II. Dünya Savaşı'nın Sovyet Müslüman kahramanları

World-War-II-Berlin-Reichstag-Wallpaper-min

Sovyetlerin "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırdığı II. Dünya Savaşı sırasında, 500'den fazla Müslümana Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi. Bolşevikler Rusya'da iktidara geldiklerinde amaçlarının "dini önyargıların ortadan kaldırılmasına" katkı sağlamak olduğunu ilan ettiler fakat bu niyetteki amaç elbette farklıydı. Dolayısıyla birçok ailede insanlar kapalı kapılar ardında Tanrı'ya olan inançlarını sürdürüyordu. Bu nedenle, bu kahramanların Müslüman olup olmadıklarını kesin olarak söyleyebilecek, günümüze ulaşan herhangi bir kanıt yok. Bununla beraber, günümüz Rusya'sı, bu savaş kahramanlarının özünde gerçek "müminler" olduğuna ikna olmuş durumda.

Musa Celil (Jalil)

Musa Celil (Jalil)

Ünlü bir Tatar Türk'ü şair ve savaş muhabiri olan Musa Celil, bir zamanlar medrese eğitimi bile almış, ancak bu onun daha sonra Genç Komünistler Birliği'ne (Komsomol) katılmasına ve Nazi Almanyası'na karşı yapılan savaş sırasında siyasi bir lider haline gelmesine engel olmamıştır.

Musa Celil, uzun bir süre SSCB'de vatana ihanet eden bir hain olarak kabul ediliyordu. 1942'de yakalandıktan kısa süre sonra Almanlar tarafından oluşturulan İdel-Ural Lejyonu'na (Volga-Tatar Lejyonu) katıldı. Bu askeri birlik, Bolşevizme karşı savaşmak isteyen Volga bölgesi halklarının (Tatarlar, Başkurtlar, Mordovyalılar, Mari, Çuvaşlar ve Udmurtlar) temsilcileri arasından seçiliyordu. Bu seçim yapılırken Kızıl Ordu savaş esirleri kullanıldı.

Ancak Musa'nın gerçek amacı Üçüncü Reich için savaşmak değil, İdel-Ural Lejyonunu içeriden yok etmekti. Lejyon içinde bir hücre yapı oluşturuluyordu. Musa bu yeraltı hücresinin kilit üyelerinden biri oldu. Almanlar, Musa'ya savaş esirleri kamplarında araba kullanma ve orada Nazi propagandası yürütmeyle ilgili eğitim sürecini emanet etti. Gerçekteyse, bu fırsatı direnişe yeni katılımlar sağlamak için kullanacaktı.

Yeraltındaki gizli çalışmalarının bir sonucu olarak, savaş bölgesine gönderilen ilk İdel-Ural taburu Alman subaylarını öldürdü ve neredeyse tamamen partizanlara geçti. Kalan altı taburdaki askerlerin büyük kısmı direniş propagandası tarafından başarıyla hedef alındığından, son derece güvenilmez kabul edilmişler ve savaşa sokulmamışlardır.

Musa Celil, Ağustos 1943'te tutuklandı ve bir yıl sonra giyotinle idam edildi. Adı savaştan sonra temizlendi ve 1956'da ölümünden çok sonra Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı.

Hanpaşa Nuradilov (Khanpasha Nuradilov)

Hanpaşa Nuradilov (Khanpasha Nuradilov)
Hanpaşa Nuradilov (Khanpasha Nuradilov)

Hanpaşa Nuradilov bir yıldan fazla bir süre savaşta kaldı, ancak bu kısa sürede Sovyetler Birliği'nde ünlü olmayı başardı. Toplam 920 Alman askerini öldüren genç Çeçen, Kızıl Ordu'daki en etkili makineli nişancıydı.

Nuradilov birden fazla kez savaşta yaralandı ve makineli tüfek ekibinin hayatta kalan tek üyesi olmasına rağmen, her zaman sonuna kadar savaştı ve düşmana ciddi kayıplar verdirdi. 1942 baharında Ukrayna'nın Bayrak köyü yakınlarında yapılan tek bir savaştan sonra, Hanpaşa'nın koruma ateşi sağlamakla görevli olduğu süvari birliğinin komutanı, 300'den fazla Alman askerinin Çeçenlerin makineli tüfek ateşiyle öldüğünü saydı.

18 yaşına yeni basan Nuradilov, 12 Eylül 1943'te Stalingrad yakınlarında öldürüldü. Ertesi yıl, ölümünden sonra Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı.

Domullo Azizov

Domullo Azizov

Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin yerlisi olan Astsubay Çavuş Domullo Azizov, Kızıl Ordu'nun II. Dünya Savaşı'ndaki en önemli operasyonlarından birinin, yani 1943 sonbaharında Dinyeper Nehri'nin geçilmesinin başarıya ulaşmasında katkıda bulundu.

15 Ekim'de, ağır düşman ateşi altında Azizov, ilk çıkarma gruplarından biriyle Belarus'un Loyevsky Bölgesi'ndeki nehri geçiyordu. Daha teknesi kıyıya varmadan, Domullo tekneden atladı ve – beline kadar suda – hızla karaya çıktı ve Alman siperlerine daldı. Bir düşman makineli tüfek ekibini bir el bombasıyla yok eden Domullo, makineli tüfeği mucizevi şekilde düşmana döndürerek takviye gelene kadar Alman ateşini karşıladı.

Ancak, dokuz gün gibi kısa süre sonra, Sovyetler Birliği Kahramanı Domullo Azizov, Belarus'un Gomel Bölgesi için savaşırken öldürüldü ve orada bir toplu mezara gömüldü.

Yusup Akayev

Yusup Akayev

Sovyet gazeteleri onu "cesur yürek" ve "efsanevi bir adam" olarak niteledi. Etnik kökeni Kumuk olan (Dağıstan'da yaşayan Türkçe konuşan bir halk) Yusup Akayev, Karadeniz Filosunun en ünlü hava pilotlarından biriydi.

Bir İlyuşin Il-2 saldırı uçağı olan "uçan tankında" 104 sorti gerçekleştirdi, çeşitli tiplerde 18 gemi, üç lokomotif, 11 tank ve diğer birçok düşman ekipmanını imha etti.

Akayev, düşman gemilerine yüksekten dalarak değil, çok düşük irtifalarda uçarak saldırıyordu. Yanlarına yaklaştığında bombalarını bıraktı ve ardından uçağını keskin bir şekilde yükseltti. Bu bombalama yöntemi büyük risklerle doluydu, ancak aynı zamanda oldukça etkiliydi.

Yusup Akayev, iki düşman savaş uçağına karşı eşit olmayan bir hava çarpışmasından zaferle çıkmayı başaran birkaç saldırı pilotundan birisidir.

Sovyetler Birliği Kahramanı Akayev, II. Dünya Savaşı'nda galibiyeti görecek kadar yaşadı, ancak daha sonra barışçıl bir hayatın tadını çıkarmak için uzun yıllar yaşayamadı. Savaş sırasında aldığı yaralar genel sağlığına zarar verdiği için 1949'da 27 yaşında öldü.

Aliya Moldagulova

Aliya Moldagulova

Sovyetler Birliği'nin bir başka kahramanı Kazakistan doğumlu Aliya Moldagulova'dır. Keskin Nişancı Kadın Eğitim Okulu'ndan onur derecesiyle mezun oldu ve birkaç düzine düşman askerini öldürdü. Ancak, keskin nişancı olarak değil başka bir hamlesiyle ün kazanacaktı.

Ocak 1944'te Pskov Bölgesi'nde gerçekleşen son savaşında Aliya, bir keskin nişancı için oldukça sıra dışı bir rol üstlendi. Bölük komutanı öldürüldükten sonra, "Vatan için! İleri!" diye seslenerek askerleri saldırmaları yüreklendirdi ve düşmanın siperlerine ilk giren o oldu.

Bir mayın tarafından yaralanan Aliya Moldagulova, göğüs göğüse çarpışmaya bile girdi. Ancak, bu çarpışmada aldığı başka bir yara, 18 yaşındaki kızın ölümünü getirecekti.