Sentriyol: Onsuz Hücre Bölünmesinden Söz Edilemez

Sentriyoller çoğu bitkinin hücrelerinde bulunmamasına rağmen, gingko ağaçları, yosunlar ve eğrelti otları gibi bazı antik türler bunlara sahiptir.

Yazar Burcu Kara
sentriol

Hücresel ortam, temel işlevleri yerine getiren özelleşmiş alt yapılar olan organellerle doludur. Birçok çok hücreli canlı benzer organelleri paylaşırken, hayvan hücreleri organeller arasında esasen benzersiz olan bir sentriyol (veya sentriol) içerir. Daha küçük tüplerden oluşan içi boş bir tüp olan küçük silindir meyan şekerini andırır (sentriyoller tubulin adı verilen bir proteinden oluşmaktadır). Bir hücre mitoz bölünme sırasında kendini tekrarladığında, sentriyoller yardımcı olur.

Centriole Sentriyoller
Sentriyoller, hayvan hücrelerinin sitoplazmasında nükleer kabuğun yakınında bulunan çift çubuklu gövde şeklindeki organellerdir. Sentriyoller, hücrenin iskelet sistemi olarak görev yapan mikrotübüllerin düzenlenmesinde rol oynar. Çekirdeğin ve hücre içindeki diğer organellerin yerlerinin belirlenmesine yardımcı olurlar.

Bir hücrenin sentriyolleri, sentrozom adı verilen ve esasen sentriyolleri barındıran bir protein bloğu olan bir yapıda bulunur, ancak aynı zamanda hücre bölünmesinde kendi başına önemli bir işlev görür. Tüm hayvan hücrelerinde bir ana ve yavru sentriyol çifti birbirine dik açıyla yerleştirilmiştir.

Sentriyoller hücre bölünmesinde bu kadar önemli bir rol oynadıkları için, önce kendilerini yeniden üretirler. Hücre bölünmesi zor bir iştir, çünkü hücrenin her özelliğinin düzgün bir şekilde kopyalanması gerekir. Bir hücrenin iki sentriyolü sayıca ikiye katlandığında (ve tek sentrozom kendini kopyaladığında), hücre bölünmeye hazırdır. Sentriyoller hareket ederken, birbirlerinden ve hücrenin zıt uçlarından uzaklaşırken arkalarında ipliksi tübüller bırakırlar. Sentrozomlar mikrotübül ipliklerini oluşturmak için gereken tüm proteinleri içerir ve kromozomlar çoğaldıkça, kısmen sentrozomların rehberliği sayesinde yeni hücre evlerine göç ederler.

Hücrelerden çıkan ve harekete yardımcı olan mikrotübül bazlı yapılar olan sil ve kamçıların (sperm hücresinin kuyruğu kamçıya bir örnektir), nesneleri yakalama ve hareket ettirme de sentriyollerden büyük ölçüde etkilenir (akciğer hücrelerimizdeki siller mukusu akciğerlerimizden dışarı taşır). Sil ve kamçıların kendi hücre zarlarına bağlanmasının temeli, belirli proteinlerle beslenen özelleşmiş sentriyoller tarafından sağlanır.

Son olarak; sentriyoller çoğu bitkinin hücrelerinde bulunmamasına rağmen, gingko ağaçları, yosunlar ve eğrelti otları gibi bazı antik türler bunlara sahiptir.

Sentriyoller nedir?

Sentrioller, çoğu ökaryotik hücrede bulunan mikrotübüllerden oluşan silindirik yapılardır. Mitoz sırasında kromozomları birbirinden ayıran mikrotübülleri organize ederek hücre bölünmesinde önemli bir rol oynarlar.

Sentriyoller nasıl çoğalır?

Sentriyoller, DNA'nın da çoğaltıldığı hücre döngüsünün S fazı sırasında çoğalır. Bir sentriol, procentriol adı verilen bir yapıdan büyüyen yeni sentriol için bir şablon görevi görür. İki sentriol hücre bölünmesine kadar birbirine bağlı kalır.

Sentriollerin işlevi nedir?

Sentrioller, hücrenin hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca hücrelerin hareket etmesini sağlayan yapılar olan sil ve kamçıların oluşumunda da rol oynarlar. Hücre bölünmesinde sentriyoller, kromozomları birbirinden ayıran iğ liflerinin düzenlenmesinden sorumludur.

Bir hücrede sentriyol yoksa ne olur?

Sentriyolleri olmayan hücreler hala bölünebilir, ancak süreç daha az verimlidir ve kromozom anormalliklerine neden olabilir. Kırmızı kan hücreleri ve bazı nöron türleri gibi bazı hücrelerde hiç sentriyol bulunmaz.

Sentriyoller ve kanser arasındaki ilişki nedir?

Sentriyol sayısı veya yapısındaki anormallikler birçok kanser hücresi türünde gözlemlenmiştir. Bazı kanser hücrelerinde fazladan sentriyol bulunurken, bazılarında tamamen yoktur. Bu anormallikler normal hücre bölünmesi sürecini bozabilir ve kanser gelişimine katkıda bulunabilir.