesini planladı. Buna göre, 31 milyon bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalacak ve böylece Almanya bu topraklara yerleşip koloni kurabilecekti.

Himmler şöyle diyordu: "Bu bir hayatta kalma meselesidir; bu nedenle, 20 ila 30 milyon Slav ve Yahudi'nin savaş faaliyetleri ve gıda kaynaklarındaki krizler nedeniyle yok olacağı, amansız sertlikte bir ırklararası çarpışma olacaktır."

Himmler, fethedilen ülkelerdeki birliklerin SS'leri takviye etmek için kullanılmasını, doğudaki savaşın Bolşevizme karşı bir "pan-Avrupa haçlı seferi" olduğunu iddia ederek meşru gösterdi. Ancak 1943'ten sonra alınan ümitsiz önlemler, doğudaki SS birliklerindeki personelin çoğunun zorla askere alınması anlamına geliyordu. Dolayısıyla, Batı Avrupa'daki emsalleri ile mukayese edildiğinde, doğudaki Waffen-SS oluşumları daha düşük kaliteye sahipti.

Einsatzgruppen, ülkenin işgali ilerledikçe Sovyet savaş esirlerine yönelik katliamlarına devam etti; tahminlere göre ölenlerin sayısı yarım milyondu. Birçok mahkum, ele geçirilen topraklarda kurulan toplama kamplarında kurşuna dizilerek, gaz verilerek ya da uzun süre aç bırakılarak öldürüldü.

Holokost

Himmler, Ernst Kaltenbrunner ve diğer SS yetkilileri 1941 yılında Mauthausen toplama kampını ziyaret ediyor
Himmler, Ernst Kaltenbrunner ve diğer SS yetkilileri 1941 yılında Mauthausen toplama kampını ziyaret ediyor

Himmler 1941'de Minsk'te 100 Yahudi'nin idam edilmesini izledi. Sonrasında midesi bulandı ve adamlarının infaz yönteminden etkilenerek morallerinin bozulmasından kaygılandı. Dolayısıyla, infazı hızlandırmak için Auschwitz'de gaz odaları inşa edildi. Himmler 1942 Temmuz'unda tesisleri gördü ve ne kadar iyi çalıştıklarına hayran kaldı.

Bu kamplar sadece Yahudileri değil, çok çeşitli insanları yok etmek için kullanıldı. Romanların çoğu ya hapisteydi ya da Auschwitz ve Dachau gibi toplama kamplarında ölmüştü. Himmler'in ırksal üstünlüğe olan inancı, milyonlarca insanın öldürülmesini rasyonalize etmesini sağladı. Himmler, Holokost'tan sonra saf Nordik Aryanlardan oluşan bir ırk yaratmak ve istenmeyen diğer ırkların kökünü kazımak için öjeniyi kullanmaya çalıştı.

Toplama ve imha kampları yaklaşık 6 milyon insanın ölümünden sorumluydu.

II. Dünya Savaşı'nın Sonu ve Ölümü

Himmler'in siyanür zehirlenmesiyle intiharından sonra cesedi, Mayıs 1945
Heinrich Himmler'in 23 Mayıs 1945'teki intiharından sonra İngiliz 2. Ordu karargâhında yerde yatan cesedi.

D-Day'in ardından, hem Batı hem de Doğu Cephelerinde geri püskürtülen Almanya'nın savaşta yenilmekte olduğu açıkça görülüyordu. Himmler, Nazi ordusunda zorunlu hizmete tabi tutulan 16-60 yaş arası erkeklerden oluşan bir örgüt olan Volkssturm'u oluşturmakla görevlendirildi. Çatışmanın son aylarında, yetersiz eğitim ve mühimmat nedeniyle 175.000 kişi ölmüştür. Aslında Hitler'in Volskssturm'un işgalcilere karşı bir halk isyanı başlatacağına dair gerçekçi olmayan beklentileri vardı.

Sovyetlerin Vistül-Oder saldırısını durdurma görevi, Himmler'in yetersiz askeri donanımına rağmen Hitler tarafından Himmler'e verilmiştir. Himmler'in Vistül Ordu Grubu liderliği, etkili bir strateji geliştiremediği için tam bir başarısızlıktı. Komuta odasından nadiren dışarı çıkar ve sabahları her zaman önceden ayarlanmış bir masajla başlardı. Tipik olarak öğle yemeğinden sonra saatlerce uyuklardı. Bunun sonucunda Hitler'le olan dostluğu ağır yara aldı.

Himmler savaşın sonlarına doğru Batılı Müttefiklerle bağımsız bir barış anlaşması imzalamaya çalıştı. Kampların tifüs salgınından ölen tutukluların cesetlerini yakmak için inşa edildiğini söyledi, ancak kamplar incelendikten sonra iddialarının yanlış olduğu anlaşıldı.

Himmler tutuklanmaktan kaçınmak için gelişigüzel bir girişimde bulundu ama sonuçta başarısız oldu. Tutuklanıp kimliği tespit edildikten sonra derhal sorguya çekildi. Sorgusu yapılırken eline geçirdiği bir siyanür tabletini ısırdı ve birkaç dakika içinde öldü.

Heinrich Himmler Hakkında Sık Sorulanlar

Heinrich Himmler nerede okula gitti?

Heinrich Himmler'in eğitimi I. Dünya Savaşı nedeniyle kesintiye uğramış olsa da 1919'da liseyi bitirdi ancak savaş görmedi. Münih'teki Teknik Üniversite'den 1922 yılında ziraat diploması alarak mezun oldu.

Heinrich Himmler neden önemlidir?

Heinrich Himmler, Üçüncü Reich'ın en güçlü figürlerinden biriydi ve geniş Nazi polis devletinin kurulması ve yönetilmesinin yanı sıra Holokost'un altyapısını da denetledi. Dachau'da ilk toplama kampını kurdu ve işgal altındaki Avrupa'da imha kampları organize etti.

Heinrich Himmler nasıl öldü?

Sovyet orduları Berlin sokaklarında savaşırken, Heinrich Himmler Adolf Hitler'i atlatmaya ve Batılı Müttefiklerle ayrı bir barış yapmaya çalıştı. Hitler Himmler'in tutuklanmasını emretti ve Himmler bir Alman askeri kılığında kaçmaya çalıştı. Müttefikler tarafından yakalandı ve siyanür içerek intihar etti.

Heinrich Himmler nerede gömülüdür?

Heinrich Himmler, İngiliz askeri yetkililer tarafından Almanya'nın Lüneburg kenti yakınlarında bir yerde isimsiz bir mezara gömüldü.