@ İşaretinin Anlamı Nedir? Kökeni ve Farklı Dillerdeki Yeri

"@" işaretinin uzun bir geçmişi vardır ve farklı kültürlerde çeşitli amaçlar için kullanılmıştır.

Yazar Burcu Kara

E-posta adreslerinde bulunan ve etrafı daireyle çevrili olan o küçük "a" sembolüne en çok "et" deniyor. Şaşırtıcı bir şekilde, İngilizce "at" kelimesi (Türkçede -de, -da) yerine geçen bu işaretin resmi ve evrensel bir ismi yoktur. Lakin @ işaretini tanımlayan düzinelerce garip terim bulunuyor. Bazı diller bu işarete isim verirken onu bir tür hayvanla ilişkilendirdi.

@ Sembolünün Tarihi

@ işareti elektronik postanın standart sembolü haline gelmeden önce bir şeyin maliyetini veya ağırlığını göstermek için kullanılıyordu. Örneğin, 6 elma satın aldıysanız "6 elma @ 1 lira" olarak yazardınız. Bu kullanım elbette Avrupa ülkelerinde geçerliydi. E-postaların popülaritesi ile işaret klavyelere eklendi ve tarihlerinde bu işareti görmemiş ülkeler @ ile tanıştı. Sonuç olarak sembolün resmi bir ismi bulunmuyor ancak kökeni ve tarihine dair ortada pek çok bilgi var.

Ülkelerin @ sembolünün anlamı için kullandığı ifadeler şöyle:

  • apenstaartje – Flemenkçede "maymunun kuyruğu"
  • snabel – Dancada "fil'in hortumu"
  • kissanhnta – Fincede "kedinin kuyruğu"
  • klammeraffe – Almancada "asılı maymun"
  • papaki – Yunancada "küçük ördek"
  • kukac – Macarcada "solucan"
  • dalphaengi – Korecede "salyangoz"
  • grisehale – Norveççede "domuzun kuyruğu"
  • sobachka – Rusçada "küçük köpek"
  • ve Türkçede ise "gül" olarak kullanılıyordu.

@ Sembolünün Ortaya Çıkışı

Tarih bize @ işaretinin Orta Çağ rahiplerinin ellerinden çıktığını söyler. Matbaanın icadı'na dek Orta Çağ'da bir kitap, her harfinin teker teker yeni sayfalara yazılmasıyla çoğaltılıyordu. Bu uzun, sıkıcı kopyalama görevini yerine getiren rahipler yaygın kelimeleri daha kısa şekillerle yazmanın yollarını aramaya başladılar. İngilizce "at" metinlerde en sık geçen sözcüklerden biriydi. Rahipler bunun üzerine "t" harfini "a" harfine ilmekledi ve kalemle iki vuruş yapmak yerine tek vuruşla at yazmaya başladılar. @ böylece ortaya çıkmış oldu.

@ işaretinin geçtiği ilk mektup
Floransalı bir tüccarın mektubunda yer verdiği @ sembolü burada farklı bir amaçla kullanılıyor

Başka bir hikayede ise @ sembolünün amphora kelimesinin kısaltması olarak kullanıldığı söylenir. Amphora tahıl, baharat ve şarap nakli için kullanılan büyük terra cotta (pişmiş toprak) kavanozlarının doluluk miktarını gösteren ölçü birimiydi. 2000'lerin İtalyan bilgini Giorgio Stabile, 1536'da Francesco Lapi adlı bir Floransalı tüccar tarafından yazılmış bir mektupta @ sembolünü keşfetti. Bu çalışkan tüccarın @ sembolünü keşişlerin yazdığı bir kitaptan görmesi ve amphora'nın kısaltması olarak kullanması olası görünüyor. Tarihte @ sembolünün kullanıldığı ilk metin Yunan kroniklerinin 1345'e ait bir Bulgarca çevirisidir. Bugün Vatikan Kütüphanesi'nde saklanan metinde "amen" kelimesindeki A yerine @ kullanılmıştır. Neden böyle kullanıldığı hala gizemini koruyor.

@ Sembolü Neden E-Posta Adreslerinde Kullanılıyor?

E-posta'nın mucidi Ray Tomlinson 1972'de elektronik iletişimin kapılarını aralayacak programını kodlamaya devam ederken kendisinden elektronik posta için bir standart seçmesi istendi. Tomlinson kullanıcının adını bilgisayar ile alan adı kimliğinden ayırmanın kafa karıştırmayan, açık bir yolunu arıyordu. Bir kimsenin isminde asla geçmeyecek bir sembol bakmaya başladı. Model 33 Teletype klavyesini dikkatle inceledi ve aradığını buldu. O zamanlar Affenorh (Maymun kulağı) olarak bilinen @'i kullanmaya karar verdi. Zira aynı zamanda "at" sözcüğünü de ifade ettiğini biliyordu.

Tomlinson modern dünyaya yeni bir harf kazandırdığının farkında değildi, lakin arkadaşları da. Zira onu bundan vazgeçirmeye çalıştılar. "Klammeraffe" bilgisayar sistemlerinde satır silmeye yarayan bir kontrol karakteriydi. Ancak mucit bunda ısrar edince 1975'te @'in satır silme işlevi başka bir karaktere verildi. @ ilk kez 1960'ların başında ASCII olarak bilinen 7-bit standart kodlama dilinde 64 sayısına karşılık gelecek biçimde kullanılmaya başlanmıştır. @ aslında ABD kültüründe o kadar yaygındı ki henüz büyük a harfi kod listesine eklenmeden @ eklenmişti.

@ İşareti Hakkında Sık Sorulanlar

E-posta adreslerinde "@" işareti ne için kullanılır?

"@" işareti, e-posta adreslerinde alıcının kullanıcı adını e-posta hizmet sağlayıcısının alan adından ayırmak için kullanılır. Örneğin, "[email protected]" e-posta adresinde "@" işareti "isim" kullanıcı adını "soyad.com" alan adından ayırır.

"@" işareti sosyal medyada nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformlarında "@" işareti, gönderilerde veya yorumlarda diğer kullanıcılardan bahsetmek veya onları etiketlemek için kullanılır. "@" ve ardından bir kullanıcı adı yazıldığında, adı geçen kullanıcı bilgilendirilir ve kendisinden bahsedilen gönderiye veya yoruma kolayca gidebilir.

"@" işaretinin kökeni nedir?

"@" işaretinin uzun bir geçmişi vardır ve farklı kültürlerde çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. E-posta adreslerinde ve çevrimiçi iletişimde "at" ifadesini belirtmek için bir sembol olarak kullanımı, 1971 yılında e-postanın mucidi Ray Tomlinson tarafından benimsenmesiyle internetin ilk günlerine kadar uzanmaktadır.

E-posta ve sosyal medya dışında "@" işareti başka nerelerde kullanılır?

"@" işareti e-posta ve sosyal medya dışında da çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. Programlama dillerinde değişken adlarını veya özel sembolleri temsil etmek için, matematiksel denklemlerde ve muhasebe veya finansal bağlamlarda bir steno notasyonu olarak bulunabilir.

"@" işareti modern iletişimi nasıl etkiledi?

"@" işareti dijital iletişimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve çeşitli çevrimiçi platformlarda bireylerin veya grupların etiketlenmesini, anılmasını ve referans gösterilmesini kolaylaştırmıştır. Dijital çağda bağlanabilirliği ve etkileşimi büyük ölçüde geliştirmiştir.

"@" işareti alan adlarında kullanılabilir mi?

Evet, bazı durumlarda "@" işareti alan adlarında, özellikle de belirli kuruluşlar veya e-posta hizmet sağlayıcıları bağlamında kullanılabilir. Ancak, e-posta adreslerindeki rolüne kıyasla alan adlarında kullanımı daha az yaygındır.

"@" işareti evrensel olarak tanınıyor mu?

"@" işareti dünya çapında önemli ölçüde tanınırlık ve kullanım kazanmış olsa da, öne çıkmasının ve anlaşılmasının farklı kültürler ve diller arasında değişebileceğini belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, dijital iletişim bağlamında anlamı ve amacı yaygın olarak anlaşılmaktadır.

"@" işareti bir klavyede veya mobil cihazda nasıl yazılabilir?

Çoğu klavyede "@" işareti Shift tuşu ve "2" rakamına aynı anda basılarak yazılabilir. Mobil cihazlarda, genellikle sanal klavyede ayrı bir tuş olarak bulunur veya semboller menüsünden erişilebilir.

"@" işareti kullanıcı adlarında veya parolalarda kullanılabilir mi?

Çoğu durumda, çeşitli çevrimiçi platformlar için kullanıcı adlarında veya parolalarda "@" işaretine izin verilir. Ancak, bazılarında kullanıcı adları veya şifrelerdeki özel karakterlerle ilgili sınırlamalar olabileceğinden, her platform tarafından uygulanan özel gereksinimleri ve kısıtlamaları kontrol etmek önemlidir.